Sep 17 2013

JSF FIASCO : horror scenario voor onze luchtmacht een feit

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl om 8:10 onder Aanschaf JSF, Ontwikkeling JSF

Op 30 mei 2012 (let wel, 2012) publiceerde JSFNieuws – op basis van aan ons gelekte gegevens – het volgende:

De plannen liggen klaar: de Koninklijke Luchtmacht wordt afgeslankt tot slechts 42 F-16’s en Leeuwarden raakt binnen afzienbare tijd zijn F-16 squadrons kwijt. JSFNieuws onthuld plannen van CDA en VVD die geheim moeten blijven tot na de verkiezingen. Met dank aan iemand die zijn verantwoordelijkheid niet wilde ontlopen.
(………) Gekozen scenario: naar 42 F-16’s
.”

De stukken waren uiteraard “confidentieel” en slechts in zeer beperkte kring verspreid en bekend. Het was de bedoeling dat ze op zijn minst tot na de verkiezingen van september 2012 dit strikt vertrouwelijke karakter zouden houden. Maar het is goed voor ogen te houden, dat de vorige regering dit dus al in feite voorbereid, want het was bij een keuze voor de JSF onontkoombaar.

Lees HIER het hele verhaal “Uitgelekt plan – krimp naar 42 F-16’s

Al in 2008 en in 2009 heb ik gewaarschuwd voor een enorme reductie in aantallen. Zie onder andere dit artikel in het NRC “JSF watcher: budget volstaat voor maar 57 toestellen“. Dit is door mij in de hoorzitting in de Tweede Kamer van april 2009 toen publiek gemaakt. Dit werd door het ministerie van Defensie toen letterlijk afgedaan als “desinformatie”.
Cynisch zou ik nu kunnen stellen: “Inderdaad, want het zijn geen 57 toestellen geworden, maar 37.”

Reactie defensie mei 2012: speculatie en onzin

Defensie ontkende in mei 2012 niet alleen ten stelligste tegenover journalisten dat dit plan bestond, maar hield zich ook actief bezig met het tegenhouden van het uitgelekte bericht in de media. Tegenover diverse redacties werd het bericht afgedaan als “speculatie”, diverse redacties durfden toen niet aan er over te publiceren, ondanks de lange track records van bewezen uitgekomen feiten van op JSFNieuws gepubliceerde berichten sinds eind 2007.

Prinsjesdag 2013: het horrorscenario dreigt een feit te worden

Vandaag, 17 september 2013, wordt bekend, dat onze Koninklijke Luchtmacht voornemens is een aantal van totaal 37 F-35A toestellen aan te schaffen. De offers hiervoor bij andere defensie onderdelen zijn groot, en zullen in de toekomst nog groter zijn.
Van een daadwerkelijke, effectieve AIRPOWER component zal met dit lage aantal nauwelijks meer sprake zijn. De KLu heeft bij de coalitiepartners in NATO verband al vrij snel na Bosnië helaas de status van A-team verloren. Met deze verdere teloorgang van capaciteit zal, ondanks de keuze voor de F-35A, deze status zeker niet herwonnen worden.

JSF Fiasco zal nog groter worden

Het aantal van 37 toestellen (waarvan straks circa 6 – 8 in de USA) is al een fiasco op zich. Bij dit fiasco zal het niet blijven:
- Er zullen financiële tegenvallers blijven bij de aanschaf
- De gebruikskosten zullen niet beperkt blijven tot wat nu begroot is
- De gevechtscapaciteit in de eerste Block 3 versie zal uiterst beperkt zijn
- Er zijn nog talloze technische problemen
- Nog steeds is slechts 50% van het testwerk afgerond,
- Het echte risicovolle testwerk wordt als een steeds grotere boze boeggolf vooruitgeschoven.
- De software is probleem nummer 1, nummer 2 en nummer 3. Enorme, enorme vertragingen zullen nog volgen.
- De complexiteit is zodanig groot, dat aanvullend jarenlang vertraging verwacht kan worden
- De industrie zal door aanschaf van 40% van de toestellen ook maar 40% van het beloofde werk krijgen
- Het beloofde aantal van 4500 toestellen wereldwijd zal overal gereduceerd worden tot 40%. Nog minder werk!!

