Archief van de februari, 2013

Feb 23 2013

Vliegverbod voor alle JSF’s na hernieuwde motorproblemen

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl onder Aanschaf JSF, Ontwikkeling JSF

Kesteren – Het Pentagon heeft vrijdag 22 februari 2013 met directe ingang een vliegverbod ingesteld voor alle F-35 toestellen, nadat bij een routinecontrole op de vliegbasis Edwards een scheur was ontdekt in een turbineblad in een van de motoren van een F-35A. Al eerder waren er herhaaldelijk problemen met gescheurde turbinebladen in de periode 2007-2009, wat heeft geleid tot aanzienlijke vertragingen in het testprogramma en tot een gedeeltelijk herontwerp van bepaalde gedeelten van de motor.

Op 19 februari 2013 vond een routinecontrole plaats van een Pratt & Whitney F135 motor op Edwards AFB, USA. Bij een inspectie met behulp van een boroscoop waren er indicaties dat sprake was van een scheur, dit werd na verder onderzoek bevestigd. Het turbineblad is naar Pratt & Whitney in Middletown (CT), USA verstuurd voor nader onderzoek.

Wat is er aan de hand ?

Het betrof een motor met 700 draaiuren, waarvan 409 vlieguren. De scheur werd gevonden in een turbineblad van het “low pressure” gedeelte. Dit maakt het onwaarschijnlijk dat het is ontstaan door zogeheten FOD (Foreign Object Damage), bijvoorbeeld een vogelaanvaring, omdat voor het “low pressure” gedeelte een dergelijk object dan de Fan (3 kransen); Compressor (6 kransen), combustor en “high pressure” turbine gedeelte moet passeren. Scheuren in turbinebladen in het “low pressure” gedeelte zijn meestal het gevolg van hitte of andere sterke belastingen van het turbineblad. De krachten in de (omgerekend) 29.000 pk leverende motor zijn enorm. Een vliegverbod na een dergelijke ontdekking duurt meestal relatief kort (bijvoorbeeld een week); meestal is sprake van een productiefout of andere duidelijk aanwijsbare oorzaak. Dit is waar vooralsnog van uit gegaan moet worden. Tot die tijd blijven alle 51 aan het test- en training programma afgeleverde JSF’s van alle versies (F-35A, B en C) aan de grond.

Lange historie van motorproblemen sinds 2006

Het is niet onmogelijk dat het probleem structureler is, dan een simpele productiefout of een eenmalig incident. Sinds 2006 is er een sprake van een lange rij van aan het licht gekomen motorproblemen.
Al in mei 2006 schreef Aviation Week reporter David A. Fulghum een uitvoerig artikel “Joint Strike Fighter F135 Engine Burns Hotter Than Desired” en kwam het risico van een kortere levensduur of beschadiging door de groter dan verwachte temperaturen aan de orde.
In augustus 2007 en februari 2008 deden zich serieuze problemen voor. Turbine bladen braken daarbij telkens plotseling af door een vorm van metaalmoeheid. Een oorzaak wordt gezocht in een combinatie van factoren.
Op 30 augustus 2007 brak in testmotor FX634 na 122 testuren een turbineblad in de 3e LPT compleet af. Op 4 februari 2008 gebeurde iets soortgelijks bij motor FTE06, eveneens in de 3e LPT, na 19 draaiuren.
De problemen met de motor droegen in hoge mate bij aan de vertraging in het JSF testprogramma de periode 2007-2008.

Herontwerp van de motor in 2008

Begin 2008 werd een motor, de FX640 grondtest motor, voorzien van tal van sensoren en instrumenten. Hiermee gingen op 21 april 2008 proeven van start om de oorzaak te achterhalen. Middels een nauwkeurig testplan is werd geprobeerd de krachten en spanningen die ontstaan in de motor precies in kaart te brengen bij een verschillend vermogens bereik. Het leek primair vooral een probleem te zijn van de F-35B STOVL (verticaal landende) versie. De breuken in de turbinebladen ontstonden op precies dezelfde plaats, en leken op te treden wanneer overgegaan werd van voorwaartse naar verticale aandrijving. Later in 2008 kwamen de resultaten beschikbaar. De oorzaak bleken bepaalde trillingen te zijn die tot materiaalbreuk leidden.
Dit leidde tot een herontwerp van een aantal elementen in de motor. Een van de aanpassingen betrof een verandering van de turbinebladen en de afstand tussen de turbinebladen. Hierna werd de motor opnieuw getest en gecertificeerd. Eind 2008 gaf de fabriek in een persverklaring aan dat ze ervan overtuigd waren dat de problemen nu achter de rug waren.

