Archief van de oktober, 2009

Okt 31 2009

Interne Pentagon bronnen melden significante risico’s JSF

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl onder Ontwikkeling JSF

Williamsburg, VA – Op 30 oktober 2009 kwam InsideDefence met het nieuws naar buiten dat de oplopende kosten van de Joint Strike Fighter binnenkort zullen leiden tot schending van de Wet Nunn-McCurdy, en dat daardoor “dramatische correctieve herziening” nodig zal zijn van het Joint Strike Fighter programma, het duurste Amerikaanse wapenproject ooit.

Het doorgaans goed ingelichte InsideDefence zegt zich te baseren op een “senior Pentagon official” die toegang heeft tot gegevens die men in een strikt beperkte kring probeert te houden. Deze official voorziet een schending van het Nunn-McCurdy statuut. Het is een nieuwe indicatie dat de vorige week uitgelekte gegevens uit het nieuwe kostenonderzoek door de auditors van het interne Pentagon Joint Estimate Team juist zijn. Dit onderzoek, opgedragen in juli 2009, zou tonen dat de kosten- en planningsvooruitzichten in het F-35 programma het afgelopen jaar verder verslechterd zijn. Zie JSFNieuws 23-oct-2009 “Verder vertraagde JSF vergt miljarden meer“. Een officële Pentagon woordvoerder, Geoff Morell, heeft deze week toegegeven dat de uitkomsten van dit onderzoek inderdaad pessimistisch getoonzet zijn. Het onderzoek zal binnenkort officieel worden gepresenteerd aan Defensie Staatssecretaris Lynn. Er zou sprake zijn van nog een circa US$ 15 miljard kostenstijging en 2 jaar extra ontwikkeltijd. Het Joint Estimate Team bestaat uit circa 30 mensen, verdeeld in een kostenteam, een tijdplanning team en een risicoteam. Ze bezochten de afgelopen tijd tientallen kantoren en fabrieken die een relatie hebben met het JSF project.

Briefing materieel chef Ashton Carter

Op donderdag 29 oktober is Ashton Carter, hoofd van de materieel inkoop van het Ministerie van Defensie gebriefed over de nieuwe JET bevindingen. Woordvoerder Geoff Mitchell, heeft na vragen hierover, gezegd: “the JET assessment clearly raises concerns about the course the (JSF) program is on.“. De zegsman van InsideDefence wordt hierover als volgt aangehaald: “The Joint Strike Fighter program may not be as neat and on time, on schedule and on performance as perhaps the secretary of defense was led to believe six months ago when he made [fiscal year 2010] budget decisions in April 2009”.
InsideDefense haalt een andere bron aan, die toegang had tot basismateriaal in het JET onderzoek, deze stelt dat de situatie slechter is dan in 2008 en dat alle onderliggende trends qua arbeidstijden, software ontwikkeling en testen geen verbetering te zien gaven of slechter uitvielen. Bovendien zouden de financiële reserves van het JSF Program Office, met nog veel werk te doen, minimaal zijn. Het JSF Program Office wilde tegenover InsideDefense geen enkel commentaar geven.

Toekomst van het JSF Programma: risicovol

Op het hoogste niveau zal het Defense Acquisition Board het JSF programma onder de loep nemen in november en december, dit is opgedragen in de goedkeuringswet voor fiscaal jaar 2010. De voorbereidingen voor de begroting van Fiscaal Jaar 2011 zijn in volle gang, de uitkomsten van diverse onderzoeken speelt hierbij – volgens Pentagon woordvoerder Morell - een essentiële rol.
De Director of Test and Evaluation van het Pentagon heeft afgelopen maand in een briefing laten zien dat de er voor de F-35 door de in hoge mate parallel lopende ontwikkelings- en testfase en productiefase een “significant risico bestaat op het ontdekken van tekortkomingen nadat reeds honderden vliegtuigen zijn gekocht” De briefing gaf tevens aan dat er “significante risico’s zijn vanwege het geplande productietempo in relatie voordat het testprogramma werkelijk resultaat heeft laten zien”. En dat er “significante risico’s zijn van wege de late levering van test toestellen.” Deze keer zijn het geen – altijd te kritische geachte - Rekenkamer rapportages, maar briefings binnen het Pentagon zelf die uiterst kritisch zijn en de risico’s aanzienlijk noemen.

Bron:
InsideDefense; 30-oct-2009; “JSF ‘Will Likely Breach’ Critical Nunn-McCurdy Target”

JSFNIEUWS091031-GK/nb

Nog geen reacties op dit bericht. Vragen of opmerkingen zijn welkom!

Okt 31 2009

Geheim geluidsrapport JSF verontrust Noorwegen

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl onder Ontwikkeling JSF

Marssum – De Noorse krant Aftenposten kwam vrijdag met de onthulling dat er sinds eind september een nieuw geheim geluidsrapport bestaat voor de Joint Strike Fighter. Indien de gegevens kloppen, zou dit grote gevolgen hebben voor de omgeving van de vliegbasis Bodø. Er zijn twee mogelijkheden: of er moeten veel huizen gesloopt en veranderd worden; of de basis moet dicht.

Het geluid van de JSF zou veel luider zijn dan de buren van de Noorse vliegbases tot dusverre te horen hebben gekregen. De Noren gingen er vanuit dat ze goed voorgelicht waren over het verschil in geluid tussen “hun F-16” en de JSF, maar uit een vertrouwelijk rapport blijkt nu dat het geluid tot vier keer luider is. Het rapport is opgesteld door Lockheed Martin zelf, de fabrikant van de JSF.

