Mei 26 2009

US GAO in JSF hoorzitting: meer kosten, vertraging en risico

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl om 7:21 onder Andere JSF landen

Arlington, Va (USA) - Het hoofd van de Amerikaanse Rekenkamer (US GAO) Michael Sullivan heeft in een hoorzitting van het Amerikaanse Congress een nadere toelichting gegeven op de status van het Joint Strike Fighter project. Opnieuw bracht hij zijn grote zorgen onder woorden inzake de overlap tussen testen en productie en de toenemende tijd- en kostenoverschrijdingen.

Hieronder een samenvatting van zijn verklaring tegenover het Subcommittee on Air and Land Forces, House Committee on Armed Services van 20 mei 2009:
“De JSF ontwikkeling zal meer kosten en de voltooiing zal langer duren dan gerapporteerd in april 2008 aan het Congress, hoofdzakelijk vanwege kostenoverschrijdingen op reeds afgesloten contracten en tijdsoverschrijdingen voor het voltooien van de vliegtests.
Het Ministerie van Defensie laat de komende jaren voornemens de jaarlijks aan te schaffen aantallen aanzienlijk op te voeren en wil de komende jaren iets meer toestellen kopen dan vorig jaar gerapporteerd. Verwacht wordt dat de totale ontwikkelingskosten met nog eens US$ 2.4 miljard tot US$ 7.4 miljard zullen toenemen en dat de planning van de ontwikkelingsfase met 1 tot 3 jaar moet worden verlengd, mogelijk tot oktober 2016.

Budget en belang tweede motor

Het Ministerie van Defensie heeft sinds 2007 jaar op jaar gevraagd geen budget meer gevraagd voor het programma voor een alternatieve motor (de General Electric/Rolls Royce F136) met als argument dat dit niet nodig is als bescherming tegen het falen van het hoofdmotor programma en dat de toekomstige besparingen door extra competitie gering zullen zijn. Niettemin, heeft het Congress jaar op jaar alsnog geld beschikbaar gesteld. Onze voorgaande analyse gaf aan dat concurrentiedruk tot voldoende besparingen leidt gedurende de levenscyclus van de JSF om de uitgave te rechtvaardigen. Op dit moment is US$ 8 miljard besteedt aan ontwikkeling van de motor – US$ 6 miljard door de belangrijkste motorbouwer (Pratt & Whitney) en US$ 2 miljard door de tweede leverancier (GE/Rolls Royce).

Productieproblemen

Productie van de ontwikkelings- en testtoestellen kost meer tijd, meer geld en meer inspanning dan gepland, maar officials geloven dat zij de resterende toestellen begin 2010 geleverd kunnen hebben. De producent heeft tot op heden nog geen goed werkend productieproces laten zien, dan wel bewezen in staat te zijn te produceren in het op dit moment gewenste tempo. De producent heeft stappen ondernomen de productiemethode te verbeteren, gelet echter op de veeleisende plannen bij de productie zal het voornemen van het Ministerie van Defensie meer toestellen te kopen een extra risico vormen en moeilijk haalbaar zijn. Op diverse punten in het productieproces is sprake van tientallen procenten meer benodigde productietijd dan voorzien, dit zal nog tot zeker in 2010 voortduren.

Vroege contracten op nacalculatiebasis

Het Ministerie van Defensie koopt een substantieel aantal JSF toestellen op basis van zogeheten “cost reimbursement” contracten. Deze “cost reimbursement” contracten verleggen het risico naar de koper – het Mininsterie van Defensie in dit geval – die gehouden zijn meer te betalen dan begroot indien de kosten van arbeid, van materiaal of andere toegekende kosten tegenvallen ten opzichte van de verwachtingen op het moment dat het contract werd getekend. Dit houdt in dat er achteraf extra kosten worden doorberekend aan het Pentagon voor toestellen die gekocht worden in de aanloopseries LRIP-1 tot en met LRIP-4. Mogelijk pas rond 2013 kunnen jaarcontracten tegen een vaste prijs worden afgesloten. De US-GAO ziet dit als een bewijs dat de leverancier het risisco wil verleggen naar de koper, omdat ze zelf nog onzeker is over de te leveren prestatie.

Testprogramma nog in de kinderschoenen

Het testprogramma van de JSF staat op dit moment nog in de kinderschoenen en ondervindt keer op keer vertragingen bij de vliegtests. Slechts 17% wordt met daadwerkelijke vliegtests uitgevoerd, voor de rest wordt vertrouwd op laboratoriumtests en 19% van het testwerk vindt zelfs alleen plaats middels analyse vanachter het bureau. Het testwerk liep begin 2009 al aanzienlijk achter. Voor heel 2009 staan 317 testvluchten gepland, daarvan zijn er na bijna 5 maanden nog slechts 16 uitgevoerd (5%). Niettemin doet het Ministerie van Defensie aanzienlijke investeringen voordat vliegtests hebben getoond dat de JSF presteert zoals verwacht. Het Ministerie van Defensie zal volgens planning al 273 JSF toestellen gekocht hebben met een waarde van US$ 42 miljard (US$ 154 miljoen per stuk) voordat het testen voltooid is. De 30 toestellen die in fiscaal jaar 2010 zijn begroot op US$ 6,8 miljard (US$ 227 miljoen per stuk).

Bronnen:
US GAO, rapport US-GAO-09-711T 20 mei 2009
US GAO, persverklaring 21 mei 2009

Download (PDF 22 pagina’s):
Testimony US-GAO GAO-09-711T Joint Strike Fighter, 20 mei 2009
Strong Risk Management Essential as Program Enters Most Challenging Phase

JSFNIEUWS090525-ShM/nb

One Response to “US GAO in JSF hoorzitting: meer kosten, vertraging en risico”

  1. NG21on 26 Mei 2009 at 15:50

    We zijn nu hoe dan ook veroordeeld tot het kopen van een nieuw toestel op korte termijn. Welke het ook mag wezen. F-35 of Gripen.

    Gisteren hoorden we dat de KLu F-16’s verkoopt aan Chili. Dit zullen ongetwijfeld de jongste toestellen zijn. Dit zal er voor zorgen dat de gemiddelde leeftijd van de resterende F-16 fors omhoog zal gaan. Op deze manier heeft de KLu ervoor gezorgd dat bij de volgende parlementaire vergadering over de opvolging van de F-16 dit niet meer als argument tegen vervanging gebruikt kan worden.

Comments RSS

Reageer ook

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.