Mrt 14 2009

Publieke opinie breed tegen aanschaf JSF testtoestellen

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl om 19:22 onder Aanschaf JSF

Den Haag – Hoewel de grootste regeringspartij. het CDA, strak vasthoudt aan de voorgenomen ondertekening van de aanschaf van de eerste twee JSF testtoestellen, daarin gesteund door de VVD en de SGP, blijkt de publieke opinie dit allerminst te steunen. Dit is de interessante uitkomst van een breed gehouden onderzoek, waarvan de resultaten in EénVandaag werden uitgezonden.

Het onderzoek is gehouden onder 21.000 deelnemers van het actualiteitenprogramma EénVandaag Opiniepanel, onder wie 800 partijleden van het CDA, 800 van de PvdA en 200 van de ChristenUnie. Een grote meerderheid (65 procent) van de kiezers van de regeringspartijen CDA, PvdA en ChristenUnie is tegen de voorgenomen aanschaf van twee JSF-testtoestellen. Van de PvdA-stemmers is maar liefst 81 procent tegen de plannen. Van het CDA-electoraat ziet meer dan de helft (53 procent) de aankoop van de Joint Strike Fighter testtoestellen niet zitten. Van de ChristenUnie kiezers is 60 procent tegen.

Mening coalitie achterban inzake aanschaf JSF testtoestellen

Oppositiepartijen, ook de VVD, eveneens tegen

Niet onverwacht is dat de oppositiepartijen eveneens tegen zijn, een overgrote meerderheid van Groenlinks (85%), van de SP (86%) en van D’66 (83 %) is tegen aanschaf van de testtoestellen. Maar opvallend genoeg is ook de achterban van de VVD in ruime mate (55%) tegen de voorgenomen aanschaf van de testtoestellen. Conclusie moet zijn dat een ruime meerderheid van de publieke opinie wil dat in april nog geen contract wordt ondertekend voor de testtoestellen, inclusief een meerderheid binnen de partijen die in de Kamer wel voorstander zijn. Zij negeren door voorstander te blijven van de ondertekening de signalen uit de achterban. Interessant is eveneens te zien dat voor het (veel) langer doorvliegen met de F-16 geen meerderheid is. De bevolking beseft dat uiteindelijk vervanging nodig is, maar wil alleen enige pas op de plaats totdat er meer zekerheid is en wil dus enig uitstel van de beslissing, mits deze niet tot afstel leidt.

Mening oppositie achterban inzake aanschaf JSF testtoestellen

Regionaal protest vanuit PvdA achterban

In de uitzending van EénVandaag kondigden regionale afdelingen van de PvdA aan dat ze op het PvdA-congres, dat dit weekend wordt gehouden, moties zullen indienen om de aankoop van de testtoestellen te blokkeren. In de ingediende moties op het partijcongres wordt met name geklaagd over het gebrek aan informatie van het kabinet. “Zo kan de fractie de alternatieven niet afwegen,” stelde Piet Boekhoudt, de voorzitter van de Partij van de Arbeid in Groningen Stad. “Hoe dan ook, die twee testtoestellen moeten niet worden aangeschaft.”
De ingediende moties op het partijcongres roepen de PvdA bewindslieden en PvdA kamerleden op vast te houden aan het uitgangspunt in het coalitieakkoord dat pas een besluit genomen kan worden als alle kosten en eigenschappen van de relevante kandidaten bekend zijn; nadrukkelijk de geluidshinder rond Volkel en Leeuwarden te betrekken in de overwegingen; duidelijkheid te hebben over de daadwerkelijke economische effecten en de besparingen bij een alternatieve kandidaat ten opzichte van de JSF goed te bepalen en ten slotte in ieder geval op voorhand geen JSF testtoestellen aan te schaffen.
Met deze motie wordt door de achterban van deze regeringspartij een bepaald politiek signaal afgegeven, dat weliswaar niet eenvoudig genegeerd kan worden. Zoals bekend was het in het verleden PvdA minister van defensie Henk Vredeling die de historische woorden sprak “Congressen kopen geen straaljagers”. De vraag is anno 2009 kunnen “Congressen de koop van straaljagers (voorlopig) blokkeren” binnen een complexe politieke situatie?

Bron:
Actualiteitenprogramma EénVandaag
Met dank aan de redactie van EénVandaag voor toestemming gebruik gegevens.

JSFNIEUWS090314-JG/jg

Comments RSS

Reageer ook

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.