Vertrouwelijk rapport noemt het geluid dramatisch

Het geluidsrapport is eind september/begin oktober door de Noorse luchtmacht en het ministerie van Defensie in ontvangst genomen. De precieze inhoud is slechts bekend bij een beperkt aantal in de luchtmacht en defensietop. Het kreeg direct de kwalificatie vertrouwelijk. De belangrijkste conclusie kwam in handen van enkele Noorse kranten.
De krant “Aftenposten” heeft het rapport zelf niet gelezen, maar beschouwt de informatie als betrouwbaar, omdat het door meerdere bronnen is bevestigd. Alle berichten hebben dezelfde conclusie: Het geluidsniveau van de JSF is dramatisch. Een extra bevestiging is volgens de krant dat het precies overeenkomt met de geluidsgegevens die ze op internet gevonden hebben en die ze nader bestudeerd hebben.

De Noorse conclusie komt ook overeen met de opvattingen van leden van de geluidscommissie (COVM) rondom vliegbasis Leeuwarden. Deze geven al een jaar lang aan dat het geluid van de JSF vele malen luider is dan de F-16. Eerder werd hierover uitgebreid publiceerde. In Noorwegen vliegt dezelfde F-16 als in Nederland met een F100-PW200 turbofan motor.

Grote gevolgen voor Noorse stad Bodø

Gevreesd wordt voor afbraak van veel woningen in de Noorse stad Bodø. De krant spreekt van zo’n 2000 woningen. Deze stad met ruim 40.000 inwoners ligt vlakbij de startbaan, in gebruik voor militaire en civiele toestellen. Een kleine 2000 woningen in een ander deel van de stad zullen tegen het geluid geïsoleerd moeten worden. Deze getallen komen overeen met eerdere publicaties van JSFnieuws. Ook op de vliegbasis zelf zullen geluidsbeperkende maatregelen getroffen moeten worden. Bij de komst van andere vliegtuigentypen zoals de Eurofighter en de JAS Gripen zal er eveneens geïsoleerd moeten worden, maar uit eerdere berekeningen bleek dat de geluidsisolatie bij de komst van de JSF het duurst zou uitvallen. Blijkbaar is bij ingewijden al langer bekend dat de JSF het meeste geluid maakt.

Verplaatsing startbaan en aanleg nieuwe startbaan in zee

Bodø heeft als oplossing bedacht om het militaire deel van de basis 700 meter te verplaatsen, deels achter een heuvel. Verder zal de bouw van een nieuwe startbaan, deels in zee, de geluidsoverlast kunnen beperken. Burgemeester Odd Tore Fygle noemt dit een ingenieuze oplossing. De kosten kunnen oplopen tot honderden miljoenen (euro’s) extra.
Maar luchtmachtdeskundigen wijzen op de hoge kosten van verplaatsing en op de problemen om een vliegbasis in de zee te bouwen.
Het ministerie van Defensie wil voor de kerst een besluit nemen of de vliegbasis in Bodø alsnog “the country’s major fighter base” wordt, zoals in het najaar van 2007 aangekondigd is. Het Noorse parlement kan dan in voorjaar 2010 een definitieve beslissing nemen.
De conclusie van het vertrouwelijke rapport heeft het er voor defensie en politiek niet gemakkelijker op gemaakt.

Bronnen:
Aftenposten; 30-okt-2009; ”Bodø kan miste hovedflybase

JSFNIEUWS091031-GV/nb

Nog geen reacties op dit bericht. Vragen of opmerkingen zijn welkom!

Okt 31 2009

Lockheed promoot F-35 (JSF) in Zuid-Korea

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl onder Ontwikkeling JSF

Seoul - Van 20 tot 25 oktober 2009 demonstreerde de Zuidkoreaanse defensie industrie zowel binnenlandse, als buitenlandse producten op de 7e Seoul International Aerospace and Defense Exhibition (ADEX). Lockheed Martin was hier prominent aanwezig om de F-35 (JSF) te verkopen en bij de Zuidkoreaanse industrie interesse te kweken voor het project.

Zuidkoreaanse bedrijven die hun producten en diensten aanboden omvatten onder andere Korea Aerospace Industries (KAI), LIG Nex1, Doosan DST, Hanwha, Huneed Technologies, Hyundai-Rotem, Hyundai Wia, Kia Motors, Samsung Techwin, Oneseen Skytech, Poongsan en S&T Dynamics. Korea Aerospace Industries toonde de nieuwe T-50 Golden Eagle, een geavanceerde jettrainer, waarvan ook een eenpersoons aanvalsversie wordt ontwikkeld.
Daarnaast liet Korea Aerospace Industries de nieuwe Surion Korean Utility Helicopter (KUH) zien, die de verouderde Bell UH-1H en Hughes 500MD helicopters moet vervangen.

Lockheed Martin promoot F-35

Lockheed Martin was prominent aanwezig met een cockpitdemonstrator en een compleet full-scale model van de F-35 Lightning II. Met de F-35 is Lockheed in de race voor een toekomstige order van 60 toestellen in de Zuidkoreaanse F-X fase 3 competitie. Andere belangrijke mededinger voor deze order is Boeing met de F-15 Silent Eagle met semi-stealth eigenschappen. Zuid-Korea kocht eerder in het kader van de F-X Fase 1 en 2 competitie al 60 F-15K Eagles. Er bestaan in Zuid-Korea twijfels of de F-35 op tijd geleverd kan worden en of de eerste series niet te beperkte eigenschappen hebben, met dure latere upgrades als gevolg.
Op de persconferentie zei Lockheed Martin dat het doel was de internationale toehoorders de bijzondere eigenschappen van het JSF programma onder de aandacht te brengen: “Lockheed Martin remains confident that South Korea will select its F-35 Joint Strike Fighter for the third phase of its F-X competition.”. Volgens Steve O’Brien, Lockheed’s vice-president voor F-35 business development, hadden ze een aantal vertrouwelijk briefings gegevens in Zuid-Korea om te tonen wat de F-35 kan betekenen voor de Zuidkoreaanse luchtmacht en industrie. Op de twijfels omtrent de tijdige levering zei Steve O’Brien: “There are slots available in 2014 for the first Foreign Military Sales customer to take delivery of the F-35. We’ve given a number of different briefings to different customers on this issue, and it is up to the customers if they would like to come on board.” Dit wordt mede mogelijk gemaakt door het uitstel bij diverse JSF partnerlanden

