Jul 06 2012

Motie om uit JSF project te stappen aangenomen

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl om 0:11 onder Ontwikkeling JSF

Kesteren – Donderdag 5 juli 2012 vond een uitgebreid debatplaats in de Vaste Kamercommissie voor Defensie over het project vervanging F-16. Het debat stond vooral in het teken van de dreigende motie om uit het project te stappen. Om 1.00 uur ’s nachts vond stemming plaats over de motie Van Dijk/Eijsink om uit het JSF project te stappen. Deze motie werd met 77 stemmen voor en 71 stemmen tegen aangenomen.

Eerste termijn

Feitelijk zou het moeten gaan over de inhoud van de jaarrapportage 2011 Project Vervanging F-16. Praktisch gezien stond het debat in het teken van de dreigende motie van de linkse oppositie om te gaan stoppen met de JSF. Het debat begon iets na 14.00 uur en duurde tot bijna 19.00 uur.

Eerst kwamen aan het woord Jasper van Dijk (SP) en Arjan El Fassed (GroenLinks) die duidelijk maakten zodanig tegenstander van de JSF te zijn, dat ze willen stoppen.
Daarna kwam Raymond Knops (CDA) aan het woord die duidelijk maakte dat zijn partij onverkort voorstander is van de F-35. Hij vond het een dwaasheid nu het project te stappen, terwijl het moment is aangebroken dat het voor de industrie revenuen gaat opleveren.
Han ten Broeke (VVD) ging niet inhoudelijk in op het dossier, maar verweet de oppositie vooral een verkiezingsdebat te voeren en verweet met name de PvdA draaierij.
Hij botste vervolgens met de volgende spreker, Angelien Eijsink (PvdA) over de juistheid van cijfers over de werkgelegenheid. Ten Broeke claimt duizenden banen, die er volgens de PvdA niet zijn of zullen komen. “De realiteit is dat er 420 concrete banen zijn, en die werkgelegenheid blijft ook wel als we een ander type kopen door middel van compensatieorders” volgens Angelien Eijsink.

D66 n am bij monde van Wassila Hachchi een gematigder standpunt in. Zij zei voor een voldoende krijgsmacht te zijn, maar op dit moment niet op voorhand uit het project te willen stappen, maar eerst onderzoek naar alternatieven, zoals de advanced F16, te willen. Hiervoor wil D66 een nieuwe evaluatie uitvoeren. Tevens vindt D66 dat Nederland wel uit de operationele testfase moet stappen, maar niet uit de op de industrie gerichte ontwikkelfase.

De SGP ging op de humoristische toer met een weinig inhoudelijke bijdrage. Cees van der Staaij: “Wordt er vandaag iets besloten? Is er iets aan de hand? Ik weet niet veel over vliegtuigen. Wat ik wel weet is, als je bent ingestapt kan je op je eindbestemming uitstappen, maar halverwege…”

De CU’er Joël Voordewind wilde doorgaan met de JSF, maar pleitte voor een onderzoek naar de kosten en baten van het project.

De voorheen fel tegen de JSF gekante ex-PVV kamerleden Brinkman en Hermandez gaven aan tegen uitstappen te zijn en pleitten voor voortzetting van de JSF en het pas na de verkiezingen opnieuw te bekijken.

Antwoorden Ministers Hillen (defensie) en Verhagen (E&I)

Minister Hillen had begrip voor de ongerustheid van sommige fracties, maar probeerde hen gerust te stellen: “We hebben de grootste onzekerheid nu wel gehad”. Hij probeerde met name de PvdA te overtuigen genoegen te nemen met aanvullende informatie en op dit moment geen besluit te nemen over stoppen.

Minister Verhagen had minder begrip voor de tegenstanders. Volgens hem zou het de positie van de Nederlandse luchtvaartindustrie ernstig schaden als gestopt zou worden met de JSF
Hij zei onder andere: ‘De keuze voor deelname aan de JSF heeft een positieve invloed op de werkgelegenheid. Op dit moment zijn er 420 arbeidsplekken, dat loopt op tot zo’n tweeduizend arbeidsplaatsen. Bij mij past geen kilheid om te praten over verlies van slechts 420 banen. Dat zijn 420 tot 600 gezinnen die directe gevolgen zullen ondervinden.’

Uiteindelijk boden de ministers Hillen (defensie) en Verhagen (E&I) boden aan nader onderzoek te willen verrichten naar kosten testfase, resp. de werkgelegenheidseffecten. Dit bleek niet genoeg te zijn voor de oppositie.

Tweede termijn

Uit de reacties van diverse Kamerleden in tweede termijn, bleken de standpunten niet nader tot elkaar te komen.
De ex-PVV kamerleden Brinkman en Hermandez (beiden voorheen mordicus tegen de JSF) kondigden aan het niet correct te vinden nu overhaast uit het project te stappen en dit verkiezingsretoriek te vinden. “Na 10 jaar kan er nog wel 2 maanden bij”.
Jasper van Dijk (SP) vroeg om een VAO (plenair overleg) voor de avond om een motie in stemming te brengen. Deze werd ’s avonds rond 20.45 uur ingediend. De ministers van defensie Hillen en I&E Verhagen ontraadden de moties ten stelligste en zeiden ze niet direct ten uitvoer te zullen brengen maar eerst de gevolgen uitgebreid te moeten bestuderen.

Stemming: motie aangenomen

Hero Brinkman heeft hoofdelijke stemming verzocht. Donderdagochtend waren 143 kamerleden aanwezig, 7 waren afwezig o.a. door ziekte. Het is ’s middags onduidelijk uit welke fracties zij afkomstig zijn. De uitslag van de stemming kan dus zowel positief, als negatief uitpakken voor de indieners. Vroeg in de avond zijn 147 kamerleden aanwezig bij een eerste hoofdelijke stemming. Het wordt dus spannend…..

Bij de hoofdelijke stemming over de motie Van Dijk/Eijsink om uit het JSF project te stappen, net voor 1.00 uur ’s nachts wordt de motie met een krappe meerderheid aangenomen.
Een krappe Kamermeerderheid van SP, PVV, PvdA, PvdD en GL (77 zetels) is voor de motie.
Een minderheid van 71 stemmen stemt tegen de motie (VVD, CU, D66, CDA, SGP, lid Hero Brinkman, lid Marcial Hernandez en lid Wim Kortenoeven).

Reactie regering

Het is ’s nachts nog onduidelijk hoe de regering zal reageren op het aannemen van de motie.
Eerder heeft de regering aangegeven de motie niet te zullen uitvoeren of op zijn minst de nodige tijd te nemen voor het onderzoeken op welke wijze dit moet.

Auteur: Johan Boeder

JSFNieuws120706-JB/jb

Comments RSS

Reageer ook

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.