Feb 04 2012

Laatste JSF nieuws : Kosten per vlieguur sinds 2010 dramatisch hoger

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl om 20:33 onder Aanschaf JSF

Kesteren - De Amerikaanse Rekenkamer rapporteert dat de geschatte kosten per vlieguur van de JSF sinds 2010 met 43% zijn gestegen. Sinds 2005 zijn deze geschatte kosten al met ruim 140% gestegen. De Nederlandse evaluatierapporten uit 2008 die vertellen dat de JSF op termijn de goedkoopste is in gebruik zijn daarmee volledig achterhaald. De JSF is 2,5 x duurder dan de huidige F-16 of Saab Gripen qua exploitatie en bij een definitieve keuze voor de JSF zitten we daar ruim 30 jaar aan vast. Een onhoudbare aanslag op het onder druk staande defensiebudget.

Helaas heer Hillen: ideeën tellen niet, alleen de harde feiten

Nadat minister Hillen eerder dit jaar in de Verenigde Staten was bijgepraat door de goed gesmeerde public relations machine van Lockheed Martin en het JSF Program Office verklaarde hij bij terugkeer tegenover de Nederlandse pers, dat hij “het idee had gekregen dat het fundament onder de JSF eerder sterker is geworden dan zwakker”.

Een minister van defensie wordt echter niet ingehuurd om beslissingen te baseren op “het idee krijgen”, maar dient beslissingen te baseren op harde feiten en op basis daarvan onderbouwde en rationele beslissingen te nemen. Zeker als het gaat om miljardeninvesteringen, belastinggeld en het waarborgen van onze toekomstige nationale veiligheidssituatie.

Had minister Hillen de moeite genomen om bij te praten met de kostencalculators van CAPE in plaats van de commercieel belanghebbenden uit de industrie, had hij de moeite genomen bij te praten met de heer Sullivan van de Amerikaanse rekenkamer in plaats van met de verantwoordelijken voor het faliekant uit de hand lopende miljardenproject JSF (JSF Program Office), dan had hij de Kamer volledig kunnen informeren, niet over vage “ideeën”, maar over keiharde feiten.

Bijvoorbeeld inzake de op den duur voor onze, rap marginaliserende, Koninklijke Luchtmacht onhoudbare exploitatiekosten van de F-35. In de kandidatenevaluatie van 2008 al aanzienlijk te rooskleurig voorgesteld; in 2010 opnieuw onvoldoende belicht. De realiteit is nog veel beroerder, dan ooit eerder verondersteld.

Hier de feiten uit het laatste US GAO (Amerikaanse Rekenkamerrapport), feiten die vorige maand bij het bezoek van de heer Hillen aan Admiraal Venlet van het JSF Program Office aldaar volledig bekend waren.

Wat US GAO rapporteert

In een zojuist verschenen rapport (US GAO 12-340) wordt hierover gemeld:
The F-35 Joint Strike Fighter program office underreported the average cost per flying hour for the aircraft in the 2010 SAR. The average, steady-state O&S cost per flying hour was reported as $16,425 (fiscal year 2002 dollars). Program officials told us that the number of aircraft used in the estimate for the Air Force’s inventory was not accurate and the estimate also did not project for future cost growth above inflation. The estimate included approximately 528 extra aircraft that when calculating the average cost per flying hour, resulted in higher flight hours and lower average costs per hour. Further, according to the SAR, some of the F-35’s O&S costs were intentionally excluded from the estimate to enable comparison with the antecedent system, the F-16 C/D. Costs for support equipment replacement, modifications, and indirect costs were removed from the F-35’s cost per flying hour since they were not available for the F-16 C/D. Officials calculated that the revised cost per flying hour for the F-35 was $23,557 (fiscal year 2002 dollars), or 43 percent higher, after including the excluded costs, projecting for future cost growth above inflation, and correcting the number of aircraft. However, they noted that the total O&S life-cycle cost reported in the SAR for the F-35 was accurate because it was calculated separately from the average cost per flying hour.

Feiten over kosten per vlieguur

Enkele andere feiten die de minister bekend zijn (op basis van Pentagon Selected Acquisition Reports):
- In 2002: kosten F-35 per vlieguur: US$ 9.145
- In 2005: kosten F-35 per vlieguur US$ 9.737
- In 2010: kosten F-35 per vlieguur US$ 16.425
- Laatste gegevens (US GAO 12-340) : kosten F-35 per vlieguur US$ 23.557
Dit zijn cijfers, exclusief inflatie, alles op prijspeil 2002 gestandaardiseerd.

Conclusie:
- F-35 kosten uiteindelijk ruim 2 x hoger per vlieguur dan huidige F-16.
- Belofte van Lockheed was: F-35 kosten lager dan F-16.
- Aan deze hoge kosten zitten we straks ruim 30 jaar vast bij keuze voor JSF
- In april 2009 in de Tweede Kamer al uitdrukkelijk voor gewaarschuwd
(Zie “JSF Exploitatiekosten sinds 2005 verdubbeld”.
- Deze waarschuwingen zijn door defensie officials als belachelijk afgedaan en vervolgens volstrekt genegeerd.
- De gegevens uit de Kandidatenevaluatie 2008 op dit punt zijn volstrekt ontoereikend en achterhaald,
dit stelt vraagtekens bij de onafhankelijkheid en professionaliteit van de opstellers van deze evaluatie.

Bron:
Rapport US GAO, GAO-12-340 “Improvement needed ….. long term operating costs major weapons systems“, februari 2012.

Auteur: Johan Boeder

JSFNieuws/04feb2012/JB

Comments RSS

Reageer ook

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.