Feb 28 2009

Kader Amerikaans Defensiebudget FY-2010 bekend

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl om 16:06 onder Andere JSF landen

Arlington, VA (USA) – Het kader voor het defensiebudget voor fiscal jaar 2010 is door de regering van president Barack Obama’ voorlopig vastgesteld op US$664 miljard. De beslissing inzake de F-22 is nog niet duidelijk. Op de F-35 JSF wordt ten opzichte van eerder gestelde budgettaire kaders ruim 3 miljard dollar gekort.

Normaal is op dit tijdstip precies bekend wat de voorstellen zijn. Door de regeringswisseling van Bush naar Obama is er voor gekozen eerst een kader te stellen en pas rond 1 april de details bekend te maken, omdat de invulling niet op tijd afgerond kon zijn. Het budget bestaat uit US$ 534 miljard voor de basisbegroting, weliswaar 4 procent hoger dan vorig jaar, maar US$ 50 miljard (8,5 procent) minder dan in november in de eerste kaderstelling door minister Robert Gates voorgesteld. Daarnaast is er een budget van US$ 130 miljard voor de oorlogen in Irak en Afghanistan.

Specifieke stijgingen en bezuinigingen

De stijging is voornamelijk veroorzaakt door hogere personeelskosten en verontrustend groeiende extra medische kosten en ziektekostenprogramma’s van het personeel. Minister van Defensie Robert Gates gaf niets aan over specifieke wapenprogramma’s, wel is duidelijk dat de landmacht en special forces meer budget krijgen ten koste van meer traditionele programma’s. Op het in november 2008 nog gevraagde bedrag van circa US$ 115 miljard voor materieelaankopen wordt US$ 17 miljard bezuinigd. Het gevraagde bedrag van US$ 8,6 miljard dat gereserveerd stond voor het F-35 programma wordt volgens goed ingelichte insiders met circa US$ 3,2 miljard verminderd in de laatste voorstellen, die begin april definitief naar buiten komen.

Toekomstige richting Amerikaanse defensie

Robert Gates gaf aan: “We zullen harde keuze maken om te verzekeren dat de budgetprioriteiten van het Ministerie van Defensie ons het beste uitgangspunt geven om te gaan met de meest dringende dreigingen en veiligheidskwesties waar Amerika vandaag en morgen mee te maken heeft”. “De regering zal realistische behoeftestellingen gaan maken en zich hier aan houden. Tevens zullen “’best practices” worden ingevoerd om te voorkomen dat wapenprogramma niet eerder over kunnen gaan van de ene fase naar de andere fase in het verwervingsproces, voordat ze bewezen hebben voldoende getest te zijn, dit om de risico’s van kostengroei en te late levering beduidend terug te brengen”.

Bron:
US Department of Defense; 26-feb-2009

JSFNIEUWS090227-ShM/jg

Comments RSS

Reageer ook

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.