Nov 27 2008

Kamer onvolledig geïnformeerd over JSF Executive Board vergadering

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl om 21:07 onder Aanschaf JSF

Den Haag – In het debat over de JSF “testtoestellen” werd gisteren een brief toegezegd door de Staatssecretaris met nadere informatie. Deze is vandaag ontvangen en geeft meer duidelijkheid over de vereiste garantiestellingen en de kosten indien Nederland afziet van de aankoop van de testtoestellen.

In de brief van gisteravond 26 november zegt de Staatssecretaris onder andere toe:
ik kan u toezeggen dat u zo spoedig mogelijk zult worden geïnformeerd over de recente vergadering van de JSF Executive Steering Board….. Ik zal mij inspannen u die informatie voor de afronding van de begrotingsbehandeling te doen toekomen” .
Vanmiddag is de betreffende brief door de Kamer ontvangen.
Het enige waarover de Kamer aangaande de JSEB vergadering geïnformeerd wordt is het volgende: “De JSF Executive Steering Board (JESB) heeft 19 november in zijn vierde vergadering de IOT&E-planning bekrachtigd waarover ik de Kamer onlangs heb geïnformeerd. Dat wil zeggen dat in maart 2011 de opleidingen aanvangen en in februari 2013 de voorbereidende fase (spin up) van de IOT&E, gevolgd door de IOT&E zelf. De IOT&E zal in de loop van mei 2014 worden voltooid, waarna de rapportage over de uitkomsten wordt opgemaakt

Essentiële informatie JSEB niet in een brief aan Kamer

Zoals we vandaag al publiceerden wil de Pentagon materieel inkoopchef nog geen order tekenen voor de productie van 7 F-35B’s in de zelfde LRIP-3 serie als waarbinnen het Nederlandse testtoestel gebouwd moeten worden. Nederland moet voor april 2009 nu besluiten en zou anders schadeplichtig zijn jegens de USA en de UK. Maar niet in deze Kamerbrief staat, en dit was wel bekend bij de JSF Program Office op 19 november, dat deze voorwaarde door John Young van het Pentagon gesteld is. De USA en de UK zouden schade leiden van het uitstel van de aankoop van 1 Nederlands toestel. Het ontbreekt in de brief aan de Kamer aan een beschrijving van de extra kosten die Nederland moet maken als de USA 7 en de UK 2 toestellen in de LRIP-3 uitstellen. Deze mogelijkheid was zeker bekend op 19 november.

Nog meer essentiële informatie aan Kamer onthouden

Nog van groter belang is dat bij de JSF Executive Steering Board (JESB) op 19 november bekend was dat er een rapport lag van de Joint Estimate Team (JET) over het naar hun mening enorme extra benodigde budget voor de JSF de komende zes jaar van liefst US$ 15 miljard. De JET bestaat uit experts van de Cost Analysis Improvement Group, de Air Force Cost Analysis Agency en NAVAIR 4.2 (US Navy) van het Amerikaanse Ministerie van Defensie. Dit team van analisten heeft hierover al op 16 september 2008 gerapporteerd aan de Defense Acquisition Board van het Pentagon. In hun rapport, inmiddels dus al ruim twee maanden bekend bij het JSF Program Office staat letterlijk deze zin: “JET estimate is approximately $15B higher than JPO [F-35 Joint Program Office] estimate,”
Het is goed denkbaar dat het Nederlandse parlement deze informatie graag tijdig gekregen had om een gebalanceerde afweging te maken in het JSF debat. Maar zelfs in de brief van hedenmiddag ontbreekt deze informatie.

Op 28-nov-2008 op JSFNIEUWS een analyse en meer gegevens omtrent de bevindingen van Pentagon’s eigen Joint Estimate Team (JET) tegenover de al vaker onbetrouwbaar gebleken gegevens van het JSF Program Office. Mede in het licht van wat de Kamer hierover dit voorjaar werd meegedeeld.

Zie reeds buitenlandse publicaties:
Worldwide War Pigs, 27-nov-2008, “F-35, $15 Billion and 2 more years development?
StarTelegram Fort Worth USA, Bob Cox, 27-nov-2008 “F-35 development, testing cost could soar

JSFNIEUWS081126-JB.JG/jg

Comments RSS

Reageer ook

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.