Archief van de september, 2009

Sep 18 2009

Geluid blijft JSF achtervolgen (deel 1)

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl onder Aanschaf JSF

Leeuwarden - Het vele geluid blijft de JSF achtervolgen, ondanks dat het Nationaal Lucht en Ruimtevaartlaboratorium in juli een “geruststellend” rapport presenteerde waaruit bleek dat het wel mee zal vallen. Staatssecretaris Jack de Vries liet toen verheugd weten dat de beide vliegbases Volkel en Leeuwarden voldoende geluidsruimte hebben om respectievelijk 80-85% en 84% van de geplande oefenbehoefte te realiseren. De rest zou in het buitenland gevlogen moeten worden. De geluidsbelasting, uitgedrukt in Kosteneenheden, gaven geluidscontouren rondom beide vliegbases die zelfs nog iets gunstiger uitpakken dan die van de huidige F-16.

De bewonersvertegenwoordigers uit de COVM vliegbasis Leeuwarden lieten toen al direct weten dat het NLR rapport een onjuiste voorstelling van zaken gaf. Het NLR zou voor de JSF een te laag geluidsniveau gehanteerd en een aantal dubieuze aannames gedaan hebben. Op verzoek van deze COVM Leeuwarden kwamen vertegenwoordigers van zowel het NLR als Defensie donderdag 3 september naar Leeuwarden voor nadere uitleg. Medio september zal een zelfde bijeenkomst in Volkel plaatsvinden.

De COVM die anders altijd openbaar vergadert, deed dat deze keer achter gesloten deuren vanuit de gedachte dat er dan meer vrijuit gesproken zou kunnen worden. Hoewel we aanwezig waren bij dit overleg kunnen we daarom niet vrijelijk hieruit citeren, ook al zijn er geen vertrouwelijke onderwerpen aan bod geweest.

Verschil tussen Amerika en Nederland onverklaarbaar

Kernvraag was het verschil in geluid tussen het NLR en de Amerikaanse cijfers. Het NLR zegt dat ze hetzelfde aantal decibel hanteert als haar collega in Amerika, het Air Force Research Laboratory (AFRL). Beiden gebruiken de uitkomsten uit de geluidsmetingen gehouden op Edwards AFB in oktober vorig jaar. Het NLR stelt dat de JSF een LAmax heeft van 110 dB(A) op 1000 ft en bij military thrust. Het AFRL hanteert echter 121 dB(A)! (Zie bijlage “JSF Edwardnoiseresultbriefing 7 april ’09” dia 9 uit powerpointpresentatie Edwards meting). Dit geluidsniveau is uitgedrukt in SEL, een decibeleenheid waarin ook het opkomende en dalende geluid voor en na de geluidspiek verdisconteerd zit. In Nederland gebruiken we echter de LAmax. Het NLR verklaarde dat de SEL bij vliegtuigen bijna altijd hoger ligt dan de LAmax. Dat zou dus een verklaring kunnen zijn voor het gehanteerde verschil. Maar,…….. de werkelijkheid is dat dit voor de JSF net andersom geldt. Uit een ander geluidsonderzoek in Amerika blijkt namelijk dat de 121 SEL dB(A) bij de JSF overeenkomt met 124 dB(A) LAmax. Nog eens drie decibel meer! Zie voor een vergelijkend overzicht onderstaande afbeeldingen uit de bijlage “Geluidschema Brac Eglin SEL en LAmax”) (USAF BRAC Rapport oktober 2008).

USAF BRAC Report October 2008 F-35 Noise Comparison (Lmax)

USAF BRAC report October 2008 F-35 Noise Comparison (SEL)

Gevolg is dat het verschil in geluidsniveau tussen het NLR en het AFRL maar liefst 14 decibel is. Dat is 16 keer zoveel geluid. De cijfers van het AFRL zijn dus niet dezelfde, zoals het NLR wel stelt. Natuurlijk werden het NLR en Defensie hier door leden van de COVM over bevraagd. Maar ondanks dat dit het voorziene hoofdonderwerp was, wisten het NLR en Defensie hier geen goede verklaring voor te geven. Ze hebben op verzoek van de COVM beloofd beide rapporten naast elkaar te leggen en hier alsnog een reactie op te geven.

