Mei 27 2009

Noorse parlementsleden: meer informatie JSF nodig

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl om 8:05 onder Andere JSF landen

Oslo (N) - In Noorwegen is voorafgaand aan de parlementaire behandeling van het regeringsvoorstel inzake de JSF op 8 juni aanstaande een heftige discussie losgebarsten over de betrouwbaarheid van de onderliggende informatie.

Dinsdag 26 mei bracht Dagbladet naar buiten dat de Fremskrittspartiet (FRP, Vooruitgangs Partij), met 38 zetels de grootste oppositiepartij en voorheen altijd pro-JSF, in het JSF debat zal eisen dat er een nieuwe studie komt naar de aanbiedingen van Lockheed Martin en Saab.
Het is de bedoeling dat de Defensie Commissie in het Noorse parlement deze week met een aanbeveling komt voor het voltallig parlement inzake het besluit voor de opvolging van de F-16. Verwacht werd dat het regeringsvoorstel om verder met Lockheed Martin verder over de JSF te gaan onderhandelen zou worden overgenomen. Na de aanbeveling door de Defensie Commissie zou alleen nog goedkeuring voor contractonderhandelingen moeten volgen door het voltallige parlement moeten volgen op 8 juni aanstaande, een formaliteit.

Oppositiepartij FRP wil heropening discussie

Maar de Noorse krant Dagbladet meldde gisteren dat Per Ove Width van de FRP de discussie rond de JSF wil heropenen. Deze FRP parlementariër stelt dat hij de indruk heeft dat de regering het Zweedse aanbod heeft misbruikt om de Noorse bevolking de indruk te geven dat van werkelijke concurrentie sprake is, maar dat dit misleidend is, want in werkelijkheid lag het besluit voor de JSF al lang vast. Na een lange biedingsstrijd besloot de rood-groene regering vorig jaar het voorstel van Defensie over te nemen om de JSF te kopen.
Daarom zal de oppositiepartij FRP, die 3 van de 8 zetels bezet in de Defensie Commissie, bij monde van parlementslid Per Ove Width met het verzoek komen aan de regering om een veel betere, meer diepgaande evaluatie aan het Parlement te presenteren, omdat de informatie tot nu toe ontoereikend is. FRP vindt dat er duidelijker informatie moet komen over de kosten en werkelijke militaire prestaties in het licht van de eigen Noorse behoeften. maar is van mening dat er een aantal fouten zit in de berekeningsgrondslagen die door Defensie aan de regering zijn gepresenteerd voor de kosten van de Gripen. Deze beschuldigingen zijn afgewezen door de regering, maar de FRP komt hier nu op terug

Achterban regering verdeeld over JSF

De Noorse regering is een coalitie van de Arbeiderspartij (61 zetels) met twee kleinere partijen. Binnen de achterban van de Arbeiderspartij is men sterk verdeeld over de JSF, maar in het parlement heeft men zich achter het regeringsvoorstel geschaard. Inmiddels heeft echter de tweede regeringspartij SV (Sosialistisk Venstreparti) laten weten de FRP te steunen in het verzoek de discussie rond de keuze voor de JSF te heropenen. De Sosialistik Venstreparti (SV) benadrukt dat ze de opvolging van de F-16 niet wil blokkeren of wil bezuinigen op defensie, maar dat het kopen van straaljagers op dit moment ongunstig is voor Noorwegen en dat duidelijke en bindende prijsinformatie belangrijk is.
Voorzitter van de Defensie Commissie is JSF voorvechter Jan Petersen, die namens Høyre (Conservatieve Partij, 23 zetels) in het parlement zit. Hij toonde zich tegenover ABC Nyheter verbaasd over de koers van de FRP inzake de JSF en wijst de noodzaak voor meer informatie af.

Bronnen o.a.:
Dagbladet; 26 mei 2009
Fremskrittspartiet (FRP); 26 mei 2009; persverklaring Per-Ove Width
Hegnar Online; 27 mei 2009; “Langeland vil ha ny kampflydiskusjon i SV

JSFNIEUWS090527-EH/nb

Comments RSS

Reageer ook

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.