Mei 18 2010

Status testvliegen JSF mei 2010

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl om 23:26 onder Ontwikkeling JSF

Fort Worth, TX (USA) – Maandag 17 mei zijn de eerste twee F-35A toestellen vertrokken naar de vliegbasis Edwards voor uitvoering van het testprogramma van de luchtmachtversie. Tijd om een update te geven van de totale voortgang in het testvliegprogramma van de Joint Strike Fighter.

Realisatie testplanning

In de sinds 2008 geldende (inmiddels zesde) versie van de SDD fase (ontwikkelingsfase) wordt uitgegaan van 4991 testvluchten. Hier een overzicht van de testvluchten per fiscaal jaar (1 oktober tot 30 september) ten opzichte van deze planning uit 2008:
FY 2007: planning 27, realisatie 19
FY 2008: planning 97, realisatie 50
FY 2009: planning 317, realisatie 51
FY 2010: planning 1243, realisatie 90 vluchten tot heden
FY 2011: planning 1425
FY 2012: planning 1299
FY 2013: planning 593
Totaal planning 4991 vluchten, realisatie 210 vluchten (= 4% voltooid )
Totaal planning 11.000 vlieguren, realisatie 275 vlieguren (=2,5% voltooid).
Voor de goede orde vermelden we dat de testplanning nu wordt herzien en in de herziene planning voor 2010 is sprake van rond de 390 testvluchten. Maar ook dit zal nog een flinke klus worden om te halen. Bedoeling was in september 2008 nog om eind 2010 ruim 3.000 testvlieguren gehaald te hebben, met 275 gerealiseerde vlieguren op dit moment is hier een flinke achterstand zichtbaar.
Uit de beschikbaar komende gegevens van de laatste vier maanden blijkt dat met de luchtmachtversie F-35A CTOL in relatief korte tijd veel vluchten zijn gemaakt, zonder veel oponthoud. Dit is positief. Daarentegen lijken de problemen die er zijn zich met name te concentreren rond de veel complexere F-35B STOVL versie, bestemd voor gebruik door o.a. de US Marines. Hier zien we geregeld langdurige pauzes voor modificaties.

Prototype AA-1

Dit niet productie representatieve prototype vloog voor het eerst in december 2006 en werd in de herfst van 2009 na 91 vluchten uitgefaseerd. Het zal deze zomer gebruikt worden als “life firing” object. Tot nu toe is dit de enige F-35 die een keer supersoon heeft gevlogen, namelijk eind 2008, toen Mach 1.05 werd bereikt, de maximale snelheid waarmee de F-35 tot op heden heeft gevlogen.

Prototype AF-1 (Edwards AFB; 18 vluchten)

Prototype van de F-35A versie voor het testen van het airframe, bediening en de aerodynamica. Dit is het eerste productie representatieve prototype dat structureel gelijk moet zijn aan de door Nederland aan te schaffen F-35A, waarvan de eerste productietoestellen begin 2010 operationeel aan de US Air Force op Eglin AFB geleverd hadden moeten worden.
Langdurig was het de bedoeling dat het toestel begin 2009 zou vliegen. Uiteindelijk maakte het toestel de eerste vlucht op 14 november 2009. Na de derde vlucht op 19 november 2009 stond het toestel tot 20 april 2010 aan de grond vanwege aanvullende grondtests en modificaties. Vanaf 20 april 2010 werd intensief gevlogen, in een maand tijd werden 15 vluchten gemaakt, afgesloten met het vertrek naar Edwards AFB op 17 mei 2010.

Prototype AF-2 (Edwards AFB; 16 vluchten)

Prototype van de F-35A versie voor het testen van het airframe, bediening en de aerodynamica. Op 20 april 2010 maakte dit toestel de eerste vlucht. Inmiddels zijn 16 vluchten afgerond en vertrok het toestel op 17 mei 2010 in gezelschap van de AF-1 naar Edwards AFB voor verdere testen. Dit toestel is tot nu toe het meest succesvolle toestel in het programma en geeft een indicatie van de te verwachten positieve ontwikkelingen bij de meer recent afgebouwde prototypes.

Prototype AF-3 (productielijn)

Dit is een uiterst belangrijk toestel, de eerste F-35A met alle missiesystemen aan boord. Het testen hiervan is essentieel voor het tijdig voorbereiden van operationeel gebruik.
Eind 2008 was de verwachting nog dat dit toestel in mei of juni 2009 zou vliegen, maar er wordt nog steeds gewacht op de eerste vlucht.

Prototype AF-4 en AF-5 (productielijn)
Deze zijn nog steeds in afbouwfase. Zouden naar verwachting al eind 2009 vliegen, maar komen nu later in 2010 beschikbaar voor intensivering van het testprogramma.

Prototype BF-1 (NAS Patuxent River; 45 vluchten)

Het tweede prototype is een F-35B STOVL type, de BF-1. Deze vloog voor het eerst op 11 juni 2008, maar deze stond na 14 vluchten sinds september 2008 een jaar aan de grond.
Hover pit testing als voorbereiding voor verticale landen werd pas in september 2009 hervat, maar weer afgebroken vanwege problemen. In november 2009 vertrok het toestel naar NAS Patuxent River als voorbereiding voor de belangrijke mijlpaal: het uitvoeren van een verticale landing. Deze vond succesvol plaats op 18 maart 2010 tijdens de 42ste vlucht van dit toestel, 21 maanden later dan gepland. Daarna stond het toestel tot 5 mei 2010 aan de grond voor onderhoudswerkzaamheden. Ingewijden hier melden problemen met de aandrijving/clutch na de eerste verticale landing.

