Okt 06 2009

US kolonel waarschuwt: nieuwe radar tegen stealth JSF

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl om 9:48 onder Ontwikkeling JSF

Williamsburg, VA (USA) - Een van de belangrijkste argumenten om te investeren in F-22 Raptors en JSF F-35 Lightning II’s is het “stealth” ontwerp, het onontdekt kunnen blijven door radar. Een vlieger van de US Marine Corps, colonel Arend G. Westra, publiceerde in het oktober 2009 nummer van de Joint Forces Quarterly een uitgebreid artikel hoe de voorsprong van stealth meer en meer afneemt. De toename van vijandelijke tegenmaatregelen noodzaakt tot heroverweging van bepaalde aspecten van stealth.

In de geschiedenis van de oorlogsvoering heeft elke vorm van wapenontwikkeling een ontwikkeling uitgelokt van tegenmaatregelen. Het stealth concept uit de nadagen van de Koude Oorlog. Eind jaren tachtig begon men al te werken aan het JSF concept, het startsein voor de ontwikkeling werd in 1996 gegeven, en in 2016 worden de eerste toestellen echt operationeel. In twintig jaar zit een potentiële tegenstander niet stil. Door de (te) lange ontwikkeling zijn sommige concepten verouderd voor ze beschikbaar komen.
Sinds de Golf Oorlog van 1991 heeft geen enkele techniek zo’n voorsprong gegeven als stealth, maar Colonel Westra toont aan dat deze voorsprong snel afneemt.

Tegenmaatregelen tegen stealth

De meeste stealth technieken zijn gericht op het ontgaan van fire control radars in het X-band bereik. Tegen deze radars is stealth tactisch gezien perfect. Lange afstand (grondstation-) radars van het conventionele VHF of UHF type waren theoretisch altijd al in staat stealth te ontdekken, maar technisch gezien waren ze ongeschikt om accuraat doelen op te sporen en als vuurgeleiding te dienen. Door digitalisering, met hulp van sterk verbeterde (en goedkoper geworden) computersystemen zijn de Russen en Chinezen erin geslaagd deze systemen aanzienlijk te verbeteren en ze ontwikkelden ombouwsets en aanvullingen op oude systemen. Met, commercieel gezien, potentieel veel afnemers wereldwijd die eerder Russische systemen kochten. Maar ook het Westen liet zich niet onbetuigd. Zo leverde Israël aan India de Green Pine UHF-L anti-stealth radar en Thales ontwikkelde de SMART-L systemen.
Door het linken van gegevens, via slimme softwaresystemen op goedkope moderne computers, is veel mogelijk. US Marine Corps Colonel Westra zet uiteen hoe aan meer conventionele systemen tal van sensors en systemen zijn toegevoegd, die de effectiviteit tegen stealth vijanden sterk hebben verbeterd. Daarnaast is er eeen opmars van de MMW systemen (millimeter wave imaging) als counter-stealth hulpmiddel.

Passieve radar effectief tegen stealth

Dan beschrijft Colonel Westra uitgebreid hoe “A new paradigm is emerging, enabled by advances in networked computing and passive radar technology. Because of their potential to counter stealth-based airpower advantage, the use of these technologies by peer competitors is highly likely. That these systems are both low cost and, in part, based on commercial-off-the-shelf technology makesthem attractive for nonpeer countries as well.”
Verontrustend moet vooral de goedkope en laagdrempelige beschikbaarheid zijn, zoals Colonel Westra uiteenzet: “Advanced signal processing allows passive radar to integrate data from multiple receivers, cancel signal interference, differentiate real targets from ghost returns and clutter, and establish a target track. Although such processing requires significant computing power, most passive radar systems operate on commercial DOS-based computing technology. The recent advances of passive radar arise from a confluence of digital processing technology, cheap, sophisticated hardware, and the demand for enhanced surveillance. Moore’s law describes the doubling of computer processing speed every 18 months. Meanwhile, designers have made significant advancements in corresponding radar software.What was once thought impossible–that is, integrating signals from multiple receivers and detecting tiny echoes in high–clutter radar environments–has now become feasible.
Zeker, zo meldt het artikel, door dit soort systemen te combineren met oude UHF radars via datalinks onderling en via koppeling met andere hulpmiddelen, zoals infrarood detectie ontstaat een “Network Centric” verdedigingsgordel die effectief is tegen stealth tegen relatief lage kosten.

Tegenmaatregelen passieve radar moeilijk

Colonel Westra geeft aan dat “Countering passive radar will prove difficult. What are the signs that an opponent is using passive radar? With no radio frequency electronic intelligence available, locating the passive radar receivers will be challenging”. Hij concludeert onder andere: “Passive radar will play a critical role in future conflict. Ongoing advances in passive radar will deny traditional means of defeating enemy air defenses, make air superiority difficult to achieve againsta passive radar opponent, and require changes in thinking to maintain U.S. power projection capability.”

Het hele artikel is te vinden/downloaden:
National Defense University; Oct-2009; Arend G. Westra; Issue 55 Joint Forces Quarterly; “Radar versus Stealth

JSFNIEUWS091005-GK/jg

Comments RSS

Reageer ook

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.