JSF kan veel werk bieden Zuid-Koreaanse industrie

Lockheed’s Steve O’Brien benadrukte dat de F-35 de beste waarde biedt voor de Zuidkoreaanse industrie en dat Lockheed bereid is om Zuid-Korea aanzienlijke orders te gunnen als “second source” toeleverancier van JSF onderdelen. Lockheed gaf aan de mogelijkheid van een complete assemblagelijn (FACO) op hetzelfde niveau als Italië niet uit te sluiten. Dit zou later tevens perspectief bieden voor onderhouds facilitieiten voor de JSF in Zuid-Korea.
De Zuid-Koreaanse overheid streeft naar 100% compensatie orders en zoveel mogelijk productie van jachttoestellen in eigen land, zodat onderdelen niet vanuit andere landen betrokken hoeven te worden. Zuidkorea heeft tot nu toe niet geïnvesteerd in de ontwikkeling van de F-35, zoals andere landen. Maar gelet op de hoog geavanceerde Zuidkoreaanse vliegtuigindustrie en de lage lonen kan Zuid-Korea wat Lockheed betreft een goede positie krijgen als “second source” aanbieder. Dit kan nuttig zijn om de kostprijs van de F-35 (JSF) voor de diverse landen, waaronder de USA, zo laag mogelijk te houden.

Bron:
Persconferentie/berichten ADEX/Seoul october 2009

JSFNIEUWS091031-DF/nb

Nog geen reacties op dit bericht. Vragen of opmerkingen zijn welkom!

Okt 31 2009

Obama alsnog akkoord met financiering GE F136 motor

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl onder Ontwikkeling JSF

Williamsburg (VA) – President Barack Obama heeft deze week de Defense Authorization Wet voor fiscal jaar 2010 getekend, inclusief de paragraaf waarin de financiering van de alternatieve motor voor de JSF is geregeld, de General Electric/Rolls Royce F136 motor. Dit is positief voor partner landen, waaronder Turkije die deze week een contract kon tekenen voor, met Nederlandse innovaties ontworpen, F136 componenten.

Nadat er in 2006, 2007 en 2008 langdurige en toenemende discussie was over de financiering van een tweede type motor voor de JSF, die het Pentagon wil schrappen, maar het Amerikaanse congres ter wille van de werkgelegenheid en het bevorderen van competitie wil behouden, barstte dit voorjaar de discussie voor de vierde keer los.
Nu voor het eerst onder Barack Obama, die via zijn minister van defensie Robert Gates zelfs dreigde met “het overwegen van een veto” . Maar veel leden van het Congres geloofden niet erg in dit dreigement en zetten door. Uiteindelijk zwichtte Barack Obama en tekende alsnog – een ondermijning van zijn gezag als president. De totale defensiebegroting omvat US$ 680 miljard, waaronder US$ 130 miljard (US$ 2,5 miljard per week) voor de oorlogen in Irak en Afghanistan.

GE Aviation verheugd

Rick Kennedy van General Electric reageerde met een “We’re thrilled with the president’s decision” en zei dat General Electric een vast gegarandeerde prijs zou aanbieden op de eerste serie motoren, in tegenstelling tot Pratt & Whitney en dat dit aanbod een sleutel was geweest tot het overhalen van president Obama om te tekenen. Met de ontwikkeling van de alternatieve motor is in fiscaal jaar 2010 een bedrag gemoeid van US$ 560 miljoen, wat niet ten koste zal gaan van de rest van het JSF programma. Het geld is onttrokken aan andere budgetten (voor Operations en Maintenance) van de US Air Force.

Turkije krijgt grote GE/RR F136 order

Het Turkse bedrijf TUSAS Engine Industries heeft een order gekregen voor de productie van zogeheten “blisk spools” voor de F136 motoren van de F-35 Lightning II (JSF). De F136 motor is dankzij de “blisk” technologie een van de meest geavanceerde motoren ooit. De Nederlandse bedrijven Atkins Nedtech en DutchAero waren in de ontwikkelingsfase – dankzij de € 800 miljoen euro bijdrage van de overheid in de JSF SDD fase – actief betrokken bij het ontwerp van deze uiterst innovatieve technologie. Dit leidt nu tot daadwerkelijke productie orders, want het contract dat het TUSAS heeft afgesloten met General Electric betekent in eerste instantie werk voor 240 Turkse ingenieurs en medewerkers. De orderwaarde bedraagt in eerste instantie circa US$ 510 miljoen voor het Turkse TUSAS, dit kan oplopen tot uiteindelijk US$ 2,9 miljard gedurende de periode 2010-2021. Eerder koos Turkije voor de F-16 ook voor General Electric F110 motoren, en het land heeft een nauwe band met deze fabriek.

Bron:
The Enquirer - October 2009
Persbericht Turkish Engine Industry 26-oct-2009

JSFNIEUWS-091030-GK/gk

Nog geen reacties op dit bericht. Vragen of opmerkingen zijn welkom!

