Archief van de augustus, 2009

Aug 13 2009

Zwaar weer verwacht voor JSF budgetten in 2010

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl onder Andere JSF landen

Williamsburg, VA (USA) – In een vandaag gepubliceerd rapport van het invloedrijke Center for Strategic and Budgetary Assessments (CSBA) wordt aanbevolen het aantal F-35’s voor de US terug te brengen en andere prioriteiten te overwegen.

Het rapport geeft een toelichting op de defensiebegroting voor fiscaal jaar FY2010 en doet tal van aanbevelingen. Ten aanzien van het F-35 Joint Strike Fighter programma, het duurste defensieproject ooit, doet de denktank de aanbeveling de omvang aanzienlijk terug te brengen als onderdeel van de noodzakelijke bezuinigingen het komende decennium. De CSBA meent dat in de komende vierjaarlijkse herziening van de lange termijn defensieplannen (Quadrennial Defense Review, planning maart 2010) de JSF kritisch onder de loep moet worden genomen. Lagere productie aantallen voor de F-35 kan prijsstijgingen voor de diverse JSF partnerlanden inhouden en minder werk voor de industrie, wat het financieel sluitend krijgen van de “JSF Business Case” bemoeilijkt.

Meer aandacht lange afstandsbommenwerpers en onbemande toestellen

De CSBA stelt in het vandaag (woensdag 12 augustus 2009) verschenen rapport, dt dat er meer aandacht moet zijn voor lange afstandsbommenwerpers: “Rather than buying both new long-range bombers and thousands of short-range F-35 fighters, DoD might consider whether the new bombers … could represent a cost-effective substitute for some number of these new fighters”. Daarnaast geeft de auteur Todd Harrison te kennen: “Moreover, the use of unmanned systems “could enable a radically different force structure that achieves the same level of effectiveness at a much lower cost.”
Daarnaast moet er meer focus komen, maar op dit punt vinden al de nodige verschuivingen plaats in de voorgestelde begroting voor FY2010, voor hybride en niet-reguliere oorlogsvoering. In dit kader is de hernieuwde aandacht voor lichte grondaanvalstoestellen (een soort next generation OV10 Bronco) interessant.
Volgens Todd wordt het tijd voor het Pentagon in te zien: “We might not be able to afford a force capable of two wars at the same time”. En “What this is going to lead to is some real hard decisions in the Department of Defense.”

CSBA invloedrijk, eerder rapport over halvering aantal F-35’s in 2007

De auteur Todd Harrison werkt voor de CSBA (Center for Strategic and Budgetary Assessments) als opvolger van de bekende Steven Kosiak. De CSBA is invloedrijk in Washington en diverse leden en stafmedewerkers binnen de huidige regering Obama werkten tot voor (zeer) kort voor de CSBA. Hieronder Steven Kosiak, die lange tijd als defensie budget analist werkte voor CSBA, en zich nu voor het Witte Huis (Office of Management and Budget) bezighoudt met defensie uitgaven. In 2007 verscheen van zijn hand een rapport met opties over een flinke reductie van het aantal F-35 JSF toestellen (halvering) met in plaats daarvan productie van nieuwe generatie F-16 Block 60 toestellen als goedkoper alternatief voor de Air National Guard eenheden en voor taken waarbij “stealth” niet vereist is.
Nu Steven Kosiak direct voor het Witte Huis werkt, is het niet uitgesloten dat de ideëen uit dit rapport (zie download US Fighter Modernisation Plans, near term choices, 2007) in de komende tijd weer een rol gaan spelen.

Bron: CSBA; 12-aug-2009; Analysis of the FY2010 Defense Budget Request

JSFNIEUWS090801-GK/gk

2 reacties op dit bericht...

Aug 01 2009

Rolls-Royce/General Electric verheugd over pro-F136 stemming

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl onder Ontwikkeling JSF

Indianapolis/Den Haag – Zowel Rolls-Royce als General Electric verwelkomen de uitslag van de stemming van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden van afgelopen donderdag om het alternatieve motorprogramma voor de F-35 Joint Strike Fighter (JSF) te blijven ondersteunen. Het Huis stemde met 400 tegen 30 voor opname van 560 miljoen dollar in de financiering voor het boekjaar 2010 om de F136-motor van het GE Rolls-Royce Fighter Engine Team te ontwikkelen en te produceren.

