Archief van de februari, 2012

Feb 21 2012

JSF construction progresses at MCAS Yuma

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl onder Global F35 News

Work on the new F-35B Joint Strike Fighter hangars is progressing at Marine Corps Air Station Yuma, featuring several improvements over the AV-8B Harrier hangars currently in use.

Designed to handle 16 aircraft and 320 Marines, the new hangars will have upgraded electrical and cooling systems required for the JSF. These systems are embedded in the parking shelters and hangar bays for each aircraft, so maintenance can be conducted more efficiently.

(…..)

“The F-35 aircraft requires a higher security system than the legacy aircraft on the flight line and thus the hangars are outfitted with Special Access Program Facilities imbedded in the hangar,” said Lt. Col. Dwight De Jong, SATAF director. “A higher percentage of Marines working on the aircraft will require security clearances which are required for the F-35.”

Read more: SOURCE YumaSun.com

Nog geen reacties op dit bericht. Vragen of opmerkingen zijn welkom!

Feb 20 2012

F-35 makes flight test with external weapons at Edwards

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl onder Global F35 News

The F-35, the military’s next-generation fighter jet that’s currently under development, has begun its first flight tests carrying external missiles at Edwards Air Force Base in the Mojave Desert.

The stealthy, supersonic fighter, built by Lockheed Martin Corp., has been undergoing tests since its first flight in late 2006.

(….)

On Feb. 16, an F-35 took off carrying two air-to-air missiles off its wing, Lockheed said. In addition, the F-35 carried two internal 2,000-pound bunker-busting bombs and two advanced medium range air-to-air missiles inside the two internal weapon bays.
No weapons were delivered during the test flight, Lockheed said.

Read more ….. SOURCE Los Angeles Times

Nog geen reacties op dit bericht. Vragen of opmerkingen zijn welkom!

Feb 20 2012

Het JSF dossier: tussenbalans standpunten politiek Den Haag

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl onder Aanschaf JSF

Den Haag - De Vaste Kamercommissie voor Defensie vergaderde woensdag 8 februari 2012 over het JSF-dossier. De politieke standpunten van voorstanders en tegenstanders blijken, ondanks sterk gewijzigde omstandigheden, onveranderd. Een tussenbalans in dit politiek gevoelige dossier.

Vier uur achtereen vergaderde de Vaste Kamercommissie voor Defensie op 8 februari over de Joint Strike Fighter. Bijna alle relevante stukken (brieven, rapportages) van de afgelopen twee jaar waren geagendeerd, een lijst van meer dan 40 punten. Bij de vergadering waren vrijwel alle politieke partijen vertegenwoordigde, zodat in de loop van de vergadering een goed beeld kon ontstaan van de huidige politieke mening in dit dossier. Alleen Partij van de Dieren, Christenunie en SGP lieten verstek gaan.

VVD-er Ten Broeke “JSF is goedkoper dan andere toestellen”

Als eerste kwam de VVD aan het woord. Zoals verwacht steunde VVD-er Han ten Broeke de JSF volop. In zijn vurig pleidooi nam hij echter een loopje met de feiten. “De 800 miljoen die Nederland in het project geïnvesteerd heeft is al lang terugverdiend aan compensatie orders” (Opmerking redactie: € 800 miljoen omzet met gemiddeld 8% marge is € 64 miljoen; deze moet tegenover de € 800 miljoen belastinggeld, cq. industriesubsidie gesteld worden, pas bij € 6,4 miljard harde industrie orders is dat niveau dus bereikt). Hij baseerde zich hierbij op de cijfers van PWC uit februari 2009. PvdA-er Angelien Eijsink liet hem weten dat deze cijfers allang achterhaald zijn en destijds door het CPB als onjuist gekwalificeerd waren. Het merendeel van de compensatieorders betreffen raamcontracten. Raamcontracten waarvan het maar ooit de vraag is of die ingevuld gaan worden. Bovendien is een uitgave van 800 miljoen niet terugverdiend door eventuele tegenorders van die grootte. Daar is een veelvoud van dat bedrag voor nodig. Ten Broeke toonde zich niet onder de indruk en bleef geloven in zijn eigen waarheid. Terwijl alle deelnemende landen, waaronder ook Amerika zelf en ook Hillen de voortdurende prijsstijgingen een doorn in het oog is, beweerde ten Broeke bijna het omgekeerde. De JSF was in zijn ogen helemaal niet een duur toestel. “Neem nu de Saab Gripen, Zwitserland betaalt maar liefst 155 miljoen US dollar per stuk daarvoor. Heel wat meer dan de JSF ooit zal kosten”. Eijsink wees hem op de feiten. De scherpe all-in prijs van de offerte van de Saab Gripen NG in 2009, € 4,5 miljard voor 85 toestellen, deed vriend en vijand verwonderen. Deze lag toen al ver onder de stuksprijs van de JSF. De stuksprijs van de JSF is nadien alleen maar hoger geworden. Ten Broeke leek het allemaal niet te raken. Ten Broeke gaat nog steeds uit van een JSF prijs rond de € 55 miljoen. Hij ging door: “De Saab Gripen NG bestaat nog helemaal niet en zal waarschijnlijk nooit verder komen dan de tekentafel”. Ook SP-er Jasper van Dijk probeerde ten Broeke nog eens met de juiste cijfers te confronteren: De prijs per vlieguur van de JSF is inmiddels al twee keer zo hoog als van de F-16”. Vergeefse moeite. Ten Broeke nam niets terug. Nuanceerde zelfs niets. De oppositiepartijen verzuchten: “Dit gegoochel met cijfers doet u, heer Ten Broeke, nu altijd”.