Sneller stijgen en gas terugnemen; exclusief voor de JSF?

Verder valt de geluidsbelasting voor de omgeving volgens het NLR wel mee omdat de JSF sneller kan stijgen en eerder gas terug kan nemen bij de start. Een argument waar de staatssecretaris ook geregeld gebruik van maakt. Op pagina 21 van het NLR-rapport staat:
“Een klimprofiel met een overgang naar gereduceerde ETR is een specifiek F-35 profiel. De F-16 MLU kent geen klimmende starts met een overgang naar gereduceerd motor vermogen”.
Maar is een gereduceerd ETR alleen voorbehouden aan de JSF? Kunnen de F-16 of de Saab Gripen NG dat dan niet? In eerdere COVM vergaderingen vertelde de basisleiding onomwonden dat dit met de F-16 ook gebeurt. Een F-16 vlieger zegt het zo:
“Het klimprofiel en gas terugnemen doen we ook met de F-16: met external brandstoftanks starten in afterburner en bij 350 knopen uit afterburner komen. Niets nieuws. Des te meer headwind, des te eerder uit A/B. Gunstig voor bewoners waar je overheen of omheen vloog, maar nadelig voor hen aan de kop van de baan waar al het geluid overheen waait”.
Een verklaring die aan duidelijkheid niets te wensen overlaat.

Technische specificaties

Een drietal zaken zijn van belang om het klimprofiel te bepalen.
1. Aerodynamica van het toestel
2. De verhouding stuwdruk – gewicht
3. Het draagvermogen van de vleugels.
Van het eerste is bekend dat die bepaald niet in het voordeel zijn van de JSF. Het tweede punt, de verhouding stuwdruk-gewicht, is ook al niet in het voordeel van de JSF. Die is namelijk 0,9, terwijl die van de F-16 op 1 zit en van de Saab Gripen NG zelfs op 1,11. Bij een verhouding van 1 of hoger kan het toestel recht omhoog vliegen.
De JSF kan dat dus niet, de F-16 net en de Saab Gripen NG ruimschoots.
Het derde punt, het draagvermogen van de vleugels, pakt voor de JSF ook niet gunstig uit in een vergelijking. Elke m2 vleugeloppervlak van de JSF moet 471 kg de lucht in tillen. Bij de F-16 MLU is dat 411 kg en bij de Saab Gripen NG zelfs maar 307 kg. (de gemiddelde gewichten zijn door ons aangehouden zoals opgegeven door de fabrikant). Het klimprofiel van de F-16 MLU is 18,9 km per minuut. Dat van de JSF zal daar onder liggen, dat van de Saab Gripen daarboven.
De conclusie is duidelijk. Het sneller kunnen stijgen en gas terugnemen is helemaal niet voorbehouden aan de JSF. Integendeel!

Betrouwbaarheid rapportages in geding

Bovenstaand voorbeeld maakt wel iets anders duidelijk. Namelijk dat het NLR blijkbaar kritiekloos de gewenste invoergegevens van Defensie heeft overgenomen. Het NLR stelt dat invoergegevens nog gecheckt zijn bij de Nederlandse vliegers, maar gezien de hier boven vermelde verklaring van een F-16 vlieger zal deze hier vast uit gevallen zijn.
Het maakt het NLR rapport er niet geloofwaardiger op.
Al eerder schreef JSFnieuws (zie 25 maart ’09) dat aan de onafhankelijke positie van het NLR getwijfeld wordt en dat ze steeds meer functioneert als een commercieel functionerend bureau, officieel door Lockheed Martin genoemd als partner in zijn “F35 Global Supply Team”. Op 19 januari werd tijdens het werkbezoek van de staatssecretaris aan de regio Leeuwarden door ons gevraagd alle schijn van belangenverstrengeling te voorkomen door een onafhankelijk bureau de berekeningen van het NLR te laten checken. Tot dusverre zonder resultaat.

Deel 2 “Echte geluidsmetingen vertellen de waarheid” volgt.

