Apr 08 2008

JSF documentatie NL 2008 - 2007

Published by JSFNieuws.nl

26-JUN-2008 - Eijsink/PvdA
Kamervragen en beantwoording over de gevolgen nalatige boekhouding Lockheed Martin voor JSF project

22-MEI-2008 - Hoorzitting Tweede Kamer/Leden vaste commissie defensie
Briefing “Trein naar Venetië” over risico’s in JSF ontwikkeling en productie
Briefing “Train to Venice” Risks in JSF development and production

22-MEI-2008 - Volkskrant/Jeroen van Trommelen
Interview Eijsink - Beste toestel voor beste prijs

22-MEI-2008 - Volkskrant/Jeroen van Trommelen
Artikel “Zes vragen, Twijfels over de JSF”

08-MEI-2008 - Vaste Commissie Defensie
Kamervragen en beantwoording inzake Jaarrapport project Vervanging F-16

08-MEI-2008 - Vaste Commissie Defensie
Kamervragen en beantwoording inzake Deelneming IOT&E fase/JSF testtoestellen

07-MEI-2008 - Eijsink/PvdA
Kamervragen en beantwoording over concurrentieverhoudingen bij F-16 opvolging

07-MEI-2008 - Staatssecretaris van Defensie
Reactie op GAO rapporten inzake de JSF

07-MEI-2008 - Staatssecretaris van Defensie
Reactie op berichten in de media inzake de JSF

11-APR-2008 - Van Velzen/SP
Kamervragen en beantwoording inzake kostenstijging van JSF naar aanleiding Amerikaans Rekenkamer Rapport

10-APR-2008 - Eijsink/PvdA
Kamervragen of Creatief boekhouden JSF moet redden, naar aanleiding van gemelde kostendaling Lockheed/Pentagon

9-APR-2008 - Eijsink/PvdA
Kamervragen (herhaald) over concurrentieverhouding onder opvolgers F16 omdat 18-MRT-08 geen inhoudelijk antwoord werd ontvangen

31-MRT-2008 - Staatssecretaris van Defensie en Minister Economische Zaken
Jaarrapportage 2007 Vervanging F16
Bijlage Auditdiensten Defensie en EZ bij Jaarrapportage 2007 PV16

18-MRT-2008 – Vaste Commissie Defensie
Kamervragen (84) en antwoorden naar aanleiding Rekenkamerrapport December 2007 Monitoring verwerving Joint Strike Fighter.

18-MRT-2008 – Eijsink /PvdA
Kamervragen en beantwoording concurrentieverhouding onder opvolgers F16.

06-MRT-2008 – Minister Defensie
Aanvullende brief JSF testfase financiering.

29-FEB-2008 – Staatssecretaris Defensie
Kamerbrief naar aanleiding van aanschaf testtoestellen en Initiële Operationele Testfase

14-FEB-2008 – Staatssecretaris Defensie
Uitstelverzoek beantwoording Kamervragen naar aanleiding van Rekenkamerrapport 2007

04-DEC-2007 – Rekenkamer
Rapport Monitoring verwerving Joint Strike Fighter stand van zaken september 2007

Persbericht bij Rapport Monitoring verwerving Joint Strike Fighter

22-NOV-2007 – Van Velzen en Gerkens /SP; Peters /GL
Kamervragen en antwoorden over testprogramma JSF naar aanleiding
Artikel Nieuwsbank “JSF Vleugellam door ontwerpfouten”

23-AUG-2007 – Eijsink /PvdA
Kamervragen en antwoorden over de relatie tussen F-22 verkoop aan Japan en geheimhouding technologie in het JSF project

16-AUG-2007 – Eijsink /PvdA
Kamervragen en antwoorden over uitlatingen CLSK luitenant-generaal De Jong

05-JUL-2007 – Vaste Commissie Defensie
Kamervragen en antwoorden over Jaarrapport 2006 Vervanging F16

26-APR-2007 – Vaste Commissie Defensie
Kamervragen en antwoorden naar aanleiding Rekenkamerrapport USA maart 2007

11-APR-2007 - Ministeries van Defensie en Economische Zaken
Jaarrapportage 2006 Vervanging F16
Annex Jaarrapportage 2006 Vervanging F16

03-APR-2007 – Vaste Commissie Defensie
Kamervragen en antwoorden Over inzetbaarheid en onderhoud F16

18-JAN-2007 - Blom en Timmermans /PvdA
Kamervragen en antwoorden over Parlementair rapport UK inzake geheimhouding bepaalde JSF kennis

Comments RSS

Reageer ook

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.