Archief van de april, 2012

Apr 28 2012

JSF: de straaljager die alles opeet binnen het Pentagon

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl onder Andere JSF landen

Washington – De Amerikaanse defensie analist Winslow Wheeler waarschuwt deze week dat een herziening van de F-35 kostenbegroting, planning en prestaties — drie essentiële maatstaven voor elk Pentagon programma – aantoont dat de problemen in het JSF programma fundamenteel zijn en nog steeds toenemen. In zijn ogen verdient de Amerikaanse luchtmacht een beter toestel en de belastingbetaler een goedkopere. Een Nederlandse vertaling van zijn laatste publicatie “The Jet that ate the Pentagon”.

De Verenigde Staten doet een gigantische investering in de F-35 Joint Strike Fighter, door de voorstanders gerekend tot – volgens hun telling – de vijfde generatie gevechtstoestellen.
Beschouwd als bijna onzichtbaar voor de radar en in staat om elk toekomstig slagveld te overheersen, zal de F-35 de meeste gevechtstoestellen in de inventaris van de US Air Force, de US Navy en het US Marine Corps, alsook van minstens negen geallieerde landen moeten vervangen, en zal het deel uitmaken van deze strijdkrachten gedurende de komende 55 jaar.
Echter, het is geen geheim dat het JSF programma – het meest kostbare wapenprogramma in de Amerikaanse geschiedenis – een grote aaneenschakeling is van problemen.

Deze maand konden we lezen dat het Pentagon het prijskaartje van de F-35 opnieuw met US$ 289 miljoen verhoogd heeft – slechts de laatste verhoging in een lange, lange serie – en dat verwacht wordt dat het programma voor een verbijsterend aandeel van 38 procent beslag legt op het geld dat het Pentagon beschikbaar heeft voor materiaal aanschaffingen, er vanuit gaande dat de kosten niet verder zullen toenemen.

De vele problemen van het JSF programma worden erkend, dit blijkt wel omdat ze genoemd worden in de voorstellen voor Pentagon defensiebezuinigingen door leiders vanuit het hele politieke spectrum, inclusief afgevaardigde. Barney Frank (D-Mass.), senator. Tom Coburn (R-Okla.), President Barack Obama’s National Commission on Fiscal Responsibility and Reform, en budget goeroes zoals voormalig senator Pete Domenici (R-N.M.) en Alice Rivlin, voormalig directeur van het Congressional Budget Office and Office of Management and Budget.

Hoe slecht het er voor staat? Een herziening van de F-35 kostenbegroting, planning en prestaties — drie essentiële maatstaven voor elk Pentagon programma – toont aan dat de problemen fundamenteel zijn en nog steeds toenemen.

Allereerst: kostengroei

Allereerst, met betrekking tot de kosten – een factor die in het bijzonder van belang is bij een onder druk staand defensie budget – de F-35 is simpelweg onbetaalbaar.
Hoewel het toestel oorspronkelijk was bedoeld als een lage-kosten oplossing, hebben grote kosten stijgingen het project het afgelopen decennium geteisterd. Afgelopen jaar heeft de Pentagon top het Congress meegedeeld dat de aanschafprijs opnieuw 16% is toegenomen, namelijk van totaal US$ 328 miljard naar US$ 379 miljard voor 2457 aan te schaffen toestellen. Geen zorgen echter, ze beloofden opnieuw uiteindelijk de kostengroei onder controle te zullen krijgen.
Het resultaat? Dit jaar in februari, bleek het prijskaartje opnieuw 4% hoger te zijn, toenemend naar US$ 396 miljard en daarna nog verder nu in april. Verwacht nu niet dat de kostenstijgingen nu ten einde zijn: Het test programma is slechts 20 procent voltooid, zoals de Amerikaanse rekenkamer recent heeft gerapporteerd en de zwaarste testen moeten nog plaats vinden. Over het geheel genomen is de kostengroei in het project 75 procent ten opzichte van de oorspronkelijke ramingen uit 2001 ter grootte van US$ 226.5 miljard — en dat was voor een groter aantal van 2.866 toestellen.

Stuksprijs nu al gemiddeld US$ 161 miljoen

Honderden F-35’s zullen al gebouwd worden voor 2019, wanneer de initiële testfase eindelijk voltooid is. De aanvullende kosten om modificaties aan te brengen om de onvermijdelijk optredende tekortkomingen, die ontdekt zullen worden, te herstellen is onbekend, maar zal zeker de US$ 534 miljoen overschrijden die tot op heden al bekend is op basis van uitgevoerde testen.
De totale stuksprijs voor elke individuele F-35 bedraagt nu al US$161 miljoen, en dit is slechts een tijdelijke bovengrens. Verwacht nog meer stijgingen begin 2013, wanneer een nieuwe ronde van defensiebezuinigingen zoals goed als zeker het Pentagon zal treffen, en de F-35 nog meer treffers zal hebben te incasseren in de vorm van dalende aantallen die aangeschaft zullen worden. Dit zal leiden tot een stijging van de kosten per stuk van elke toestel.