CDA benadrukt belang werk voor Nederlandse industrie.

CDA-er Knops toonde zich ook zonder meer voorstander van de JSF, maar bleef met zijn argumenten binnen de marges van het aanvaardbare, zonder te vervallen in gegoochel met cijfers of feiten. Hij herhaalde het bekende CDA standpunt en benadrukte het belang van de JSF voor de Nederlandse industrie, met name voor Stork. Hij pleitte voor het volop doorgaan met de verwerving van de JSF. Knops hierover: “Anders slachten we de kip met de gouden eieren”.

PVV: we zijn tegen JSF, maar stemmen voorlopig voor

PVV-er Hernandez bleef inhoudelijk oppervlakkig. “We zijn en blijven tegen de JSF, maar hebben voor de twee testtoestellen gestemd omdat we dat in het regeerakkoord ingeruild hebben tegen heel wat andere goede zaken.” De PVV’er liet weten, dat wat hen betreft samenwerking met andere landen kan, mits het de soevereiniteit van Nederland niet aantast.

Eijsink: Kandidatenvergelijking 2008 inmiddels volstrekt achterhaald

PvdA-er Angelien Eijsink verwoordde de vele veranderingen sinds december 2008. Toen werd de kandidatenvergelijking gepresenteerd. De JSF zou op alle fronten beter zijn dan de Saab Gripen NG en de F-16 advanced, aldus Defensie. De beoordeling vond plaats op de criteria: Prijs, kwaliteit en levertijd. Maar inmiddels weten we beter, betoogde Eijsink. De prijs is sterk gestegen en nog weten we het plafond niet, er zijn pagina’s met grote technische problemen en de levertijd is jaren uitgesteld. Kortom als je nu een kandidatenvergelijking houdt kan de uitslag wel eens heel anders zijn. Voordat in 2015 definitief besloten gaat worden is een nieuwe kandidatenvergelijking noodzakelijk. “Hoe zullen we anders ooit kunnen zeggen wat het beste toestel voor de beste prijs is”. Tijdens een recent werkbezoek aan de VS wees ze een generaal op de kritische geluiden van het GAO, de Amerikaanse Rekenkamer. Ze toonde zich geschrokken van het antwoord. Het GAO werd in de hoek gezet met “Dat zijn professionele criticasters”. Eijsink wees erop dat de informatie vanuit de Amerikaanse Defensie niet transparant is geweest, zelfs van het JPO niet waar een vertegenwoordiger van Nederland in zit. “Pas achteraf hoorden we dat het JSF project ontspoord was. De Kamer is in de maling genomen. We kunnen ons toch echt niet overleveren aan de goede bedoelingen die Panetta in een Valentijnsbrief aan Hillen schrijft. We hebben ons zelfs vastgezet. We zijn het enige land dat 4 MOU’s ondertekend heeft, maar we krijgen minder info dan anderen. En beloofde werkgelegenheid gaat niet naar Nederland, maar naar bedrijven in een andere landen. En Japan krijgt ook tegenorders, terwijl die van de plank kopen ”. Verder wees ze erop dat Hillen samenwerking met de Denen en Noren gestart is alleen gericht op de aanschaf van de JSF. “Dat is onjuist. Je zet je zelf nog meer vast door je te verbinden met andere landen. Er zal dan in 2015 weinig meer te kiezen zijn”.

