Archief van de mei, 2012

Mei 31 2012

Australian companies: problems because of delays with F-35

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl onder Global F35 News

Newspaper “The Australian” revealed on Monday that there exists a confidential (again confidential, as always!) business intelligence report in Federal Industry Ministry that warned that a large number of small and medium-sized companies providing defence equipment were at risk of collapse because of cuts and delays in several projects, one of the projects being the F-35.

The businesses, encouraged for a decade by the federal and state governments to take advantage of a promised booming defence sector, are now reeling from federal budget cuts and project delays.”

The return on huge investments, done by the global industry based on promises of selling “over 4.500 F-35 fighter jets” is very bad. With order intake, sometimes below 30% of original promised order intake during the 2010-2014 timeframe a lot of companies will have problems. The fixed costs of the investments is much higher then the profits.

One quote:
Chief executive Paul Levett said yesterday that the company, based in Adelaide’s northern suburbs, had invested A$ 4 million to obtain work on the Joint Strike Fighter but now faced the prospect of difficulties because of delays to the project.
“Our company is not yet at risk of folding, but the chain of events with project rescheduling and defence budgets being cut means we are trying to make ourselves a lot more efficient — if it continues it becomes a perilous situation,” Mr Levett said.
“But despite the contracts we have in place, the revenue has not covered the investment, at this point in time,” he said. “According to how the build schedule was looking five years ago, there should have been up near 100-plus aircraft being manufactured this year, but with all the delays it is down to 32 aircraft.”

Another South Australian company told the newspapier it is also in difficulty, because of the delays and after investing A$ 10 million to obtain work on the JSF.

The Australian situation will not differ from many other countries involved in the global supply chain of the F-35. Would be interesting for professional aviation press to publish a good overview article about this subject.

Source: The Australian, 31-May-2012; “Suppliers battle to survive defence cuts

Nog geen reacties op dit bericht. Vragen of opmerkingen zijn welkom!

Mei 31 2012

Canadian government misled Parliament about cost of F-35

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl onder Global F35 News

Amy Boughner reports from Canada about the heavy Canadian F-35 debate:

It is widely believed that the Harper Conservatives lied about their knowledge of the cost of purchasing F-35 fighter jets from Lockheed Martin during the 2011 campaign. Once accused of knowing and hiding the actually costing — and the $20 billion difference from what they had been quoting — the Tories have come up with myriad reasons as to why their numbers differed and what they knew when.”

Read more: Harper Government to shut down committee hearings

Nog geen reacties op dit bericht. Vragen of opmerkingen zijn welkom!

Mei 30 2012

Reactie van voormalig F-16 vlieger op dreigende reductie KLu

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl onder Global F35 News

De plannen voor een (verdere) reductie van onze F-16 vloot: schokkend nieuws, maar zeker voor insiders buiten de defensie organisatie niet onverwacht. Ik ben er kapot van en hier mijn initiële reactie.

Oorspronkelijk beste keuze: F-35

De oorspronkelijke keuze van de KLu voor de JSF was destijds ongetwijfeld de beste keuze (ik was er niet bij, zat zeven achtereenvolgende jaren in het buitenland en wist niet eens dat er een keuze werd gemaakt of gemaakt moest worden), maar naarmate het project de afgelopen dertien jaar vorderde of beter gezegd vertraagde vanwege ondermeer allerlei nog steeds niet opgeloste bekend zijnde problemen en ongetwijfeld komende onverwachte nieuwe problemen, de alsmaar oplopende stuksprijs zonder een einde in zicht en Operating and Maintenance kosten, die zoals thans voorzien minimaal twee keer zo duur uitvallen als die van de F-16 had de KLu (lees PV F-16), de defensie organisatie, alsmede de politiek die initiële keuze moeten herzien.

Serieuze heroverweging nuttig

De her-evaluatie in 2008 was daar een goed moment voor geweest. Maar nee, tegen beter weten in bleef men aan een dood paard trekken en alles en iedereen tot op heden misleiden. Degenen die daaraan hebben bijgedragen zouden daarvoor ter verantwoording moeten worden geroepen, indien het huidige plan bewaarheid wordt. Beroeps gedeformeerd en Amerikaans geörienteerd heeft de KLu zich voornamelijk gefixeerd op de beloofde bijna extreme capaciteiten van de JSF, zonder de financiële haalbaarheid, gelet op de tijdsgeest van 2008 en thans, in ogenschouw te (willen) nemen. Men had enkele jaren geleden het aantrekkelijke aanbod van SAAB eens met oog voor realiteit tegen het licht moeten houden dan wel met Lockheed Martin moeten onderhandelen over de Block 52 Advanced F-16. Maar het is nog erger zo blijkt, men blijft blijkbaar nog steeds wedden op de F-35A. Een voortvarende voortgang van het JSF project is nog steeds ongewis en de recessie, die wel eens mondiaal zou kunnen worden, is nog niet voorbij. Ben benieuwd naar de houdbaarheidsdatum van het huidige planbudget van 4,5 miljard.

Inzetbaarheid in geding met zo weinig toestellen

Het huidige Nederlandse planaantal van rond de 40 F-35A kan zo maar eens nog minder worden. Wat kun je daarmee nog bij een dagelijkse gereedstelling van hooguit 30-50%? Enkele kisten voor initiële omscholing en opleiding in de VS en/of Nederland, twee op QRA(I), twee kisten voor testvluchten, een aantal in de hangaar voor standaard periodiek preventief onderhoud dan wel in de hangaar voor allerlei modificaties en updates, zeker de eerste 5- 10 jaren na instroom begin jaren twintig (2022-2025) en 4-6 vliegtuigen voor een soort inzet zoals nu in Afghanistan. Voor continuatie training blijft er dan dagelijks slechts een handjevol over en voor broodnodige oefeningen als DWIC, FWIT, Frisian Flag, Red Flag etc.; niets dus. Een inzet zoals destijds tijdens de Balkan oorlog, die de Klu vanaf Villa Franca meerdere jaren met 8-12 vliegtuigen kon volhouden en die tijdens de Kosovo crisis culmineerde in 24-26 vliegtuigen te Amendola en het recentelijk met 6-8 vliegtuigen optreden boven Lybië kunnen we gevoeglijk vergeten. Kortom veel te weinig F-35A.