F-35 twee keer zo duur in gebruik als een F-16

Een laatste opmerking over de uitgaven: De F-35 zal in werkelijkheid een veelvoud kosten van de genoemde US$ 396 miljard, die hiervoor werd genoemd. Dat is namelijk de huidige schatting van de aanschafkosten, niet de totale levensduur kosten om met het toestel te vliegen. Deze huidige aanname voor de gebruikskosten (van alleen de Amerikaanse toestellen) is US$ 1.100 miljard, waardoor alleen al voor de Verenigde Staten het JSF project uitkomt op US$ 1.500 miljard, meer dan het jaarlijkse Bruto Nationaal Product van een land als Spanje. En die schatting is dan nog ruimschoots optimistisch. Het gaat er vanuit dat de F-35 slechts 42% duurder in gebruik zal zijn dan een F-16, maar de F-35 is vele malen meer ingewikkeld. Het enige andere “vijfde generatie” toestel, de F-22, afkomstig van dezelfde fabrikant, is in sommige opzichten minder complex dan de F-35, maar kostte in 2010 driehonderd procent meer qua gebruikskosten per uur dan de F-16. Wilt u een conservatieve schatting te geven, ga er dan van uit dat de F-35 twee keer zo duur is in gebruik als de F-16.
Nu dus al onbetaalbaar, de F-35 prijs gaat verder slechts een kant op: omhoog

Volgende punt: levertijd met ruim 9 jaar overschreden

De F-35 is niet alleen duur – het toestel is ver achter op schema. Het eerste plan was om een eerste serie F-35’s gevechtsklaar beschikbaar te hebben in 2010. Daarna werd dit uitgesteld naar 2012. Maar recent nog hebben de diverse strijdkrachtonderdelen gezegd dat de datum voor opeationeel gebruik “nader vastgesteld moet worden”. Een nieuw doel is hierbij 2019, een jaar dat informeel is gesuggereerd in een recente hoorzitting voor een Senaatscommissie – bijna 10 jaar te laat.

Maar dan ook nog: prestaties vallen tegen

Indien de prestaties van de F-35 nu spectaculair zouden blijken te zijn, dan zou het de hoge kosten en het lange wachten waard zijn. Maar dat is niet zo. Al zou het gevechtstoestel voldoen aan de oorspronkelijke specificaties – en dat zal niet het geval zijn – dan nog zal het een grote teleurstelling blijken te zijn. De reden dat de JSF zo middelmatig zal uitpakken is tevens een verklaring voor het feit dat het toestel onbetaalbaar is geworden en nog jaren lang op zich zal laten wachten.
Uit gesprekken over de F-35 met luchtvaart- en materieelaankoop experts – sommigen van hen verantwoordelijk voor uiterst succesvolle toestellen zoals de F-16 en A-10, en anderen met tientallen jaren ervaring binnen het Pentagon, inclusief het volgen van de aanloopfase en vroege F-35 historie - leerde ik dat de F-35 problemen onlosmakelijk ingebakken zitten in het
hele DNA van de F-35.

Fout basisontwerp is onoplosbaar kernprobleem

Het ontwerp ontstond in de late jaren tachtig van de vorige eeuw bij het Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), het Pentagon agentschap dat een ongeëvenaarde reputatie heeft verworden voor bijzondere innovaties. Het ontwerp vloeide voort uit een voorstel voor een zogeheten “short takeoff and vertical-landing aircraft”, (afgekort als STOVL) dat supersonig zou moeten worden. Dit vergde een airframe ontwerp dat — tegelijkertijd – kort moest zijn, haast stomp, en eenmotorig (STOVL), en anderzijds slank, lang, en met veel reserve stuwkracht, zoals gebruikelijk bij toestellen met twee motoren.
President Bill Clinton’s Pentagon vergrote de problemen nog verder door aan het ontwerp – al een groot compromis – de eis te stellen dat het een multirole toestel moest zijn, zowel geschikt voor luchtverdediging alsook geschikt als bommenwerper. Dit vergde meer moeilijke afwegingen tussen wendbaarheid en gewicht, en een airframe geoptimaliseerd om zware lasten mee te torsen. Betrokkenen uit het Clinton-tijdperk brachten tevens “stealth” in als extra ontwerp eis, wat een speciale aerodynamische vormgeving vroeg en dure onderhouds-intensieve coatings om radarreflecties te reduceren. Zij voegden tevens twee interne wapenruimen toe, waardoor het permanente gewicht en de luchtweerstand vergroot werd. Bovendien maakten ze er een toestel van voor alle strijdmachtonderdelen, luchtmacht, marine en mariniers, wat nog meer uiteenlopende eisen meebracht wat tot nog meer compromissen leidde..