D’66: stap alsnog uit testfase JSF

D’66er Hatchi pleitte voor verkoop van de twee testtoestellen en om uit de steeds duurder wordende testfase te stappen. Van de gelden konden veel militairen aan het werk blijven. “In de tijd van vele bezuinigingen is het niet meer vol te houden. We gaan nog steeds voor het beste toestel voor de beste prijs, maar steeds duidelijker is dat daarbij ook naar alternatieve toestellen gekeken moet worden. En dan een toestel kiezen die past bij onze ambitie”. Ook zij noemde de kandidatenvergelijking achterhaald.

Groen Links: wijst op verwervingswangedrag

GL Kamerlid El Fassed vroeg minister Hillen of hij kon instemmen met de kwalificatie van de Amerikaanse Staatssecretaris van Defensie (en chef inkoper) Frank Kendall, die op 6 februari 2012 publiekelijk zei “Putting the F-35 into production years before the first test flight was acquisition malpractice. It should not have been done, OK?”. (Zie JSFNieuws 6-feb-2012 “Pentagon geeft fouten toe”) Minister Hillen wilde echter niet zo ver gaan als zijn Amerikaanse collega, maar gaf toe dat er fouten zijn gemaakt.

SP: totaal uitstappen enige optie

SP-er Jasper van Dijk hekelde het JSF project. Hij verwees in zijn betoog meerdere keren naar de info van Johan Boeder en van JSFnieuws.nl. “De gekozen route is dwaas; Boeder heeft in 2009 al voor de Kamer uiteengezet dat de overlap van ontwikkelen, testen en produceren tot grote problemen gaat leiden. Maar de regering heeft zich doof getoond. De leus “Falen is geen optie” is ingeruild voor “Slagen is geen optie”. Het is een molensteen om onze nek. Slechts 52 zetels in de Kamer zijn voor de JSF. Onbemande vliegtuigen domineren straks de luchtmacht. Stap uit het JSF project, u maakt zich onsterfelijk populair”.

Minister Hillen erkent fouten en belooft nieuwe openheid

Nadat alle politieke partijen hun zegje hadden gedaan, ging minister Hillen in op de naar voren gebrachte vragen en standpunten. Minister Hillen erkende dat er fouten zijn gemaakt. “De beste straf voor de zonde is de pijn. En die is gevoeld”. Hij had zijn Amerikaanse ambtsgenoot Panetta op het hart gedrukt hem beter te informeren. Hij had hem verteld “niet meer uit de media zaken te willen vernemen, die hij zelf nog niet eens te horen heeft gekregen”. Hillen: “We hebben afspraken gemaakt met andere landen en Nederland is een betrouwbare bondgenoot. Daarom ga ik door met het JSF project, ook al sluit ik teruglopende aantallen niet uit. Bovendien besluit deze regering niet. Ik blijf binnen het besluit van de Tweede Kamer. Ik maak in gesprek met andere landen altijd het voorbehoud dat de definitieve keuze nog gemaakt moet worden. En de samenwerking met Noren en Denen is noodzakelijk omdat anders werkgelegenheid daarheen gaat. De Noren probeerden achter onze rug om het onderhoud van motoren binnen te halen. We hebben nu afspraken gemaakt om elkaar niet meer te beconcurreren. We moeten het gezamenlijk doen.” Hij wilde ondanks aandringen van Groen Linkser El Fassed niet bevestigen dat het om verwervingswangedrag ging, zoals de Amerikaanse staatssecretaris recent publiekelijke had toegegeven. “Die kwalificatie neem ik niet over”. “De kostenstijgingen zitten nog binnen onze norm. De prijs is natuurlijk niet oneindig op een krimpende markt”. Hillen beloofde voortaan zo transparant mogelijk te zijn en dat hij de interne controle zo sterk mogelijk zal organiseren. PvdA-er Eijsink toonde zich ingenomen met de nieuwe openheid, maar vond dat niet blind op het Pentagon vertrouwd kon worden. Ze pleitte daarom voor een betere “check and balances”.

