Nov 16 2012

Japanse bedrijven volop betrokken bij F-35 productie

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl om 19:20 onder Global F35 News

Kesteren - Hoewel Japan de F-35 “van de plank” koopt en niet meebetaalde als risicodragende productie, zullen aanzienlijke pakketten werk aan Japan worden uitbesteed in het kader van - verplichte - industriële compensatie orders.
Dit werkt in het nadeel van de JSF partnerlanden, waaronder Nederland. Nederland verplichtte zich in 2002 € 850 miljoen mee te betalen aan de ontwikkeling van de JSF, in ruil voor toezeggingen voor een aandeel in de productie. Deze deal zou beter zijn, dan “kopen van de plank”.

De Japanse regering maakte vorige week bekend, dat lokale (Japanse) bedrijven in 2017 zullen beginnen met de productie van onderdelen van de F-35. De regering is betrokken in de eind onderhandelingen om tot een definitieve beslissing te komen.

Het zal de eeste keer zijn dat Japanse bedrijven onderdelen kunnen maken voor defensie uitrusting in een gezamenlijk project met andere landen (zoals de USA en Europese landen). Na afloop van de Tweede Wereldoorlog was dit - wettelijk - niet langer toegestaan. De wet die dit verbood is in december 2011 ongedaan gemaakt, volgens insiders mede met het oog op de co-productie van de (internationaal geproduceerde) F-35 straaljager.

De Japanse industriële betrokkenheid bij de productie van F-35 onderdelen vormt, gelet op de Japanse industriële capaciteit, een aanzienlijke bedreiging voor de huidige JSF partnerlanden en zal ten koste gaan van beloofde toezeggingen voor werk binnen deze landen.
Critici van de Business Case hebben hier al eerder op gewezen, in combinatie met de niet realistische schatting van 4500 te verkopen JSF’s. Verwacht moet worden, gelet op de Amerikaanse defensie bezuinigingen en veranderingen in strategie, alsmede de dalende Europese JSF-aantallen, dat hooguit 2000-2500 JSF’s geproduceerd zullen worden. Dit betekent aanzienlijk minder werkgelegenheid dan voorzien in allerlei eerdere studies en rapporten. Wanneer er werk verschuift naar kopers “van de plank”, zoals Japan en Israël zal de beloofde omzet en werkgelegenheid nog verder achterblijven.

Bron: AsiaOne News “Japanese firms to make F-35 parts

JSFNieuws/121120-JB/jb

Comments RSS

Reageer ook

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.