Volgende fout: overlap tussen ontwerpfase en productie

Tenslotte, eveneens gedurende de regering Clinton, verzonnen voorstanders van de JSF een aankoop strategie waarbij ontwikkeling en productie elkaar gingen overlappen.
Dat hield in dat honderden exemplaren van de F-35 zouden worden geproduceerd, en dat de uiteindelijke financiële en politieke toezeggingen zouden zijn gemaakt, nog voordat de test resultaten lieten zien wat er eigenlijk gekocht ging worden..
Dit groteske weinig goeds belovende plan heeft reeds geresulteerd in een grote hoeveelheid problemen – en nog 80 procent van de testvluchten moet nog uitgevoerd worden. Als een denkbeeldige vliegende piano, mist de F-35 de wendbaarheid van de F-16 in luchtverdedigingsmissies en de wapenlading en het vliegbereik van de F-15E Eagle in de aanvalsmissies, en kan het slechts in de verste verte vergeleken worden met de A-10 voor zogeheten close air support missies op lage hoogte voor ondersteuning van troepen die betrokken zijn bij een grondgevecht. Om het nog erger te maken, de F-35 zal niet in staat zijn vaak genoeg het luchtruim te kiezen om deze missies uit te voeren – of even belangrijk, de vliegers te trainen – omdat zijn complexiteit veel onderhoud nodig heeft waardoor de beschikbaarheid vermindert. Het toestel dat het meest op de F-35 lijkt, de F-22 Raptor was gedurende 2010 slechts in staat om 15 uur per maand te vliegen.

Stealth als eigenschap zwaar overdreven

De middelmatigheid van de F-35 is niet te compenseren met zijn “vijfde generatie” eigenschappen, waarvan “stealth” de meest belangrijke is. Ondanks wat velen geloven, “stealth” betekent niet: onzichtbaar voor radar. Het houdt alleen in “beperkte detectie door sommige typen radar onder bepaalde hoeken”. Anders gezegd, bepaalde radars, sommigen daarvan al redelijk lang bestaand, kunnen “stealth” toestellen op redelijk grote afstand waarnemen en zeker onder bepaalde hoeken. De ultieme tekortkoming van stealth werd gedemonstreerd tijdens de Kosovo oorlog van 1999, toen een bejaarde Sovjet radar met bijbehorende raketinstallatie in staat bleken één “stealth” F-117 bommenwerper neer te schieten en een andere zwaar te beschadigen.

De luchtmacht verdient een beter, de belastingbetaler een goedkoper toestel

Kortom: De F-35 is niet het wondertoestel dat de voorstanders er van maken. Het is qua prestaties een gigantische teleurstelling, en in sommige opzichten een stap achteruit.
De problemen van de JSF vormen integraal onderdeel van het ontwerp en kunnen slechts opgelost worden door opnieuw te beginnen met een schone lei.
Het wordt tijd voor minister van defensie Leon Panetta, voor de Amerikaanse strijdmacht onderdelen en het Congress de feiten onder ogen te zien.
Deze feiten zijn: de F-35 is een onbetaalbaar middelmatig toestel, en het programma kan niet vlot getrokken worden door welke combinatie van modificaties en kostenbeheersingsprojecten dan ook. Er is slecht één ding dat overblijft voor de F-35: trek de stekker er uit. De Amerikaanse strijdkrachten verdienen een veel beter toestel en de belastingbetalers verdienen een veel goedkopere. De vuilniscontainer wacht reeds……..

Over de auteur:
Winslow Wheeler is directeur van het Straus Military Reform Project bij het Center for Defense Information. Voordien werkte hij 31 jaar voor Republikeinse en Democratische senatoren op Capitol Hill en voor de Amerikaanse rekenkamer op het gebied van nationale veiligheid en defensie.

Over het artikel
Dit artikel werd oorspronkelijk gepubliceerd in de USA op de website Foreign Policy onder de titel “The Jet that ate the Pentagon“.
JSFNieuws vroeg en kreeg van de auteur toestemming om dit artikel over te nemen. Hier het volledige artikel, vertaald in het Nederlands door Johan Boeder te Kesteren.

