Nov 17 2012

Nieuwe geluidsmetingen JSF in USA

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl om 18:28 onder Aanschaf JSF

Leeuwarden – Om te voldoen aan de strenge milieurapportages rond Amerikaanse vliegbasis is in de USA het initiatief genomen voor nieuwe geluidsmetingen. Andere landen kunnen hierbij inbreng leveren. VVD kamerlid Han ten Broeke, in maart 2011 nog voorstander van nieuwe metingen, vindt dergelijke metingen ongewenst en stelt de eigen VVD minister Kamervragen.

In voorjaar 2013 zullen in de Verenigde Staten aanvullende geluidsmetingen plaatsvinden voor de JSF. Dit heeft Lt.Kolonel Peter Hardenbol, hoofd bureau geluidshinder van het ministerie van Defensie, meegedeeld in de COVM vergadering van vliegbasis Leeuwarden van 12 november 2012. De geluidscijfers die tot nu toe gebruikt worden zijn gebaseerd op een geluidsmeting van ruim 4 jaar geleden op Edwards AFB. De Amerikaanse luchtmacht heeft recent ook aangegeven, dat aanvullende geluidsmetingen nodig zijn.

Omwonenden blij met Amerikaans initiatief

De omwonenden van de Leeuwarder vliegbasis hadden niet gerekend op dit Amerikaanse initiatief. Wel zijn ze er blij mee en het verbaast ze evenmin. De cijfers van Defensie en het Nationaal Lucht en Ruimtevaart laboratorium (NLR) werden door hen al eerder in twijfel getrokken. Deze NLR-cijfers spraken eerdere Amerikaanse geluidscijfers tegen, die uitwezen dat het geluidsniveau van de JSF veel hoger is dan die van de Nederlandse F-16. Door het Amerikaanse initiatief worden de omwonenden in Leeuwarden dus nu alsnog onverwacht op hun wenken bediend.

Nederlandse input

Het NLR zal ook input leveren voor deze nieuwe meting. Volgens lt.Kol. Hardenbol heeft de Nederlandse overheid verzocht om “low noise” start en landingen te meten. De heer Geert Verf, inwoner van het nabij de basis gelegen Marssum en lid van de COVM, zegt de “truc” te kennen waarbij de JSF met heel weinig motorvermogen (40% i.p.v. 50% ERT) gaat landen, waardoor het geluid met de helft gereduceerd wordt. In de praktijk zal echter zo nooit gevlogen worden, volgens Amerikaanse vliegers in een recente verklaring. “Daar hebben we dan niet zoveel aan”, aldus Verf.
Lt.Kol. Hardenbol heeft namens de Koninklijke Luchtmacht toegezegd, dat hij de wensen vanuit de omgeving door zou spelen. Naar verwachting kunnen de nieuwe geluidcijfers in de zomer van 2013 gepresenteerd worden.

VVD-er Ten Broeke niet blij en stelt vragen aan eigen minister

VVD Kamerlid ten Broeke reageert direct na dit nieuws en stelt de volgende vragen aan de nieuwe Minister van Defensie over deze aangekondigde geluidsmeting:

Vraag 1:
Kent u het bericht “Omwonenden blij met extra geluidsmetingen JSF (Friesch Dagblad; 13 november 2012)”?

Vraag 2
Klopt het dat er door Defensie is toegezegd dat er nieuwe geluidsmetingen voor de F35 worden gehouden, die in het voorjaar van 2013 zullen plaatsvinden?

Vraag 3
Was u reeds langer van plan deze nieuwe geluidsmetingen te doen? Wat is de reden van deze nieuwe geluidsmetingen?

Vraag 4
Bent u met de VVD van mening dat er reeds betrouwbare onderzoeken liggen van het RIVM en het NLR met betrekking tot geluidsproductie van de F35 in Nederland? Als deze onderzoeken nog actueel zijn, is er dan wel behoefte aan nieuwe geluidsmetingen in de Verenigde Staten?