Okt 31 2009

Lockheed Martin benoemt F-35 Program Managers

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl onder Ontwikkeling JSF

Fort Worth, Texas - Lockheed Martin heeft drie nieuwe leidinggevende functies in het leven geroepen om te zorgen voor een succesvolle en tijdige Initial Operational Capability (IOC) van de F-35 Lightning II binnen de diverse onderdelen van de Amerikaanse strijdkrachten.
Deze nieuwe programma managers, voor respectievelijk de US Air Force, US Navy en US Marine Corps moeten zorgen voor korte lijnen tussen Lockheed Martin en de afzonderlijke strijdkracht onderdelen. De F-35 IOC’s voor de US Marine Corps, US Air Force en US Navy zijn respectievelijk 2012, 2013 en 2014.

James “Sandy” Sandström, een gepensioneerde luchtmacht generaal-majoor en gevechtspiloot, is benoemd tot F-35 US Air Force Program Manager. Stephen Weatherspoon, een gepensioneerde US Navy Commandant en gevechtspiloot, is geselecteerd als F-35 US Navy Programma Manager. Wie de F-35 US Marine Corps Program Manager wordt, zal later dit jaar bekend worden gemaakt.

“Lockheed Martin is van mening dat er meer nodig is dan alleen het uitvoeren van een contract of het leveren van een systeem dat voldoet aan de specificaties, om echt succesvol te kunnen zijn”, zegt Dan Crowley, Lockheed Martin Executive Vice President en F-35 Program General Manager. “De programma managers zijn aangenomen om elke klant een aanspreekpunt te geven rond de invoering van de F-35, hij is verantwoordelijk voor een succesvolle invoering bij een klant van de F-35 tot aan de Inital Operational Capability.”

De service programma managers zullen als rechtstreeks contact de luchtmacht
officieren helpen te zorgen voor een succesvolle afronding van het testen, de voorbereiding voor het in dienst nemen van de F-35, zorgen voor logistieke ondersteuning, algemene ondersteuning bieden aan de strijdkrachtonderdelen inzake de F-35 en de besluitvorming over de toekomstige modernisering prioriteiten coördineren. Ze zullen ook werken in
samenwerking met de Joint Strike Fighter Program Office om te zorgen voor consistentie van de geleverde inspanningen, en na te gaan wat gemeenschappelijk programma prioriteiten zijn.

Bron: Persbericht Lockheed Martin 28 oktober 2009

JSFNIEUWS091029-KR/kr

Een reactie op dit bericht...

Okt 26 2009

Britse regering zou overwegen JSF order terug te brengen tot 50 stuks

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl onder Andere JSF landen

UPDATE

Den Haag - Dit weekend kwamen de Britse kranten The Times en Guardian met berichten, dat de Britse regering voornemens zou zijn het aantal te kopen F-35’s terug te willen brengen van 138 naar 50 en een een van de twee nieuwe vliegdekscheppen in de vaart te brengen zonder F-35’s, maar slechts als helicopter-carrier ter vervanging van de HMS Oceana.

Vorig jaar werden de contracten getekend voor twee nieuwe vliegdekscheppen, de HMS Queen Elizabeth en de HMS Prince of Wales. Recent werd bekend dat de bouw £ 1 miljard hoger uitvalt dan het budget van £3.9 miljard. Tevens werd vorige winter al herhaaldelijk gespeculeerd op de noodzaak van aanzienlijke bezuinigingen op de Britse defensie. De economische recessie, die Groot-Britannië zeer hard heeft getroffen en daar nog altijd in alle heftigheid voortduurt, maakt de nood voor defensie nog groter.

Omvang bezuiniging miljarden ponden

Reden, aldus The Times and Guardian voor de Royal Navy om in te stemmen met een bezuinigingsoperatie die £8.2 miljard in het laadje moet houden: (1) Een van de twee vliegdekschepen wordt helicoptercarrier; (2) de daarvoor bestemde F-35B JSF’s worden niet aangekocht; (3) de HMS Oceana wordt verkocht omdat de taken worden overgenomen door het tweede nieuwe vliegdekschip.
De kranten melden dat “The RAF, which had been due to replace its Tornado aircraft with the JSF, will now equip all its frontline squadrons with Eurofighter aircraft instead.” En dat hierdoor: “The U.K. will cut their F-35 order from around 138 down to 50. This has been agreed upon by senior navy and air force commanders who are preparing for the strategic defence review.”. Door pakweg 80 JSF’s minder te kopen zou circa £7 miljard (ruim € 8 miljard) bespaard kunnen worden door de Britse defensie organisatie

Royal Navy officier: “onbetaalbare JSF oorzaak”

De admirals van de Royal Navy hebben tien jaar gevochten om de koop van de twee 65.000 ton metende vliegdekschepen veilig te stellen , worden nu gedwarsboomd door de stijgende kosten van de Joint Strike Fighter. Nu laat The Times een senior Royal Navy officier aan het woord die zegt: “We always knew that the real cost of the carrier project is the JSF fleet to go on them. It would cost us at least £12 billion if we bought all the (JSF) aircraft we originally asked for. We are waking up to the fact that all those planes are unaffordable”.

De plannen voor deze bezuinigingen zijn nog niet officieel verstrekt aan het Britse parlement.

De Vries: berichten volstrekt uit de lucht gegrepen
Overigens heeft onze Staatssecretaris van Defensie J. de Vries nadrukkelijk afstand genomen van de berichten in de Britse pers. Hij heeft zijn collega uit het Verenigd Koninkrijk geraadpleegd en die heeft gemeld dat geen sprake is van een officieel plan.
Zie Telegraaf 27 oktober: Volgens De Vries is het bericht „volstrekt uit de lucht gegrepen”, zo liet hij dinsdag in het televisieprogramma EenVandaag weten. De staatssecretaris zegt contact te hebben gehad met zijn Britse collega’s over de kwestie.