Alsnog alternatieven serieus bekijken

Thans zou 85 SAAB NG of Advanced F-16 mogelijk ook te hoog zijn gegrepen gelet op de huidige financiële crisis, maar voor minder geld zouden het er substantiëel meer dan 42 zijn geworden. De BV Nederland moet het verlies nemen. Van het 800 miljoen aanloopvoorschot voor deelname van de Nederlandse industrie in het JSF project heeft de vorige Minister van Financiën, Maria ten Hoeve, er na een tranen opwekkende klaagzang van de industrie, die ook niet gek is en de bui zag hangen, er toch al 300 miljoen kwijtgescholden. Verder de twee testtoestellen tegen welke prijs dan ook verkopen, naar het nieuwe defensie museum te Soesterberg of als waarschuwing voor nieuwe generaties als poortwachter van een mislukt project gebruiken. De revenuen afkomstig van de Nederlandse industriële participatie in het project verdampen steeds meer naarmate de tijd vordert. Immers het oorspronkelijke planaantal van wereldwijd minimaal 2600 JSF is al verminderd naar thans maximaal 2400 en zal verder afnemen, want hetgeen in Nederland speelt is ook van toepassing in andere landen die de JSF op hun boodschappenlijstje hebben staan dan wel willen zetten; zelfs in de VS.

Jachtvliegcomponent KLu dreigt ter ziele te gaan

Mocht het huidige planvoornemen doorgaan, dan voorspel ik dat de jachtvlieg component van de KLu ter ziele zal gaan. It’s all over and out. Ons A-Team verdampt waarmee onze bijdrage aan de NAVO en ons internationaal aanzien en inbreng daarin, alsmede onze nationale bijdrage aan een betere wereld ernstig wordt geschaad. Het boek Jachtvliegers tijdens de Koude Oorlog zal snel een kostbaar collectors item worden. Met dank aan alle defensieplanners, onze politici en de Nederlandse industrie die alleen maar uit is op eigen gewin, hetgeen in het algemeen hun goed recht is en goed is voor de BV Nederland en dus ons allemaal. Maar in dit kader, zijnde defensie materieel, spelen in het landsbelang en op gebied van nationale en internationale veiligheid zwaarwichtiger factoren dan alleen ’scale of economy’ en banen. Bovendien had de Nederlandse defensie industrie ongetwijfeld een rol kunnen spelen, wellicht een nog een grotere dan nu, in de verdere ontwikkeling en/of productie van de SAAB NG of de Block 52 advanced F-16.

Grondtroepen moeten op eigen luchtsteun kunnen rekenen

Hoe dan ook moeten onze grondstrijdkrachten met welke kleur uniform dan ook er rekening mee houden dat zij bij inzet waar ook ter wereld niet altijd, of in het geheel niet langer, kunnen rekenen op eigen luchtsteun en dit was nu juist een politiek uitgangspunt na het debacle van Sebrenica. Dat het toekomstige ambitie niveau van Nederland op geen enkele wijze openbaar bekend is en als het er al is hoogstwaarschijnlijk niet ten grondslag heeft gelegen aan de keuze voor de JSF en de daarvoor benodigde aantallen laat ik hier maar even buiten beschouwing. First entry praat ik al helemaal niet over, want daarvoor is de F-35A slechts beperkt geschikt en dat is blijkbaar ook niet een Nederlands ambitie niveau, want waarom is anders enkele jaren geleden de Tomahawk voor onze Koninklijke Marine afgeblazen.

Willem Hageman, kolonel-vlieger bd., op NF-5, F-104 en F-16

Nog geen reacties op dit bericht. Vragen of opmerkingen zijn welkom!

Mei 30 2012

Defensie ontkent, maar meer feiten bekend…

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl onder Global F35 News

Kesteren – Na publicatie van de informatie dat er plannen zouden zijn voor een aanzienlijke verdere reductie van de F-16 vloot en de concentratie hiervan op één vliegbasis hebben we tal van reacties gehad. Diverse journalisten hebben contact met Defensie en met ons opgenomen.

We hechten aan gebalanceerde weergave van nieuws rond de opvolging van de F-16 en rond de F-35. Volledigheidshalve melden we daarom dat defensie de juistheid van ons bericht ten stelligste ontkent.
De woordvoerder van defensie heeft tegen een journalist gezegd dat er “op dit moment geen sprake is van een concrete beslissing” om dit te doen. Dat is ook precies wat we schrijven, geen beslissing, nee, die moet na de verkiezingen komen. Let op dat sluwe “op dit moment”. De woordvoerdster heeft “dergelijke documenten niet gezien”. Helemaal waar, ze laten die niet aan haar lezen, dus dat jokt ze niet.
Opvallend is dat in de reactie vooral nadruk ligt op het ontkennen van de sluiting van Leeuwarden, maar dat op zich de noodzaak voor een vlootreductie naar 42 toestellen niet expliciet ontkend wordt. U kunt dus zelf de conclusies wel trekken.
Verder wordt gezegd: “Het gaat mogelijk om oudere documenten. In het verleden zijn er wel eens dit soort scenario’s doorgerekend”. Dat ging om documenten (inderdaad uit 2005), waar het ging om altijd nog meer dan 50 toestellen.

Het Catshuisoverleg

Interessant is dat toegegeven wordt, dat het scenario “42 toestellen, 1 vliegbasis” tijdens het Catshuis overleg nadrukkelijk is besproken tussen de heren Rutte, Verhagen en Wilders.
Sterker nog, indien de heer Wilders op 21 april 2012 de onderhandelingen niet had afgebroken en zijn handtekening had gezet, dan was de VVD-top en CDA-top zwart op wit akkoord gegaan met dit plan. Defensie weet dit. De VVD en CDA top weten dit. In dit “Catshuis” plan wordt nadrukkelijk het besparingspotentieel genoemd. Het is ondenkbaar dat dit genoemd wordt, zonder achterliggende berekeningen en uitwerking van diverse scenario’s. Kortom: dit is alleen maar meer bewijs dat de plannen er zijn (onze bron en ons bronmateriaal was dus okee), dat het tevens bijna besloten was en dat er een noodzaak voor is (dat staat letterlijk in het Catshuis document). Het kan dus niet uitblijven, dat na de verkiezingen, dit bijna overeengekomen plan weer uit de lade komt en alsnog onderwerp van gesprek wordt. Als de VVD en CDA dit al overeenkwamen met de PVV, zal dat straks bij een meer linkse coalitie zeker het geval kunnen zijn.

