Sep 16 2008

Defensiebegroting 2009: weer achttien F-16’s in uitverkoop

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl om 17:21 onder Aanschaf JSF, F-16

Den Haag – “Investeren in personeel” luidt de titel van de defensiebegroting. Maar waar er inmiddels meer dan € 1,2 miljard richting onze Afghanistan inspanning gaat, en het defensiebudget al jaren niet reëel verhoogd wordt, vindt bekostiging plaats door de verkoop van materieel.

Door dik en dun wordt volgehouden dat uiteindelijk 85 Joint Strike Fighters worden aangeschaft. De daadwerkelijke ontwikkelingen en passages in de begrotingen van de afgelopen paar jaar wijzen uit dat dit er eerder circa 48 of hooguit 57 zullen worden. En dat er een streven is naar één centrale fighter basis, vliegveld Volkel. Leeuwarden figureert in dit scenario dan als satelliet veld voor met name de QRA (Quick Reaction Alert) taak en als uitwijkbasis wanneer op Volkel aan de startbanen reparaties moeten plaats vinden. Bestudering van deze defensiebegroting bevestigt dit beeld.

Weer 18 F-16’s uit de operationele sterkte

Letterlijk staat er in de Begroting 2009: “Voornemen tot de afstoting van achttien F-16 gevechtsvliegtuigen. Het aantal parate gevechtsvliegtuigen neemt hierdoor af van 90 naar 72.” Hieruit volgt tevens dat het gestelde aantal van 85 F-35 Joint Strike Fighters eveneens nooit realiteit zal worden.
Een reactie van een luchtmachtman na het aanhoren van deze begroting: “Investeren in personeel? Ontmoedigen van personeel door afpakken van materieel!” Minister Van Middelkoop stuurt aan op “behoud van personeel” en voegt er aan toe: “Als iemand niet tevreden is, moeten we hem een baan elders binnen Defensie aanbieden”. Denkbaar echter met dit beleid is, dat het risico van uitstroom van gekwalificeerde mensen naar de civiele sector toe zal nemen. In ieder geval kan vastgesteld worden: groot is de teleurstelling bij velen in de gelederen van de Koninklijke Luchtmacht bij het vernemen van het feit dat opnieuw achttien F-16’s worden afgestoten.
Dit betekent dat opnieuw een squadron aan de sterkte wordt onttrokken, de mogelijkheden voor roulatie van eenheden, deelname aan oefeningen, kortom de gehele vrije speelruimte verder beperkt wordt met extra werkstress en operationele druk tot gevolg. Dit kan volgens insiders onmogelijk samengaan met het handhaven van het ambitieniveau op het huidige peil.
Minister van Middelkoop noemt de verkoop van materieel “een meevaller, waarvan we de opbrengst gelukkig zelf mogen inzetten”.

F-16 Modificaties vertraagd

Door ontwikkelingen bij leverancier is het F-16 Mode 5 IFF modificatie project vertraagd.
Het project F-16 Verbetering lucht-grond bewapening (fase III) wordt door herfasering van financiële middelen (een ambtelijk woord voor uitsmeren in de tijd; geld naar de toekomst verschuiven) vertraagd tot in 2016. De behoefte aan verbeterde gebiedsdekkende bewapening uit de oorspronkelijke behoeftestelling is komen te vervallen. Interessante vraag is hoe dit zich verhoudt tot de geplande instroom van de F-35 vanaf 2013/2014.

Passage inzake JSF

Over de F-35 (in de begroting nog steeds met JSF aangeduid) staat weinig nieuws. Het verwachte volume aan toekomstige orders naar aanleiding van de US$ 800 miljoen staat nu omschreven als “een bedrag tot op termijn een groter financieel volume aan orders moet opleveren”. Verwezen wordt naar het coalitie akkoord en de noodzakelijke tussenstappen die nog genomen moeten worden. De herijking van de business case in de tweede helft van 2008, de hernieuwde vergelijking van kandidaten in 2008, het besluit in 2009 (niet: februari 2009) om twee testtoestellen aan te schaffen met als toevoeging “mede gebaseerd op de resultaten van de actualisering van de kandidatenvergelijking”.

JSFNIEUWS080916-JG/jg

Bron: Minister over Defensiebegroting, 16 september 2008

Comments RSS

Reageer ook

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.