Binnenkort Algemeen Overleg in Kamer

Namens Groen Links diende El Fassed een verzoek in tot een verlengd Algemeen Overleg. Deze zal binnenkort gehouden worden. Het lijkt er op, dat tijdens dit overleg Groen Links, SP, D-’66, SP en PvdA moties zullen indienen, al dan niet gezamenlijk. Groen Links zal vragen om een onafhankelijk onderzoek vanuit de Tweede Kamer. PvdA benadrukte het belang van onderzoek naar internationale samenwerking, al dan niet met de Noren en Denen, dat zich verder uitstrekt dan alleen de JSF. D-’66 pleitte voor het uit de testfase stappen en de twee testtoestellen te verkopen en SP pleit opnieuw voor het totaal uit het JSF project te stappen.

De balans opgemaakt

De standpunten van de VVD en CDA – beiden onwrikbaar voorstander van de JSF, ondanks de sinds de Kandidatenvergelijking van 2008 sterk gewijzigde omstandigheden – zullen niet veranderen. De PVV – tegenstander van de JSF, maar voorlopig voorstemmer – zal vanwege afspraken in het gedoogakkoord, de oppositie echter niet kunnen steun. Hiermee zal er uiteindelijk voorlopig niets veranderen in dit politiek gevoelige dossier tot de volgende verkiezingen.

Auteur: Jan Glas, Leeuwarden

JSFNieuws/07feb2012/JG-jb

Nog geen reacties op dit bericht. Vragen of opmerkingen zijn welkom!

Feb 17 2012

New F-16V version signal that F-35 program is in trouble?

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl onder Concurrentie, F-16

SINGAPORE, Feb. 15, 2012 – Lockheed Martin unveiled a new version of the F-16 today at the Singapore Airshow. The F-16V will feature enhancements including an active electronically scanned array (AESA) radar, an upgraded mission computer and architecture, and improvements to the cockpit – all capabilities identified by the U.S. Air Force and several international customers for future improvements.

With nearly 4,500 F-16s delivered, this is a natural step in the evolution of the world’s most successful 4th generation fighter. The Fighting Falcon program has continually evolved as it began with the F-16 A/B as the lightweight fighter then transitioned to F-16 C/D and Block 60 versions as customers’ requirements changed.

AESA radars offer significant operational capability improvements. Lockheed Martin has developed an innovative solution to affordably retrofit this key technology into existing F-16s. The F-16V configuration is an option for new production jets and elements of the upgrade are available to most earlier-model F-16s. The “V” designation is derived from Viper, the name fighter pilots have called the F-16 from its beginnings.

“We believe this F-16V will satisfy our customers’ emerging requirements and prepare them to better interoperate with the 5th generation fighters, the F-35 and F-22,” said George Standridge, Lockheed Martin Aeronautics’ vice president of business development.

The F-16 is the choice of 26 nations. The F-16 program has been characterized by unprecedented international cooperation among governments, air forces and aerospace industries.

Source: Press Release Lockheed Martin; 15-feb-2012

Comments editor:
Important reason is to generate new order to fill the hole left by the delayed F-35 production. It seems Lockheed Martin is looking for new opportunities that would carry the F-16 line through 2015 and beyond.
Key item of the new version is the active electronically scanned array (AESA) radar and a modernized cockpit and mission computer.
Analyst are seeing it as a signal: when Lockheed Martin actively promotes the F-16 in the market place, that will be a sure acknowledgement that the F-35 programme is in serious trouble and they don’t want to loss their fighter jet market share. When new F-16V Viper jets are sold as a replacement of old F-16A/B/C/D, these sales will block future sales of new F-35’s.
In that case the new F-16V is bad news for the world wide F-35 industrial supply chain, that has heavily invested in F-35 production facilities.

Nog geen reacties op dit bericht. Vragen of opmerkingen zijn welkom!

Feb 16 2012

Manufacturing the F-35

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl onder Global F35 News

Earlier, we interviewed Frank Dougherty, Vice President, F-35 Production Operations provided an update on F-35 manufacturability. Dougherty has extensive experience with both the F-22 and the F-16, and has significant domain competence in what it takes to build a combat aircraft.

Read more …… SOURCE Second Line of Defense (including an intersting slideshow highlights production going on in the factory.

Nog geen reacties op dit bericht. Vragen of opmerkingen zijn welkom!

Feb 15 2012

Italy to buy only 90 F-35’s (41 jets cancelled)

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl onder Global F35 News

Italy is cutting an order for Joint Strike Fighter combat jets by more than 30% (41 aircraft) as part of the country’s austerity measures.

Defence Minister Giampaolo Di Paola says the nation will buy 90 of the F-35 aircraft made by Lockheed Martin. The original order was for 131 jets.