Letterlijke tekst akkoord op defensieparagraaf VVD, CDA en PVV

Los van wat wij berichten biedt dit dus EXTRA aanwijzingen voor ons dat ons bericht van hedenmorgen juist is. Hier de letterlijke tekst waar VVD, CDA en PVV het over eens waren in april 2012; zo werden door deze partijen dus de luchtmachtbelangen op het spel gezet. En natuurlijk willen ze daar net voor de verkiezingen niet aan herinnerd worden en ontkennen ze dit nu.

Ter invulling van de taakstelling bij Defensie is gekozen voor een maatregel op efficiencygebied (outsourcing) en aanvullend een aantal operationele ingrepen. De opbrengsten in de jaren 2013 tot 2015 bestaan uit besparingen in de exploitatie, vrijval van investeringen en verkoopopbrengsten.
(……..)
Vermindering aantal jachtvliegtuigen F¬16 van 68 tot 42: Het besluit van Defensie in het voorjaar 2011 om voor de vervanging van de F16 een lager budget (4,5 mld.) te reserveren dan voorheen, betekent dat er voor de toekomst wordt uitgegaan van een substantieel kleiner aantal jachtvliegtuigen. Daar kan nu reeds op geanticipeerd worden door het aantal F%16’s dat in het voorjaar is teruggebracht naar 68, verder te verminderen naar 42. Door uit te gaan van 42 F16’s kan 1 luchtmachtbasis worden gesloten. De opbrengst van deze maatregel betreft structureel ca. 80 mln.
(.……)
De vervanging van de F%16 vormt een groot budgettair risico voor de begroting van Defensie indien gekozen wordt voor de JSF. Dit niet alleen door de stijgende investeringskosten maar ook door de hoge exploitatiekosten. Defensie heeft de hogere exploitatiekosten van de JSF tov die van de F16 nog niet in de meerjarenramingen verwerkt. Deze niet%begrote meerkosten bedragen ca. 2 miljoen per toestel per jaar, maar zullen zeker nog verder stijgen, te denken valt aan 100% of meer. Toch maakt de optie afzien van de JSF geen deel uit van bovenstaande ombuigingsopties. De budgetten voor de eventuele aanschaf van toestellen zijn namelijk pas na deze kabinetsperiode geraamd (grove schatting van de opbrengst bedraagt vanaf 2016 gemiddeld 170 mln. per jaar). In deze kabinetsperiode levert enkel het stoppen met de testfase JSF direct geld op. Dit zijn echter beperkte (20 mln., in 2014, 65 mln. In 2015) en vrijwel geheel incidentele opbrengsten (circa 10 mln. structureel).

Defensiewoordvoerder, bedankt voor de tip …

Zoals u ziet is dit volledig in lijn met wat wij vanochtend publiceerden (met dank aan degene die ons deze aanvullende gegevens verstrekte; en met dank aan de woordvoerder bij defensie die de journalist attendeerde op het bestaan van deze overeenkomst……..).

Defensie ontkent, dat hoorden we bij Twente ook……

Toen er plannen waren om de vliegbasis Twente te sluiten, werd dit ook (na uitlekken van de plannen) in alle toonaarden ontkend door defensie. Zie berichtgeving (nu.nl, 3 september 2003), dit citaat:
Het is nog niet duidelijk of personeel van de vliegbasis Twenthe een studie van het ministerie van Defensie mag inzien over de sluiting van deze basis. (….) De rechter doet woensdag 10 september uitspraak. Defensie ontkende tijdens het geding dat een dergelijk document bestaat. Het personeel stelde op zijn beurt dat het om een geheim rapport gaat.”

En is Twente open gebleven? Een stellige ontkenning van defensie is dus nul komma nul waard (zelfs tegenover een rechter durven ze zaken te ontkennen).

Lees tevens de (uitgebreide) reacties op het oorspronkelijke bericht.

Auteur: Johan Boeder

JSFNieuws120530/JB

Nog geen reacties op dit bericht. Vragen of opmerkingen zijn welkom!

Mei 30 2012

Uitgelekt plan: krimp naar 42 F-16’s – Leeuwarden dicht

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl onder Ontwikkeling JSF

STIENS (FRL) – De plannen liggen klaar: de Koninklijke Luchtmacht wordt afgeslankt tot slechts 42 F-16’s en Leeuwarden raakt binnen afzienbare tijd zijn F-16 squadrons kwijt. JSFNieuws onthuld plannen van CDA en VVD die geheim moeten blijven tot na de verkiezingen. Met dank aan iemand die zijn verantwoordelijkheid niet wilde ontlopen.

De stukken zijn uiteraard “confidentieel” en.slechts in zeer beperkte kring verspreid en bekend. Voor een aantal onderliggende documenten en files geldt dit nog meer. Het publiek maken van de plannen zou echter een kwestie moeten zijn van nauwkeurige “timing”. Het was de bedoeling dat ze op zijn minst tot na de verkiezingen dit strikt vertrouwelijke karakter zouden houden met het oog op de naderende verkiezingen.

Gekozen scenario: naar 42 F-16’s

Na het beschikbaar komen in 2011 uit de V.S. van nieuwe financiële gegevens inzake de JSF omtrent prijs, bijkomende kosten en kosten voor onderhoud, modificaties op termijn, voor gebruik en support was de conclusie intern bij PV F-16 en later zeg maar een ‘niveautje’ hoger: we moeten aan het rekenen.

Er werd opdracht gegeven voor het opstellen van diverse scenario’s met 2 Main Operating Bases (MOB), Volkel en Leeuwarden; met 1 MOB (Volkel of Leeuwarden); of 1 MOB met een reservebasis; allerlei data is hierin betrokken, zoals aantallen, vlieguren, trainingsscenario’s, samenwerkingsvormen, aantallen mensen, instandhouding basis, terugverdieneffecten opheffen basis, geluids- en milieu effecten, enz.

