Aug 25 2008

Aanbiedingen JSF en Saab Gripen vandaag ingeleverd

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl om 20:13 onder Aanschaf JSF

Den Haag – Maandag 25 augustus hebben zowel Lockheed Martin als Saab de actuele informatie over hun aanbod voor de levering van de F-16 vervanger ingeleverd. De gegevens zullen de basis vormen voor de laatste kandidaten evaluatie en een definitieve beslissing door de politiek in 2010.

Twee andere potentiële kandidaten, Dassault met de Rafale en het Europese consortium Eurofighter met de Typhoon weigerden de vragenlijst in te vullen, waardoor die definitief zijn afgevallen, zoals Staatssecretaris Jack de Vries op 18 juli aan de Kamer liet weten. Dit tot spijt van de PvdA, want die wil een zo open en transparant mogelijke evaluatie met een realistische keuze tussen zoveel mogelijk toestellen. De actuele evaluatie van de kandidaten was afgesproken in het regeerakkoord, vooral om de PvdA gunstig te stemmen. Dassault en Eurofighter weigerden omdat volgens heen geen sprake is van een reëele competitie in Nederland en de beslissing pro-JSF al lang genomen is. Uiteindelijk gaat het om een investering van naar verwachting 5,7 miljard euro voor 85 JSF-toestellen.
In het najaar licht Defensie de Tweede Kamer in over de resultaten van het evaluatieonderzoek. Het kabinet neemt pas in 2010 een besluit en dan kan de Tweede Kamer erom gaan vechten. De linkse oppositie, D66 en PVV bleken deze zomer uiterst kritisch te zijn over de JSF en zien toe hoe de PvdA over dit onderwerp een achterhoede gevecht voert met het nog immer JSF-minnende CDA. Maar deze partij zal het nu zonder pro-JSF voorman Roland Kortenhorst moeten stellen, nadat deze met een ex-Stork directeur van start is gegaan met een luchtvaartbedrijf (zie “JSF voorvechter Kortenhorst overtreedt bewust de wet”, 23 juli 2008).

De overgebleven kandidaten

Kandidaat nummer één
Lockheed Martin heeft informatie aangeleverd over de JSF, officieel de F-35 Lightning II.
Op het moment van publicatie was van Lockheed Martin of het JSF Program Office nog geen officieel persbericht naar buiten gebracht. Zodra deze beschikbaar is wordt deze hier gepubliceerd.
Productinformatie Lockheed Martin website: PDF met F-35 JFS informatie.

Het Amerikaanse alternatief, kandidaat twee
Over een aanbod van de Lockheed Martin F-16 Block 60, waar officieel eveneens om is verzocht, wordt in de persberichten met geen woord gerept. In hoeverre hiervoor serieus informatie is aangeleverd is onduidelijk.
Productinformatie Lockheed Martin website: PDF met F16 informatie

Het enige Europese alternatief, kandidaat drie
Het Zweedse Saab heeft eveneens een voorstel ingediend voor de Saab Gripen Next Generation. Dit toestel is recent ook aangeboden aan de JSF partners Noorwegen (48 stuks), Denemarken (48 stuks) en India (126 stuks). Dinsdag geeft de Zweedse fabrikant een toelichting op zijn aanbod. Uit het Saab persbericht blijkt dat er een aanzienlijke industrie compensatie wordt geboden aan de Nederlandse high-tech industrie, evenals in Noorwegen (zie Nieuwsbank bericht 14 augustus 2008 en artikel “Noorse Business Case actueel voor Nederland”)

Op de website van Saab Gripen staat al enige achtergrond informatie:
Persbericht 25-aug-2008 over het aanbod aan Nederland
Informatiebulletin over de Saab Gripen NG (april 2008).
Morgen zal er meer informatie volgen tijdens een persconferentie in Den Haag.

Industrie profijt en Business Case

De vorige kabinetten zetten jaren geleden al volop in op de JSF. Tegenover de tot dusver bijna 1 miljard euro die Nederland in het project investeerde, staat straks een lagere aanschafprijs van de Lightning II en profijt voor de Nederlandse industrie met afgeleide orders voor het geavanceerde jachttoestel.. Recent onderzoek van het adviesbureau PriceWaterhouseCoopers gaf aan dat de deelname van Nederland aan de JSF-ontwikkeling de economie tot 2052 ongeveer 10 miljard euro zal opleveren. Een overigens inmiddels omstreden rapport (zie uitgebreide analyse).
Afgesproken werd destijds dat de industrie een deel van haar omzet over de JSF-orders zal terugstorten in de schatkist. Hierover is inmiddels een conflict ontstaan tussen de bij de JSF betrokken industrie, verenigd in de Nifarp, en minister Maria van der Hoeven (Economische Zaken). De bewindsvrouw verlangt een afdracht van 10,3 procent maar de Nifarp wil niets afdragen. Mogelijk volgt arbitrage. De industrie, met name de kleine bedrijven zullen nu een keuze krijgen tussen het meedoen aan de JSF en in het kader van de Medefinancierings Overeenkomst een behoorlijk percentage afdragen van de onzekere JSF omzet of met schone lei beginnen (nul JSF omzet is nul afdracht) en meedoen met het gegarandeerde, industriële participatieproject van Saab. Dit vormt een nieuwe dimensie in de Business Case.

Bron: Bericht De Pers 25 augustus 2008

JSFNIEUWS080825-NB/nb

Comments RSS

Reageer ook

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.