Bron: Rapport NLR 15-jul-2009 “Verwachte geluidsbelasting JSF

Auteurs:
Gerard Veldman Cornjum (gfjveldman@hetnet.nl)
Geert Verf Marssum (g.verf@chello.nl)
Beiden namens omwonenden lid van de COVM Leeuwarden

Een reactie op dit bericht...

Sep 14 2009

Opnieuw ernstige JSF motorproblemen

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl onder Ontwikkeling JSF

Fort Worth (TX, USA) – Opnieuw zijn er serieuze motorproblemen aan het licht gekomen tijdens het testen van de Pratt & Whitney F-135 motor van de JSF. Het is het zoveelste incident met de motor in een lange reeks van incidenten die in de zomer 2007 is begonnen. De problemen met de motor droegen in hoge mate bij aan de vertraging in het JSF testprogramma de afgelopen twee jaar. Nu is een herontworpen “tweede generatie” JSF F-135 motor tijdens kwalificatietests kapot gelopen.

Op een cruciaal moment in de discussie in het Amerikaanse Congres over de keuze voor twee concurrerende motortypen, waarbij uit bezuinigingsoverwegingen het Pentagon de tweede motorkeuze (GE/Rolls Royce F-136) wil schrappen is opnieuw een Pratt & Whitney F-135 motor kapot gelopen met (opnieuw) als oorzaak afgebroken rotorbladen. Het probleem deed zich voor in een vernieuwd type motor. In 2008 werd na voortdurende problemen een compleet herontwerp uitgevoerd van de rotorbladen, met deze verbeterde motor als resultaat.

Problemen nu in “herontworpen” motor

Hoe groot de belangen zijn blijkt wel uit het feit dat, nogal ongebruikelijk, op zondag een persconferentie werd belegd om de ontstane problemen toe te lichten.
Graham Warwick van Aviation Week noteerde uit de mond van een Pratt & Whitney motorenexpert bij de persconderentie het volgende:
The CTOL engine was 2,455 cycles into a 2,600-cycle durability test leading to initial service release when “parts were noticed coming out of the jet pipe”. The engine was still running and capable of producing thrust when it was shut down.
Inspection revealed tip damage to a “handful” of blades on the first and section fan stages, which are integrally bladed rotors (IBR). Downstream damage was confined to the compressor. There was no visible damage to the combustor and turbine.
The F135 was 5 hours into an 11-hour supersonic high-cycle fatigue test and was being pushed very hard through a sequence of throttle transients. For this test, the inlet-plenum hardware on the test stand had been changed to run at supersonic conditions. There is something at the bottom of the engine [between the fan and compressor] that we want to retrieve
“.

In juli 2009 gaf het hoofd van het JSF Program Office, generaal Heinz nog duidelijk te kennen niet blij te zijn met de F-135 problemen, hij zei toen:
The problems include too many individual blades that fail to meet specifications, as well as combined stack-ups of blades that fail early. I’m not satisfied with the rates that I’m getting. “ Ook gaf hij aan ontevreden te zijn over de kostenontwikkeling van de motor. Enkele dagen later kreeg hij opdracht van het Pentagon zich niet meer in het openbaar uit te laten over problemen met de F-135 motor.

Testprogramma gaat “gewoon” door

De vliegtesten van de momenteel vliegende prototypes kan doorgaan. Deze vliegen nog met een eerste generatie motor. Met de “verbeterde” tweede generatie motor is nog nooit gevlogen en deze was in het laatste stadium van zijn kwalificatietests.
Het prototype AA-1 is inmiddels vorige week tijdens zijn 90e vlucht overgevlogen naar Edwards AFB om ontdaan te worden van apparatuur en gereed gemaakt te worden voor “life firing” proeven. De enige andere op dit moment vliegende prototypes zijn van de F-35B versie. De BF-1 heeft vorige week voor het eerst sinds bijna een jaar weer gevlogen. Na de 14e vlucht vorig jaar september kwam het toestel ruim elf maanden aan de grond te staan in verband met onder meer motorproblemen, problemen met de Integrated Power Pack, aanpassingen thermische systemen en softwareproblemen die dit voorjaar aan het licht kwamen. De BF-2 heeft sinds februari dit jaar 11 keer gevlogen. Totaal zijn er nu 116 van de 5.000 benodigde testvluchten afgerond. In Fiscaal Jaar 2009 (oktober 2008 t/m september 2009) zijn nu 46 van de 400 geplande testvluchten gemaakt en er is dus in een jaar een achterstand van honderden testvluchten toegevoegd aan een vorig jaar al bestaande achterstand. Ten opzichte van het voorgaande Fiscaal Jaar 2008 is het aantal testvluchten zelfs afgenomen in plaats van toegenomen.