Het uiteindelijke scenario met grootste besparingspotentieel en binnen gegeven financiële parameters meest optimale operationele mogelijkheden:
- Vermindering van het aantal jachtvliegtuigen F¬16 van 68 naar 42
- Uitgaan van 1 vliegbasis, Leeuwarden kan dicht
- Dit moet ingaan tussen 2014 en 2016

Tal van andere scenario’s vallen af. Te weinig besparingspotentieel.

Oorzaak: de komst van de F-35

Opmerkelijk is dat juist de F-35, waarmee de toekomst van onze KLu zou moeten zijn gewaarborgd voor de komende decennia, aangevoerd wordt als belangrijkste reden voor deze enorme reductie:
Berekeningen zijn gemaakt dat vanwege het (in voorjaar 2011 bijgestelde) budget van € 4,5 miljard voor vervanging van de F-16 slechts voldoende is om een aantal van 42 F-35A jachtvliegtuigen aan te schaffen. Om die reden is het beter en het voordeligste hierop nu reeds te anticiperen en het aantal F-16’s zo snel mogelijk te verminderen tot 42. Doordat hiervoor 1 vliegbasis voldoende is, kan 1 vliegbasis worden gesloten.

Een citaat: “De vervanging van de F-16 vormt een groot budgettair risico voor de begroting van Defensie indien gekozen wordt voor de Lockheed F-35A. Dit niet alleen door de stijgende investeringskosten maar ook door de hoge exploitatiekosten.”
Maar wordt duidelijk gesteld: vanwege de reeds gedane investeringen is afzien van de JSF geen optie. Hier zijn dan ook geen werkelijke berekeningen op gedaan.

Stilhouden tot na verkiezingen

Waarom moest dit binnenskamers blijven en is allen, die betrokkenen waren bij het opstellen en kennis nemen van de diverse scenario’s nadrukkelijk op het hart gedrukt: vertrouwelijk. Heel duidelijk. Intern zijn hiervoor twee redenen aangevoerd: allereerst zal de totale afbraak van de Koninklijke Luchtmacht binnen de achterban van de VVD en CDA grote weerstand oproepen, dat zal keihard stemmen kosten. Verder blijkt uit de stukken dat de hoofdoorzaak de onhaalbaarheid en onbetaalbaarheid van de F-35 is. Een confrontatie van de mislukking van het F-35 project is voor de VVD en CDA (als politiek verantwoordelijken) in de komende verkiezingsperiode is uiterst ongewenst, te meer omdat men hoe dan ook vast wil blijven houden aan de JSF.
Het is ongewenst dat dit thema op deze wijze een rol gaat spelen bij het samenstellen van de verkiezingsprogramma’s, in verkiezingsdebatten en (onvermijdelijk) bij coalitiebesprekingen.
Na publicatie, zal de politieke top zal eerst proberen weg te komen met: speculaties, ongegrond, ‘alleen maar een berekening’ of verwijzen ‘besluit valt in volgende kabinetsperiode’. De harde feiten – op papier -wijzen anders uit. En de hoogste politiek betrokkenen in VVD en CDA zijn op de hoogte van de diverse noodzakelijke afwegingen rond de vervanging van de F-16.

Operationele level niet op de hoogte

Zover ons op dit moment duidelijk is uit beschikbare gegevens en contacten, is er nadrukkelijk en doelbewust voor gekozen om de plannen binnen zeg maar “Den Haag” te houden. Koste wat kost schijnt men te willen voorkomen dat voortijdig onrust ontstaat in Leeuwarden. Herhaaldelijk wordt gesuggereerd dat er niets aan de hand is, dat Leeuwarden belangrijk is, er wordt nog speels wat gedaan met bouwplannetjes, veranderingen e.d. Alsof het de komende jaren zal zijn “business as usual”. In Leeuwarden weet – zeker officieel – niemand iets.

Industrie al wel op de hoogte

Er zijn redenen te denken dat enkele “vertrouwde” personen binnen de industrie wel op de hoogte waren, niet direct van alle details, wel in algemenere zin “aanzienlijke reductie ten opzichte van huidige aantal F-16’s”. En een betrokkene weet dan, dus rond de 50 toestellen of minder. Zeker is dat minimaal twee kamerleden in detail op de hoogte waren.
Dit verklaart wellicht de opmerkelijke activiteit van de heer Mat Herben, als woordvoerder van de Nederlandse JSF-toeleveranciers (NIFARP), een maand geleden. Hij drong er bij enkele defensiewoordvoerders uit de Tweede Kamer op zich zo snel mogelijk alvast te committeren aan een kleiner aantal JSF’s. Als geen ander begrijpt de industrie, dat als bekend wordt dat de reductie van het aantal F-16’s veroorzaakt wordt door de onbetaalbaarheid van de F-35, er een serieuze politieke discussie kan ontstaan in de achterban van VVD en CDA. Des te eerder en des te meer vastlegging op de F-35, des te veiliger voor de industrie. Maar de keuze voor een jachtvliegtuig moet geen industrieel project dienen, maar de nationale veiligheid!

Mat Herben’s zorg over zijn ‘Henk en Ingrid’

De heer Herben is bang voor banenverlies binnen de Nederlandse luchtvaartindustrie. Hij vergeet dat dit vooral een gevolg is van uitgestelde Amerikaanse en andere orders en vanwege de hoge prijs en vertragingen. Het is cynisch voor “Henk en Ingrid” op en rond de vliegbasis Leeuwarden, dat Herben kennelijk niet bang is voor onze baan. Er zijn direct en indirect (afhankelijk hoe je het bekijkt) tussen de 1000 en 1500 mensen voor hun werkgelegenheid afhankelijk van onze basis. Zo het er nu naar uitziet verliezen wij tussen 2014 en 2017 keihard onze baan en blijven zonder fatsoenlijk inkomen met een snel in waarde kelderend huis zitten in een huizenmarkt rond Leeuwarden die nu al overspoeld is met een overaanbod aan onverkochte huizen (kijk hier maar om je heen). Cynisch is het dan vooral wanneer Herben (zie Leeuwarder Courant, 10 mei 2012) suggereert dat een gezamenlijk squadron van België, Denemarken en Noorwegen op Leeuwarden kan worden gesitueerd. Terwijl de plannen in de la liggen, die anders uitwijzen. Zo moeten de mensen op de basis zoet en stilgehouden worden. Wat een fictie, verzinsels en manipulaties!

Al sinds 2005 steeds duidelijker…….