That should save Italy 5bn euros ($6.6bn; £4.2bn) from the original cost of 15bn euros.

Read more…….. SOURCE BBC News Business

Nog geen reacties op dit bericht. Vragen of opmerkingen zijn welkom!

Feb 14 2012

Canada: possible further cut of F-35 fighter jets

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl onder Global F35 News

Defense News reports from Canada:

Prime Minister Stephen Harper opened the door Feb. 14 for a possible cut in the number of F-35 fighter jets Canada will buy, after reports that the United States was scaling back its purchase plans.
“There’s a budget for that and the government has been clear, we will operate within that budget,” Harper said in parliament about the project.

(…..)
If the United States now buys fewer of the F-35 fighter jets, the price for each would further increase, and if Canada is not ready to spend more, it would have to scale back the number of jets it buys to stay within budget.

Original planning of Canada was to buy 80 F-35 Joint Strike Fighters as a replacement for the obsolete F/A-18 Hornets. In 2010 Canada cancelled 15 jets of the original requirement, bringing it back to only 65 jets.

Read more ….. SOURCE Defense News

Nog geen reacties op dit bericht. Vragen of opmerkingen zijn welkom!

Feb 13 2012

Italy: cut from 131 to 100 JSFs seen likely

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl onder Global F35 News

Defense News reports:

“An Italian government cabinet meeting on Feb. 14 is set to discuss cuts to defense programs that could include a trimming of the number of Joint Strike Fighters the country buys.
Italian defense minister Giampaolo di Paola will then detail the cuts in an address to the defense commissions of the lower house and Senate of the Italian parliament on Feb. 15.”

Attention will also be focused on the JSF program, with a cut from 131 to about 100 aircraft seen likely. The Defense Council warned of cuts to “some significant investment programs.”
The JSF program, with an expected outlay of 15 billion euros, has come under political attack in Italy as Prime Minister Mario Monti cuts spending and raises taxes to tackle an economic crisis
.”

Even if Italy’s order was “much lower” than the proposed 131 aircraft, he said, Italy’s “entrepreneurial decision” to offer assembly work to other JSF partners, starting with Holland, would help keep the facility going.”

Read more….. SOURCE Defense News

Nog geen reacties op dit bericht. Vragen of opmerkingen zijn welkom!

Feb 13 2012

US defensiebegroting FY2013: US$ 15 miljard bezuinigd op JSF’s

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl onder Andere JSF landen

UPDATED

Williamsburg, VA - Vandaag werd de Amerikaanse defensiebegroting voor Fiscaal Jaar 2013 gepresenteerd. Enkele opvallende feiten met betrekking tot het Joint Strike Fighter: herstructuring, lagere aantallen en prijs per stuk hoger dan twee jaar geleden. Daarentegen worden opnieuw meer Boeing F/A-18 Super Hornets en Growlers gekocht dan F-35’s, voor een fractie van de F-35 prijs.

Uit de gepubliceerde budgetplanning komt naar voren, dat het Pentagon circa US$75 miljard wil bezuinigen door reorganisatie van materieelverwerving. Een groot deel van deze bezuinigingen wordt gevonden binnen het F-35 Joint Strike Fighter programma; hierop zal de komende vijf jaar US$15,1 miljard worden bezuinigd door herstructurering en aankoop van minder toestellen dan eerder gepland. De komende vijf jaar worden 179 toestellen geschrapt (Dit is meer dan het totale geplande aantal van Nederland, Denemarken en Noorwegen samen !!). Het schrappen door de USA van zoveel toestellen leidt tot hogere kosten voor de andere landen, die de komende vijf jaar toestellen aanschaffen.

In de samenvatting van de Amerikaanse defensiebegroting staat inzake de F-35 Joint Strike Fighter te lezen:
The FY2013 Program restructures the Joint Strike Fighter program to reduce concurrency (overlap testen en productie). The budget procures 29 aircraft: 4 F-35C (CV) for the US Navy, 6 F-35B (STOVL) for the US Marine Corps, and 19 F-35A (CTOL) for the US Air Force in FY2013.

