Jul 31 2008

Australië over JSF : eerst duidelijkheid, dan keuze

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl om 12:27 onder Andere JSF landen

Williamtown (AUS) – De Australische minister van defensie Joel Fitzgibbon zegt dat hij vliegtuigbouwer Lockheed Martin in het onzekere zal laten over een Australische JSF keuze totdat hij duidelijkheid heeft over behoefte, over prijs en over de planning.

In de Australische krant Sydney Morning Herald stond een korte weergave van Fitzgibbon’s bevindingen naar aanleiding van zijn reis eerder in juli naar de JSF producent Lockheed Martin in Fort Worth, Texas. Sinds november 2007 is de sociaal-democratische Labour partij aan de regering en deze is tamelijk kritisch over de wijze waarop de Conservatieve partij in het JSF project is gestapt. De Conservatieve partij, inclusief de defensietop, probeert met alle mogelijke middelen alsnog te bereiken dat snel een definitieve keuze wordt gemaakt. Zo drong de woordvoerder voor defensie van de (nu) oppositionele Conservatieve partij Nick Minchin sterk aan op een snelle ondertekening samen met andere JSF partnerlanden om te profiteren van een speciaal prijsaanbod van Lockheed Martin. De JSF fabrikant zit dringend verlegen om vaste orders, zoals duidelijk wordt uit “Spoedige orders sleutel tot succes (JSFNIEUWS, 9 juli 2008) en het artikel “Buy now or else” (Defense Tech International, 9 juli 2008).

Fitzgibbon: goede volgorde

Minister van Defensie Joel Fitzgibbon laat zich niet opjagen en ging in op deze aandrang tegenover de National Press Club: “Dit is de grootste defensieaankoop ooit die de Australische belastingbetaler moet financieren, 16 miljard dollar. De oppositie, wil mij om bepaalde redenen kennelijk, een jaar eerder laten tekenen dan noodzakelijk. En liefst voor dat ik de garantie heb dat Lockheed Martin kan leveren wat overeenkomstig onze behoefte is, en van belang, dit kan leveren binnen de gestelde tijd en kostenopgave.” Hij gaf aan dit niet te zullen doen voordat Lockheed Martin duidelijkheid geeft over planning en kosten. Daarnaast zei Fitzgibbon door te zullen gaan met zich door anderen te laten voorlichten over alternatieve mogelijkheden. De beslissing zal ook moeten wachten op de nieuwe op te stellen toekomstige lange termijn toekomstvisie voor de Australische defensie (Defence White Paper) en de behoeftestelling voor de luchtmacht (Air Capability Review). Deze zullen begin 2009 publiek gemaakt worden. Fitzgibbon is van mening dat er eerst een discussie over defensiebeleid en daarop gebaseerde behoeftebepaling plaats moet vinden en pas daarna em daarop gebaseerd een keuze voor bepaalde materieel aankopen. En niet andersom, zoals de Conservatieven willen: eerst een keuze voor de JSF, en dan het beleid aanpassen aan het gekozen toestel. Minister Fitzgibbon vindt dat een onlogische en onwenselijke volgorde.

Kritische hoorzitting: Nederlandse veiling?

Eerder deze maand had de Vaste Commissie voor Defensie in de Australische Senaat een hoorzitting over het Defensie Jaarrapport 2006-2007. (Download hier). Op bladzijde FADT 22 tot en met FADT 31 wordt het hoofd van de Defensie Materieel organisatie Dr. Gumley uiterst kritisch ondervraagd over de voortgang in het JSF project. Duidelijk wordt dat de parlementsleden inmiddels veel vraagtekens hebben bij de voortgang, de kostenbeheersing en de gevolgen hiervan voor de Australische defensiebegroting.
Zo vraagt (zie blz. 22) voorzitter Senator Mr. Hawker: “Over de JSF heb ik een gemakkelijke vraag eerst. Weten we hoeveel we mogelijk gaan betalen per toestel?”. Dan gaat Hoofd DMO Dr. Gumley omstandig uitleggen dat er 108 verschillende prijsdefinities bekend zijn, en dat er gestreefd wordt naar een stabiele prijs voor de eerste 5-6 jaar productie, een level line price. Maar dat deze er alleen kan komen als er NU getekend wordt, als ieder uitstelt dan kan het niet. Maar ieder stelt uit, omdat er onzekerheid is. Senator Forshaw zegt dan: “Dus het is een soort Nederlandse veiling, ieder wacht zo lang mogelijk met bieden? Kijkend naar de ander. Ik sta eigenlijk perplex dat dit bij een dergelijk groot defensieproject met zulke grote bedragen ook zo gaat”.

Hoorzitting over ontoereikende cijfers JSF Program Office.

Dan gaat de voorzitter vragen naar de Amerikaanse rekenkamer (US GAO) rapportage over de risico’s en stijgende kosten. Defensie hoofd DMO voert een duidelijk pleidooi voor Lockheed Martin, en dat hij vol vertrouwen is dat de JSF eind 2013-begin 2014 geleverd kan worden. De voorzitter neemt hier geen genoegen mee en wijst op de risico’s van de overlap van testen en productie en de door US GAO gemelde risico’s van het bezuinigen op de testvluchten. Hij citeert uit een hoorzitting voor de Amerikaanse Senaat (juni 2008): “We do not think the official JSF program cost estimate is reliable when judged against best practice cost-estimating standards used throughout the federal government and industry. Specifically, the JSF Program cost estimate is not comprehensive, accurate, well documented, or credible.” En voegt er aan toe: “Dat is behoorlijk vernietigend”. En dan geeft hij duidelijk aan hoe zeer hij een onafhankelijk extern onderzoek naar wat achter de schermen van het JSF Program Office plaats vindt wenselijk vindt (blz. 25-27).

Bronnen:
Australische kranten 30 juli; o.a. Sydney Moring Herald “Fitzgibbon coy over Joint Strike Fighter
Proof Committee Hansard, Defence Subcommittee, Defence annual report 2006-07, Canberra, 10 juli 2008. Ongecorrigeerd stenogram hoorzitting.

JSFNIEUWS080731-SA/sa

Comments RSS

Reageer ook

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.