Het was al lang duidelijk binnen de defensietop dat het onmogelijk is om binnen het huidige defensiebudget dat gereserveerd is een aantal van 85 JSF F-35A Lightning II toestellen aan te schaffen. Dit was in 2005 al duidelijk, documenten, zwart op wit, tonen dit aan en hier is al eerder over gepubliceerd.
Op 22 augustus 2005 geeft de vertrekkende Amerikaanse ambassadeur (Sobel) in Nederland zijn mening over Nederland en enkele voor de VS belangrijke aspecten van het Nederlandse beleid en hoe daarmee om te gaan. Hij stuurde dit bericht naar de USA:
Their desire to maximize the military’s capabilities and their preference for U.S. equipment, even when alternative European suppliers exist, make the Dutch strong supporters of the Joint Strike Fighter (JSF) program. (…) Dick Berlijn is pushing to lock in an early commitment for 50 planes (out of a total of 85) to prevent JSF from becoming an issue in the 2007 elections.”
Door te kiezen voor een zogeheten batchbenadering van eerst 50 toestellen kon de pijn van een kleiner aantal jachtvliegtuigen binnen de Koninklijke Luchtmacht verlegd worden naar de toekomst. Door de herhaaldelijke prijsstijgingen en vertragingen werd vorig jaar duidelijk dat zelfs een aantal van rond de 60 toestellen onhaalbaar en onbetaalbaar zou zijn. Het echte resultaat is nu dus bekend.

D a n k

Met dank aan iemand die zijn verantwoordelijkheid heeft genomen is JSFNieuws in staat dit naar buiten te brengen. Sinds 2008 zijn we in staat geweest herhaaldelijk zaken te publiceren op basis van gegevens, uit diverse landen, die om politieke redenen stil gehouden moesten worden. Gelukkig zijn er mensen die het aandurven de achtergehouden en gemanipuleerde waarheid naar buiten te brengen. Vaak na veel twijfelen, maar omdat ze intern niet worden gehoord of genegeerd. We willen er bij politici op aandringen dergelijke mensen, wanneer ze in problemen komen, maximaal te beschermen.

O p r o e p

We roepen mensen binnen de Koninklijke Luchtmacht op alle niveaus op om te reageren richting politiek verantwoordelijken, invloed uit te oefenen op lokale en provinciale afdelingen van politieke organisaties, op verkiezingsprogramma’s:
- De afbraak van de Koninklijke Luchtmacht moet stoppen
- Leeuwarden moet open blijven
- Er moet nagedacht worden over een bij Nederland passend ambitieniveau
- En een daarbij passende jachtvlieg-component van voldoende omvang
- Haalbaar en betaalbaar voor de lange termijn

Koninklijke Luchtmacht het gaat om uw toekomst! Collega’s, BD-ers. Kom nu in actie! Zwijg niet langer!

REACTIE VAN DEFENSIE: in dit bericht commentaar van de Defensiewoordvoerder, maar ook meer feiten.

Opmerking: dit bericht mag vrij op andere websites, of kranten geheel of gedeeltelijk worden overgenomen. We stellen het op prijs wanneer u als de bron deze website vermeld.

JSFNieuws120530/ “Spirit”

2 reacties op dit bericht...

Mei 29 2012

RNLAF: reduction to 42 F-16’s – Airbase Leeuwarden closed

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl onder Global F35 News

STIENS (FRL) - The plans are ready: the Royal Air Force is being reduced to only 42 F-16 fighter jets and Main Operating Base Leeuwarden soon will lose its F-16 squadrons. Dutch independent website JSFNieuws.nl unveiled confidential plans, that had to be kept secret until after the elections in september 2012.

The paperse of course are “confidential” and distributed in a very limited circle of trusted people and politicians. Publicity around the plans would be a matter to be of very accurate “timing”, because the intention was to keep it strictly silent until after the fortcoming elections.

Selected scenario: to 42 F-16

After becoming available in 2011 from the U.S.A. of new financial data on the JSF about price, costs of operating and support, costs of modifications in The Hague at Project Team Replacement F-16 (PV F-16) and later, at a higher level: we need to recalculate some stuff here..

The team was commissioned for the preparation of various scenarios, p.e. with 2 Main Operating Bases (MOB), Volkel and Leeuwarden, with 1 MOB (Volkel or Leeuwarden), or 1 MOB with a reserve base, all kinds of data was involved, such as numbers, flight hours, training scenarios, collaboration, numbers of people, basic maintenance, re-use of airbase area, noise and environmental effects, etc.

The final scenario with the most potential for savings within given optimal operational capabilities and financial parameters:
- Reduction of the number of fighter aircraft F¬16 from 68 to 42
- Closing of 1 airbase, near Leeuwarden,
- Realization between 2014 and 2016

Cause: the arrival of the F-35

It is remarkable that just the F-35, which should have ensured the future of the Royal Netherlands Air Force for the coming decades, is claimed as the main reason for this huge reduction:
Calculations are made that due to the budget of € 4.5 billion for replacement of the F-16 the RNLAF only has sufficient budget for the procurement of 42 F-35A fighter aircraft. The papers of the Dutch MOD writes: “For this reason it is better and the cheapest and this is already anticipating the number of F-16’s as soon as possible to reduce to 42. This would require 1 airbase as sufficient, and one airbase may be closed.

Other quote: “The replacement of the F-16 is a major fiscal risk for the Defense budget if we would select the Lockheed F-35A, not only by rising investment costs but also by the high operating costs.”
But the Dutch MoD continues: “It is clear: because of the investments already made, it is no option to abandon the JSF. Cancelation is not even considered in the actual calculations”.

Keeping quiet until after election

Why should this remain silent? And why all who were involved in making these plans and others, political involved persons, was told: this has to be confidential. Very clear. There are two reasons: firstly, the total dismantling of the Royal Netherlands Air Force will meet huge resistance among the voters of the conservative-liberal VVD and conservative-christian party CDA.But, because it also appears from the documents that the main cause of the dismantling is the high price and unaffordability of the F-35’s this will cause debate. A confrontation of the failure of the F-35 project is not welcome for the ruling and responsible parties VVD and CDA in the coming election period. They don’t like having too much focus on the JSF and replacement of the F-16 in the preparation of the election, during election debates and (inevitably) in following coalition talks. Therefore bad news had to be kept silent.
After publication, the political elite will first try to get away with: speculation of JSFNieuws, unfounded, or “just only a calculation,” or the MoD will refer ‘decision falls in next cabinet period’. However, the reality, the facts - on paper - tell a different story. And the top level persons involved in Defense of the partiesVVD and CDA are aware of the various necessary trade-offs around the replacement of the F-16.

