Archief van de september, 2006

Sep 30 2006

$340 miljoen voor alternatieve JSF motor

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl onder Ontwikkeling JSF

Afgelopen vrijdag stemde het Amerikaanse Congress in met een voorstel om het alternatieve motorproject, de F136 van General Electric/Rolls Royce, te blijven ondersteunen. Eerder dit jaar werd door de Bush regering besloten om dit prject stop te zetten om geld te besparen, maar dat is nu dus door het Congress teruggedraait. Het tweede motorproject krijgt nu een financiële injectie van $340 miljoen.
Lees verder »

Nog geen reacties op dit bericht. Vragen of opmerkingen zijn welkom!

Sep 29 2006

Kabinet voor deelname aan volgende fase ontwikkeling JSF

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl onder Aanschaf JSF

De ministerraad heeft op voorstel van de staatssecretarissen Van der Knaap van Defensie en Van Gennip van Economische Zaken besloten mee te doen aan de volgende fase van de JSF-ontwikkeling. Na instemming van het parlement zal begin november een Memorandum of Understanding (MoU) met de Amerikaanse regering worden ondertekend. Daarin staan afspraken voor een efficiëntere opzet van de productie, de logistieke instandhouding en de doorontwikkeling van de JSF.

De overeenkomst is geen besluit tot aanschaf van de JSF-toestellen en geen verplichting om JSF-toestellen te kopen. Het is een logische volgende stap in de al jarenlange Nederlandse betrokkenheid bij de JSF, maar geen onomkeerbare stap. Het uiteindelijke besluit tot eventuele aanschaf van de JSF zal genomen worden in 2009.

Jachtvliegtuigen zijn bij crisisbeheersingsoperaties van groot belang. Vanaf 2010 komt aan de levensduur van de oudste F16´s onvermijdelijk een einde. Defensie streeft ernaar om militairen op gevaarlijke missies te sturen met het beste materieel. Het is daarom noodzakelijk dat er in het volgende decennium een nieuw jachtvliegtuig instroomt bij de Koninklijke luchtmacht. De beste kandidaat daarvoor is de Joint Strike Fighter. Om de tijdige vervanging te garanderen is het nodig nu ruimte te claimen in het productieproces.

De JSF is goed voor zowel Defensie als voor de Nederlandse industrie, meent het kabinet. Op dit moment is er ruim 580 miljoen euro verplicht (van in totaal 800 miljoen dollar) geïnvesteerd in de ontwikkeling, en inmiddels hebben 70 Nederlandse bedrijven voor ruim 700 miljoen dollar aan contracten binnengehaald. Dit kan leiden tot een omzet van meer dan 8 miljard dollar in de productiefase en veel extra (hoogwaardige) werkgelegenheid. Deelname aan het JSF-project is tevens een versterking voor de kenniseconomie. Dit blijkt onder meer uit het recente rapport van het Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart (NIVR): het JSF-project geeft belangrijke impulsen aan de ontwikkeling van hoogwaardige technologie, die ook op civiele gebieden is toe te passen. Dit komt ook ten goede aan de R&D-inspanningen in ons land.

» Bron: Ministerie van defensie

Nog geen reacties op dit bericht. Vragen of opmerkingen zijn welkom!

Sep 21 2006

F-16 verongelukt op vliegbasis Volkel

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl onder F-16

Na een - te lange - periode van stilte kunnen we helaas geen goed nieuws brengen, wederom is een F-16 verongelukt. Ditmaal bleven de piloten van de tweezitter gelukkig ongedeerd.

Mededeling van het Ministerie van Defensie:

Op vliegbasis Volkel is vanmiddag omstreeks 15.15 uur een F-16 gevechtsvliegtuig verongelukt. De tweezitter raakte tijdens een zogenoemde doorstart in de problemen. De twee vliegers voerden een reguliere trainingsmissie uit. Zij hebben gebruik gemaakt van hun schietstoel en zijn ongedeerd. Naar de toedracht wordt een onderzoek ingesteld.

Nog geen reacties op dit bericht. Vragen of opmerkingen zijn welkom!

Sep 07 2006

Testprogramma JSF bereikt mijlpaal

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl onder Ontwikkeling JSF

Onlangs is een mijlpaal bereikt in het testprogramma van de F-35 Lightning II. Een team van het Arnold Air Force Base ‘Engineering Development Center’ heeft aerodynamische tests afgerond op twee varianten van de JSF. In totaal is de JSF nu meer dan 8.000 uur getest in de Arnold AFB windtunnel.

Zowel van de CTOL als de STOVL versie is een schaalmodel, van 1/12 grootte, onderworpen aan een aantal hoge snelheidstesten, de data die uit de tests is verkregen is opgeslagen in een database. De analyse en ontwerp van de vliegeigenschappen, stabiliteit, performance en stuurcomputers zal worden ondersteund met de verkregen informatie uit deze tests.

De CV variant van de Amerikaanse marine zal later dit jaar nog worden getest in de windtunnel, waarmee alle windtunnel tests van de JSF zullen worden afgerond.

Nog geen reacties op dit bericht. Vragen of opmerkingen zijn welkom!

Sep 02 2006

Uitgebreide analyse JSF en zijn concurrenten

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl onder Aanschaf JSF, Concurrentie

Aangezien de verkiezingsstrijd zo langzamerhand begint los te barsten en daarmee ook de disussie over het al dan niet aanschaffen van de JSF, is het een goed moment om de feiten eens op een rijtje te zetten.
De Partij van de Arbeid en de overige oppositiepartijen zien niets in het plan om de JSF aan te schaffen en schaft liever niets, of een kant-en-klaar vliegtuig aan ter vervanging van de F-16. Het kabinet ziet wel brood in het JSF programma en wordt daarin ondersteund door een kamermeerderheid van CDA, VVD en LPF.
De nu volgende analyse over aanschaf van het Joint Strike Fighter project is gebaseerd op diverse onafhankelijke bronnen en heeft als doel meer duidelijkeheid te verschaffen over het JSF project en haar concurrenten.
Lees verder »

Nog geen reacties op dit bericht. Vragen of opmerkingen zijn welkom!