Bronnen:
Aviation Week; 13-sep-2009; Graham Warwick; “BREAKING NEWS: F135 damaged in ground test

Reuters; 13-sep-2009; Andrea Shalal-Esa “F-35 engine damaged in test

JSFNIEUWS090914-KR/jg

Een reactie op dit bericht...

Sep 05 2009

KRO Reporter uitzending over de JSF

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl onder Aanschaf JSF

Den Haag – KRO Reporter heeft een nieuwe documentaire gemaakt over de grootste wapenaankoop uit de Nederlandse geschiedenis: de Joint Strike Fighter. Ze hebben aangekondigd met onthullingen te komen over het achterhouden van informatie, die al in 2005 bekend was omtrent het benodigde budget. De oppositie heeft inmiddels vragen gesteld aan de minister.

Onder de titel “De onbetaalbare Joint Strike Fighter” zendt KRO Reporter op zondag 6 september om 21.50 uur op Nederland 2 een documentaire uit over de “duurste wapenaankoop uit de Nederlandse geschiedenis: 85 Joint Strike Fighters.” Ze laten staatssecretaris Jack de Vries van defensie aan het woord die verdedigt dat de JSF het beste toestel is voor de beste prijs. Maar uit vertrouwelijke documenten blijkt dat de prijs van de JSF het Nederlandse defensiebudget ver te boven gaat. KRO-Reporter reconstrueert hoe Defensie al in 2005 tot de conclusie kwam dat de JSF onbetaalbaar is, en besloot om dat voorlopig maar even stil te houden.

Vragen oppositie: stil houden boerenbedrog

Naar aanleiding van de vooraankondiging en een verzoek om een reactie door de KRO willen de oppositiepartijen SP, PVV en D66 opheldering van zowel staatssecretaris Jack de Vries (Defensie), als minister Maria van der Hoeven (Economische Zaken).
over het mogelijk achterhouden van informatie over budgetproblemen rond de vervanging van het F-16-gevechtsvliegtuig, die al in september 2005 bekend zouden zijn geweest.
Volgens de aangestaande KRO Reporter uitzending wist de top van het ministerie van Defensie in september 2005 al dat er te weinig geld was voor de geplande aanschaf van 85 JSF-toestellen. Besloten werd op een besloten bijeenkomst het probleem binnenskamers te houden. De KRO laat geheime defensie documenten zien waarin letterlijk te lezen staat: “Het getal van 85 wordt gehanteerd voor externe communicatie en als planningsgetal voor de onderhandelingen” De oppositie vindt dat sprake is van “boerenbedrog” en een houding van “ter kwader trouw” richting de industrie inzake de Business Case, waarvoor in verband met de herijking van de Business Case per 1 juli 2008 het van belang was de schijn op te houden dat er 85 JSF’s zouden worden aangeschaft. In werkelijkheid werd berekend dat er maar geld was voor 52 toestellen. Drie en een half jaar later zou pas aan de Kamer verzocht zijn om meer budget, dit had veel eerder kunnen en moeten gebeuren volgens de oppositie.

Defensie woordvoerder: Al lang bekend

Een defensie woordvoerster reageert op de uitzending met “Deze aanpak is ook bekend bij de Kamer. Het aantal van 85 is dus altijd overeind blijven staan en in de plannen verwerkt”.
En zegt zij: “Bovendien was in oktober 2006 bekend dat het budget omhoog zou gaan. Het definitieve aantal JSF’s dat wordt besteld, is pas aan de orde bij het (opgeschoven) aanschafbesluit in 2012”.

Door velen wordt met belangstelling uitgezien naar wat KRO Reporter werkelijk naar buiten brengt in de uitzending, waarvan voorinformatie te vinden is op de website van KRO Reporter, zie link KRO Reporter.

