Nov 28 2009

Omzetkansen JSF ruim gehalveerd ten opzichte van 2002

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl om 14:13 onder Ontwikkeling JSF

Den Haag - In het overheidsbeleid sinds 2001 is een van de belangrijkste basisparameters in alle berekeningen voor omzet en werkgelegenheid: hoeveel JSF’s zullen er geproduceerd gaan worden? Ooit was sprake van 4.500 tot 6.000 JSF’s. En de omzetwaarde voor de Nederlandse industrie €10 miljard. Uitputtende marktanalyse van de wereldmarkt voor gevechtsvliegtuigen uit september 2009 geeft aan dat dit veel te optimistisch is. Bovendien worden de kansen voor de Nederlandse industrie te hoog ingeschat.

Recente rapporten (Algemene Rekenkamer, PriceWaterhouseCoopers,Jaarrapport Vervanging F-16) nemen nog steeds aan: “Als uitgangspunt is een totale productie van 4.500 JSF toestellen … gehanteerd.”
Met de bekendmaking - gisteren - van het afdrachtpercentage voor de Nederlandse industrie over de gemaakte JSF omzet is de marktverwachting en mogelijke omzet een actueel discussiepunt. In juli 2008 publiceerden we een artikel van Johan Boeder uit Kesteren, waarin hij claimde dat de berekeningen zouden falen, omdat er hooguit 2.500 tot 3.000 toestellen zullen worden geproduceerd. In april 2009 heeft hij in de Hoorzitting in de Tweede Kamer zijn beweringen over dit lagere aantal herhaald. Het Ministerie van Defensie heeft daarna laten weten het pertinent oneens te zijn en vast te houden aan de voorspellingen van het JSF Program Office en Lockheed Martin. Maar deze marktverwachtingen en de gegevens waarop deze zijn gestoeld zijn “commercieel vertrouwelijk”.”

Nieuwe marktanalyse september 2009

In september 2009 heeft Johan Boeder een nieuwe, zeer uitgebreide “Marktanalyse JSF” laten verschijnen (136 bladzijden, Engels) waarin luchtmacht voor luchtmacht de vervangingsbehoefte voor de komende decennia is bekeken en de beschikbare budgetten.
Internationaal zijn er diverse artikelen verschenen over dit rapport in o.a. Airforce Times, Navy Times, CEO World 20 oktober en vervolgartikel in CEO World van 21 oktober, Defense Aerospace, Aviation Week, BuzzNet.
In een commentaar op dit rapport heeft Lockheed Martin aangegeven het niet eens te zijn met de bevindingen. Lockheed Martin zegsman Geisel, tegenover Defense News: “If F-35 numbers change, it is more likely that they will increase. That’s because hundreds of current fighters are approaching retirement age, and nations beyond the nine countries that are F-35 partners are expressing interest in buying the aircraft“. Ook het Nederlandse ministerie van defensie is het pertinent oneens met de conclusies van Johan Boeder.
Diverse Amerikaanse analisten hebben het rapport echter wel instemmend geciteerd.
Eerder hebben we geen aandacht aan dit rapport besteed, maar in verband met het laatste business case nieuws is dit een goede gelegenheid het alsnog onder de aandacht te brengen van het Nederlandse lezerspubliek.
Lees en download dit rapport: JSF Market Analysis. How many JSF will be produced; september 2009

Gevolgen enorm
Het rapport over de JSF van PriceWaterhouseCoopers (juli 2008) berekende directe economische effecten van naar verwachting circa $ 8,1 miljard omzet. Is de parameter van 4.500 foutief, en het worden maar 2.700 toestellen (60%) dan wordt de omzet maar 60% van die 8 miljard.

Een andere factor is de dollarkoers. In 2002 bij de start was de koers van 1 US$ = € 1,06. Nu is de koers van 1 US$ = € 0,66. Dus in euro’s is 8 miljard dollaromzet afgenomen van € 8,5 miljard naar € 5,33 miljard.

Voor JSF geldt nooit een garantie. Slechts van ongeveer een derde kunnen we behoorlijk zeker zijn, daarvoor is Nederland “voorkeursleverancier”, voor een derde dingt Nederland mee naar “tweede bron” contracten, voor de rest zijn er voor Nederland : “uitdagende kansen om mee te dingen naar contracten”.

Gaan we alle factoren combineren:
- 60% van de omzet
- Waarvan 33% voorkeursbehandeling (eerste keuze); en de rest ongewis.
- Een dollar die nog 66% waard is van wat deze in 2002 waard was.

Conclusie

Als de marktanalyse juist is, dan bestaat het risico dat van de beloofde € 8,5 miljard met moeite € 2,2 tot € 3,4 miljard gerealiseerd kunnen worden. Feit is bovendien dat potentieel geïnteresseerde landen zoals Japan, Zuidkorea, Israël eisen bovendien “compensatie” orders en een aandeel in de productie, zonder dat ze hebben meebetaald in de ontwikkelingskosten van de JSF. Met een afdrachtpercentage van 4,49% zal het een hele klus voor Economische Zaken om de JSF business case nog sluitend te krijgen. In dat geval dreigt de belastingsbetaler er voor op te draaien, en alleen de industrie (goeddeels in buitenlandse handen) profiteert.

Bron/download:
Rapport Marktanalyse JSF 2002-2009; september 2009; Johan Boeder (PDF)

JSFNIEUWS091128-JG/jg

Comments RSS

Reageer ook

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.