Jan 29 2009

US Rekenkamer: in 2020 “homeland” defensie in gevaar

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl om 1:12 onder Andere JSF landen

Arlington, VA (USA) – De Amerikaanse rekenkamer heeft gisteren in een dramatisch rapport aangegeven dat de verontrusting van de US Air Force wat betreft luchtverdedigingscapaciteit verontrustende vormen aanneemt. De Amerikaanse “homeland defense” komt in gevaar.

In het US GAO rapport wordt een analyse gemaakt van de noodzakelijke vervangingen bij de luchtverdedigingseenheden in de Verenigde Staten, die nu in hoofdzaak zijn uitgerust met F-15 en F-16 toestellen. Door het naderen van het einde van de technische levensduur van veel F-15 en F-16 toestellen, het geringere aantal gekochte F-22 toestellen en de vertraagde en van 110 naar 48 verlaagde instroom van de F-35 toestellen komen binnen afzienbare tijd vele squadrons zonder vliegtuigen te zitten.
De Amerikaanse rekenkamer vat dit in het rapport als volgt samen: …”Indien vliegtuigen niet tijdig voor 2020 worden vervangen, dan zullen 11 van de 18 huidige “air sovereignty alert sites” zonder vliegtuigen komen te zitten.. De US Air Force heeft geen plannen ontwikkeld die inspelen op deze uitdagingen omdat ze zich hebben gericht op andere prioriteiten….”. Kortom de situatie van afbraak van de US Air Force is uiterst zorgelijk en dringende beslissingen dit te voorkomen zijn noodzakelijk.

April 2008 al analyse op JSFNieuws

Op 7 april 2008 verscheen op JSFNieuws al een artikel met de veelzeggende titel “Verontrustende veroudering Amerikaanse luchtmacht. Deze bevatte een analyse van de verwachte uitstroom en instroom van gevechtstoestellen bij de US Air Force en concludeerde dat er sprake zou zijn van een dramatische capaciteitsvermindering. De nu door de US GAO gegeven analyse komt hiermee overeen.
US Air Force in 2020 gehalveerd (april 2008)
We schreven toen “In deze grafiek is te zien hoe de USAF er uit ziet in 2020: het aantal straaljagers teruggebracht van 2.350 tot 1.175; mits er niet verder in de budgetten wordt gesnoeid en mits bij de JSF geen verdere vertraging optreedt.” En verder: “Duidelijk is dat deze ontwikkelingen gevolgen zullen hebben voor de USA wat betreft de mogelijkheid om over circa tien jaar nog omvangrijke (lucht-)oorlogen te kunnen voeren.”

Minister Gates: dramatische budgetaanpassingen

Minister van Defensie Robert Gates sprak gisteren de Senate Armed Services Committee toe en beantwoordde door hen gestelde vragen over de toekomstverwachtingen van het Pentagon ten aanzien van de diverse wapenprogramma’s. Gates zei hier dat hij niet kon uitsluiten dat complete grote wapenprogramma’s zouden worden geschrapt, en dat hij zich voorbereidt op defensiebudgetten die veel lager zijn dan de afgelopen acht jaar. Hij verwacht dit voorjaar een eerste serie beslissingen te nemen inzake te schrappen wapenprogramma’s en inzake de programma’s die wel overleven. De eerste aanpassingen, zei hij, komen tot uitdrukking in de begrotingsvoorstellen voor 2010. Vervolgens komt er een tweede ronde van “dramatic change to the Pentagon FY2011 spending proposal”. Spannende tijden voor de Amerikaanse wapenindustrie, die dit alles met argusogen volgt.

Bron: US GAO, January 2009; “HOMELAND DEFENCE Actions needed to improve Management of Air Sovereignty Alert Operations to protect U.S. Airspace

JSFNIEUWS090128-ShM/nb

Comments RSS

Reageer ook

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.