Increasingly clear since 2005 …….

It has long been clear within the toplevel of the Dutch MoD that it is impossible within the current defense budget, earmarked for replacement of the F-16, to purchase a number of 85 F-35A JSF Lightning II aircraft. This was already clear in 2005, documents show this and it has been published in 2009 at JSFNieuws already.
On 22 August 2005, the outgoing U.S. ambassador (Sobel) in the Netherlands his opinion about the Netherlands and the U.S. for some important aspects of Dutch policy and how to deal with. He sent this message to the USA:
“Their desire to maximize the military’s capabilities and their preference for U.S. equipment, even when alternative European suppliers exist, make the Dutch strong supporters of the Joint Strike Fighter (JSF) program. (…) Dick Berlijn is pushing to lock in an early commitment for 50 planes (out of a total of 85) to prevent JSF from becoming an issue in the 2007 elections.”
By splitting the purchase in a first batch of 50 aircraft and a second batch they tried to shift the pain to the future of having a smaller number of fighter aircraft in the Royal Netherlands Air Force. By the repeated delays and price increases last couple of years it became clear that even a number of around 60 aircraft would be impossible and unaffordable. The real outcome is known at this moment: 42 F-35A’s or less.

Thanks
Thanks to someone who has taken responsibility JSFNieuws is able to publish this. Since 2008 our website has been able to publish several issues based on data from various countries, kept silent for political reasons. Fortunately there are people who are prepared to help us in making public the withheld and often manipulated truth to the outside world. Most of time after much doubt, and in risking their job, but because they are not heard or ignored internally. We encourage people in other countries to do the same.

Source: JSFNieuws120530 / “Spirit”

Nog geen reacties op dit bericht. Vragen of opmerkingen zijn welkom!

Mei 29 2012

Hillen “informeert” Tweede Kamer over Canadese F-35 misleiding

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl onder Andere JSF landen

Den Haag - Dinsdag 29 mei 2012 heeft de Minister van Defensie antwoord gegeven op vragen van de vaste commissie voor Defensie inzake het Canadese rapport over de Canadese parlementaire misleiding inzake de F-35 keuze.
De vragen werden gesteld naar aanleiding van de brief van 5 april jl. (Kamerstuk 26 488, nr. 291). De vragen zijn ingezonden op 26 april jl. met kenmerk 26488-291/2012D18974. De vragen en antwoorden zijn door ons integraal weergegeven, inclusief een enkele redactionele toevoeging.

Interessant is overigens dat de Canadese Regering Harper alles op alles zet om verder onderzoek te voorkomen naar de kennelijke misleiding tijdens de evaluatiefase en bij de keuze van de F-35. Hij probeert hiervoor steun te krijgen van de conservatieve partijen in het Parlement (zie CBC nieuws hier) en van buitenaf zet Lockheed Martin de Canadese politici en publieke opinie onder druk met het dreigement (zie Winnipeg Free Press hier) dat alle orders worden ingetrokken als niet snel duidelijk is dat er een definitieve “commitment” richting de F-35 wordt gemaakt.

Antwoorden en commentaar inzake Canada

Hier de antwoorden (inclusief enig redactioneel commentaar) op de feitelijke vragen van de vaste commissie voor Defensie inzake de verstrekte informatie over het Canadese rapport over de F-35 (ingezonden op 26 april 2012 met kenmerk 26488-291/2012D18974)

Vraag 1. Waarom is het Canadese rapport niet als bijlage bij deze brief opgenomen?

Uiteraard ben ik gaarne bereid het rapport op verzoek naar de Kamer te zenden. U treft het rapport in bijlage aan.

Vraag 2. In hoeverre is de Canadese situatie met betrekking tot de vervanging van de jachtvliegtuigen vergelijkbaar met de Nederlandse? Waar zitten de verschillen? Waar zitten de overeenkomsten?

Canada bezit net als Nederland een vloot jachtvliegtuigen waarvan het einde van de operationele levensduur in zicht komt. Bij Canada gaat het om het tweemotorige CF-18 toestel waarvan nog 80 toestellen tot ongeveer 2020 bruikbaar zijn. De Canadese toestellen zijn dan 30 tot 40 jaar oud. Net als Nederland heeft Canada behoefte aan een vijfde generatie jachtvliegtuig en neemt het deel aan het F-35 project. Sinds 2002 is Canada partner bij de ontwikkelingsfase (SDD-fase) en in 2007 heeft Canada het MoU getekend over de productie, instandhouding en doorontwikkeling (PSFD-fase).

Canada is een zeer uitgestrekt land met strenge winters. In vergelijking met Nederland zorgen deze omstandigheden voor aanvullende eisen aan de nieuwe gevechtsvliegtuigen waardoor een grote inspanning op infrastructureel gebied noodzakelijk is. Zo moet het toestel onder meer vaak inzetbaar zijn in omstandigheden waarbij sneeuw en ijs een rol spelen, moet het beschikken over satellietcommunicatie en moet het in de lucht kunnen bijtanken bij Canadese C-130 tankvliegtuigen.

De eerste Canadese bestelling is voorzien voor het LRIP-8 productiecontract van 2014. De eerste Nederlandse bestelling, afgezien van de twee reeds aangeschafte testtoestellen, is voorzien voor het LRIP-11 productiecontract van 2017 met levering in 2019.

Vraag 3. Zijn de door de Canadese regering gebruikte bronnen op basis waarvan zij het parlement informeert dezelfde als de bronnen die de Nederlandse regering gebruikt voor haar informatievoorziening?
Vraag 5. Is het u bekend of het in Canada nu te verschijnen jaarlijkse rapport vergelijkbaar is met het Nederlandse jaarlijkse rapport? Zijn voor Canada dezelfde informatiebronnen beschikbaar als voor Nederland?

