Nov 27 2008

Beslissing JSF testtoestellen uitgesteld tot april 2009

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl om 23:12 onder Aanschaf JSF

UPDATE 28-nov-2008 9:25 uur

Den Haag – Vandaag heeft de Staatssecretaris Jack de Vries een brief aan Kamer gestuurd waarin hij meedeelt de beslissing over de aanschaf van het eerste toestel drie maanden uit te stellen. Onder druk van PvdA kamerlid Eijsink en CU kamerlid Voordewind heeft hij na wekenlange discussie uiteindelijk ingestemd met uitstel.

Al eerder bleek uit beantwoording van Kamervragen dat feitelijk de IOT&E fase pas formeel in augustus 2013 begint en zal doorlopen tot in juni 2014. Hieruit blijkt de betrouwbaarheid van publicaties die wij eerder over dit onderwerp deden op een moment dat nog werd verhuld.
Dit maakt dat probleemloos sprake kan zijn van drie maanden uitstel. De Kamer krijgt nu drie maanden extra ruimte, tot eind april 2009 voor een zorgvuldige behandeling van de complete kandidatenevaluatie voor de opvolger van de F-16 (JSF, F-16 Block 60 of Saab Gripen NG).

Garantiestelling vereist door Lockheed

De Staatssecretaris wijst erop dat hij toestemt op voorwaarde van een vereiste garantstelling van € 12,5 miljoen euro voor de productie van bepaalde onderdelen. Niet aangegeven wordt in welke aanloopserie (LRIP Low Rate Initial Production) het toestel geproduceerd zal worden, maar gelet op deze garantiestelling moet er van uitgegaan worden dat het “test” toestel qua planning in LRIP-3 blijft staan.

Dreigende meerkosten voor Nederland

Opmerkelijk in de brief is de passage over de mogelijk dreigende meerkosten: “Ten tweede moet rekening worden gehouden met meerkosten voor beide overblijvende LRIP3-kopers, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, die ontstaan indien Nederland zou besluiten in deze productiefase geen testvliegtuig aan te schaffen. De meerkosten ontstaan doordat de productieserie voor LRIP3 dan geen zeventien, maar zestien toestellen zou gaan omvatten. Daardoor stijgen de gemiddelde kosten per toestel voor zowel de Verenigde Staten als het Verenigd Koninkrijk. De hoogte van deze kosten, voor Nederland in feite beëindigingskosten, is onder andere afhankelijk van de uitkomsten van de contractonderhandelingen over LRIP3. Of Nederland bovengenoemde kosten uiteindelijk echt moet betalen is nog onzeker. Het hangt er bijvoorbeeld vanaf welke kosten de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk in voorkomend geval bij Nederland in rekening zouden brengen. Hoe dan ook zou Nederland proberen het toestel te laten overnemen door de Verenigde Staten of het Verenigd Koninkrijk, zodat de omvang van de LRIP3 ongewijzigd kan blijven. Bij al deze kosten gaat het dus om bedragen die Nederland mogelijk zou moeten betalen indien niet tot aanschaf voor het eerste testtoestel zou worden overgegaan. Als tot aanschaf wordt besloten, zullen geen aanvullende kosten in rekening worden gebracht.”
Dit roept vragen op omtrent de gang van zaken als de USA of het Verenigd Koninkrijk hun toestellen niet afnemen. In feite staat in de brief: wanneer een deelnemer zijn toestel schrapt, moet de ander meer betalen. Dit houdt in dat Nederland meer moet betalen wanneer de Britten of de US Marines uitstellen of schrappen in de LRIP-3. Daarnaast hebben de Amerikanen zelf al eerder twee toestellen geschrapt in de LRIP-3 (van 18 naar 16 toestellen). Sterker nog, in 2006 was nog sprake van 49 toestellen die in LRIP-3 geproduceerd zouden worden. Dit betekent dus dat Nederland aanzienlijk meer betaalt dan oorspronkelijk (in 2006) verwacht, zonder dat dit publiek is gemaakt. JSFNIEUWS collega’s hebben hier vandaag reeds op gewezen in voorgaande artikelen en hoezeer dit risico bestaat, zie:
Pentagon houdt nu zelf deel JSF productie 2010 tegen
En:
Kamer onvolledig geïnformeerd over JSF Executive Board vergadering“.
En in het buitenland:
Worldwide War Pigs, 27-nov-2008, “F-35, $15 Billion and 2 more years development?
StarTelegram Fort Worth USA, Bob Cox, 27-nov-2008 “F-35 development, testing cost could soar

Alle informatie

In het begrotingsdebat inzake de Defensiebegroting vroeg Kamerlid Van Velzen (SP) nadrukkelijk of de Staatssecretaris De Vries alle informatie uit “de achterkamertjes” nu gedeeld had met de voltallige Kamer. In de beantwoording gaf De Vries aan dat de brief alle besproken informatie duidelijk weergaf.

Bron: Brief inzake uitstel beslissing JSF testtoestellen, 27 november 2008

Zie tevens:
Volkskrant 28-nov-2008 “De Vries en Kamer tekenen voorlopig vrede in JSF conflict
NRC 21-nov-2008 “Opvolging F-16 steeds meer politiek achterhoede gevecht

JSFNIEUWS081127-NB/nb

Comments RSS

Reageer ook

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.