Archief van de oktober, 2009

Okt 03 2009

Echte geluidsmetingen JSF vertellen de waarheid (2)

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl onder Aanschaf JSF

Leeuwarden - Het vele geluid blijft de JSF achtervolgen, ondanks dat het Nationaal Lucht en Ruimtevaartlaboratorium in juli een “geruststellend” rapport presenteerde waaruit bleek dat het wel mee zal vallen. Dit is een vervolg op de publicatie van 18 september 2009 inzake de NLR geluidsrapportage.

Vergelijkende echte geluidsmetingen laten de waarheid zien

Het is dus nog steeds niet klip en klaar hoeveel geluid de vliegende JSF werkelijk produceert. Dat wordt pas echt duidelijk als je geluidsmetingen houdt tegelijkertijd met andere vliegtuigen. Meten op hetzelfde moment, met dezelfde apparatuur, dezelfde klimatologische omstandigheden en omgeving. En dan de onderlinge geluidsverschillen vergelijken. Er hoeven dan geen talrijke rekenkundige “correcties” door het NLR gedaan te worden. De geijkte decibelmeter legt het vast. Geen discussie over de uitslag. Dat willen we het liefst in Nederland laten plaatsvinden. De Saab demonstrator, de F-16 MLU en de JSF allen op Leeuwarden meten.
Maar helaas de JSF mag de komende jaren nog niet buiten Amerika vliegen. We kunnen dat dus wel vergeten. Maar gelukkig is er een alternatief voor handen.

Geluidsmetingen zijn door Bob Webb al in Amerika gedaan

Op 22 april heeft geluidstechnicus Bob Webb bij toeval prachtige geluidsopnames gemaakt van twee landende JSF’s. Er kwamen ook drie F-15’s en één landende F-16 over. Prachtig vergelijkingsmateriaal dus. Temeer omdat gemeten is met een professionele en geijkte decibelmeter. Uit de meting bleek dat de JSF heel veel meer lawaai produceerde dan de andere toestellen. De JSF had een geluidsniveau van 105 en 106 dB(A), de F-15 van 91 dB(A) en de F-16 van 90 dB(A). Een heel groot verschil. Omrop Fryslân heeft de geluidsbestanden gekregen van Bob Webb. Ze doen nog nader onderzoek aan de ruwe opnames maar twee geluidstechnici verklaren nu al dat deze geluidsopnames onvervormd zijn en goed het geluid weergeven.
In onderstaande grafieken is te zien hoe groot het verschil in geluid wel niet is (rekenkundig ca. 24 keer zoveel). Achereenvolgens de F-16, de tweemotorige F-15 en dan de F-35 JSF.

Afbeelding 1: F-16C landing (Eglin 22 april 2009)

F-16 landing noise  EGLIN 22-apr-2009

Afbeelding 2: F-15 Eagle landing (Eglin 22 april 2009)

F-15 landing noise EGLIN 22-apr-2009

Afbeelding 3: F-35 prototype AA1 landing (Eglin 22 april 2009) laat aanzienlijk meer lawaai zien.

F-35 AA1 prototype landing noise Eglin 22-apr-2009

Het is goed om te realiseren dat de F-16 die daar vloog de F100-PW229 motor heeft. Deze motor is zwaarder dan die van de Nederlandse F-16. Tijdens de landing geeft onze F-16” volgens de fabrikant en andere geluidsmetingen ongeveer 10 dB(A) minder geluid dan deze grote broer. Dat betekent dus een verschil in landingslawaai van ca. 25 dB(A). Komt aardig overeen met de cijfers van het zgn. BRAC rapport. Deze geven een verschil aan van 28 dB(A). Dat verschil is door de logaritmische schaal ontzettend groot, nl. rekenkundig ongeveer wel 256 keer zoveel geluid! Elke 3,4 decibel betekent een verdubbeling van het geluid. De 28 decibel wordt door het menselijk oor ervaren als ongeveer drie keer zo luid.

Reactie Staatssecretaris De Vries

Wij hebben, evenals de Vaste Kamercommissie van Defensie, de Staatssecretaris om een reactie gevraagd. Op 10 juli liet hij weten (zie kamerstuk) dat er geen conclusies getrokken konden worden over de geluidsniveaus, omdat de gebruikte Sennheisser microfoon ongeschikt was voor het meten van vliegtuiggeluid en er geen gegevens bekend waren over o.a. het weer en de configuratie (uitrusting) van de vliegtuigen.
Maar wat blijkt? Het geluidsniveau is helemaal niet gemeten met de Sennheiser microfoon, maar met een geijkte decibelmeter!! De Sennheiser microfoon is alleen gebruikt om het geluid digitaal op te slaan. En inmiddels weten we door persoonlijk contact met de heer Bob Webb dat het prachtig onbewolkt weer was gedurende alle landingen (binnen 20 minuten), dat de JSF niet zwaar beladen was (geen volle tanks, geen bewapening) en dat de microfoon in het gras stond.