Bronnen:
Guardian; 25-oct-2009; “Navy sacrifices fast-jet aircraft carrier amid £1bn budget overrun”
Sunday Times; 25-oct-2009; “Navy surrenders one new aircraft carrier in budget battle

JSFNieuws-091026-JG/jg

2 reacties op dit bericht...

Okt 23 2009

Nieuw Pentagon onderzoek : verder vertraagde JSF vergt miljarden meer

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl onder Ontwikkeling JSF

Williamsburg (VA) – De uitkomst van het in juli 2009 door de regering Obama opgedragen onderzoek naar de status van het Joint Strike Fighter programma lijkt de juistheid van eerdere onderzoeken te bevestigen: er is substantieel meer geld en tijd nodig voor het project.

In 2008 werd door het Joint Estimate Team, een groep (financieel) specialisten binnen het Pentagon afkomstig van US Navy, US Marine Corps en US Air Force een onderzoek gepubliceerd waaruit bleek dat de ontwikkelingsfase mogelijk twee jaar langer zou duren en miljarden meer zou gaan kosten. Onder de toenmalige regering-Bush verdween het rapport snel onder tafel, tot vreugde van Lockheed Martin en het JSF Program Office.
Deze zomer kwam het rapport opnieuw in omloop, waarna een nader onderzoek en een herziening werd gelast op 27 juli 2009 door de regering Obama. Op dit moment wordt binnen het Pentagon de laatste hand gelegd aan het definitieve rapport waarin de uitkomsten staan van dit hernieuwde onderzoek naar de status van het JSF programma. En zoals dat gaat, op dat moment zijn er al concepten in omloop, er wordt vergaderd, er wordt commentaar gevraagd. Zo wordt de inhoud al snel breder bekend.

Joint Estimate Team

Het JSF Joint Estimate Team – ingesteld door de Amerikaanse Staatssecretaris van Defensie William Lynn in July – kreeg opdracht het hele JSF programma onder de loep te nemen en deed dit door tal van fabriekslocaties te bezoeken, daar tal van mensen te interviewen en boeken onderzoek te doen. Zo werd begin september de Lockheed Martin productiefaciliteit in Fort Worth bijvoorbeeld bezocht. Iemand die hierbij nauw betrokken is, zegt: “Uit de verzamelde gegevens is het beeld naar voren gekomen dat geen sprake is van werkelijke verbeteringen ten opzichte van het vorige JET rapport uit 2008. De eerste versies van het nieuwe rapport laten hetzelfde beeld zien. De kosten lijken zelfs nog verder op te lopen.” In het vorige rapport was sprake van een extra benodigd bedrag voor de ontwikkelingsfase oplopend tot mogelijk meer dan US$ 15 miljard en twee jaar meer doorlooptijd voor ontwikkeling en testen.

Volgende week bespreking hoog niveau

De top van het onderzoeksteam, aangevuld met personen werkzaam bij NAVAIR 4.2 (US Navy) en bij het US Air Force Cost Analysis Agency hebben volgende week een vergadering gepland met Staatssecretaris Lynn. Dan wordt de uitkomst besproken en de wijze en het moment waarop dit verder naar buiten wordt gebracht bepaalt. Ook zal (daarna) bekeken moeten worden wat de gevolgen zijn voor de begroting van Fiscaal Jaar FY2011 waaraan nu al hard wordt gewerkt en hoe het de lange termijn plannen tot FY2015 beinvloedt.

Schending Wet Nunn-McCurdy dreigt

Intussen wordt hier rond het JSF programma de adem ingehouden. Elk die wat meer ingewijd is, weet dat het “Nunn-McCurdy” woord steeds luider wordt gefluisterd. En aangezien de regering-Obama, met minister van defensie Robert Gates vooraan, hebben bezworen dat geldverslindende wapenprogramma’s hoe dan ook worden aangepakt, worden steeds meer mensen in en rond het JSF Program Office nerveus.
Want, hoewel de laatste officieel gepubliceerde cijfers dateren van december 2007, enig rekenwerk leert dat bij een kostenstijging van circa US$ 17 miljard (dus zeer dicht in de buurt van de vorig jaar geschatte extra US$ 16 miljard) de totale zogeheten “program baseline” uitkomt up US$ 227 miljard en opzichte van de oorspronkelijke US$ 177 miljard, ofwel US$ 50 miljard kostenstijging. De Wet Nunn-McCurdy schrijft voor dat een programma gestopt moet worden wanneer de kosten 25% meer zijn dan oorspronkelijk gepland, tenzij er geen goedkoper alternatief bestaat en het programma uniek is voor de nationale veiligheid. Maar de in mei 2009 aangenomen Weapons Systems Acquisition Reform Act bepaalt dat een programma in dat geval geherstructureerd moet worden.

Het definitieve rapport van het JSF Joint Estimate Team wordt in de eerste helft van november verwacht. Dan zal blijken in hoeverre de nu uitgelekte informatie juist is en wat de onderbouwing daarvan is.

Testvliegers Fort Worth boeken vooruitgang

Gelukkig voor de hardwerkende engineers en testvliegers bij Lockheed Martin in Fort Worth is er niet alleen negatief nieuws. Zij werken er keihard aan om resultaten te laten zien. Aan hen ligt het in ieder geval niet. Afgelopen maand maakte het, op dit moment als enige vliegende, prototype BF1 goede vooruitgang. Er werden 9 vluchten uitgevoerd, afgelopen zaterdag zelfs twee op één dag. En het testteam was dan ook lyrisch over de geboekte vooruitgang. Sinds de eerste vlucht in december 2006 zijn nu 124 van de geplande 5.000 testvluchten reeds voltooid.

