Jan 14 2011

Nieuw Pentagon rapport: software JSF een probleem

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl om 2:49 onder Ontwikkeling JSF

Kesteren – Aan de hand van het woensdag 12 januari 2011 gepubliceerde rapport over de testvoortgang in 2010 in het F-35 programma is meer inzicht te krijgen in de werkelijke stand van zaken rond de voortgang van de F-35 ontwikkeling. Iets wat de brief van Defensie afgelopen vrijdag op suggestieve wijze probeerde te vermijden. Hier de feiten.

Afgelopen vrijdag 7 januari 2011 zond de Minister van Defensie een brief aan de Tweede Kamer, om deze te informeren over de actuele stand van zaken met betrekking tot het Project Vervanging F-16. In de brief kunnen Kamerleden, andere betrokkenen, maar ook belastingbetalers en kiezers het volgende lezen onder het kopje “Stand van zaken F-35 programma”: “Bij de herstructurering van het programma van begin 2010 in de Verenigde Staten is het totale aantal testvluchten voor 2010 vastgesteld op 394. Dit aantal is begin december 2010 bereikt. De STOVL-versie heeft met vertraging te kampen, terwijl de testvluchten met de CTOL-versie waarvoor Nederland belangstelling heeft, voorlopen op het schema.
Wat denkt u, wanneer u deze brief van de Minister aan de Tweede Kamer leest? “Oh, prima, de F35B STOVL versie was dus de boosdoener, en met onze luchtmachtversie, de F35A CTOL gaat het goed, deze loopt zelfs voor op schema. Het gaat fijn de goede kant op met ons JSF project.” Dat is ook het doel van de brief. Spin-doctoring. Maar de brief bevat onvolledige informatie, bewust misleidende informatie, en is dus een vorm van leugen en bedrog. En de brief is zo geformuleerd, dat zinsneden voor velerlei uitleg vatbaar zijn, zodat politiek gezien de opstellers binnen de Defensie Materieel Organisatie en de politiek verantwoordelijken de dans kunnen ontspringen.

Waarom is de Kamerbrief misleidend? Vanwege wat gesuggereerd wordt.

Vanwege de suggestieve zinsneden die de lezer – doelbewust - op het verkeerde been zet:
- Voor op schema? De vraag is welk schema, het schema van februari 2010. Op het schema van 2002 (toen we in de JSF stapten) is inmiddels 4 tot 6 jaar achterstand;
- Wat loopt op schema? Het aantal testvluchten – niet de ontwikkeling - van de CTOL versie, daarover hieronder veel meer details, onthutsende details;
- Welk aantal geplande testvluchten? Oorspronkelijk (maart 2009 nog) zouden er in 2010 nog 1243 testvluchten worden uitgevoerd volgens planning. Dit werd begin 2010 vanwege de aanhoudende problemen teruggebracht tot 392 vluchten, 30% van het oorspronkelijke doel dus. En dit bijgestelde aantal is nu weliswaar inderdaad gehaald, zelfs iets overschreden, maar van de 12 prototypes die eerst eind 2008, later eind 2009 al zouden vliegen, zijn er nog steeds maar 8 gereed. Daarmee is de in 2009 aangekondigde teststrategie om met 12 toestellen 12 maanden per jaar gemiddeld 12 vluchten te maken (12×12×12) nog ver uit beeld. Dit jaar werden per toestel gemiddeld hooguit 5 vluchten per maand gemaakt door optredende problemen. Het einddoel van 5.000 vluchten is na 530 vluchten in 4 jaar nog jaren ver weg;
- Welke soort testvluchten? Alleen de CTOL “Flight sciences” vluchten, die inderdaad perfect scoorden met 111 vluchten, tegen 43 geplande vluchten in FY2010.

Waarom nog meer misleidend? Vanwege de weglatingen.

Informatie weglaten uit een brief aan de Kamer is net zo erg, als informatie suggestief weergeven. Wat is weggelaten in de brief, wat duidelijk staat weergegeven in de Pentagon rapportage over de testvoortgang:
- De testvluchten met Mission Systems (radar, sensoren) bleven achter op planning en hier werden maar 174 van de 256 testpunten gescored; bovendien neemt de achterstand de laatste maanden toe;
- De aanvang en methode van training voorafgaand aan de IOT&E moet qua planning aangepast worden; en er kan maar met een zeer beperkte “flight envelope” gevlogen worden, namelijk 350 knots, Mach 0.8 en 4g;
- Er zijn serieuze problemen ontdekt bij de testvluchten met de CTOL versie;
- De software ontwikkeling verloopt problematisch en hier werden slechts 4 van de 14 geplande missies voltooid;
- De problemen zijn zodanig dat niet te zeggen is wanneer Block 3 klaar is, en dus wanneer met de IOT&E Operationele Testfase begonnen kan worden (het is dus de vraag of deze wel in 2015 kan aanvangen).
Dit laat de Minister allemaal weg. Duidelijk is dat de CTOL helemaal niet voorloopt op schema. Hieronder beperken we ons met name tot één aspect, de software. Maar over andere punten zou minstens evenveel te zeggen zijn; eveneens ontbrekend in de Kamerbrief.

