Feb 22 2011

De vaste prijs van het tweede JSF testtoestel die niet vast is

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl om 19:39 onder F-16

Den Haag - Op 22 februari 2011 zond de Minister van Defensie onderstaande brief aan de Tweede Kamer inzake de aanschaf van het tweede testtoestel:

“Met de brief van 7 januari jl. (Kamerstuk 26 488, nr. 252) is de Kamer geïnformeerd dat de Amerikaanse overheid een contract met Lockheed Martin voor de productieserie van de F-35 heeft gesloten, waarvan de optie voor het tweede Nederlandse F-35 testtoestel deel uitmaakt, zij het nog zonder de motor. Op 9 februari jl. heeft de Amerikaanse overheid met Pratt & Whitney een akkoord bereikt voor de prijs van de motoren voor de LRIP-4 productieserie, waarvoor een afzonderlijk contract zal worden gesloten.
Zoals toegezegd informeer ik hierbij de Kamer over de prijs van het tweede Nederlandse F-35 testtoestel, met inbegrip van de motor.

Voor de LRIP-4 productieserie is het Pentagon een Fixed Price Incentive Firm Target contractvorm overeengekomen met de fabrikanten van het toestel en de motor. Deze contractvorm heeft een target price en een ceiling price. De target price betreft de prijs gebaseerd op de geraamde kosten en de overeengekomen winstmarge. Wanneer een kostenoverschrijding zou optreden moet de fabrikant 50 procent van de meerkosten voor eigen rekening nemen. Dit gaat ten koste van de winst. De overige 50 procent zijn voor rekening van de koper. Bij lagere kosten gaat 50 procent van de besparing naar de fabrikant en de andere 50 procent naar de koper. Vanaf de ceiling price, die hoger is dan de target price, zijn eventuele meerkosten volledig voor de fabrikant. Deze contractvorm stimuleert de fabrikant om lager en niet hoger dan de target price uit te komen.
Defensie hanteert de target price als planmatig uitgangspunt.

Met de brief van 29 februari 2008 (kenmerk DMO/DB/2008001692) is de Kamer vertrouwelijk geïnformeerd over de raming van de prijs van het tweede F-35 testtoestel inclusief motor, dit was € 91,7 miljoen (prijspeil 2007). De nu overeengekomen target price van het toestel inclusief de motor bedraagt € 91,2 miljoen (prijspeil 2007, plandollarkoers $1,00 = €0,83). In prijspeil 2010 komt dit bedrag overeen met € 99,2 miljoen. De dollarkoers die geldt wanneer een termijnvalutacontract wordt aangegaan is van invloed op de uiteindelijk door Nederland te betalen prijs.
De ceiling price van het toestel zonder motor ligt 6 procent boven de target price, maar de ceiling price van de motor is nog niet bekend. De onderhandelingen voor de bijkomende middelen die in de brief van 29 februari 2008 zijn genoemd zijn nog niet voltooid. Als deze informatie beschikbaar komt zal ik de Kamer nader informeren.

DE MINISTER VAN DEFENSIE / drs. J.S.J. Hillen

Noot van de redactie:Wat staat hier in gewoon Nederlands?
- Er wordt geen contract afgesloten voor een vaste prijs
- Immers, wanneer er meerkosten zijn hoger dan 6% boven de “plafond prijs” uit het contract wordt het meerdere voor 50% in rekening gebracht aan de koper.
- De motor valt buiten dit verhaal (dus ook als de prijs daarvan tegenvalt)

De vraag is, doen Kamerleden en Ministers dit ook in hun privé bestaan zo? Wanneer ze bijvoorbeeld een nieuwe keuken aanschaffen. Ze spreken een “vaste” prijs af met het keukencentrum. En dan zonder de keukenapparatuur. Valt het plaatsen van de keuken voor het keukencentrum tegen, dan betalen ze van de tegenvallende meerkosten gewoon de helft bij. Valt de prijs van de keukenapparatuur hoger uit dan afgesproken, dan betalen ze ook gewoon bij.

Of zijn Kamerleden en Ministers alleen zo onverschillig als het over uw belastinggeld gaat?

Comments RSS

Reageer ook

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.