JSFNIEUWS091023-GK/nb

Nog geen reacties op dit bericht. Vragen of opmerkingen zijn welkom!

Okt 23 2009

Deense beslisssing opvolging F-16 uitgesteld

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl onder Andere JSF landen

Kopenhagen (DK) - De Deense minister van defensie Soren Gade heeft bekendgemaakt dat de beslissing over de miljardenorder voor straaljagers ter vervanging van de F-16 opnieuw is uitgesteld, nu tot medio 2010.
Wel is bekend dat in ieder geval minder toestellen – slechts 25-35 stuks - zullen worden aangeschaft.

Tegenover de Deense krant Jylland Posten zei de minister: “Ik zou al graag een politieke beslissing hebben genomen deze zomer, maar we moesten dit uitstellen en nu ziet het er naar uit dat we pas medio volgend jaar overeenstemming kunnen hebben. Het belangrijkste is echter de juiste beslissing te nemen.” De Deense keuze voor de opvolging van de F-16 gaat tussen drie kandidaten, de Lockheed Martin F-35 (JSF), de Boeing Super Hornet en de Saab Gripen Next Generation.

Levensduur F-16 langer

Eerder dit jaar politici claimden dat de F-16 langer mee zou kunnen. De Deense luchtmacht stelt dat dit (in technisch opzicht juist is, maar operationeel gezien dubieus is. Nu zegt de minister daarover dat nader onderzoek heeft uitgewezen dat de levensduur gerekt kan worden en dat nu onderzocht wordt of de aankoop van een vervanger uitgesteld kan worden van 2016 naar 2018 of 2020.

Luchtmacht vrijwel gehalveerd

De politiek heeft al eerder aangegeven het aantal toestellen te willen reduceren van de geplande 48 tot slechts 30 stuks. Minister Soren Gade bevestigde dit: “We zullen er meer dan 25 en minder dan 35 kopen”. Er zijn nu 48 operationele F-16’s beschikbaar (uit een vloot van 62 toestellen). Door deze reductie wordt de Deense luchtmacht gereduceerd en gemarginaliseerd. Bij 30 toestellen kan hooguit sprake zijn van 20-24 “combat coded” toestellen. Uitzendingen voor vredesoperaties als indertijd rond het voormalig Joegoslavië zijn daardoor nauwelijks nog langer haalbaar in de toekomst. Overigens is Denemarken het tweede land dat van regeringszijde aangeeft het aantal te kopen toestellen te willen reduceren ten opzichte van de Memory of Understanding uit 2007. Eerder dit jaar gaf de Canadese regering al aan minder toestellen (65 in plaats van 80) te willen kopen.

Geen specifieke voorkeur

Op een directe vraag naar welk toestel als beste uit de bus was gekomen bij de kandidatenevaluatie, antwoordde de minister; “Er is geen voorkeur. Elk van de drie kandidaten heeft zijn voordelen.” Dit betekent dat, anders dan in Noorwegen (november 2008) of Nederland (december 2008) de kandidatenevaluatie in Denemarken niet eenduidig de F-35 JSF aanwijst als “beste toestel voor de beste prijs”. De redenen achter dit verschil in beoordeling blijven nog in nevelen gehuld tot 2010. Van insiders rond de kandidaten evaluatie zijn er - onbevestigde - berichten dat de Boeing Super Hornet een goede score had, niet alleen bij bepaalde missies, maar tevens qua interoperabiliteit, de vaste prijs en de geringe risico’s vanwege het bewezen concept. De andere kandidaten hadden wisselende prestaties bij bepaalde missies, geen enkele scoorde op alle missies het slechtste; geen enkele op alle missies het beste. De Saab Gripen bood eveneens prijsgarantie en een groot pakket economische compensatie, ook civiel. Voor de F-35 (JSF) was er onzekerheid over de prijs en de werkgaranties zijn beperkt.

Bronnen:
Jyllands Posten; 21-oct-2009
Ingenioren; 21-oct-2009 ”Minister indkoeb af nye kampfly kan udskydes til 2020”
Ingenioren; 21-oct-2009 ”Danmarks koereplan for kampfly smuldrer”

JSFNIEUWS091023-AS/nb

Een reactie op dit bericht...

Okt 06 2009

US kolonel waarschuwt: nieuwe radar tegen stealth JSF

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl onder Ontwikkeling JSF

Williamsburg, VA (USA) - Een van de belangrijkste argumenten om te investeren in F-22 Raptors en JSF F-35 Lightning II’s is het “stealth” ontwerp, het onontdekt kunnen blijven door radar. Een vlieger van de US Marine Corps, colonel Arend G. Westra, publiceerde in het oktober 2009 nummer van de Joint Forces Quarterly een uitgebreid artikel hoe de voorsprong van stealth meer en meer afneemt. De toename van vijandelijke tegenmaatregelen noodzaakt tot heroverweging van bepaalde aspecten van stealth.

In de geschiedenis van de oorlogsvoering heeft elke vorm van wapenontwikkeling een ontwikkeling uitgelokt van tegenmaatregelen. Het stealth concept uit de nadagen van de Koude Oorlog. Eind jaren tachtig begon men al te werken aan het JSF concept, het startsein voor de ontwikkeling werd in 1996 gegeven, en in 2016 worden de eerste toestellen echt operationeel. In twintig jaar zit een potentiële tegenstander niet stil. Door de (te) lange ontwikkeling zijn sommige concepten verouderd voor ze beschikbaar komen.
Sinds de Golf Oorlog van 1991 heeft geen enkele techniek zo’n voorsprong gegeven als stealth, maar Colonel Westra toont aan dat deze voorsprong snel afneemt.