Al jaren door ons voorspeld: software wordt cruciale probleem

Toen ruim drie jaar geleden –op 19 november 2007 - mijn eerste publicatie verscheen over de JSF onder de titel JSF hit by serious design problems, schreef ik al over de dreigende softwareproblemen, waar toen al – inside- informatie over bekend was:
“Another fact was discovered via a military employee of one of the European air forces, who works within the JSF project team, and is a liaison person for several air forces. He says that flying in 2012 with the JSF may be safe and the JSF can be used as a plane to fly around. But, the several software modules for weapons system integration will not be ready. Ground attack capability is the priority, so early-build F-35s will primarily be “bomb trucks” until the additional software modules can be tested and loaded. Air superiority capabilities will be restricted, and completed only after 2015. This means that full multi-role capability is possible by 2016 at the earliest, if and only if no major problems occur in development and testing of the weapon systems software. “
Het feit dat de “flight science” testvluchten (rondvliegen) redelijk verloopt, maar de “mission system” testvluchten niet is een bevestiging van wat ik toen al schreef. Maar Kamervragen werden geruststellend beantwoord. Niets aan de hand.

In 2009 schreef JSFNieuws: software wordt centrale probleem

Het is de moeite waard om – alvorens verder te lezen – het gehele artikel van 9 december 2009 te lezen op JSFNieuws onder de titel “Software wordt centrale probleem JSF: jaren vertraging”.
Dit is op dit moment 100% actueel en zichtbaar aan het worden. Door de fysieke problemen in de productie en met materiaal kon de werkelijke ernst van de situatie verborgen blijven, namelijk de software. Nu langzaam maar zeker de productieproblematiek onder controle komt, komt de werkelijke bottleneck boven tafel: software – software – software.
En wat is altijd beweerd? De F-35 zou profiteren van de F-22 ervaring; er werd met nieuwe methodes gewerkt; 24 uur/7 dagen in de week in teams de hele aardbol rond; alles was bij de F-35 nieuw, revolutionair, anders en vooral heel veel beter. En critici snapten deze nieuwe werkelijkheid niet.

Wat beloofde JSF Program Office in 2005?

In 2005 liet Rear Admiral Steven “Smiley” Enewold, hoofd van het JSF Program Office nog weten in een interview met de Amerikaanse Airforce Association over de verschillende software blocks:
“To effectively meet immediate combat requirements with minimum risk, the F-35 will be fielded through a spiral, “block” approach.
The first operational aircraft, Block 1, will have modest capabilities. It will be followed in rapid succession by two more-powerful blocks
For the initial warfighting capability, “you need to have a radar, you need to have missile warning,” an electronic warfare system, and be able to drop bombs and shoot missiles, said Enewold. Block 1 will offer stealth, air-to-air missiles, a data link, and Joint Direct Attack Munitions, he said, describing it as “pretty rudimentary warfighting.”
Block 2 will add “some close air support,” counterair, and interdiction missions, as well as an expanded weapons portfolio. The program office is trying to define exactly which Block 2 weapons “have the biggest bang for the warfighter,” Enewold said. The specifics should be locked in this October 2005, with Block 2 operational testing complete in 2012.
Block 3 will be the full-up F-35 with solid capabilities across the entire mission spectrum, including offensive and defensive air superiority missions, suppression and destruction of enemy air defenses, and CAS. This is “the whole gamut of strike warfare,” Enewold said. Plans call for Block 3 capabilities to be frozen in 2006 with testing completed in 2013.”

Vergelijken we dit met de werkelijkheid van nu, dan zien we dat uit elk Block functionaliteit is verschoven naar volgende Blocks en dat desondanks de planning vier jaar of meer achterloopt. Minder functionaliteit; meer tijd benodigd; en zelfs daarbij grote onzekerheden.

Maar, wat constateert het Pentagon eind 2010?