Het is toegestaan het vertaalde artikel voor herpublicatie in andere media of tijdschriften te gebruiken, mits de bron vermeld wordt.

Een reactie op dit bericht...

Apr 23 2012

Strike at Lockheed Martin Fort Worth

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl onder Global F35 News

Bloomberg Business Week reports from the Lockheed Martin plant in Fort Worth:

dozens of Lockheed Martin workers started picketing Monday at a North Texas plant where F-35 stealth fighter jets are made, as well as outside flight test centers in two other states.
The strike by Fort Worth-based Machinists Local 776 began after the 3,600 union members voted overwhelmingly Sunday to reject the aerospace company’s latest contract offer
.

(….)

Union members also were picketing Monday outsidethe flight test centers at Edwards Air Force Base and Patuxtent River Naval Air Statio. Each flight test center has fewer than 150 union members.

The International Association of Machinists and Aerospace Workers District Lodge 776 represents about a quarter of the 14,000 workers at the Lockheed Martin plant. Those on strike do most of the aircraft assembly and manufacturing work on the F-35 and F-16 fighter jets or service the machines

Read more: Bloomberg BusinessWeek 23-apr-2012

Nog geen reacties op dit bericht. Vragen of opmerkingen zijn welkom!

Apr 23 2012

First flight F-35B UK - BK-1

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl onder Global F35 News

The first F-35 for the United Kingdom, a LRIP-3 series F-35B flew the first time on 13-apr-2012.
The F-35B, BK-1, was piloted by Lockheed Martin test pilot Bill Gigliotti and is the first international F-35 to fly.
Planning is that the aircraft will complete a series of checkout flights prior to the acceptance by the UK MoD.

Source: Lockheed Martin

Nog geen reacties op dit bericht. Vragen of opmerkingen zijn welkom!

Apr 17 2012

UK press: Cameron ‘has decided on F-35B’

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl onder Global F35 News

DefenceManagement.com reports from UK:

Prime Minister David Cameron has chosen to revert to ordering the F-35B Short Take-Off and Vertical Landing (STOVL) variant for the UK’s future aircraft carriers after the move was recommended by military chiefs, it has been reported.

Cameron is said to have resisted the decision after naming the carrier variant F-35C as the government’s preferred option in 2010’s Strategic Defence and Security Review, but the estimated £1.8bn cost of converting the under-construction Queen Elizabeth class carriers to operate a catapult launch system was reportedly deemed unaffordable.
(……)

Labour commented:

“This was all so avoidable. There are now very serious issues around cost, capability and timescale which must be resolved. This disarray is causing deep concern and undermining our country’s interests.”

Read more: DefenceManagement.com 17-apr-2012

Editor comment: The article was based on news in the Daily Mail, however the UK MOD (as usual) has denied it and debunked the ’source’ as false. Time will learn………

Nog geen reacties op dit bericht. Vragen of opmerkingen zijn welkom!

Apr 17 2012

Turkey proposes cost-cutting measure to US on F-35 project

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl onder Global F35 News

Turkish newspaper Hurriyet Daily News reports:

With the cost of the US F-35 fighter jet project increasing on a daily basis, Turkey wants to be part of the manufacturing process, which could greatly cut costs.

The Undersecretariat for Defense Industries (SSM) has made an offer to the United States for greater Turkish involvement in the manufacturing of the Joint Strike Fighter F-35, which would cut the cost of the project by around $3.5 billion.

SSM Undersecretary Murad Bayar put forward the proposal to Michael Camunez, the U.S. Assistant Secretary of Commerce, when the two met in Ankara on April 5, the Hürriyet Daily News has learned.
It is widely speculated in the international media that the cost of the program is increasing day by day, even though the main contractor Lockheed Martin has announced precautions to cut it down.

Read more: Hurriyet Daily News

Nog geen reacties op dit bericht. Vragen of opmerkingen zijn welkom!

Apr 16 2012

Dutch minister Hillen: RNLAF will have fewer F-35s

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl onder Global F35 News

Up to now, even when obvious that the budget was not available, the Dutch DMO used “a planning number” of 85 F-35 fighter planes.
However, in an interview with Dutch television programme Buitenhof Defence Minister Hans Hillen said: “When we signed the MOU-SDD in 2002 (for the F-35) we took the number of F-16s at the time as a basis. And when I became minister (2010) we had around 90 F-16s. Now we have 68 F-16s. The next cabinet will decide about the F-35. It will certainly be fewer.”

