Dec 14 2011

JSF ontwerpproblemen al sinds 2008 breed bekend

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl om 18:54 onder Aanschaf JSF

Kesteren - Op vrijdag 2 december 2011 werd de heer Wellink, voorheen president DNB gehoord door een parlementaire enquetecommissie. Hij meldt dat de kredietcrisis van 2008 noch door hem, noch door de rest van de wereld op enigerlei wijze is voorzien
Deze parlementaire enquetecommissie probeert uit te zoeken, los van partijpolitieke overwegingen wat er is gebeurd in 2008. Om lessen te trekken voor de toekomst. In het landsbelang.

Op dezelfde vrijdag 2 december 2011 raakte wereldwijd bekend dat vice-admiraal David Venlet, projectdirecteur van het JSF project openlijk toegeeft dat het JSF project in ernstige crisis is en dat deze projectcrisis naar zijn oordeel veroorzaakt is door de “vergissing” om ontwikkeling, testen en productie elkaar te laten overlappen. Enkele dagen later leidt dit in onze Tweede Kamer tot debat en Kamervragen.

Gisteren zijn de achterliggende details onthuld in een rapport “For Official Use Only – US Only”. Onze “beste bondgenoten” houden bepaalde zaken voor US ogen “only”. Helaas voor hen heeft de Amerikaanse organisatie POGO het rapport inzake de ernstige JSF ontwerpproblemen op het web gezet: 17 Megabyte onthullende informatie over de ernstige problemen door de overlap van ontwerp, testen en productie.
U kunt dit rapport downloaden: F-35 Joint Strike Fighter Concurrency Quick Look Review. Elke deskundige zal schrikken van de inhoud.

Crisis met diverse ernstige gevolgen

Een crisis in het JSF project is echter een crisis in een militair-industrieel project waarin het gaat om een immens bedrag van vele honderden miljarden euro’s defensiegeld. Een crisis met ernstige gevolgen voor de toekomstige veiligheidssituatie in de Westerse wereld, immers de JSF zou de ruggengraat zijn, de basis van het luchtwapen in vele Westerse landen vanaf 2013. Het betekent een bestaanscrisis voor tientallen bedrijven binnen de Westerse defensie industrie, met alle gevolgen van dien voor werkgelegenheid en strategische positie, indien dit project mislukt. Hoe zullen er ooit nog 4500 JSF’s worden verkocht? Hoe zullen de 850 miljoen euro in “ontwikkeling” worden terugverdiend door de Nederlandse industrie? Wat moet onze Koninklijke Luchtmacht met 2 “testtoestellen” uit voorseries, die niet representatief zullen zijn voor echte productietoestellen en die bovendien technisch en qua levensduur problemen zullen geven?

Voor overlap testen en productie vooraf aanhoudend gewaarschuwd

Deze crisis was echter wel voorzien door kritische deskundigen, die het JSF project nauwkeurig analyseerden. Mr. Michael Sullivan van de Amerikaanse Rekenkamer heeft tussen 2007 en 2009 herhaaldelijk ernstig gewaarschuwd voor de overlap tussen ontwikkeling en productie.

Deze website – JSFNieuws - heeft intensief en continu van november 2007 tot en met mei 2011 intensief voor onder andere dit risico gewaarschuwd. Door mij is aan leden van de Tweede Kamer is in 2008, 2009 en 2010 bij presentaties en tijdens een zogeheten Ronde Tafelgesprek en tevens middels talloze publicaties nationaal en internationaal hierop expliciet gewezen. Zeer nadrukkelijk heb ik dit als kernrisico benoemd: de overlap tussen ontwikkeling en productie.

Gebrek aan competentie of gebrek aan integriteit?

Mijn vraag is: hoe is het mogelijk, dat personen werkzaam bij Defensie DMO/Projectgroep PV F16; hoe is het mogelijk dat ingeschakelde experts van NLR en TNO of vanuit onze defensie industrie deze herhaalde en expliciet onderbouwde risico’s volstrekt zijn genegeerd als essentiële risico’s?

Was dit gebrek aan competentie en professionaliteit? Of was hier sprake van een risicovol gebleken tunnelvisie? Dat is een andere vorm van gebrek aan competentie. Of – en we stellen de vraag maar eens voorzichtig: was er rond de beslissingen inzake de JSF een gebrek aan integriteit bij de betrokkenen, anders gezegd, was er sprake van vormen van belangenverstrengeling.
Vervolgens is de vraag: hoe kunnen we hieruit lessen trekken als samenleving voor de toekomst, ook voor andere grote projecten en los van partijpolitieke overwegingen?
En hoe dwaas zijn we als samenleving om op de JSF dwaalweg voort te gaan en de belangen van onze Koninklijke Luchtmacht daarbij op te offeren aan een alleen op geld beluste defensie industrie zonder oog voor onze werkelijke belangen?

Auteur: Johan Boeder; 14 december 2011

Bronverwijzingen inzake waarschuwingen overlap testen en productie

Johan Boeder - “JSF hit by serious design problems” in Defense Aerospace van november 2007 en Defence Industry Daily december 2007.

Johan Boeder – Presentatie voor leden Tweede Kamer Vaste Kamercommissie Defensie op 22 mei 2008 getiteld “Trein naar Venetië, Droom of Drama”, met name pagina 19 en 33.

Johan Boeder – Ronde tafel gesprek Tweede Kamer inzake Vervanging F16 op 6 april 2009, waarin de overlap tussen ontwerp en productie nadrukkelijk aan de orde is gesteld. In een vervolgpublicatie zullen we de relevante citaten publiceren.
Onder Kamerleden en pers verspreid samenvatting met kernpunten onder de titel “Winnaars keren terug. Nieuwe feiten, nieuwe wegen”.

Johan Boeder – Briefing actuele status JSF project voor leden Tweede Kamer Vaste Kamercommissie Defensie op 17 februari 2010, getiteld “Is er al licht aan het einde van de tunnel?”, met name pagina 9, 10 en 11

Al deze presentaties en documentatie is gestuurd aan alle leden van Vaste Kamercommissie voor defensie, ongeacht politieke achtergrond en (in Engelse vertaling) aan tientallen defensiejournalisten, alsmede politieke en militaire medewerkers van defensie organisaties en defensie ministeries in de USA, het VK, Nederland, Italië, Denemarken, Noorwegen, Canada en Australië.
Als zodanig zijn dus tientallen mensen wereldwijd op relevante posities op gedocumenteerde wijze geattendeerd op de risico’s.

One Response to “JSF ontwerpproblemen al sinds 2008 breed bekend”

  1. Hendrikson 14 Dec 2011 at 19:09

    Ik heb dit document vanmorgen al doorgelezen via APA.
    Ik ben blij dat jullie terug zijn voor het eindspel.
    Hopelijk loopt het goed af en vallen de schellen van de ogen van onze “misleidde” politici. Of is het c-woord meer van toepassing?

Comments RSS

Reageer ook

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.