De stemming van donderdag 30 juli 2009 bevestigt opnieuw de voordelen van concurrentie voor het JSF-motorprogramma, het grootste straaljagerprogramma ter wereld ooit. Het voorkomt dat er in het JSF project een motormonopolie van 100 miljard dollar wordt gegeven aan een ’sole source’ leverancier zonder dat er een vergelijkend selectieproces heeft plaatsgevonden.

Ontwikkeling op schema

De F136-motor, die wordt ontwikkeld in een samenwerkingsverband tussen Rolls-Royce en GE, zorgt voor honderden banen in de productiefabriek van Rolls-Royce in Indianapolis. Totaal zijn er bij Rolls-Royce, GE en hun leveranciers in totaal meer dan 2500 F136-gerelateerde banen. De eerste productie-F136-motoren, die nu voor ongeveer 70 procent klaar zijn, zullen volgens planning kunnen worden geleverd in 2012.
De GE Rolls-Royce F136-motor blijft binnen de begroting, en is jarenlang consequent binnen de begroting gebleven. Bovendien heeft de solide geschiedenis van de F136-motor, waarbij het contract op schema en binnen de begroting werd uitgevoerd, steevast geleid tot uitstekende programmabeoordelingen van het Joint Program Office, dat het F-35-programma beheert.
“Het GE Rolls-Royce Fighter Engine Team moet de kans krijgen om de voordelen van concurrentie te laten zien,” aldus James M. Guyette, President & CEO, Rolls-Royce North America Inc. Deze concurrentie komt de komende decennia ten goede aan militaire klanten in de VS en overal ter wereld.”
Men is eerder dit jaar begonnen de eerste voltooide, nieuw gebouwde F-136-motor te testen. Daarmee ligt het project een maand vóór op schema zoals bepaald in het SDD-contract (System Development and Demonstration) met het Joint Program Office van de Amerikaanse overheid voor het F-35 Joint Strike Fighter-programma.

Positieve stap, onzekerheid blijft

De stemming van afgelopen donderdag ligt ook geheel in lijn met de onaflatende steun die het Huis de afgelopen 14 jaar aan dit programma heeft gegeven en met de onlangs aangenomen hervorming op het gebied van defensieaankopen, die concurrerende contracten in Amerikaanse defensieprogramma’s stimuleert.
Hoewel het een positieve stap is dat het Huis van Afgevaardigden het budget voor de F136 motor wil handhaven, blijft onzeker hoe het Pentagon zal reageren. In juni dreigde het Pentagon de regering te adviseren een veto uit te spreken, indien de financiering van de F136 wordt voortgezet. Eerder stemde de Senaat tegen voortzetting van de financiering. Voordat fiscaal jaar FY 2010 ingaat op 1 oktober aanstaande, moet er duidelijkheid zijn.
Gelet op de innovatieve betrokkenheid van de Nederlandse bedrijven Atkins Nedtech en DutchAero bij het ontwerp en de productie van deze motor zou het hrappen van de F136 motor een slag voor deze Nederlandse bedrijven zijn. Met spanning wordt binnen de industrie afgewacht af deze positieve stap van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden de toekomst van de motor veilig zal stellen.
Druk vanuit politiek Den Haag en vanuit het Ministerie van Economische Zaken op de Amerikaanse regering om de werkgelegenheid in Nederland voor deze motor veilig te stellen zou wellicht een bijdrage kunnen leveren om het belang voor ons als JSF partnerland duidelijk te maken. Vanuit de Britse regering en het Britse parlement is telkens intensief gelobbyed in de USA om de belangen van de Europese industrie, die met name profiteert van deze motor, veilig te stellen.

Bron: Persbericht/contacten Rolls Royce/General Electric

JSFNIEUWS090801-HW.JG/jg

Een reactie op dit bericht...