Prototype BF-2 (NAS Patuxent River; 26 vluchten)

Zou al eind 2008 vliegen. Maakte de eerste vlucht op 25 februari 2009, juist rond het bezoek van onze Tweede Kamer delegatie in Fort Worth. Stond daarna vijf maanden aan de grond vanwege op te lossen technische problemen tot 13 juli 2009. Hierna werden 9 vluchten gemaakt, alvorens vanaf 22 augustus een nieuwe hangarpauze in te gaan van twee maanden. Na de 11e en 12e vlucht, om uitgevoerde modificaties te testen, stond het toestel aan de grond tot 13 december 2009 om toen succesvol de 13e testvlucht af te ronden. Kort daarna werd het toestel overgevlogen naar Patuxent River. Tussen 24 februari en 29 april werd opnieuw een pauze ingelast voor modificaties. Inmiddels zijn 26 vluchten voltooid.

Prototype BF-3 (NAS Patuxent River; 13 vluchten)

Op 2 februari maakte dit derde F-35B prototype de eerste vlucht, bijna een jaar later dan de planning was in 2008. Aanvankelijk werden in hoog tempo een serie testvluchten afgewerkt, maar begin april 2010 kwam hier na de 13e vlucht een eind aan. Momenteel worden motortests uitgevoerd en verwacht wordt dat het vliegprogramma binnenkort hervat zal worden.

Prototype BF-4 (Fort Worth, 1 vlucht)

Op 7 april 2010 werd middels een uitgebreid persbericht melding gemaakt van de eerste succesvolle vlucht van een JSF met alle (allerlei) missiesystemen aan boord. Deze eerste F-35B met alle missiesystemen aan boord is essentieel voor het tijdig voorbereiden van operationeel gebruik. Het toestel is geladen met een (beperkte) softwareversie, Block 0.5.
Bij deze eerste vlucht is het gebleven, naar verluid vanwege een softwareprobleem in de aansturing van de centrale display in de cockpit. Er wordt nu gewerkt aan een software update, waarna een volgende vlucht zal kunnen plaats vinden. Teleurstellend voor het team dat na slechts een vlucht een dergelijk probleem naar boven kwam. Na een oponthoud van zes weken is de verwachting dat binnenkort de tweede vlucht zal plaats vinden.

Prototypes F-35C versie (productielijn)

Van de CF-1 t/m CF-3 zou volgens de planning van herfst 2008 de roll-out plaatsvinden tussen april en juni 2009. De eerste vlucht zou vervolgens plaatsvinden in oktober en november 2009. De roll-out ceremonie van de CF-1 vond plaats op 28 juli 2009, maar de eerste vlucht is nog telkens uitgesteld. Zo ver bekend zijn er (structurele) problemen met de vleugels ontdekt. Inmiddels zijn er berichten over een eerste vlucht van de CF-1 eind van het tweede kwartaal 2010 zal plaats vinden. De CF-2 en CF-3 zullen dan later in 2010 moeten volgen.

Uitstel operationele levering tot begin 2011

Vanwege de vertraging met het F-35A prototype, is ook de levering van de eerste productietoestellen uit de eerste aanloop productieserie (LRIP-1) vertraagd. Oorspronkelijk zou dit eind 2009 zijn, daarna werd langdurig vastgehouden aan een overdracht in februari 2010. Toen werd een nieuwe datum vastgesteld in augustus 2010. Inmiddels is onzeker of het nog in kalenderjaar 2010 zal lukken. Dit leidt tot vertraging in het opleidingsschema voor de eerste operationele vliegers (vlieginstructeurs) van de US Air Force en kan leiden tot verdere vertraging in het totale opleidingsschema in aanloop naar de IOT&E fase.
Terwijl twee prototypes van de F-35A nog geen veertig vluchten hebben gemaakt, een F-35A toestel met missiesystemen en Block 0.5 software nog nooit heeft gevlogen zijn er al acht F-35A productietoestellen (twee uit serie LRIP-1 en zes uit serie LRIP-2) vrijwel voltooid in de fabriek en zijn er 14 uit de LRIP-3 serie reeds in aanbouw. Wat we dan ook zien in Fort Worth is dat geregeld toestellen die nog nooit gevlogen hebben al weer gemodificeerd moeten worden aan de hand van nieuwe testresultaten. De verwachting is dat dit de komende tijd verder zal afnemen en dat meer en meer een strak productieproces kan ontstaan, zonder dat toestellen geparkeerd hoeven worden in afwachting van modificaties.

JSFNIEUWS100518-KR/kr

One Response to “Status testvliegen JSF mei 2010”

  1. lsteynson 20 Mei 2010 at 18:26

    Goed nieuws voor de F136 motor!

    http://www.businessweek.com/news/2010-05-20/house-armed-services-panel-authorizes-726-billion-defense-bill.html

Comments RSS

Reageer ook

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.