Vraag 5
Worden het RIVM en het NLR, indien er een nieuw onderzoek komt, betrokken hierbij en op welke wijze?

Ten Broeke pleitte in 2011 juist nog voor aanvullende geluidsmetingen

Op 30 maart 2011 hield de Tweede Kamer een ronde tafelconferentie over het geluid van de JSF. Ten Broeke zei toen : “Ik vind dat er op vliegbasis Leeuwarden nog maar eens aanvullende metingen gedaan moesten worden (zei “Verslag Hoorzitting Kamer 30 maart 2011, geluid JSF blijft onduidelijk“. De heer Ten Broeke wordt nu dus op zijn wenken bediend door het Amerikaanse initiatief voor nieuwe geluidsmetingen. Maar uit vraag 4 blijkt nu, dat hij daar kennelijk niet op zit te wachten. Zijn standpunt is nu dus 180 graden gedraaid. Kennelijk bestaat er enige vrees, dat de resultaten van de nieuwe Amerikaanse geluidsmetingen nieuwe kritiek op de JSF zullen veroorzaken. Overigens lijkt sprake van enige zelfoverschatting, ook zonder Ten Broeke’s kamervragen zullen de Amerikaanse geluidmetingen, gewoon doorgaan, want Nederland speelt daarin een ondergeschikte rol. Dat is kennelijk onbekend.

Second opinion RIVM toonde weglatingen NLR

De second opinion die het RIVM uitvoerde, liet echter ook zien dat het NLR rapport een aantal omissies bevat. Zo zijn de meteorologische omstandigheden niet omgerekend naar de Nederlandse norm. En meten bij 8%(!) luchtvochtigheid voldoet niet aan de internationale meetvoorwaarden.
Na bijna 5 jaar is het dus geen overbodige luxe om opnieuw een geluidsmeting te houden. Voorwaarde is dat de meting nu wel voldoet aan alle normen. Dat er opnieuw gemeten gaat worden in het zeer droge woestijnachtige gebied bij Edwards AFB geeft te denken. Leeuwarder basiscommandant G. Verhaaf vond het een voordeel omdat dan de cijfers goed vergelijkbaar zijn. Maar de omwonenden zitten juist te wachten op meteo omstandigheden, die lijken op die in Nederland. Meten bij een vochtpercentage onder de 20% is weggegooid geld, omdat het niet omgerekend kan worden naar de Nederlandse norm van 70% (bron RC Muchall van Geluidsconsult BV tijdens voornoemde ronde tafelconferentie 30 maart 2011).

Amerikaanse cijfers 2012: Enorme verschillen tussen geluid F-35 en F-16

Het afgelopen jaar zijn in Amerika meerdere milieurapportages vrijgekomen. In maart 2012 kwam de ontwerprapportage uit voor een aantal vliegvelden (Hill AFB, Shaw AFB, Mountain Home AFB, enz.). De JSF maakt 21 tot 25 db meer geluid dan de F16c met F110-GE-100 motor! Dat betekent dat 1 JSF dan net zo veel geluid maakt als zo’n 256 F16c’s bij elkaar! En dit bij een powersetting van de JSF van 40% en bij F-16c van 84% !
Bron: USAF F35A Operational Basing Draft Environmental Impact Statement, Maart 2012 (PDF, let op download is 11,5 Mb). Zie o.a. blz. 21.

En dat is een veel groter verschil dan het NLR eerder had gesteld met 3-6 decibel. De omwonenden zijn dus voorstander van het VVD standpunt uit 2011, zoals toentertijd verwoord door de VVD-kamerlid Han ten Broeke “Ik vind dat er maar eens nieuwe geluidsmetingen gedaan moeten worden”. Waarom heer Ten Broeke dit standpunt nu plotseling wijzigt is opmerkelijk. Wel is het een goede zaak, dat hij nu zelf dit aspect (dat de laatste tijd weinig aandacht kreeg) landelijk in de publiciteit brengt.

Auteur: Jan Glas/Leeuwarden

JSFNieuws121117-JG/jg-jb

Comments RSS

Reageer ook

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.