Jul 04 2008

F/A 18 Super Hornet definitief geen kandidaat

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl om 0:47 onder Aanschaf JSF

Den Haag – Nadat de Tweede Kamer woensdag 2 juli een een nieuwe brief heeft gehad over het beloofde onafhankelijke en transparante evaluatieproces, is vandaag het debat over de inrichting van het evaluatieproces voortgezet. In het laatste debat voor het Kamerreces werden nog een aantal moties ingediend over de kandidatenevaluatie.

Het stuk in het NRC Handelsblad heeft wel het nodige losgemaakt. Reden voor de heer Pechtold om op 1 juli aan de Staatssecretaris van Defensie Jack de Vries een aanvullende brief te vragen. Deze brief is door de Staatssecretaris gisteren aan de Kamer verstuurd. In deze brief wordt de weigering om de Super Hornet in de selectie te betrekken herhaald onder verwijzing naar de brief van 27 juni. Defensie voert hiervoor de volgende argumenten aan tegen de Boeing F/A 18 Super Hornet:
- In 2001 afgevallen vanwege tekortkomingen in bereik, zelfbescherming en sensoren
- Toestel is groot en zwaar en past niet in Nederlandse shelters
- Al geruime tijd in productie; in feite interim oplossing voor de US Navy en de Australische
luchtmacht totdat de JSF beschikbaar komt
- Door de Super Hornet te betrekken in de evaluatie zal het moeilijker worden om Dassault
(Rafale) en Eurofighter (Typhoon) te overtuigen om mee te doen

Ingediende moties

De Kamer leek vast te zullen houden aan de wens om dit toestel toch te laten meedoen vanwege het feit dat dit nu eenmaal zo besloten was op 29 mei 2008. Immers, toen werd besloten dat alle relevante opties die een rol spelen bij landen die de F-16 vervangen betrokken moeten worden in de evaluatie. Aangezien Denemarken de Super Hornet in de evaluatie heeft betrokken, moet dat volgens sommige Kamerleden dan ook in Nederland gebeuren.

In het debat van 3 juli werden drie moties ingediend, waarover ’s nachts (4 juli, 0.40 uur) gestemd werd:
Motie-Eijsink (PvdA) om de F/A-18 Super Hornet te betrekken in de evaluatie en de betrokken fabrikanten voldoende tijd te geven te reageren op de hen toegezonden uitgebreide vragenlijst, de zogeheten Questionaire of RFI (Request for Information). Deze motie werd verworpen met alleen de stemmen van SP, PvdA, GL en PvdD voor.
Motie-Pechtold (D66) om alle relevante opties te betrekken zoals afgesproken 29 mei, waaronder de F/A-18 Super Hornet, mits Boeing binnen 3 weken te kennen geeft geïnteresseerd te zijn in deelname aan de evaluatie. Deze motie werd verworpen met alleen de stemmen van D66, PvdA, SP, GL, SGP en PvdD voor.
Motie-Peeters (Groen Links) om maar geheel met de JSF op te houden en er volledig uit te stappen. Deze motie werd verworpen, met alleen de stemmen van GL, SP, PVV en PvdD voor.

In buitenland in het nieuws

Het Nederlandse debat over het niet in de evaluatie willen betrekken van de Super Hornet is ook in het buitenland doorgedrongen. Zo verscheen er in het blad Aviation Week een artikel van de heer Joris Janssen Lok “Dutch refuse to consider Super Hornet” met een duidelijke uiteenzetting over de discussie van deze week in de Nederlandse politiek.

JSFNIEUWS080704-JG/jg

Comments RSS

Reageer ook

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.