Jul 25 2009

Pentagon Rapport: twee jaar vertraging JSF ontwikkeling

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl om 0:06 onder Andere JSF landen, Ontwikkeling JSF

Williamsburg, VA (USA) – Het Joint Estimate Team van het Pentagon heeft in een intern rapport gemeld dat de ontwikkeling van de F-35 Joint Strike Fighter twee jaar achterloopt op de laatst bekende schema’s. De gegevens van het interne rapport zijn bevestigd door meerdere bronnen uit kringen van het Amerikaanse Congres die goed op de hoogte zijn van het rapport.

Het Joint Estimate Team (JET) is binnen het Pentagon samengesteld om op onafhankelijke wijze een evaluatie van het F-35 programma uit te voeren, en verschilt nogal van inzicht met de officials van het JSF Joint Program Office, waar de informatie voor ons ministerie van defensie en de Tweede Kamer vandaan komt. Het Joint Estimate Team is meer leveranciers onafhankelijk, maar wel een officiële militaire gerichte Pentagon bron. Een assistent van een Senaatslid hierover: “In every parameter and in every respect, the Joint Program Office’s projections were always a hell of a lot rosier than what the Joint Estimate Team found.

JET: Twee jaar vertraging; $7,4 miljard extra kosten

Het Joint Estimate Team heeft vastgesteld dat het onmogelijk is dat de ontwikkelingsfase in 2014 wordt afgerond en dat dit waarschijnlijk 2 jaar later wordt. Dit houdt in dat een zogeheten “full rate production” niet eerder dan in 2016 kan starten, mits er geen verdere technische problemen optreden. De vertraging zal circa US$ 7,4 miljard extra ontwikkelingsbudget vergen. Toen de Amerikaanse Rekenkamer hier in maart 2009 al voor waarschuwde was hier nauwelijks aandacht voor. Het Joint Estimate Team heeft uitgebreid onderzoek gedaan, inclusief talloze bezoeken aan toeleveranciers en betrokkenen. Zo stelde het Joint Estimate Team vast dat de vertraging wordt veroorzaakt door late ontwerpwijzigigingen met lastige gevolgen in de productiesfeer, alsmede door softwareproblemen. De officiële versie van het volgende rapport moet in oktober 2009 verschijnen.

Senator Bond: “Joint Strike Failure”

Terwijl de discussie rond de al dan niet voort te zetten productie van de F-22 Raptor in een eindstadium is gekomen, met als vrijwel zekere uitkomst dat de productie na 187 toestellen wordt stopgezet, richt de aandacht zich meer en meer op de F-35 Lightning II. Want, als de F-22 productie wordt stopgezet, is de F-35 het enige alternatief voor de US Air Force. In Senaatskringen is men daarom verontwaardigd dat de gegevens over de vertragingen bij de F-35 niet eerder bekend zijn gemaakt.
Republikeins senator Christopher Bond (R-Mo.), noemt het F-35 programma inmiddels de “Joint Strike Failure” en hekelde het feit dat zijn pogingen om de waarheid rond het programma boven tafel te krijgen totnutoe stuk liepen op onwil van het Pentagon, maar is bang dat het Pentagon al te diep in het project zit inmiddels: “They are wrapped so tight on that F-35, they bet too much on the F-35. It’s too big to fail. It’s like Citigroup.”

Lockheed Martin en JPO ontkennen vertraging

John R. Kent, de F-35 perswoordvoerder van Lockheed Martin ontkent de problemen en zegt dat ongeacht de bevindingen van het Joint Estimate team, er geen wijzigingen zijn in het officiële F-35 productieschema..
Cheryl Limrick, woordvoerster van het JSF Program Office, zegt dat: “de JET analyse is gebaseerd op resultaten uit het verleden van vorige generaties toestellen en houdt onvoldoende rekening met het pro-actieve karakter van het F-35 projectmanagement.

Zie ook:
Congressional Quarterly Politics; 23-jul-2009; Josh Rogin; “Report: F-35 work falls behind two more years
http://www.cqpolitics.com/wmspage.cfm?parm1=1&docID=news-000003175295

Sydney Morning Herald; 25-jul-2009; Anne Davies; “Pentagon fears delay for crucial jetfighter

JSFNIEUWS090724-GK/jg

One Response to “Pentagon Rapport: twee jaar vertraging JSF ontwikkeling”

  1. willemhagemanon 25 Jul 2009 at 15:50

    Het heeft even geduurd, maar THE BOYS ARE BACK IN TOWN! Welcome.

    Zeer lezenswaardig zijn de commentaren in het Report: F-35 falls behind two more years in CQ Politics van 23 juli 2009. De verschillende zienswijzen (die soms haaks op elkaar staan) van voornamelijk US insiders zijn met een blik in de bijna niet te voorspellen toekomst deels gebaseerd op vroegere en recente politiekstrategische en operationele ervaringen. Het is vrijwel onmogelijk om daaruit een voor jezelf acceptabele conclusie te trekken, anders dan dat bij de ontwikkeling van de F-35 vooralsnog steeds vraagtekens moeten worden gezet, hetgeen wat mij betreft op dit moment een understatement is.

    Redactie:
    Maar niet alle boys. Een “retired from active duty” en een na een “Class A mishap” de lappenmand in. Dus gemankeerd. En zo lang het duurt. Maar doen ons best. Assistentie blijft welkom, wie schrijft kleine korte en pakkende artikelen?.

Comments RSS

Reageer ook

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.