Feb 19 2009

F-16 nog steeds marktfactor van betekenis

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl om 1:58 onder F-16

Fort Worth, TX (USA) – Volgende week bezoekt de vaste Kamercommissie voor defensie hier in Fort Worth, Texas de Lockheed Martin fabriek om zich te laten bijpraten over de actuele stand van zaken rond de F-35 Joint Strike Fighter. Wat ze zullen aantreffen is niet alleen de aanloopproductie van de F-35, maar ook volop activiteiten rond het meest succesvolle gevechtstoestel van de afgelopen decennia, de F-16. In de kandidatenevaluatie lijkt dit een vergeten toestel te zijn, als een soort backup.

Sinds dat de productie eind jaren zeventig op stoom kwam heeft Lockheed Martin continu gewerkt aan het op de markt brengen van verbeterde versies. De laatste versies, zoals de F-16 Block 50/52 en Block 60/E/F/IN zijn uiterst capabele en betaalbare multirole toestellen.

Eind 2007 plaatste Marokko nog een order voor 24 toestellen, weggekaapt voor de neus van de Fransen die met de Rafale de verkoopstrijd niet konden winnen. Lockheed Martin is in staat om de F-16 via een zo nodig agressieve verkoopstijl tegen lage prijzen in de markt weg te zetten, hierin actief gesteund door het Pentagon om politiek-strategische redenen, zoals het behouden van militair-economische banden met diverse regeringen. De lopende campagnes voor de F-16 in Bulgarije (waar KLu personeel betrokken is in de advisering), Roemenië, Kroatië en India zijn sprekende voorbeelden van de inzet van de F-16 in het verlengde van politiek-strategische bedoelingen. De Fransen, die ditzelfde kunstje met de Mirage indertijd goed beheersten, slagen er niet in dit met de Rafale te evenaren.

Turkije

In 2007 ondertekende Turkije, ook partner in het JSF programma, nog een contract voor 14 stuks F-16C eenzitters en 16 stuks F-16D tweezitters. Deze zullen worden geassembleerd bij de Turkse industrie (TUSAS) vanaf 2011. Ze vervangen F-4 Phantoms, min of meer als onbedoelde tussenoplossing vanwege de iets uitgestelde F-35 bestelling.

Griekenland

Griekenland bestelde in december 2005 nog 30 stuks F-16 Block 52+ toestellen, maar heeft wel afgezien van een aanvullende optie voor nog eens 10 toestellen. Griekenland kijkt nu naar diverse Europese toestellen om in de behoefte te voorzien voor nog eens 30 toestellen. De F-35 is daarbij (nog) niet in beeld.

Israel

Hoewel betrokken bij de JSF, heeft Israël herhaaldelijk aangegeven sinds medio 2005 dat bij verdere vertraging of problemen met de JSF zijn voorkeur uitgaat naar de aankoop van nog meer, zelf qua electronica op te bouwen, F-16I toestellen. Binnen de Israëlische defensie is een stevige discussie gaande de beschikbaarheid van tweezitters, een kernpunt in de Israëlische operatie concepten. De tweede man is als wapen/EW specialist volop geconcentreerd aan zijn specifieke taak bezig; de vlieger “alleen” belast met vliegen. Zo wordt de hoge werklast in de cockpit in dynamische dreigingsomgevingen verminderd. Met een eenzitter is dit niet mogelijk, vandaar dat Israël sterk insteekt op tweezitters.

Taiwan

Lang werd verwacht dat Taiwan een order zou plaatsen voor 66 F-16 toestellen als onderdeel van een poging tot vernieuwing van een deel van de jagervloot.. Om lokale politieke redenen is dit niet doorgegaan tot op heden. Een andere reden was de wisselende houding van ex-president Bush tegenover Taiwan om (geldschieter nummer één van de US) China niet te frustreren.
Dit houdt in dat een order waarschijnlijk nooit werkelijkheid wordt, en evenzo is de kans op verkoop van JSF’s aan Taiwan, gelet op de houding tegenover China, vrijwel nihil.

India

In India draait de F-16 volop mee in de race voor een potentieel grote order van 126 toestellen voor de Indiase luchtmacht. Request for Proposals werden in augustus 2007 uitgevaardigd voor een behoefte aan 126 (tot maximal 200) multirole jagers ter vervanging van met name oude MIG 21 toestellen.
In dit zogeheten Medium Multi-Role Combat Aircraft programma vechten naast de F-16, ook de Boeing F/A-18E/F Super Hornet, de Dassault Rafale, de MiG-35, de Eurofighter en de Saab Gripen NG mee.

Andere marktkansen

Elders is Lockheed Martin bezig met diverse potentiële klanten die interesse hebben in de F-16E/F (zoals de Block 60 wordt aangeduid). Enigszins een probleem is het feit, dat elk land dat nu nieuwe F-16’s koopt de eerste 30-35 jaar niet in de markt zal zijn voor de Joint Strike Fighter. In die zin is er markttechnisch gezien sprake van verdringing. Tussen 2009 en 2016 zullen naar verwachting 180 F-16’s gebouwd kunnen worden. De situatie heeft wel wat weg van de situatie bij Dassault een aantal jaren terug. Het liep nog niet optimaal met de ontwikkeling van de Rafale, dus bleef Dassault de Mirage 2000 aanbieden als alternatief naast de Rafale. Zo is op dit moment de F-16 Block 60 misschien wel de grootste concurrent van de F-35. Verwacht wordt dat de productie van de F-16 nog doorloopt tot 2016 of zelfs daarna, als er nieuwe orders binnenkomen.
In Oost-Europa gebruikt Lockheed Martin (en de USA) de F-16 om de marktkansen voor de Saab Gripen (NG) tegen te gaan. In Roemenië (48 stuks), in Bulgarije (16 stuks) en in Kroatië (12 stuks) is een heftige (politieke) strijd gaande om uit te maken welk toestel men kiest, Amerikaans of Zweeds.

En zo duurt het succesverhaal van de F-16 nog voort, het is onwaarschijnlijk dat dit ooit geëevenaard wordt in de eerstkomende decennia. Nog even en dan is het: opa was vlieger in de F-16, zijn zoon ook, en daarna zijn kleinzoon. Maar de F-16 van opa is nauwelijks meer te vergelijken met die van de jongste generatie.

JSFNIEUWS090219.KR/jg

Comments RSS

Reageer ook

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.