JSFNIEUWS090905-JG/jg

2 reacties op dit bericht...

Sep 03 2009

Volkelse atoomwapens “acting as chemistry experiments”

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl onder Andere JSF landen

Veghel – In de USA is een discussie gaande tussen regering en Congres over het budget voor de modernisering van de B61 kernbommen, zoals deze ook op Volkel liggen opgeslagen. Tevens zijn aanpassingen aan de JSF nodig.

Vanwege de komst van de F-35 Lightning II (ook wel bekend als JSF of Joint Strike Fighter) moet het technische gedeelte van dit wapen worden aangepast. De oude aansturingsmodule (interface), zeg maar het gedeelte van het wapen dat het contact vormt met de F-35 straaljager moet vernieuwd worden. Bovendien zijn aanpassingen nodig om de B61 kernbom in het bommenruim van de F-35 Lightning II op te bergen. De B61 kernbom maakt nu gebruik van een parachute die moet zorgen dat het wapen een beetje netjes naar beneden zeilt boven zijn doel. Na het afwerpen is het voor de vlieger van belang snel wat uit de buurt van het doel te geraken.

Aanpassing F-35 Lightning II

Ook de F-35 Lightning II moet aangepast worden voor het meevoeren van de B61 kernbommen. Omdat Nederland in het kader van de NATO afschrikkingstrategie als betrouwbaar NATO partner er voor kiest de kernwapen taak te handhaven is het nodig om de keuze voor de F-35 Lightning II te maken. Het aanpassen van een Europees toestel, bijvoorbeeld de Saab Gripen, om kernwapens mee te voeren is niet haalbaar, onder andere om politieke redenen. De aanpassing voor de F-35 Lightning II voor het meevoeren van de B61 kernbom is nog niet direct voorzien. Nederland krijgt bij aflevering in eerste instantie toestellen met softwareversie Block 3, met beperkte operationele capaciteiten, wat zich onder andere uit in mee te voeren typen wapens. Pas in versie Block 5 of Block 6 zal de F-35 Lightning II geschikt zijn voor kernwapens, zo rond 2019 of 2020. Tot die tijd zal de F-16 hiervoor zo nodig ingezet worden.

Risico van chemische reactie in opgeslagen B61 kernwapen

Verontrustende veroudering

Militairen worden geacht gewoon de taken uit te voeren die de politiek ze opdraagt. Prima. In ruil daarvoor krijgen ze goed materieel en is er aandacht voor een naar omstandigheden zo veilig mogelijke werkomgeving. Dat geldt ook voor het werk op de vliegbasis Volkel. Wat dan toch wat verontrustend is in de Amerikaanse discussie is de presentatie van gegevens over de technische veroudering. In een presentatie over het thema “Vernieuwing B61 wapen” staat te lezen “Many surveillance finding identify problems….” Delen van het wapen zijn rond de 25 tot 30 jaar oud, deels samengesteld met componenten van rond 1960. Dat terwijl het nucleaire kerngedeelte ontworpen is met een levensduur van 10 tot 15 jaar.
Heel aardig staat er dan “Low margin design very sensitive to aging” en een kleine waarschuwing voor spontane chemische reacties “Long term effects of chemical reactions between materials increase uncertainty”. Zoiets als de oude batterij in de vergeten zaklamp of draagbare radio. Nuttig idee om deze kernwapens toch eerder te gaan moderniseren.

Schematische voorstelling van B61 kernwapenlading

U leest het goed “warheads acting as chemistry experiments as they age”. Scheikunde experimentjes dus met veel te oude kernwapens die op Volkel liggen en die pas na 2017 worden verbeterd. En met deze sigaren wordt ook nog geregeld rondgezeuld van de ene basis naar de andere.

Als ondanks het gloeilampen verbod de Brabantse huiskamers toch helder verlicht worden kan de oorzaak bekend zijn. Niet voor niets valt de productie van kernwapens in de USA onder het Ministerie van Energie.

Bron:
US Strategic Command – August 2009 – “Managing the US Nuclear deterrent; Warhead and Infrastructure”

JSFNIEUWS090903-JGMJ/nb

2 reacties op dit bericht...