Defensie gebruikt voor de jaarrapportage informatie van het Joint Strike Fighter Program Office (JPO) en daarnaast specifieke Nederlandse informatie over onder meer salarissen, brandstofprijzen, kosten van infrastructuur en BTW. Rondom de verzending van het Selected Acquisition Report (SAR) aan het Amerikaanse Congres ontvangt Canada - evenals de overige partners - financiële informatie die is toegespitst op de eigen bestelreeks. Het is mij niet bekend in hoeverre de informatiebronnen van Canada zouden afwijken van de Nederlandse.
In Nederland informeren de ministers van Defensie en van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie sinds 2002 jaarlijks de Kamer over de voortgang van het project conform de Regeling Grote Projecten. Daarnaast voert de Algemene Rekenkamer jaarlijks een onderzoek uit waarbij zij ingaat op wisselende deelaspecten. Het is mij niet bekend aan welke eisen het in Canada jaarlijks te verschijnen rapport moet gaan voldoen.

Opmerking redactie: de gegevens over de O&S kosten zijn alleszins bruikbaar; de minister gaat liever voorbij aan het feit dat inmiddels duidelijk is dat de F-35A ruim tweemaal duurder is per vlieguur, dan waarmee gerekend werd tijdens de evaluatie in 2008. Uit zowel Noorse, Amerikaanse, Australische, als Canadese gegevens (die in hoge mate overeenkomen) blijkt dit meer dan duidelijk. De Tweede Kamer moet hier veel dieper over doorvragen.

Vraag 4. Wat zijn de gevolgen van het bevriezen van het Canadese investeringsbudget voor het JSF-programma? Wat zijn de indirecte gevolgen van het bevriezen van het Canadese investeringsbudget voor Nederland?
Vraag 6. Is u bekend welke opties Canada onderzoekt? Wat zijn de mogelijke gevolgen voor het JSF-programma? Wat zijn de mogelijk indirecte gevolgen voor Nederland?

De Canadese besluitvorming over de vervanging van de huidige vloot gevechtsvliegtuigen is nog niet voltooid. Zodra besluiten zijn genomen, zal ik de Kamer informeren over de gevolgen voor het F-35 programma in het algemeen en voor Nederland in het bijzonder.

Opmerking: de vraag 6 wordt domweg niet beantwoord………

Vraag 7. Bent u net als het Canadese ministerie van Financiën van plan om een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de gehanteerde aannames voor de investerings- en exploitatiekosten?
Vraag 9. Welke waarde hecht u aan een onafhankelijk onderzoek naar de gehanteerde aannames voor de investerings- en exploitatiekosten?
Vraag 11. Overweegt u binnen afzienbare tijd een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de gehanteerde aannames voor de investerings- en exploitatiekosten?

In de jaarrapportages van het project Vervanging F-16 worden zowel de investerings- als de exploitatiekosten inzichtelijk gemaakt. Deze kosten worden berekend door het projectteam Vervanging F-16 van de Defensie Materieel Organisatie. Naast andere beleidsverantwoordelijken van Defensie, zoals de Commandant der Strijdkrachten en de Hoofddirectie Financiën en Control, zijn nog andere instanties binnen en buiten Defensie betrokken bij dit onderwerp: de kennisinstituten Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium en TNO, de auditdiensten van de ministeries van Defensie en van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I), het ministerie van Financiën en de Algemene Rekenkamer.

TNO heeft in 2004 een model voor de investerings- en exploitatiekosten ontwikkeld. Dit model wordt regelmatig in samenwerking tussen Defensie en TNO geactualiseerd aan de hand van nieuwe informatie. Deze actualiseringen van het TNO-model worden telkens gevalideerd door de Auditdienst Defensie. Daarnaast wordt elke jaarrapportage beoordeeld door de auditdiensten van Defensie en van EL&I die hierover een Assurance rapport opstellen. Verder publiceert de Algemene Rekenkamer jaarlijks haar Monitoringrapport waarvoor zij toegang heeft tot alle informatie die zij nodig acht.
Gezien deze regelmatige interne en externe toetsing acht ik een onafhankelijk onderzoek naar de situatie in Nederland niet nodig.

Opmerking redactie: het is volstrekt duidelijk dat de door de Nederlandse PV F-16 gehanteerde en aan de Kamer verstrekte gegevens niet overeenkomen met Noorse, Canadese, Australische en Amerikaanse gegevens. In april 2009 is hier door Johan Boeder in een hoorzitting van de Tweede Kamer al op gewezen. De minister en zijn ambtenaren gaan dus willens en wetens – al jaren - voorbij aan voorhanden zijnde gegevens. Dit is misleiding van de Kamer en de Nederlandse belastingbetaler en gaat ten koste van onze Luchtmacht. Zie Rapport Exploitatiekosten verdubbeld, april 2009. Sindsdien zijn er nog veel meer duidelijke gegevens boven tafel gekomen, waar we inmiddels over beschikken en die ook bekend (kunnen) zijn bij MinDef PV F-16.

Vraag 8. Gaat u de (openbare) uitkomsten van het Canadese onafhankelijke onderzoek naar de gehanteerde aannames voor de investerings- en exploitatiekosten gebruiken?

Ik zal met belangstelling kennis nemen van dit Canadese onderzoek. Indien de resultaten van belang zijn voor Nederland, zal ik daarmee uiteraard rekening houden. Zoals uiteengezet in het antwoord op vraag 2 zijn er echter verschillen tussen de situatie in Canada en die in Nederland. De resultaten van het onderzoek zullen in dat licht moeten worden bezien.

Vraag 10. In hoeverre is het raadzaam dat in Nederland voorafgaand aan een aanschafbesluit, dat een volgende regering pas zou moeten gaan nemen, een onafhankelijk onderzoek naar de investerings- en exploitatiekosten zou worden uitgevoerd?

Zoals uiteengezet in het antwoord op de vragen 7, 9 en 11 acht ik, gezien de reeds aanwezige regelmatige interne en externe toetsing van de kostenberekeningen door Defensie, een onafhankelijk onderzoek niet nodig. Ik onthoud mij verder van uitspraken over de mogelijke handelwijze van een volgend kabinet.

Opmerking redactie: het is in het belang van de Nederlandse belastingbetaler en van de operationele mensen in de KLU om incompetente, bevooroordeelde en onprofessionele mensen, die kennelijk willens en wetens informatie achterhouden, te ontheffen van hun taak. Het wordt tijd dat de Kamer hier meer op aandringt in het belang van de belastingbetaler.