In 2009 problemen met aangepaste motor

In juli 2009 gaf het toenmalig hoofd van het JSF Program Office, generaal Heinz nog duidelijk te kennen niet blij te zijn met de F-135 problemen, hij zei toen: “The problems include too many individual blades that fail to meet specifications, as well as combined “stack-ups” of blades that fail early. I’m not satisfied with the rates that I’m getting.“
Ook gaf hij aan ontevreden te zijn over de kostenontwikkeling van de motor. Enkele dagen later kreeg hij opdracht van het Pentagon zich niet meer in het openbaar uit te laten over problemen met de F-135 motor.
In september 2009 kwamen opnieuw serieuze motorproblemen aan het licht tijdens het testen van de Pratt & Whitney F-135 motor van de JSF. Op een cruciaal moment in de discussie in het Amerikaanse Congres over de keuze voor twee concurrerende motortypen, waarbij uit bezuinigingsoverwegingen het Pentagon de tweede motorkeuze (GE/Rolls Royce F-136) wilde schrappen liep een Pratt & Whitney F-135 motor kapot. Opnieuw bleek de oorzaak te liggen in afgebroken rotorbladen. Nu deed het probleem zich voor in het vernieuwde type motor met de herontworpen turbinebladen.

Motorproblemen lijken ook in 2011 niet echt opgelost

Na de problemen in 2009 lieten officials zich niet meer publiekelijk uit over de motorenproblematiek. Er waren evenmin indicaties dat er nog daadwerkelijk problemen waren met de motor of dat de betrouwbaarheid in het geding was. Daardoor verlegde de aandacht zich van de F-135 motor, naar andere componenten.
In april 2011 echter moest admiraal Venlet, het toenmalig hoofd van JSF Program Office, opnieuw tegen verslaggevers toegeven dat er opnieuw motorproblemen waren, die invloed hadden op het afleverschema.
Het vliegverbod van afgelopen vrijdag 22 februari 2013 zet de motor opnieuw volop in de schijnwerpers van de publiciteit. Nu betreft het echter niet de complexere F-35B STVOL versie, maar een motor in een F-35A, de luchtmacht versie. Het is voor Pratt & Whitney te hopen dat het een eenmalig, en geen structureel, probleem betreft.

Overzicht artikelen motorproblemen 2006-2011

Aviation Week; 28-mei-2006; David Fulghum; “Joint Strike Fighter F135 Engine Burns Hotter Than Desired”

JSFNieuws; 8-feb-2008; “Nieuwe motorproblemen Pratt&Whitney

JSFNieuws; 28-mrt-2008; “Intensieve tests beide motortypes

JSFNieuws; 26-apr-2008; “Cruciale weken voor F-35B en motoren

JSFNieuws; 25-11-2008; “Motorprobleem leidt tot nieuwe vertraging JSF F-35B”

JSFNieuws; 03-02-2009 “JSF F-135 motor kan test hervatten”

Aviation Week; 13-sep-2009; Graham Warwick; “BREAKING NEWS: F135 damaged in ground test

Reuters; 13-sep-2009; Andrea Shalal-Esa “F-35 engine damaged in test”

Flight International; 27-apr-2011; Stephen Trimble; New engine snag upsets F-35 manfacturing progress

Auteur: Johan Boeder

JSFNieuws130223-JB/jb?

Nog geen reacties op dit bericht. Vragen of opmerkingen zijn welkom!

Feb 22 2013

Looking beyond F-35; plan B, more F-22s ?

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl onder Global F35 News

General Mike Hostage, head of US Air Combat Command in an interview on Feb 21, 2013 to the Air Force Association that the US Air Force will have a “serious breach of capability if the powers that be decide to cancel the F-35 strike fighter program in an effort to fix the nation’s budget crisis“.
US Air Force officials haven’t started thinking about how they would defend the country if the F-35 does fall victim to the budget ax.
However, specifically, Hostage said: “the Air Force would need another 225 F-22s to ensure that it could execute a successful war plan and still remain ready to deal with a second contingency, if necessary.”.

Read more: Airforce-Magazine.com; 22-feb-2013; Looking beyond F-35

Nog geen reacties op dit bericht. Vragen of opmerkingen zijn welkom!

