Aug 27 2008

Hoofdrol Partij voor de Vrijheid in JSF dossier erkend

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl om 17:22 onder Aanschaf JSF

Den Haag – Dinsdagmorgen kreeg de Vaste Commissie voor Defensie een besloten informatiebriefing over de stand van zaken rond de JSF. Deze werd gegeven door Lockheed topman Tom Burbage. Daarna viel de PVV de eer te beurt een privé gesprek te mogen hebben met Tom Burbage.

Terwijl sommige andere kamerleden zich spoedden naar de persbijeenkomst van Saab, kregen
PVV fractievoorzitter Geert Wilders en fractiegenoot (defensiezaken) Hero Brinkman een speciale behandeling. Volgens de Telegraaf van vandaag meldde Geert Wilders dat het bezoekje van Burbage ‘niet toevallig’ was. De PVV neemt een sleutelpositie in in de discussie over de aanschaf van een nieuw jachtvliegtuig. Net als de PvdA heeft de PVV nog geen standpunt ingenomen. Als zij samen voor zijn, wordt het de JSF. Zijn ze beide tegen, dan wordt het de JSF niet.

PVV in debat 27 mei 2008 Defensiecommissie

Voor de PVV was het voor het op 27 mei voor het eerst, dat bij monde van kamerlid Brinkman, meegedaan werd in een debat over de JSF. Brinkman vond het voorstel “veel geld voor een nog onzeker doel”. Hij vroeg zich af of nu al gezegd kan worden of de JSF het beste toestel voor de laagste prijs was, immers de JSF prijs is nog volstrekt onduidelijk. Hij wilde dat werd bekeken wat een inkrimping tot 56 toestellen zou opleveren. Brinkman: “De Kamer wordt inzake de JSF aan een lijntje gehouden. Alle opties moeten duidelijk en onafhankelijk worden afgewogen. Waarom niet straks 40 of 50 toestellen van de plank kopen?”. Hij kondigde aan niet in te stemmen met de MoU-IOT&E: “Door de wijze waarop dit gaat, voelt de PVV zich gechanteerd in deze zaak”. En passant maakte hij een compliment aan het F-16 onderhoudspersoneel, waarmee hij op zijn laatste reis naar Afghanistan had gesproken: “Deze jongens doen op uitstekende wijze hun werk onder moeilijke omstandigheden”.

PVV kritisch over VVD houding inzake belastinggeld

Over de Business Case zei Brinkman: “De belastingbetaler mag op geen enkele manier opdraaien voor de gevolgen. De Zalm norm uit 2002 moet strikt gehandhaafd blijven.”
In felle bewoordingen hekelde hij de opstelling van de VVD: “Het is cynisch dat de VDD zo makkelijk praat over een miljard kostentoename. Het gaat om veel belastinggeld, bijeengebracht door hardwerkende mensen, daar ga je niet zo mee om.”.
Toch is het voor velen moeilijk voor te stellen, dat Geert Wilders, als voormalig VVD kamerlid, afscheid zal nemen van het sterke pro-JSF beleid van de VVD. De VVD is als geen andere partij altijd sterk pro-JSF geweest en de meeste sleutelfiguren in het keuzeproces van de JSF stammen uit deze partij, zoals het beknopte overzicht hieronder laat zien.

VVD toppolitici en de JSF

Het was VVD staatssecretaris voor defensie Jan Gmelich Meijling die in 1996 staatssecretaris voor materieel en een actief pleitbezorger voor de JSF was. Hij zorgde dat er waarnemers naar Fort Worth gingen om het voor de F-16 vervanging belangrijke JSF project te gaan volgen. De eerste Nederlandse stap op weg naar de JSF aankoop.
Zijn opvolger voor materieelzaken in 1998 was opnieuw een VVD lid, Henk van Hoof; hij was de assistent van VVD minister van defensie Frank de Grave.
Annemarie Jorritsma, nu burgemeester van Almere, was VVD minister van Economische Zaken was nauw betrokken bij de ondertekening van de Memory of Understanding voor de ontwikkeling van de JSF in de periode 2001/2002.
Gerrit Zalm, die met zijn complexe Business Case rekenmodel in 2002 de doorslag gaf in het rond krijgen van de Medefinancierings Overeenkomst inzake de deelname aan de JSF in 2002 was VVD minister van financiën.
Henk Kamp was gedurende de cruciale ontwikkelingsfase van de JSF de VVD minister van Defensie. Onder zijn bewind werd de belangrijke volgende stap in het JSF proces voorbereid, de ondertekening van de Memory of Understanding voor de productie en instandhouding in november 2006, juist voor de verkiezingen en het aantreden van het huidige kabinet.

Andere prominenten en de VVD

Arie Kraaijeveld, prominent bestuurslid van de NIFARP (Vereniging van bedrijven die zich bezig houden met de JSF productie) speelt een hoofdrol in de JSF Business Case. In 2006 was hij te gast in de sfeervolle ambiance van het Golden Tulip Berghotel op uitnodiging van de VVD Leusden voor een fundraising diner voorafgaand aan de Kamerverkiezingen van 2006. Ten tijde van de tot standkoming van de Business Case in 2002 was hij directeur van de werkgeversorganisatie FME-CWM (die daarbij een belangrijke stimulerende rol vervulde).

Van Ben Droste, Opperbevelhebber van de Luchtmacht en na zijn afscheid voorzitter van het sterk bij de JSF betrokken NIVR (Nederlands Instituut Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart) is eveneens bekend, dat hij een VVD achtergrond had. Hij kwam in 2003 in het nieuws toen hij als Generaal op uitnodiging van VIMAC een fundraising diner van de VVD bijwoonde. VIMAC Consultancy is het bedrijf dat voor het Amerikaanse Lockheed (JSF) en het Israëlische Rafael (aanschaf Litening pods F16) de Public Relations verzorgt. Ook de bekende generaal Van Baal was bij dit VVD evenement in De Bilderberg in Rotterdam aanwezig.

VVD en Maintenance Valley

In Brabant maakte vooral de VVD zich sterk voor de JSF. Een belangrijke rol was weggelegd hierbij voor John Jorritsma, nu VVD commissaris van de koningin in Friesland, maar tot voor kort directeur van de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM). VVD gedeputeerde voor economische zaken Onno Hoes was in mei 2006 te gast in Fort Worth in verband met een studiereis voor de Maintenance Valley in Brabant voor de uitvoering van het JSF onderhoud. Hij werd hierbij vergezeld door Frank Lafort, bekend als VVD’er, die de Public Relations regelt voor Stichting Maintenance Valley.

Concluderend kan gezegd worden dat het is te verwachten dat de PVV onder leiding van Geert Wilders, met een sterk positieve houding tegenover onze defensie, zijn VVD achtergrond niet zal verloochenen en op dit punt ongewijzigd in de voetsporen treedt van de jarenlange pro-JSF traditie en lobby van de VVD. Als dit zo is, gelet op de sleutelrol van de PVV in dit dossier, staat de keuze voor de JSF vrijwel vast en hoeft Tom Burbage zich (hierover) geen zorgen te maken.

JSFNIEUWS080827-JG/jg

Comments RSS

Reageer ook

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.