Tegenmaatregelen tegen stealth

De meeste stealth technieken zijn gericht op het ontgaan van fire control radars in het X-band bereik. Tegen deze radars is stealth tactisch gezien perfect. Lange afstand (grondstation-) radars van het conventionele VHF of UHF type waren theoretisch altijd al in staat stealth te ontdekken, maar technisch gezien waren ze ongeschikt om accuraat doelen op te sporen en als vuurgeleiding te dienen. Door digitalisering, met hulp van sterk verbeterde (en goedkoper geworden) computersystemen zijn de Russen en Chinezen erin geslaagd deze systemen aanzienlijk te verbeteren en ze ontwikkelden ombouwsets en aanvullingen op oude systemen. Met, commercieel gezien, potentieel veel afnemers wereldwijd die eerder Russische systemen kochten. Maar ook het Westen liet zich niet onbetuigd. Zo leverde Israël aan India de Green Pine UHF-L anti-stealth radar en Thales ontwikkelde de SMART-L systemen.
Door het linken van gegevens, via slimme softwaresystemen op goedkope moderne computers, is veel mogelijk. US Marine Corps Colonel Westra zet uiteen hoe aan meer conventionele systemen tal van sensors en systemen zijn toegevoegd, die de effectiviteit tegen stealth vijanden sterk hebben verbeterd. Daarnaast is er eeen opmars van de MMW systemen (millimeter wave imaging) als counter-stealth hulpmiddel.

Passieve radar effectief tegen stealth

Dan beschrijft Colonel Westra uitgebreid hoe “A new paradigm is emerging, enabled by advances in networked computing and passive radar technology. Because of their potential to counter stealth-based airpower advantage, the use of these technologies by peer competitors is highly likely. That these systems are both low cost and, in part, based on commercial-off-the-shelf technology makesthem attractive for nonpeer countries as well.”
Verontrustend moet vooral de goedkope en laagdrempelige beschikbaarheid zijn, zoals Colonel Westra uiteenzet: “Advanced signal processing allows passive radar to integrate data from multiple receivers, cancel signal interference, differentiate real targets from ghost returns and clutter, and establish a target track. Although such processing requires significant computing power, most passive radar systems operate on commercial DOS-based computing technology. The recent advances of passive radar arise from a confluence of digital processing technology, cheap, sophisticated hardware, and the demand for enhanced surveillance. Moore’s law describes the doubling of computer processing speed every 18 months. Meanwhile, designers have made significant advancements in corresponding radar software.What was once thought impossible–that is, integrating signals from multiple receivers and detecting tiny echoes in high–clutter radar environments–has now become feasible.
Zeker, zo meldt het artikel, door dit soort systemen te combineren met oude UHF radars via datalinks onderling en via koppeling met andere hulpmiddelen, zoals infrarood detectie ontstaat een “Network Centric” verdedigingsgordel die effectief is tegen stealth tegen relatief lage kosten.

Tegenmaatregelen passieve radar moeilijk

Colonel Westra geeft aan dat “Countering passive radar will prove difficult. What are the signs that an opponent is using passive radar? With no radio frequency electronic intelligence available, locating the passive radar receivers will be challenging”. Hij concludeert onder andere: “Passive radar will play a critical role in future conflict. Ongoing advances in passive radar will deny traditional means of defeating enemy air defenses, make air superiority difficult to achieve againsta passive radar opponent, and require changes in thinking to maintain U.S. power projection capability.”

Het hele artikel is te vinden/downloaden:
National Defense University; Oct-2009; Arend G. Westra; Issue 55 Joint Forces Quarterly; “Radar versus Stealth

JSFNIEUWS091005-GK/jg

Nog geen reacties op dit bericht. Vragen of opmerkingen zijn welkom!

Okt 06 2009

Onderhandelingen vaste prijs JSF mislukt

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl onder Aanschaf JSF

Williamtown/ (AUS)/Den Haag - In april 2008 meldde Lockheed Martin dat ze onderhandelingen waren begonnen met de acht internationale JSF partners over een vaste prijs voor een gezamenlijk aantal af te nemen toestellen. Bij deze besprekingen in internationaal verband speelden Nederland en Australië een belangrijke rol, mede vanwege de nationale politieke druk inzake de hoge kosten van toestellen die vroeg in de productie zouden worden afgenomen en het ontbreken van een vast gegarandeerde prijs.

In 2007 was eerst enige tijd gewerkt met het begrip “level line price”, ofwel “horizontale lijn prijs”. Dit hield in dat vroege kopers hun (hogere) prijs gecompenseerd zouden krijgen door de latere kopers die minder zouden betalen. Er werd graag verwezen naar soortgelijke afspraken ten tijde van de eerste F-16 aankopen. Een groot verschil echter: toen was met name de USA een (grote) vroege koper, die baat had bij dit mechanisme van prijs vereffening. Bij de F-35 JSF heeft de USA juist (in april 2007) grote aantallen te kopen toestellen naar een zeer verre toekomst (2028-2034) verschoven en dus geen baat bij een horizontale lijnprijs.

