Feb 25 2009

Aanzwellende kritiek op JSF

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl om 4:20 onder Aanschaf JSF

Zoetermeer – In de Nederlandse media deze week volop nieuws over de JSF. Het bezoek aan de USA brengt diverse stevige meningen van de andere kant van de grote plas naar Nederland. De publicatie van een uiterst kritisch CPB Rapport over de JSF Business Case doet nog een schepje extra op de aanzwellende JSF kritiek. Een kort overzicht.

Defensiespecialist VS: JSF verschrikkelijke miskoop

Regionale krant De Stentor meldt op 24 –februari 2009 onder de kop “Defensiespecialist VS: JSF is een verschrikkelijke miskoop” over het bezoek van de Kamerleden aan de USA. Daar spreken zij onder meer met defensiespecialist Winslow Wheeler, al ruim dertig jaar werkzaam als onderzoeker en defensiespecialist voor het Amerikaanse Congres. Hij zegt: ‘De F-35 Joint Strike Fighter is een verschrikkelijke miskoop voor Nederland. Mijn advies: Committeer je nergens aan.” Wheeler zegt over de raming die de Nederlandse defensie aanhoudt inzake de productiekosten (US$ 49,5 miljoen), en waarvoor het Amerikaanse hoofd van het JSF-project, generaal Charles Davis, onlangs opeens sprak als zijnde US$ 80 tot US$ 90 miljoen, dat sprake zal zijn van een nog hoger bedrag: “Uit interne cijfers van het ministerie distilleer ik een kostprijs van US$ 120 miljoen.”
De Stentor heeft ook gesproken met Michael O‘Hanlon, defensiespecialist bij het Brookings Institute, die stelt: ‘Dit soort projecten blijken altijd duurder dan gedacht. Een vaste prijs af te spreken voor het toestel in dit stadium is moeilijk. Er zijn gewoon teveel onzekerheden en niemand wil dit toestel met verlies verkopen.” Defensiespecialist Wheeler voorspelt dat de onduidelijkheid alleen maar zal toenemen: “Het JSF-project wordt verschrikkelijk slecht gemanaged. Lockheed Martin zal met Nederland best willen praten over een vaste prijs, maar uiteindelijk zit zo‘n contract vol sluiproutes waardoor de productiekosten toch weer worden doorberekend. De JSF zou een betaalbaar toestel moeten worden, maar zelfs vijftig miljoen per stuk is al heel prijzig voor de geboden kwaliteit. Iedereen weet dat de rekening veel hoger gaat worden. Het is mogelijk om de F-16’s te moderniseren, maar er zijn veel meer opties. Er is geen enkel reden om een overhaaste beslissing te nemen. Een conflict met een vijand die over een serieuze luchtmacht beschikt, is op dit moment niet aan de orde. De Nederlandse defensie moet misschien minder naar het Pentagon en Lockheed Martin luisteren en meer naar instellingen als GAO, het onderzoeksbureau van Amerikaanse Congres. Dan zullen ze te horen krijgen dat de prijs van de JSF alleen maar oploopt”.

Voordewind (CU): Duur vliegtuig in crisistijd

Het Nederlands Dagblad laat CU-Kamerlid Voordewind aan het woord, die vanuit Washington meldt dat het beter is de beslissing omtrent de testtoestellen in twee stappen te nemen. Niet tegelijk twee toestellen bestellen in april, maar eerst slechts één toestel. Het Reformatorisch Dagblad laat eveneens Voordewind aan het woord, hier zegt hij: “In de bus naar het hotel vraag ik de militair attaché waarom het kabinet al een besluit heeft kunnen nemen over de aankoop van twee JSF-testvliegtuigen terwijl we de prijs nog niet weten. Die wordt nog uitonderhandeld op dit moment, zegt hij. Rare volgorde, denk ik. Ook begrijp ik niet waarom we nu als Tweede Kamer al moeten besluiten over de aankoop van twee testtoestellen, terwijl Defensie pas volgend jaar het tweede toestel moet aanschaffen. Waarom niet als Kamer besluiten over één toestel per jaar? Lijkt me logischer in deze onzekere tijden. Belangrijker is het debat voorafgaande aan de aankoop van de testvliegtuigen, namelijk over welk vliegtuig het moet worden: de Gripen NG of de JSF. Vorige week bezochten we Saab in Zweden en dat kwam met een verrassend scherp aanbod voor een vaste prijs voor het onderhoud van de Saab Gripen voor de komende dertig jaar. Hopelijk komt Lockheed ook met een vaste prijs voor het onderhoud.