Handelswijze Defensie

Het lijkt erop dat de harde feiten over het geluid anders zijn dan de staatssecretaris ons wil doen geloven. Eens zal de echte waarheid toch boven komen. Tot dusverre heeft het rapport van het NLR en de uitleg van Defensie daar bij ons geen uitsluitsel over gegeven. We hopen dat de nieuwe uitleg van het NLR de verschillen tussen de Amerikaanse en Nederlandse cijfers zal verklaren. We hopen ook dat we niet in een proces zitten waarin feiten, die niet goed uitvallen voor de JSF, anders voorgespiegeld worden. En dat lijkt ons t.a.v. het geluid en het klimprofiel wel het geval. De Tweede Kamer zal zich er uiteindelijk over moeten uitspreken. En de kans zit er dik in dat de staatssecretaris dat al binnen het komende half jaar wil. In 2010 zal er een besluit genomen worden over de definitieve aanschaf van het testtoestel. Defensie zal dat liever aan het begin dan aan het einde van het jaar willen, omdat ze dan eerder zekerheid hebben. Maar wij hopen dat de Tweede Kamerleden zich niet eerder willen uitspreken over het vervolg van de JSF dan dat alle gegevens over het geluid volstrekt helder zijn. Geluidcijfers die door “vriend en vijand” geaccepteerd worden, of het je nu uitkomt of niet! Het zou toch verschrikkelijk zijn voor o.a. de omwonenden van vliegbases Volkel en Leeuwarden als in 2016 blijkt dat de ze achteraf toch gelijk hadden.

Geluid is een factor van cruciaal belang

Niemand kan zich permitteren hierin onduidelijkheid te laten bestaan. Want het is o.i. cruciaal voor de komst van de JSF of er voldoende geluidsruimte in Nederland is om te kunnen oefenen. En die geluidsruimte staat heel snel onder gigantische druk. Elke decibel vermeerdering aan geluid betekent dat er 14,2 % minder gevlogen moet worden (als de andere factoren onveranderd blijven) om binnen de wettelijk vastgestelde geluidscontour te blijven (zie bijlage “Deventer JSF….”). Bij een vermeerdering van gemiddeld 21 dB(A), die tot dusverre door ons waarschijnlijk werd geacht, blijft er nog maar 4 % van het aantal vluchten over. Als de 3 dB(A) daar bij opgeteld worden (het voornoemde verschil tussen SEL en LAmax bij de JSF) dan blijft er nog maar 2,6% over. En dat is iets wat we onze vliegers en ondersteunend personeel niet kunnen aandoen. Het betekent dat ze voornamelijk in het buitenland zullen moeten oefenen. Ook voor de werkgelegenheid een zeer slecht scenario.

Tenslotte

Wij streven naar een “win-win” situatie, waarin het zowel voor de bewoners als ook voor de vliegbasis een goede situatie is. Dat we net zoals de afgelopen decennia goede buren kunnen zijn. T.a.v. het geluid hebben we nu verschillende opvattingen, maar uiteindelijk hebben we wel dezelfde belangen.

Auteurs:
Gerard Veldman Cornjum (gfjveldman@hetnet.nl)
Geert Verf Marssum (g.verf@chello.nl)
Beiden namens omwonenden lid van de COVM Leeuwarden

Nog geen reacties op dit bericht. Vragen of opmerkingen zijn welkom!

Okt 02 2009

Adviseur USAF stafchef: aantal F-35’s halveren

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl onder Andere JSF landen

Williamsburg, VA (USA) – In een recent gepubliceerd rapport van de in juli 2009 benoemde speciale adviseur van chefstaf van de US Air Force Schwartz wordt aanbevolen het aantal aan te schaffen F-35’s te halveren van 1763 naar circa 850 en de productie voor de USAF rond 2023 te stoppen.

Het rapport “An Air Force Strategy for the long haul” is uitgebracht door het invloedrijke Center for Strategic and Budgetary Assessments (CSBA) waar de auteur Colonel Dr. Thomas Ehrhard tot juli 2009 werkte als een van de partners, samen met de bekende defensie analist Steven Kosiak, die nu eveneens voor de regering Obama werkt (Office of Management and Budget en belast met defensie uitgaven).
Voor wie interesse in de acute problemen en toekomstperspectieven van de US Air Force, en meer in het bijzonder in de verschuivende rol van de F-35 Lightning II hierbij moet beslist hoogte nemen van dit rapport. Insiders zien het, samen met eerder verschenen publicaties van het CSBA, als een voorbereiding op de verwachten “defensieverkenningen”, de Quadrennial Defense Report van 2010 en het budgetvoorstel voor FY2011, dat begin 2010 bekend zal worden.