Sep 01 2009

Gates bezoekt Lockheed net voor accountantsbezoek

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl onder Ontwikkeling JSF

Fort Worth, TX (USA) – De Amerikaanse minister van defensie Robert Gates heeft maandag een bezoek gebracht aan Lockheed Martin en zijn stevige steun voor het JSF programma uitgesproken. De timing van zijn bezoek, juist voorafgaand aan het woensdag te starten (”onafhankelijk”) accountantsonderzoek bij Lockheed, heeft bij diverse Amerikaanse Congresleden tot gefronste wenkbrauwen geleid.

Nadat vanuit de regering Obama een nieuw onderzoek is gelast omtrent de juistheid van de gegevens uit het verontrustende, stilgehouden, Joint Estimate Rapport van 2008 gelast, is een interne strijd losgebarsten tussen Bush-veteraan Robert Gates, die het F-35 programma door de jaren heen stevig steunde en de nieuwe garde binnen de regering Obama, die zich kritisch opstelt over het F-35 programma.

Het Joint Estimate Team (JET) is in 2008 binnen het Pentagon samengesteld om op onafhankelijke wijze een evaluatie van het F-35 programma uit te voeren, en verschilt nogal van inzicht met de officials van het JSF Joint Program Office, met Lockheed Martin en met minister van defensie Robert Gates over de voortgang van het programma.

Joint Estimate Team: miljarden meer nodig, vertraging tot 2016

Het Joint Estimate Team heeft in een rapport vastgesteld dat het onmogelijk is dat de ontwikkelingsfase in 2014 wordt afgerond en dat dit waarschijnlijk 2 jaar later wordt. Dit houdt in dat een zogeheten “full rate production” niet eerder dan in 2016 kan starten, mits er geen verdere technische problemen optreden. De vertraging zal circa US$ 7,4 miljard extra ontwikkelingsbudget vergen. Tevens worden tal van andere problemen opgesomd naar nu blijkt.
Op 10 juli jongstleden, droeg Staatssecretaris van Defensie William Lynn het JSF Joint Estimate Team op het JSF project te onderzoeken en vast te stellen of dit grootste Amerikaanse militaire project ooit, werkelijk aanzienlijk meer geld en tijd nodig heeft dan tot nu toe verondersteld. Doel is om voorafgaand aan de vaststelling van het budget voor fiscaal jaar 2011 (FY2011), dus begin 2010, duidelijkheid te hebben over de verschillen tussen het vorige JET rapport (herfst 2008) en de opvattingen van het JSF Program Office en Lockheed Martin. Afhankelijk van de uitkomsten zullen er politiek moeilijke besluiten nodig zijn om geld te vinden voor voortzetting van de JSF of inkrimping van het aantal aan te schaffen toestellen.

Hoe welkom is het Joint Estimate Team in Fort Worth?

Woensdag 2 september zal een groep onderzoekers en accountants van het Joint Estimate Team arriveren in Fort Worth. Van mensen binnen de Lockheed Martin vestiging hier begrepen we dat ze duidelijk instructies hebben gehad om “hoe om te gaan met de mensen van het Joint Estimate Team” en “hoe bepaalde zaken af te schermen”.
Het Joint Estimate Team is niet geliefd. Onder mede verantwoordelijkheid van Robert Gates, werd in 2008 nadrukkelijk besloten door Pentagon topmensen (en ex-Lockheed werknemers) John Young en Gordon England het vorige JET rapport niet publiek te maken. Dankzij een informant heeft de doorgaans zeer goed geïnformeerde “Inside The Airforce” beslag weten te leggen op het rapport en de gegevens in november 2008 naar buiten gebracht. Zie hierover een uitgebreid artikel op JSFNieuws van 29 november 2008 “Pentagon houdt negatief JSF rapport bewust achter”. Het artikel heeft nog niets aan actualiteit ingeboet. De vertrekkende Sue Payton (Air Force Acquisition Executive) deed op 7 april jongstleden – de dag van haar vertrek – nadrukkelijk de aanbeveling een onderzoek in te stelling naar de financiële status van de JSF. En zij was goed op de hoogte van de realiteit achter de schermen.