Vraag 12. De Algemene Rekenkamer heeft voor het monitoringsrapport toegang tot ‘vrijwel’ alle informatie waarover Defensie beschikt. Tot welke bij Defensie beschikbare informatie heeft de Algemene Rekenkamer geen toegang?

Conform de Comptabiliteitswet heeft de Algemene Rekenkamer toegang tot alle informatie die zij nodig acht voor het uitoefenen van haar taak. Voor het Monitoringrapport 2011 heeft de Algemene Rekenkamer, evenals bij de eerdere rapporten, de beschikking gekregen over alle informatie waar om was verzocht. Er hebben zich dan ook geen gevallen voorgedaan waarbij Defensie gevraagde informatie niet ter beschikking heeft gesteld.

JSFNIEUWS120529-JB/jb

Nog geen reacties op dit bericht. Vragen of opmerkingen zijn welkom!

Mei 28 2012

Stars and Stripes: “Problems caused by toxic stealth coatings?”

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl onder Global F35 News

the US Stars and Stripes writes about the problems with that F-22 pilots experience. Is it a problem with the oxygen-system only? Is there contamination with bleed-air? A Stars and Stripes article suggests that the toxic stealth coating may play a role. When true this would be a possible problem for the F-35 also.

The Air Force says its F-22 Raptor brings something to the battle that no other U.S. jet fighter can match: Its ability to evade radar through stealth technology.

But now critics are offering up a troubling hypothesis: Could the very materials that make the Raptor stealthy be contributing to problems of dizziness and disorientation that some pilots have experienced in the cockpit?

Air Force investigators are looking into the possibility that toxic substances are infiltrating the pilot’s air supply. That’s one of their main theories. The other is that pilots are simply not getting enough oxygen

Read more: Critics wonder: Could the F-22’s skin be the problem?

Nog geen reacties op dit bericht. Vragen of opmerkingen zijn welkom!

Mei 25 2012

UK newspaper: JSF may melt the decks of aircraft carriers

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl onder Global F35 News

This week the UK Newspaper “The Mirror” reports about the damage of the flight decks by the vertical landing F-35B STOVL version:

“New Harrier-style jump jets set to fly from Navy aircraft carriers could melt their decks, US trials show.
Tests found the fumes which blast out of the £500million Joint Strike Fighters when they land damage the ships’ decks.

Now the UK will have to go cap in hand to the Americans, who are developing a new super-tough, heat resistant deck coating to deal with the problem. The blunder cost Britain £250million.
The flaw is the latest problem to hit the Ministry of Defence’s shambolic plan for two aircraft carriers, costing £6.2billion.”

New timetable

Originally the UK expected to acquire about 150 F-35s and to reach operational capability in 2010-2012. At this moment only three F-35s have been contracted, to be used in the -three years- delayed IOT&E. Decision on additional buys will be taken around 2015-2017. The Government now expects to have operational military capability of the Carrier strike in 2020. This is in line with previous statements in 2010 to deliver carrier strike capability from around 2020. Mr Hammond laid out the following timetable in his announcement on 10 May 2012

- July 2012 Delivery of first test aircraft (F-35B, BK1)
- 2016 Delivery of first production aircraft
- 2017 Queen Elizabeth begins sea trials
- 2018 Aircraft begin flying from Queen Elizabeth
- 2020 Operational military capability of carrier strike

Read more…. The Mirror, UK, 24-May-2012

Nog geen reacties op dit bericht. Vragen of opmerkingen zijn welkom!

Mei 25 2012

Heeft F-35 problemen met zuurstofsysteem?

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl onder Global F35 News

Williamsburg, VA - Terwijl de problemen met het zuurstofsysteem van de F-22 Raptor nog steeds niet opgelost zijn, groeit de bezorgdheid over de mogelijke gevolgen voor de F-35 Joint Strike Fighter.

De afgelopen tijd deden zich twaalf ernstige incidenten voor met de F-22 Raptor, waarbij vliegers het bewustzijn verloren. Als gevolg hiervan zijn – om redenen van vliegveiligheid – strenge restricties opgelegd aan het gebruik van de F-22. Tevens is er door het Pentagon opgedragen, dat er een automatisch backup-zuurstof systeem moet worden geïnstalleerd.

Het zuurstof systeem is een zogeheten OBOGS systeem, dit staat voor onboard oxygen generating system, in tegenstelling tot de oude systemen (zoals bij onze F-16) waarbij met standaard 5 liter zuurstoffles (green bottle) plus reserve voor noodgevallen (green apple) wordt gewerkt. In dit systeem (waar strenge controle is op de leveringen), kan vervuiling niet optreden. Probleem bij het F-22 OBOGS lijkt te zijn, dat het systeem gebruik maakt van “engine bleed air”. Die zou best wel eens door een of ander motoronderdeeel of buizen-dan wel slangenstelsel vervuild (“contaminated”) kunnen zijn. Het grootste gevaar is dat vliegers blijkbaar niets merken. De aanvoer van het zuurstofmengsel stagneert immers niet.

Zelfde type systeem in F-35

Lockheed Martin blijft tamelijk vaag doen over de vraag of de problemen met het F-22 zuurstofsysteem eveneens bij de F-35 kunnen voorkomen. Deskundigen, die goed op de hoogte zijn van het F-35 ontwerp, zijn van mening dat de problemen zich hier eveneens kunnen voordoen. De systemen zijn weliswaar niet identiek, maar vertonen een hoge mate van gelijkheid in ontwerp en in opbouw.
Aanpassing van het bestaande systeem in de F-35 zal tijd vergen en extra kosten meenbrengen voor reeds gebouwde toestellen. Toevoeging van een backup systeem eveneens, met als bijkomend nadeel een extra gewichtstoename, terwijl er al weinig speelruimte is voor gewichtsgroei voor de al qua gewicht aan zijn grenzen zittende F-35.

Veiligheid moet voorop staan

Zoals elke vlieger zal zeggen: “Hoe dan ook hoort personal live support equipment voor aircrew fail save te zijn, in een fighter jet in het bijzonder de schietstoel en het zuurstofsysteem.”

JSFNIEUWS120525-GK/jb

Nog geen reacties op dit bericht. Vragen of opmerkingen zijn welkom!

Volgende »