“Halveer aantal JSF’s”

Het rapport biedt een brede beschrijving van aspecten van de huidige Amerikaanse luchtmacht. In het kader van dit artikel lichten we alleen een aantal citaten uit het rapport inzake de JSF. Dr. Ehrhard raadt aan het aantal F-35’s te halveren:
On the other hand, there is a strong case for reducing the total F-35A procurement. The Air Force should consider cutting its planned buy to free up resources for other high-priority requirements. Reducing the Air Force plan to buy 1.763 F-35As through 2034 by just over half, to 858 F-35As, and increasing the procurement rate to end in 2020 would be a prudent alternative. This would provide 540 combat-coded F-35As on the ramp, or thirty squadrons of F-35s by 2021 in time to allow the Air Force budget to absorb other program ramp-ups like New Generation Bomber.

Ehrhard adviseert ondermeer dit te bewerkstelligen via het verkleinen van squadrons:
540 combat coded F-35As would yield thirty squadrons. The specifics of the cut were based on AEF structure, with three eighteen-aircraft squadrons per AEF…. Note that because F-35A units will not have a primary air-to-air operational mission, they also do not require twenty-four-jet squadrons to conduct 24/7 operations, as would the F-22.”

In het compleet cancelen van het programma ziet hij problemen, vanwege de multiservice aspecten (de US Marines heeft geen alternatief) en vanwege de internationale aspecten:
Although the case for reducing the total F-35A procurement has strong strategic logic, because of the multiservice and multinational aspects of the F-35 program, cancelling the entire program is not a viable option.”

Hij ziet de F-35 Lightning II als de grootste bedreiging voor de US Air Force, er is een risico dat door de JSF de US Air Force compleet “leeg bloedt” laat hij weten:
Still, it represents an opportunity cost that poses the single greatest threat to the future Air Force’s strategic viability, and risks bleeding the Air Force white over the next twenty years.”
De vraag kan gesteld worden: als een top adviseur van de chef staf van de Amerikaanse luchtmacht de JSF als een dergelijk risico ziet, welk risico loopt dan onze Koninklijke Luchtmacht ten aanzien van dit “leeg bloeden”?

“JSF: in hoge geweldsspectrum ontoereikend, voor lage geweldsspectrum te duur”

Deze senior advisor van de chefstaf van de US Air Force schrijft over de zogeheten “high-low force challenge” : “The F-35 Lightning II – by far the Service’s most expensive modernization effort – serves as a classic “middle” capability that lacks critical performance characteristics (e.g. range) needed to meet high-end challenges, while it is over specified and overpriced for the low-end challenges.” And “DoD cannot justify its enormous investment in the F-35 program, since the Lightning II will encounter significant obstacles just getting to the fight, let alone winning it. The same ill fit appears on the other end of the conflict spectrum, where the F-35s low-observable features, escalating cost, and nineteen million lines of computer code make it a great deal more expensive to buy, and more complicated to operate and sustain, than the Predator or Reaper UAVs, which are performing well beyond expectations and scoring the majority of high-value hits in Iraq and Afghanistan.”
Hij voegt hier later aan toe: “The F-35 represents a classic “middle-weight” capability – excessively sophisticated and expensive for persistent strike operations in the benign air environments of the developing world and most irregular warfare operations, yet not capable enough to contribute effectively to a stressing campaign against a nation employing modern anti-acess/area-denial defenses

“Halfslachtig geteste Block 3 toestellen risico voor kosten of capaciteit”

Nadrukkelijk stelt hij dat de Block 3.0 toestellen (die Nederland krijgt) mogelijk ontoereikend getest zijn en hij raadt aan: “to choose either to stay on its production schedule with insufficiently tested Block 3.0 versions that will likely need costly upgrades later, or to settle for a Block 2.0 derivative in the interim as incurs additional development costs” En dus een toestel met minder capaciteiten te accepteren.

CSBA invloedrijk: eerdere adviseurs nu in regering

De CSBA is invloedrijk in Washington en diverse leden en stafmedewerkers binnen de huidige regering Obama werkten tot voor (zeer) kort voor de CSBA. Hieronder Steven Kosiak, die lange tijd als defensie budget analist werkte voor CSBA, en zich nu voor het Witte Huis (Office of Management and Budget) bezighoudt met defensie uitgaven. In 2007 verscheen van zijn hand een rapport met opties over een flinke reductie van het aantal F-35 JSF toestellen (halvering) met in plaats daarvan productie van nieuwe generatie F-16 Block 60 toestellen als goedkoper alternatief voor de Air National Guard eenheden en voor taken waarbij “stealth” niet vereist is.

Bron: CSBA; 17-sep-2009; Colonel Thomas Ehrhard; An Air Force Strategy for the long Haul

JSFNIEUWS091002-GK/gk

2 reacties op dit bericht...

« Vorige