Schoon schip maken

De nieuwe verantwoordelijke bewindspersoon uit de Obama regering is Bill Lynn. Door het JSF Joint Estimate Team opnieuw opdracht te geven het rapport van 2008, door de toenmalige bewindslieden Mr. England en Mr. Young genegeerd, te herzien en in een nieuw jasje te gieten kan hij starten met schoon schip te maken in dit project. Bill Lynn laat zo de buitenwacht zien de voorgangers niet blindelings te volgen. Komt het JSF Joint Estimate Team met dezelfde conclusies als in 2008, dan is er weliswaar een compleet jaar verloren gegaan, maar kan de nieuwe bewindsman starten met een herstructurering en een ter verantwoording roepen van de verantwoordelijken binnen het JSF Program Office. Alle toenmalige verantwoordelijken (Young, England en JPO hoofd Davis) hebben inmiddels andere banen, dus kan ieder roepen “mijn voorganger was verantwoordelijk”.

Hele JSF top aanwezig

De enige uitzondering is de vijfenzestig jarige Bush-veteraan Robert Gates, door de regering Obama op zijn plaats gelaten. Op zijn terugreis van zijn vakantie vloog hij gisteren direct naar Fort Worth om zich op de hoogte te stellen van de voortgang in het F-35 programma en zijn steun uit te spreken. Op zijn rondgang door de fabriek werd hij begeleid door JSF program general manager Dan Crowley, door Staatssecretaris Ashton Carter, door Lockheed CEO Robert Stevens, door Lockheed Executive Vice President Ralph Heath en het nieuwe hoofd van het JSF Program Office, generaal-majoor David Heinz.
Robert J. Stevens, president en CEO van Lockheed Martin Corporation zei dat het een grote eer was gastheer te zijn voor GAtes. Over het doel van het bezoek zei hij: “The purpose of the Secretary’s visit was to make very clear to us his expectations and our need to perform to our plans. That means producing a superior technological product and making sure that we maintain our schedule, enable the government to start training pilots in 2011, and fully equipping the Marine Corps for initial operational capability in 2012. It also means we’ll support our allied governments’ interests in the program while maintaining affordability. So, there’s a full array of things that we have to do, but we have great confidence in the team that we’ve put together here.

Robert Gates spreekt steun uit

Gates zei over de F-35 (binnen enkele jaren de enige geproduceerde jager in de USA): “My view is we cannot afford as a nation not to have this airplane. The importance of this program can hardly be overstated. I’m heartened by what I’ve seen this morning, especially by the commitment of the people involved in putting this airplane together. Virtually every modern tactical aircraft has had its challenges in development
My impression is that most of the high-risk elements associated with this developmental program are largely behind us, at this point. I can’t stand here and say there won’t be further cost growth or anything like that.There are still management and execution issues that have to be dealt with. I think everybody is aware of the importance both of the timelines and the execution of this program to keep the cost as low as possible.. I think it’s fair to say they are confident they will meet the timetables
”.
In reactie op een vragensteller zei hij; “We have looked at the business case a number of times, the general conclusion is that it would cost several billion dollars in addition and cause headaches for production down the road”. Gates had er vertrouwen in dat de JSF op tijd komt: “It seems to be on schedule for the first training squadron in 2011”.

Veto dreiging tweede motor

Over de voor de Europese industrie (met name de UK en Nederland) belangrijke alternatieve General Electric/Rolls Royce F136 motor was hij opnieuw sterk afwijzend: “We feel strongly at this point, where we’re trying to count every dollar, that there is not a need for a second engine. The Hill (Amerikaanse parlement, red.) has been informed that the president’s advisers would recommend a veto if that’s in the bill.

Bronnen:
Eigen directe contacten met werknemers L-M
Star Telegram; 31-aug-2009; “Gates signals strong support for F-35 joint strike fighter during visit to Lockheed Martin in Fort Worth”
Inside Defense; 27-jul-2009; “Obama Administration Directs Update of JSF JET Estimate”
CQ Politics; 23-jul-2009; “Report: F-35 work falls behind two more years”
JSFNieuws; 29-nov-2008; “Pentagon houdt negatief JSF rapport bewust achter”

JSFNIEUWS090901-KR/jg

Nog geen reacties op dit bericht. Vragen of opmerkingen zijn welkom!