In december 2010 schrijft de Pentagon Director DT&E, over de feitelijkheid, gaat terug naar de werkelijkheid. Van softwaredroom naar softwaredrama: “The analyses also revealed that the F-35 mission systems software development and test is tending towards familiar historical patterns of extended development, discovery in flight test, and deferrals to later increments”
(…..)
Mission Systems flight test still contains significant uncertainty, which will affect any estimate of a Block 3 completion date. This is primarily due to the delays incurred in development thus far and the fact that only the Block 0.5 flight test plan has actually been completed and approved. A test plan for Block 1 is currently in review by test center authorities, and the Block 2 test plan is in an initial draft state.

Klaar in 2016, mits er geen vertraging komt…..

Specificaties van Block 3 die in 2006 als bevroren zouden worden, zijn in 2011 nog steeds niet bevroren; dat is 5 jaar vertraging in een tijdsbestek van 6 jaar. En dan durft men nu nog te veronderstellen, dat -als er niets meer fout gaat- is 2016 haalbaar. Met nog niet eens bevroren specificaties is dat in dit stadium van ontwikkeling niets anders dan droomdenken. Dus de F-35A is zelfs in 2016 absoluut niet klaar van de IOT&E Block 3 testfase die de partijen CDA, PVV, SGP en VDD willen, tegen alle beschikbare informatie in:
“Completion by early 2016 is possible provided further delays in delivery of Block 2 and Block 3 software are not incurred, and the program can overcome the helmet mounted display problem before Block 2 flight test must begin. Mission systems labs and CATB are important to software integration and test; use of these assets has enabled the resolution of many problems before flight test. However, F-35 flight test must include integration sorties to demonstrate software performance before performing flight test points for verification of capability. F-35 flight test for the purposes of software and sensor integration has not been, but needs to be, an explicit part of the flight test plan such
that integration precedes verification events.”

Software Block 0.5

Doel momenteel:
- Initial MS Architecture & Sensor Infrastructure
- Mission systems infrastructure build supporting sensor and architecture development.
- Initial MS Tactical Sensors Integration “Avionics FF(A3)” Initial Weapons Testing
- Bulk of MS Hardware on Board
- Supports LRIP-1 and LRIP-2 aircraft

Planning:
Bij de start van het JSF project was de gedachte dat deze versie in maart 2005 klaar zijn, kort voor de eerste geplande vlucht van de F-35. Uiteindelijk werd de software gereleased in maart 2010. De vertragingen hieronder zijn ten opzichte van de bijgestelde planning eind 2009.

Status volgens het rapport:
- The program released Block 0.5 software for flight test in March 2010, five months later than planned. The software had completed mission systems lab integration activity and integration flights on the Cooperative Avionics Test Bed (CATB). Block 0.5 is the infrastructure increment, which contains communications, navigation, and limited radar functionality.
– Aircraft BF-4, loaded with Block 0.5, accomplished first flight in April 2010, five months later than planned, and then ferried to Patuxent River NAS, Maryland, in June, two months later than planned, and began Block 0.5 flight test.
– Test teams attempted approximately 70 percent of the planned Block 0.5 flight test points on BF-4. Software problems occurring before and during flight test were not resolved in the Block 0.5 configuration. Program leadership deemed Block 0.5 unsuitable for initial training and adjusted the software development plan to implement fixes for the Block 0.5 problems in the initial release of Block 1. The integrated test force is re-flying selected Block 0.5 flight test points in the Block 1 configuration.

Maar door veel problemen zijn “fixes” op deze release doorgeschoven naar Block 1. Feitelijk is deze versie dus nog steeds incompleet.

Software Block 1

Doel momenteel:
Initial Training Capability
- Initial Warfighting Capability
-Support for the AI mission (limited target set), allowing meaningful operational test.
- Primarily Software Updates with Added Weapons Spiral Development Process
- Support 4 Mission Systems prototypes
- Support LRIP-3 aircraft

Planning:
Was in 2002 bestemd voor de toestellen uit de LRIP1 preproductieserie die in 2006 van de band zouden rollen. In 2006 werd dit bijgesteld tot beschikbaar komen in 2009 voor daadwerkelijke vliegtests. Nog later werd de planning bijgesteld tot juli 2010, wat evenmin gehaald is.
Status nu:
- The program delivered aircraft AF-3 in a Block 1 configuration to Edwards AFB, California, in December 2010, approximately five months later than planned.
- The program intends the Block 1 design (which includes multi-sensor fusion capability) to support the initial training syllabus for the initial cadres at the training center. The development team conducted integration activity with an initial version of Block 1, including fixes to Block 0.5 problems, in the mission systems labs and on the CATB.
- The program planned to release the first Block 1 increment to flight test aircraft in August 2010, but F-35 flight testing did not begin until November 2010. By the end of November, the test team flew 4 of 14 planned sorties and accomplished 31 of 112 test points.