Amerikaanse Rekenkamer: JSF-besluit beter in 2011

Dinsdag had de Kamerdelegatie een gesprek met de Amerikaanse Rekenkamer (Government Accountability Office). Tot verrassing van de Kamer vindt dit Amerikaanse orgaan het risico te groot om nu al JSF-vliegtuigen aan te schaffen en adviseren de Amerikanen Nederland te wachten met de beslissing tot 2011 of 2012. Volgens de Amerikaanse Rekenkamer kleven er nog zoveel risico’s aan het project dat nu een beslissing nemen te riskant is. De Amerikaanse rekenkamer vertelde de verraste Kamerdelegatie dat er nog veel onduidelijkheid is over de kostprijs. „Weliswaar ligt er een berekening, maar er missen nog zoveel onderdelen dat je nog niet van een definitieve kostprijs kunt spreken”, zo zei een van de aanwezige kamerleden.

CPB: JSF levert nauwelijks banen op

Als klap op de vuurpijl van kwam het Centraal Planbureau (CPB) dinsdag met een rapport naar buiten over de werkgelegenheid die de bouw van het Amerikaanse gevechtsvliegtuig Joint Strike Fighter met zich meebrengt. Het geeft een contra expertise van de in het sterk gekleurde PricewaterhouseCoopers (PWC) rapport over de JSF Business Case. De conclusie dat een omzetbedrag van16 miljard dollar en ongeveer 50.000 arbeidsjaren aan werkgelegenheid haalbaar zijn wordt onderuit gehaald, als zijnde ,,waarschijnlijk aanzienlijk overschat”. ,,De totale werkgelegenheid in Nederland zal waarschijnlijk niet toenemen door het JSF-programma,” aldus het CPB. Het planbureau denkt dat door de JSF alleen maar banen verschuiven.
NIFARP, het samenwerkingsverband van Nederlandse bedrijven die werken aan de JSF, reageert bij monde van voorzitter Arie Kraaijeveld woedend: ,,Absolute lariekoek, alleen al de ontwikkeling van de JSF heeft ons 700 tot 800 miljoen euro aan orders opgeleverd. Als het zo zou zijn dat het alleen maar leidt tot verschuiving van banen zou men aan geen enkel project nog mee moeten doen.” Hij noemt het CPB rapport ,,boekenwijsheid” en een ,,klap in het gezicht van de mensen van de praktijk”.
De Algemene Rekenkamer rapporteerde begin februari dat de instroom van productie orders in het kalenderjaar 2007 nul euro bedroeg en voor 2008 minimaal zou zijn. De totale omzet in de ontwikkeling zou circa 350 miljoen euro bedragen op dit moment, de waarde van de eerste serie productie orders nog eens een dergelijk bedrag.

Bron:
De Stentor; 24-feb-09; “Defensiespecialist VS: JSF is een verschrikkelijke miskoop

Reformatorisch Dagblad; 24-feb-09; “Duur vliegtuig in crisistijd

Telegraaf; 24-feb-09; “Amerikaanse Rekenkamer: JSF-besluit beter in 2011

NRC Handelsblad; 24-feb-09; “CPB: JSF levert nauwelijks banen op

JSFNIEUWS090225-PDM/pdm

3 Responses to “Aanzwellende kritiek op JSF”

 1. willemhagemanon 25 Feb 2009 at 11:48

  Vervanging F-16 vanuit een geheel ander perspectief.

  Velen, zoals ook ik, maken zich de laatste weken erg druk over het Project Vervanging F-16 (PV F-16). De gemoederen en frustraties blijken bij sommigen behoorlijk op te lopen. De JSFnieuws site is afgelopen dagen binnen 14 maanden voor de zoveelste keer uit de ether gehaald. Door wie en waar vandaan? Niemand die het tot nu toe weet, maar het wordt onderzocht en gelukkig is de site sinds gisteren weer operationeel. De Redactie van de site overweegt om er mee te stoppen, omdat hun reguliere baan en/of hun gezinsleven in gevaar dreigen te komen. De Nederlandse democratie en vrijheid van meningsuiting blijken tot het absolute minpunt te zijn gedaald, overigens niet alleen voor wat betreft dit onderwerp.