Originally The Netherlands planned to buy a total of 85 F-35 planes over the period 2014 to 2021, the Dutch Defence Ministry said in a letter to parliament last year. In the 2010 budget about 6.7 billion euros had been budgetted. But in 2011 the Ministry of Defence decreased the budget to the level of 2002 and has reserved 4.5 billion euros (US$ 6 billion) to replace the existing F-16 fighters, including training, spareparts, basing, etcetera. With the current budget and at the current F-35 price level the RNLAF will end up with about 48-50 F-35s.

Nog geen reacties op dit bericht. Vragen of opmerkingen zijn welkom!

Apr 11 2012

AFM: “F-35B a wheezy pig”

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl onder Global F35 News

In an interesting article on the British F-35C/F-35B Airforce Monthly gives an analysis of the UK “will they won’t they” situation and the currently ongoing debate.

The article also reports that the F-35B would not be carrying out a vertical landing on British carriers, but has to do a so called “Ship Rolling Vertical Landing” (SRVL), where there is a considerable forward vector component to the aircraft as it lands. This both increases the risk to the aircraft (with the F-35B already being made from lower strength materials), and increases deck area required to recover an aircraft.

Without SRVL, the F-35B cannot return sufficient fuel and payload to the deck, meaning that remaining ordnance would have to be jettisoned each time…….
The lower range of the F-35B, limitations in distances from alternative landing points is highlighted in comparison with the F-35C.

One interesting quote

The F-35B can be described as a ‘wheezy pig’. Its performance in the vertical landing regime means it cannot safely recover with a full load of weapons in the internal bays, particularly when operating in the 35-degree centigrade average summer temperatures in the Arabian and Indian Ocean. These weapon bays, already smaller than the F-35C, are limited to two AIM-120C missiles and two 500lb (230KG) Paveway IV bombs (actually 660lb/300kg with guidance kit). In order to have enough landing performance, the aircraft an only fly with two Paveways, relying on its Low Observability (LO) to defend itself from the thread of hostile aircraft. However, the limited impact of the 500lb Paveway when compared to the 2,000lb (900kg) Joint Direct Attack Munition (JDAM) being flown in the F-35C causes the Coalition Forces Air Component Commander (CFACC) to remove the F-35B from the master attack plan on Day 1 of the conflict when the enemy integrated air defence system is still potent.

Source: Airforce Monthly - May 2012

Nog geen reacties op dit bericht. Vragen of opmerkingen zijn welkom!

Apr 06 2012

Canada: internal failing with F-35 selection proces

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl onder Global F35 News

Candadian newspaper The Globe and Mail reports:

This week, the Auditor-General methodically recounted internal failings with the jet-purchase program, as in the Department of National Defence’s not properly consulting other departments, not providing complete information to ministers (a charge the department denies), and framing a possible competition for the country’s new fighter in such a way that only the Lockheed Martin F-35 Lightning II could win.

…..

All those robust assertions about the 65 fighters costing $9-billion from the Prime Minister, his defence ministers (Gordon O’Connor and Peter MacKay) and parliamentary secretary Laurie Hawn (a former pilot) have turned out to be wrong. What they’ll cost, how many the government can actually afford to buy and whether the government will push the “eject” rather than the “reset” button are all fair questions today.

…..

And in Canada we can find the same story, same method (what a coincidence!) as in Norway, The Netherlands and Australia:

That’s when the “in for a penny, in for a pound” began. With each new phase, Canada put in more money, time and energy, it being clear that National Defence wanted the F-35 and nothing else.

Read more ….. Globe and Mail 6-apr-2012 “Selling the F-35 in for a penny, in for a pound

Nog geen reacties op dit bericht. Vragen of opmerkingen zijn welkom!

Apr 04 2012

First Dutch F-35 rolls out

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl onder Global F35 News

FORT WORTH, Texas –– The first F-35 Lightning II for The Netherlands rolled out of the F-35 production facility on April 1. This is the latest step in the production process leading to its eventual assignment to Eglin AFB, Fla., later this summer.

The Netherlands will use the conventional takeoff and landing (CTOL) jet, known as AN-1, for training and operational tests for pilots and maintainers. AN-1 will undergo functional fuel system checks before being transported to the flight line for ground and flight tests in the coming weeks.

The Royal Netherlands Air Force continues to be at the forefront of flight testing and pilot training and remains at the leading edge of advanced 5th Generation fighter technology.

Source: Lockheed Martin, press release 04-Apr-2012

Nog geen reacties op dit bericht. Vragen of opmerkingen zijn welkom!