Consortium Buy van de baan, Kamer onwetend gelaten

Nadat begin 2008 duidelijk werd dat zo’n mechanisme voor de lange termijn niet haalbaar was, kwamen de zogeheten “Strategic Initiatives” van de kant van Lokheed Martin. Dit behelsde een “consortium buy”, een gezamenlijk gegarandeerde aankoop van enkele honderden toestellen door meer landen tegelijk in de periode 2011-2016. Deze landen zouden een vaste prijs krijgen voor die toestellen. Vlak voor het belangrijke JSF debat in mei 2008 over het kopen van testtoestellen werd de Tweede Kamer meegedeeld dat Lockheed Martin een aanlokkelijk voorstel had gedaan om een consortium buy in te voeren met een “not-to-exceed” prijs. Gedurende 2008 werd hier druk aan gerekend, maar op de vergadering van de JSF Executive Steering Board in Oslo in november 2008 bleek de steun minimaal. Voorjaar 2009 werd een punt gezet onder de pogingen.

Rekenkamer: onzekerheid consortium buy risico

Diverse (internationale) critici en JSF analisten waarschuwden in 2007 en 2008 herhaaldelijk dat de basis voor de level line price en de consortium buy price uiterst wankel was en dat mislukken financieel slecht zou uitpakken. De Nederlandse Algemene Rekenkamer sloot daar bij aan in het Rapport Monitoring JSF 2008, dat verscheen in februari 2009 met de woorden:
Het is nog niet duidelijk op welke besteljaren een consortium buy zou kunnen worden toegepast. De keuze is voor Nederland belangrijk aangezien de geplande toestellen voor Nederland relatief vooraan in de productiereeks zitten en daarmeer relatief duur zijn. Het moment van (voorziene) invoering van de consortium buy zou dus van invloed kunnen zijn op het verwervingsbudget voor het Project Vervanging F-16”. De Rekenkamer deed nadrukkelijk deze aanbeveling: (zie Rekenkamer JSF rapportage 2008; paragraaf 2.3; blz 18):
Wij bevelen de Staatssecretaris van Defensie aan om de Kamer te informeren omtrent de voortgang rond de evt. invoering van de Consortium Buy en over de mogelijke (financiële) gevolgen hiervan voor het Project Vervanging F-16”.

Toen dit rapport werd uitgebracht, wist men achter de schermen al, dat de Consortium Buy onderhandelingen mislukt waren……. En hoewel de Kamer toen en later dus niet op de hoogte werd gesteld, zoals verzocht, is de consortium buy inmiddels volledig van de baan met alle financiële consequenties, en vooral risico’s, van dien, want totdat rond 2016 de eerste Amerikaanse meerjaren overeenkomst wordt gesloten, zal een vaste prijs nauwelijks denkbaar zijn en de prijs van jaar tot jaar heronderhandeld moeten worden, of, hoger moeten zijn dan de Amerikaanse prijs, conform de regels van het Amerikaanse Congres, die niet van zins is (rijke) andere landen te sponsoren en zelf meer te betalen.

Australisch parlement wel op de hoogte gesteld

Tot voor kort is geen ruchtbaarheid gegeven door Lockheed Martin of het JSF Program Office aan het falen van de pogingen een “consortium buy”. Zij hebben daar ook geen (commercieel) belang bij. Maar tegenover de Australische defensiecommissie heeft de Australische materieelchef Dr, Stephen Gumley (Hoofd Defensie Materieel Organisatie) en bekend als één van de architecten van het “consortium buy”plan, recent bevestigt dat de besprekingen kapot zijn gelopen: “We have not been able to achieve the consortium buys we had hoped a year ago”. “There was not enough interest among the various partners and the US had a problem also, with their congressional rules, about committing a multi-year buy before a certain stage in the technological development”. Dr. Gumley voorzag tevens dat het mislukken van de Consortium Buy een premie betekent op het uitstellen van de aanschaf: “If the partners cannot achieve a consortium buy there is a commercial incentive for countries to buy their fighters at the back of the queue”.

Gumley: uiteindelijke prijs 1,7x “kale kostprijs”

Een andere interessante uitlating van Dr. Gumley tegenover op 21 augustus j.l. in een hoorzitting van hetJoint Standing Committee on Foreign Affairs, Defence and Trade (JSCFADT) van het Australische Parlement betrof de aanschafprijs. Dr. Gumley: “Yes, we are looking at all of those costs. From the unit-recurring fly-away cost to the total cost of the acquisition aircraft you have probably got a 60 or 70 per cent additional cost between the two numbers for spares, technical data, ferry flights across the Pacific, ancillary equipment and all of those other items. We are tracking all of that. When we get project funding from government they give us enough money to do the full picture but for the sake of discussion with committees and everyone else we are using a common basis to start that discussion to track our price movement over time.”
Tot voor kort (2008) hield Dr. Gumley in publieke uitingen, tegen pers en parlement, staande dat de prijs (Unit Recurring Flyaway Price) A$ 75 miljoen (= US$ 69 miljoen) bedroeg. Hij gaf nu echter aan dat tussen deze kale prijs en de uiteindelijke prijs een verschil ligt van 60% tot 70% en dat dus de werkelijke prijs uit kan komen op US$ 117 miljoen (in 2008 prijspeil).
Opmerkelijk genoeg hanteert de Nederlandse Defensie Materieel Organisatie voor een soortgelijk aantal toestellen, maar een opslag van 31%, de helft van hun Australische collega’s. Opgemerkt zij, dat de Australische opslag van 60-70% internationaal gangbaar is. Maar zo blijft men in Nederland voorlopig op creatieve wijze, in theorie, binnen het gestelde budget.

Referenties:
Australisch Parlement; 20-aug-2009; verslag hoorzitting defensie

Zie ook:
Aviation Week; 5-okt-2009; Bill Sweetman; JSF multi-year buy – dead or just resting?

JSFNieuws-091006.SA.JG/jg

Nog geen reacties op dit bericht. Vragen of opmerkingen zijn welkom!

Volgende »