Mrt 11 2011

Canadees parlementsrapport: JSF kost 12 miljard meer dan budget

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl om 22:46 onder Global F35 News

Ottawa (Canada) - Een officieel rapport van het Canadese Parlement wijst uit dat de tot op heden door de regering gehanteerde budgetten voor het Canadese JSF project C$ 12 miljard hoger zullen uitvallen. Het betreft een uitvoerige en gedegen studie van tal van aspecten rond de aanschafkosten, de gebruikskosten, de planning en het selectieproces van de F-35 Joint Strike Fighter ter vervanging van de huidige CF-18 Hornet jachtvliegtuigen.

Tot de taken van de Parliamentary Budget Officer (afgekort PBO) behoren onafhankelijke analyse ten behoeve van het Parlement inzake de toestand van Rijksfinanciën, controle van de budgetaire kant van regeringsvoorstellen en analyse van trends in de Canadese economie.

Op 16 July 2010 maakte de Canadese regering het voornemen bekend een aantal van 65 F-35 Lightning II Joint Strike Fighter (JSF) jachttoestellen te willen aanschaffen ter waarde van C$ 9 billion, met geschatte onderhouds- en instandhoudingsksoten van C$ 250–300 millioen per jaar. Deze getallen leverden een totaalbeeld op van de zogeheten “Total Ownership Cost” voor het F-35 programma van naar schatting C$ 16–18 miljard.

Onderzoeksopdracht van Parliamentary Budget Officer

Het nu verschenen PBO report is een reactie op het verzoek van een leden van het Canadese parlement van Vancouver South en Beauséjour met betrekking tot de voorgestelde aankoop. Het verzoek aan het PBO was twee specifieke onderdelen te onderzoeken:
(1) Vast te stellen wat de extra kosten waren die Canada zou gaan betalen, vanwege het feit dat de beslissing de toestellen te gaan komen zonder daadwerkelijke, onafhankelijke kandidatenevaluatie en leverancierscompetitie was uitgevoerd (zogeheten “Single Source” aankoop) (otherwise known as sole-sourcing)
(2) Analyse op onafhankelijke wijze van de werkelijke aankoop- en gebruikskosten van de F-35.

Samenvatting uitkomsten

Het antwoord op de eerste vraag luidt dat, op basis van aanwezige en relevante gegevens, aangenomen moet worden dat door de keuze zonder daadwerkelijke competitie de kosten circa 20% hoger zullen uitvallen, dan in het geval een daadwerkelijke leverancierscompetitie zou zijn gevoerd. Niettemin zijn deze gegevens ontoereikend voor de PBO om hier definitieve conclusies aan te verbinden inzake de F-35.
Wat betreft de tweede vraag,is de PBO van oordeel dat een redelijk betrouwbare berekening gedaan kan worden van de te verwachten aanschaf- en lange-termijn instandhoudingskosten, gelet op de signifiicante hoevoelheid beschikbare historische gegevens inzake jachtvliegtuig verwervingen.

Op basis van berekeningen en gegeven uitkomsten (historische trends) en van toepassing zijnde rekenmodellen, komt de Canadese Parliamentary Budget Officer tot de conclusie, dat de totale “ownership cost” van de F-35 gedurende 30 jaar en 65 toestellen ongeveer US$ 29.3 miljard zullen bedragen. Dit betreft zowel aanschaf als instandhoudings (upgrade en onderhoudskosten).

Bron:
Download van F-35 Rapport; 10-mrt-2011; Canadian Parliamentary Budget Officer

Comments RSS

Reageer ook

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.