Kortom: deze aankondiging is slechts het begin van het verdere JSF fiasco.

Waarschuwingen genegeerd, maar er is geen “ik heb het niet geweten”

Sinds november 2007 heb ik intensief en langdurig de technische en financiële risico’s van de JSF onder de aandacht gebracht (met uitzondering van de laatste maanden, om gezondheidsredenen heb ik de laatste maanden niet kunnen schrijven). Al die jaren zag, en zie, ik in de F-35A een ernstige bedreiging van onze defensiekracht, zowel nationaal als in NATO verband. Door de machtige lobby van industrie, de vermenging van belangen tussen defensie, industrie en (voormalige) parlementariërs en bestuurders, gevoed door financieel belang en eigenbelang, zal de teloorgang van de KLU een feit zijn. Als simpele burger en belastingbetaler heb ik door informatie beschikbaar te stellen geprobeerd, wat ik kon om bewustwording te creëren. Niemand zal, als dit fiasco nog verder gestalte krijgt, kunnen zeggen: ik heb het niet geweten. Degenen die verantwoordelijk zijn voor dit debacle dragen een grote verantwoordelijkheid.

O P R O E P

We herhalen onze oproep van mei 2012: we roepen mensen binnen de Koninklijke Luchtmacht op alle niveaus op om te reageren richting politiek verantwoordelijken, invloed uit te oefenen op lokale en provinciale afdelingen van politieke organisaties, op verkiezingsprogramma’s:
- De afbraak van de Koninklijke Luchtmacht moet stoppen
- Leeuwarden moet open blijven
- Er moet nagedacht worden over een bij Nederland passend ambitieniveau
- En een daarbij passende jachtvlieg-component van voldoende omvang
- Haalbaar en betaalbaar voor de lange termijn

Koninklijke Luchtmacht het gaat om uw toekomst! Collega’s, BD-ers. Kom nu in actie! Zwijg niet langer!

Johan Boeder, Kesteren

JSFNieuws130917

4 Responses to “JSF FIASCO : horror scenario voor onze luchtmacht een feit”

 1. pevoron 17 Sep 2013 at 8:26

  Triest verhaal hierboven, deerniswekkend ..
  (Peter Vorderman)

  Commentaar redactie: inderdaad heer Vorderman, deerniswekkende onverschilligheid. En het echte fiasco moet nog zichtbaar worden.

 2. willemhagemanon 17 Sep 2013 at 9:23

  Het klinkt wat oneerbiedig Johan omdat het je eigen site is, maar ‘welcome back in town’ zou ik zeggen.

  Bijna moegestreden wil ik alle voorstanders van de F-35A, inclusief mijn voormalige werkgever, van harte feliciteren met de behaalde overwinning. Helaas zal het een Pyrrusoverwinning blijken te zijn, op relatief korte termijn voor de Klu en op wat langere termijn voor Defensie als geheel. The ball game is not yet over, at most postponed.

 3. Hendrikson 17 Sep 2013 at 17:54

  Newsflash!!!!
  Boeing And Saab To Propose Gripen For T-X
  http://www.aviationweek.com/Article.aspx?id=/article-xml/awx_09_11_2013_p0-615489.xml&p=1

  De Amerikanen studeren er op om minimaal 350 SAAB Gripens te kopen. Zogenaamd om de T-38’s te vervangen maar deze zin in het artikel verdient de aandacht:
  “Beyond that, a source close to USAF leadership notes that “it is not a long step to an affordable air defense fighter to replace (Air National) Guard F-15/F-16 units.”

  Officieel kunnen ze het niet zeggen vooral niet omdat het de goedgelovige bondgenoten tegen het hoofd zou stoten maar klaarblijkelijk wil men toch echte betaalbare fighter capaciteit binnen de USAF.
  De ANG is bij alle grote oorlogsmissies aanwezig. Dus dit is een belangrijk signaal.

 4. willemhagemanon 18 Sep 2013 at 13:10

  Peter, hoe serieus moet ik jouw opmerking hierboven nemen gelet op het feit dat je de afgelopen jaren meerdere keren tegen mij hebt gezegd: alles komt goed Willempie.

Comments RSS

Reageer ook

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.