Okt 23 2009

Nieuw Pentagon onderzoek : verder vertraagde JSF vergt miljarden meer

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl om 21:22 onder Ontwikkeling JSF

Williamsburg (VA) – De uitkomst van het in juli 2009 door de regering Obama opgedragen onderzoek naar de status van het Joint Strike Fighter programma lijkt de juistheid van eerdere onderzoeken te bevestigen: er is substantieel meer geld en tijd nodig voor het project.

In 2008 werd door het Joint Estimate Team, een groep (financieel) specialisten binnen het Pentagon afkomstig van US Navy, US Marine Corps en US Air Force een onderzoek gepubliceerd waaruit bleek dat de ontwikkelingsfase mogelijk twee jaar langer zou duren en miljarden meer zou gaan kosten. Onder de toenmalige regering-Bush verdween het rapport snel onder tafel, tot vreugde van Lockheed Martin en het JSF Program Office.
Deze zomer kwam het rapport opnieuw in omloop, waarna een nader onderzoek en een herziening werd gelast op 27 juli 2009 door de regering Obama. Op dit moment wordt binnen het Pentagon de laatste hand gelegd aan het definitieve rapport waarin de uitkomsten staan van dit hernieuwde onderzoek naar de status van het JSF programma. En zoals dat gaat, op dat moment zijn er al concepten in omloop, er wordt vergaderd, er wordt commentaar gevraagd. Zo wordt de inhoud al snel breder bekend.

Joint Estimate Team

Het JSF Joint Estimate Team – ingesteld door de Amerikaanse Staatssecretaris van Defensie William Lynn in July – kreeg opdracht het hele JSF programma onder de loep te nemen en deed dit door tal van fabriekslocaties te bezoeken, daar tal van mensen te interviewen en boeken onderzoek te doen. Zo werd begin september de Lockheed Martin productiefaciliteit in Fort Worth bijvoorbeeld bezocht. Iemand die hierbij nauw betrokken is, zegt: “Uit de verzamelde gegevens is het beeld naar voren gekomen dat geen sprake is van werkelijke verbeteringen ten opzichte van het vorige JET rapport uit 2008. De eerste versies van het nieuwe rapport laten hetzelfde beeld zien. De kosten lijken zelfs nog verder op te lopen.” In het vorige rapport was sprake van een extra benodigd bedrag voor de ontwikkelingsfase oplopend tot mogelijk meer dan US$ 15 miljard en twee jaar meer doorlooptijd voor ontwikkeling en testen.

Volgende week bespreking hoog niveau

De top van het onderzoeksteam, aangevuld met personen werkzaam bij NAVAIR 4.2 (US Navy) en bij het US Air Force Cost Analysis Agency hebben volgende week een vergadering gepland met Staatssecretaris Lynn. Dan wordt de uitkomst besproken en de wijze en het moment waarop dit verder naar buiten wordt gebracht bepaalt. Ook zal (daarna) bekeken moeten worden wat de gevolgen zijn voor de begroting van Fiscaal Jaar FY2011 waaraan nu al hard wordt gewerkt en hoe het de lange termijn plannen tot FY2015 beinvloedt.

Schending Wet Nunn-McCurdy dreigt

Intussen wordt hier rond het JSF programma de adem ingehouden. Elk die wat meer ingewijd is, weet dat het “Nunn-McCurdy” woord steeds luider wordt gefluisterd. En aangezien de regering-Obama, met minister van defensie Robert Gates vooraan, hebben bezworen dat geldverslindende wapenprogramma’s hoe dan ook worden aangepakt, worden steeds meer mensen in en rond het JSF Program Office nerveus.
Want, hoewel de laatste officieel gepubliceerde cijfers dateren van december 2007, enig rekenwerk leert dat bij een kostenstijging van circa US$ 17 miljard (dus zeer dicht in de buurt van de vorig jaar geschatte extra US$ 16 miljard) de totale zogeheten “program baseline” uitkomt up US$ 227 miljard en opzichte van de oorspronkelijke US$ 177 miljard, ofwel US$ 50 miljard kostenstijging. De Wet Nunn-McCurdy schrijft voor dat een programma gestopt moet worden wanneer de kosten 25% meer zijn dan oorspronkelijk gepland, tenzij er geen goedkoper alternatief bestaat en het programma uniek is voor de nationale veiligheid. Maar de in mei 2009 aangenomen Weapons Systems Acquisition Reform Act bepaalt dat een programma in dat geval geherstructureerd moet worden.

Het definitieve rapport van het JSF Joint Estimate Team wordt in de eerste helft van november verwacht. Dan zal blijken in hoeverre de nu uitgelekte informatie juist is en wat de onderbouwing daarvan is.

Testvliegers Fort Worth boeken vooruitgang

Gelukkig voor de hardwerkende engineers en testvliegers bij Lockheed Martin in Fort Worth is er niet alleen negatief nieuws. Zij werken er keihard aan om resultaten te laten zien. Aan hen ligt het in ieder geval niet. Afgelopen maand maakte het, op dit moment als enige vliegende, prototype BF1 goede vooruitgang. Er werden 9 vluchten uitgevoerd, afgelopen zaterdag zelfs twee op één dag. En het testteam was dan ook lyrisch over de geboekte vooruitgang. Sinds de eerste vlucht in december 2006 zijn nu 124 van de geplande 5.000 testvluchten reeds voltooid.

JSFNIEUWS091023-GK/nb

Comments RSS

Reageer ook

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.