Software Block 2

Doel momenteel:
- Multi-Mission Support
- Added support for CAS with expanded target set (sensor detection and weapon prosecution).
- Primarily Software Updates with Added Weapons Spiral Development Process
- Support LRIP-4 aircraft
- Support 2nd Dutch F-35A (IOT&E)

Planning:
Oorspronkelijk bedoeld voor de preproductieseries LRIP2 en LRIP3 in 2007-2008. Later werd dit 2010-2011. Maar de status is nu nog zo, dat men het moet herplannen: “In August 2010 the program began re-planning the software development schedule for completing and certifying Block 1, Block 2, and Block 3 increments of SDD capability.”

Software Block 3

Doel momenteel:
- Enhanced Warfighting
- Follow-on build to incorporate advanced decision aids
- Threshold weapons, and limited objective functionality.
- Primarily Software Updates with Added Weapons Spiral Development Process
- Support LRIP-5, 6 and 7 aircraft

Planning:
Oorspronkelijk bestemd voor de toestellen uit LRIP4, die in 2009 geleverd zouden worden. In 2008 werd nog gedacht aan 2011-2012 met een 100% gereed eind 2012. De status is nu zo, dat zelfs de specificaties van Block 3 feitelijk niet eens bevroren zijn en gevreesd wordt dat het moeilijk wordt om 2016 te halen. Veel capaciteiten worden doorgeschoven naar latere Blocks, bijvoorbeeld de mogelijkheid van externe brandstoftanks; de ROVER interactieve video link met grondtroepen, in Afghanistan van grote waarde op de huidige gevechtstoestellen, komt voor de F-35 pas na 2018 beschikbaar. Tevens zijn tal van wapens niet beschikbaar tot Block 4 of Block 5. De Block 3 versie wordt steeds verder uitgekleed om kosten en tijd te sparen. Dit gaat ten koste van de operationele mogelijkheden en doet afbreuk aan de mogelijkheden voor een zinvolle IOT&E testfase in de periode 2015-2016.

Andere problemen nu gemeld in Testrapportage FY2010

Los hiervan meldt de DT&E andere problemen, die lijnrecht staan tegenover de brief aan de Kamer dat het testen van de CTOL zou voorlopen op schema. Enkele letterlijke citaten uit dit document van het Amerikaanse Ministerie van Defensie om dit aan te tonen:
“Discoveries during CTOL flight sciences flight test in this fiscal year include transonic wing roll-off, greater than expected sideslip during medium angle-of-attack testing, and problems with reliability and maintainability of key components.”
(….)
The program began implementing plans to modify test aircraft to rectify the afterburner “screech” problem, a problem that prevents the engine from sustaining full thrust. These modifications are necessary for the test aircraft to complete envelope expansion at the planned tempo.
(….)
The expectations approaching 10 to 12 flight sciences sorties/month/aircraft in previous schedules are not achievable in the flight test program until changes are made to all variants that improve reliability and maintainability in flight test operations.
(…)
The slower than planned pace of mission systems software development and significant aircraft operating limitations affect readiness to begin formal training, which is not likely to occur in mid-2011 as planned.

Voor de eerste operationeel op te leveren toestellen uit de LRIP1 en LRIP2 serie zal gelden:
“RFT clearance with limited flight envelope of 350 knots, Mach 0.8 and 4g.” Na verder testen in 2011 zal voor het eerste Nederlandse testtoestel, begin 2012 dit dan worden uitgebreid tot: 550 knots, Mach 0.95 en 7g (prototypes hebben al gevlogen – na 4 jaar testen - met 580 knots, Mach 1.3 en 7g).
Precies zoals ik in november 2007 al schreef in “JSF hit by serious design problems” dus, daarbij een insider citerend: “….flying in 2012 with the JSF may be safe and the JSF can be used as a plane to fly around. (…) “This means that full multi-role capability is possible by 2016 at the earliest, if and only if no major problems occur in development and testing of the weapon systems software.. Duur speelgoed, duur piramidespel ten koste van de belastingbetaler. En ten koste van de toekomst van onze Koninklijke Luchtmacht en nationale defensie. Met instemming van VVD, PVV, CDA en SGP. Tegen beter weten in.

Auteur: Johan Boeder (ontwerper/softwarespecialist sinds 1977)

Bron:
Rapport US DoD; Director, Operational Test and Evaluation FY2010, paragraaf F-35; blz.13-18

JSFNieuws110113-JB

One Response to “Nieuw Pentagon rapport: software JSF een probleem”

  1. DBergon 14 Jan 2011 at 21:44

    http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/def/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/01/14/aanbieding-antwoorden-op-vragen-over-geactualiseerde-kostenraming-project-vervanging-f-16.html

Comments RSS

Reageer ook

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.