Overzicht van F-35 budget cijfers

Totaal bedrag ontwikkeling en aanschaf:
FY2013: US$ 9,171 miljard
FY2012: US$ 9,246 miljard
FY2013: US$ 9,602 miljard
Hier is dus sprake van een dalende lijn, in plaats, zoals jarenlang verondersteld een stijgende lijn. Dit heeft gevolgen voor de betrokken bedrijven in de defensie-industrie, wereldwijd.
Dit komt o.a. tot uitdrukking in de dalende aantallen:
FY2013: 29 stuks, de zogeheten LRIP6 serie, ofwel 6e pre-productieserie
FY2012: 31 stuks, de zogeheten LRIP5 serie
FY2011: 35 stuks, de zogeheten LRIP4 serie.
Ook in de Future Year aanschafplannen is sprake van voorlopig laagblijvende aantallen.

Prijs per stuk van de luchtmacht versie
De prijs van de luchtmachtversie, de F-35A, is bepaald niet aan het dalen, zoals in 2007 en 2008 werd verondersteld in de Nederlandse Tweede Kamer. Tegenvallers bij de ontwikkeling, dure aanvullende modificaties nog tijdens de bouw en lagere productie aantallen zijn hieraan debet. Van de vroeger veel aangeprezen “learning curve” is geen sprake.
De all-in prijzen staan nog zeer ver af van de door Lockheed Martin en in de Nederlandse Kandidatenvergelijking gehanteerde prijsniveaus, die eerder rond de 55 miljoen liggen.

Hier de all-in prijzen voor een F-35A:
FY2013: 19 stuks voor US$ 3,565 miljard = US$ 188 miljoen per stuk (LRIP6, 9% duurder dan LRIP4)
FY2012: 18 stuks voor US$ 3,518 miljard = US$ 195 miljoen per stuk (LRIP5)
FY2011: 25 stuks voor US$ 4,302 miljard = US$ 172 miljoen per stuk (LRIP4)

Opmerkelijk is de US$ 172 miljoen voor een toestel uit de LRIP4 serie. Dit is aanzienlijk meer dan de Koninklijke Luchtmacht van Nederland betaalt. Dit betekent (a) de US Air Force betaalt meer dan Nederland; (b) het Nederlandse publiek is niet juist voorgelicht over de prijs) of (c) de USA, en Amerikaanse belastingbetaler, subsidieert de Nederlandse F-35A in enigerlei vorm.

Boeing Super Hornets: succes duurt voort

Wat Boeing nooit had kunnen denken, circa 10 jaar geleden, dat is, dat het succes van de F/A-18 Super Hornet/Growler serie voortduurt. In alle jaren FY2011 t/m FY2013 zijn ruimschoots meer van deze toestellen gebudgeteerd, dan F-35’s.
In FY2011, totaal 53 F/A-18 en E/A-18G; in FY2012 totaal 40 stuks, in FY2013 opnieuw 38 stuks. Deze aanvullende F/A-18 en E/A-18 aankopen zullen vrijwel zeker ten koste gaan van de uiteindelijke aantallen F-35 toestellen die gekocht worden.
Ander interessant detail, de all-in prijs van de F/A-18:
IN FY2013 wordt US$ 79 miljoen betaalt voor een actuele Boeing F/A-18E/F Super Hornet, bij een productie van 26 stuks.
De aanvullende aankopen beteken voor Boeing tevens, dat de productielijn voorlopig nog open kan blijven en vergroot de kans op exportorders.

Meer details volgens zo spoedig mogelijk, blijf deze website volgen.
Auteur: G.K.

JSFNieuws/13feb2012-GK-WilliamsburgVA-USA.

Nog geen reacties op dit bericht. Vragen of opmerkingen zijn welkom!

Feb 13 2012

Slowdown JSF orders from USA negative signal

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl onder Global F35 News

Reuters reports from Washington:
Washington’s plan to further slow production of the F-35 Joint Strike Fighter is prompting its eight foreign partners to rethink their own orders, threatening a vital revenue stream for Lockheed Martin Corp and slowing its drive to make the stealthy new fighter jet as affordable as promised.”

Behind the scenes, the partners are frustrated by such mixed messages and Washington’s new go-slow approach, which comes just as the program is showing real progress on flight tests and other technical issues, these sources said.
“They see progress in the test program and are scratching their heads why Washington is slowing down its orders,” said one of the sources, who was not authorized to speak publicly. “If they’re short of money, they should just say so.”"

Everybody says they’re committed to this program, but when Washington changes its orders, it destabilizes everybody,” said one industry official who was not authorized to speak publicly.”

Read more……… SOURCE Reuters 10-feb-2012 US F-35 production slowdown may delay foreign orders

Nog geen reacties op dit bericht. Vragen of opmerkingen zijn welkom!

« Vorige - Volgende »