  Daarom stel ik het volgende voor. De BV Nederland koopt gewoon de F35A, ongeacht de nu nog steeds onbekende, maar wel steeds verder oplopende stuksprijs en met alle onzekerheden zoals thans voorzien. Wat maakt het ook uit. Als het produkt uiteindelijk niet blijkt te zijn wat we zo graag wilden, en die kans acht ik zeer groot, kopen we later, op relatief korte termijn wel te verstaan, gewoon wat anders. Er worden tenslotte wel meer miljarden belastinggeld over de balk gegooid door de BV Nederland. Zo zal de Betuwelijn de eerste 15 jaar zeer zeker niet rendabel zal zijn, zo is voorspeld door deskundigen. Ondanks de vertraging van het project rijden er nog steeds geen of nauwelijks treinen, omdat iemand is vergeten die tijdig te bestellen. Een waardeloos miljarden project dus. Dan de HSL, ook weggegooide miljarden. Tijdwinst tussen Amsterdam en Brussel 17 minuten; ongeveer de tijd die je nodig hebt om op drukke knooppunten gebruik te maken het toilet. De trein kan om diverse redenen niet eens de maximum snelheid bereiken. En dan hebben we als klap op de vuurpijl nog de Noord-Zuid metro van Amsterdam. Begroot op 1,4 miljard, momenteel stil gelegd vanwege allerlei problemen en wil men hem afbouwen, als dat technisch gezien al mogelijk is, kost ie 2,4 miljard zoals nu voorzien.
  Waarom maken wij ons dan zo druk over PV F-16. Laten we de gelederen sluiten en lekker een koud tapje gaan drinken, of toch maar niet?.

  Willem Hageman

  Commentaar redactie: Bedankt Willem. We blijven maar gewoon FEITEN en NIEUWS brengen, en laat ieder op basis daarvan ARGUMENTEN ontlenen voor het onderbouwen van goede beslissingen. En inzenders van goede FEITELIJKE artikelen of andere steun van deskundige personen blijft welkom. Discretie altijd verzekerd. En politiek laten wij de politiek. En krachten die onze vrijheid van informatieverstrekking willen verstoren zullen we proberen te weerstaan.

 2. sailoron 25 Feb 2009 at 19:17

  Beste Willem,

  De Noorse regering heeft besloten dat gebakje te kopen. Ze hebben geld zat en veel vriendjes in the US. Er is een groot deel van de Noorse bevolking die het absoluut oneens is met deze beslissing. Milliarden contracten gaan verloren met het niet kopen van de Gripen and for what? Jij en ik zijn oude koude oorlog veteranen. Misschien moeten we het over laten aan de nieuwe generatie. Neem je ingeteerde pensioen. Denk aan alle maten (meer dan 10 procent) die omgekomen zijn in een niet bestaande oorlog. Het is jammer dat ik getekend heb om ons oude ‘warplan’ niet openbaar te maken. You want facts? Putin is back to normal. Terecht zou ik denken. The clash of cultures staat ons te wachten en dat betekent dat we niet genoeg hebben aan een F35 in zo armezielige hoeveelheden. Numbers, twee keer zoveel Gripens als F35’s. Laatste kist aan de grond, de tap is open!

 3. willemhagemanon 25 Feb 2009 at 23:33

  Beste Sailor,
  Ben het met je eens. Ik ben blij dat ik niet in dat gebakje hoef te vliegen. In een vorige reactie heb ik opgemerkt me altijd prettig te hebben gevoeld te weten dat ik met een bommenlast op weg naar mijn doel zowel op de heen -als terugweg in staat was om links en rechts nog wat tuig uit de lucht te knallen of op zijn minst een veilig heenkomen te bevechten zonder afhankelijk te zijn van specifieke luchtverdedigers zoals de F-15. In de F-35A draait iedereen barrels om me heen en mis ik de AIM 9. series. Nog een goeie, waar de Noren blijkbaar wel aan hebben gedacht, maar de Klu blijkbaar weer niet; een dragchute. Laten we net als destijds bij de F-16 later weer voor veel geld inbouwen. Tja, bijna iedereen in de huidige Klu, een enkeling uitgezonderd heeft na het halen van zijn militaire jachtvliegbrevet alleen maar F-16 gevlogen en denkt puur Amerikaans waar ze ook vele vriendjes hebben. Geldt ook voor alle andere disciplines. Onverwijtbare, ingeslopen beroepsdeformatie die niemand valt te verwijten, maar iemand moet hun oogkleppen openen. En Amerikaanse producten waren ook altijd goed, behalve nu de JSF. Een historische fout. Dat overkomt elke grote mogendheid vroeg of laat, alleen heeft niemand dat nog door. Men leert blijkbaar niet. Sadam aanvallen na zijn inval in Koeweit was terecht, maar voor de tweede inval ontbreekt elke legitimiteit. Powell en anderen waren blind of hebben gelogen.
  Dan nog een feit over verlies van collega vliegers. Je zit met 10 % aan de lage kant, maar kan individueel zijn bepaald. In mijn actieve periode te Leeuwarden van 1974-1994 ben ik 17 collega’s, al dan niet door eigen schuld, verloren.

Comments RSS

Reageer ook

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.