Feb 20 2013

Sequestration: F-35 programme may have to be restructured

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl onder Global F35 News

Flight International reports about the effects of the sequestration when it would come into effect on March 1, 2013:

The entire Lockheed Martin F-35 Joint Strike Fighter programme may have to be restructured if the Pentagon budget undergoes the full 10 year effects of sequestration.
If the full sequestration were to take effect, “we’re going to have to look completely at the [F-35] programme,” US Air Force chief of staff Gen Mark Welsh told the Senate Armed Services Committee on 12 February. “It’s going to be impossible to modernize
.”

Read more: Flight International; 12-feb-2013; Lockheed F-35 programme may have to be restructured under sequestration

Nog geen reacties op dit bericht. Vragen of opmerkingen zijn welkom!

Feb 18 2013

Australian TV reveals: JSF deal after secret meeting in 2002

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl onder Aanschaf JSF, Andere JSF landen

In Australia is growing critisicism on the JSF project. Today, Australian ABC Television program “Four Corners” tries to find an answer at the question “how and why did Australia lock itself into a project that both experts and senior US politicians say is dangerously flawed?” The program reveals that back in 2002 John Howard as Prime Minister signed a secreat deal with Lockheed Martin.

ABC TV Four Corners (see link) asks three crucial questions:
(1) Why was the JSF chosen without an open and competitive tender?
(2) Why did the Air Force top give the JSF project his stamp of approval when it was barely off the drawing board?
(3) And will the JSF capabilities have to be downgraded before it gets into service?

Choice of F-35 after secret meeting with Lockheed Martin

ABC TV Four Corners reveals that John Howard as Prime Minister signed Australia up to the F-35 development program in a secret deal with the American manufacturer Lockheed Martin in a Washington hotel ten years ago.
In June 2002, just around the corner from the White House, at the Willard Hotel, he sat down with representatives of Lockheed Martin. At this secret meeting, John Howard signed up Australia to the JSF program.”

A deal without any public tender

In the meantime other aircraft companies were preparing to go head to head for a lucrative Australian contract. One of the was the French aircraft manufacturer Dassault, that produces the Rafale fighter jet. They were preparing dor for a five year campaign to sell the French plane. The French representative Daniel Fremont arrived June 27, 2002 in Canberra to discuss the opportunities of the Rafae. But the same day , the then Defence Minister Senator Robert Hill was giving a press conference, announcingL at a press conference: “What we’re announcing today is that we’ve decided to, as a government, to participate in the system development and demonstration phase of the Lockheed Martin Joint Strike Fighter, and ultimately this will be the largest military procurement in Australia’s history.” Without real competition, without a competitive tender the Lockheed Martin F-35 had been choosen by Australia. Daniel Fremont: “I was so shocked that I could not believe it. It’s just as simple as that.”

Pierrre Sprey’s opinion, (co-)designer of A-10 and F-16 about the F-35

The Australian TV also asked Pierre Sprey to comment on the F-35. Pierre Sprey is the father of the well-known Fairchild A-10 tank-killer and co-designer of the very successfull F-16 fighter jet. So, his opinion about the F-35 is very interesting:
So we have an airplane that can’t turn to escape fighters, can’t turn to escape missiles, sluggish in acceleration because it’s so big and fat and draggy and doesn’t have enough motor for the weight. ”
And:
We haven’t even scratched the surface of the failures because we’ve done all the easy flight testing so far. The hard flight testing, you know, that’s all in front of us, that hasn’t been done yet.”
Also:
Because of the enormous complexity, every aspect of that airplane is basically a failure waiting to happen and super hard to fix. The computer system is a nightmare and they’re so behind schedule. They’re more behind schedule on software than on anything else.

No normal, independent competitive tender

ABC TV “Four Corners” reveals that 10 years ago the head of the RAAF, Air Chief Marshal Angus Houston, was warned the JSF might be late and the RAAF should opt for a mixed fleet rather than a single-type air force made up solely of JSF aircraft. “Four Corners” reporters tried to find an answer to te question: “The JSF project could cost Australian taxpayers tens of billions of dollars. Is this plane a super fighter or a massive waste of money.. However, in a separate statement Angus Houston defends the decision to choose the F-35 for the RAAF, saying: “I am still convinced that the JSF is the right air combat aircraft to meet Australia’s future security needs ?”

A former Defence official closely involved in the oversight of the replacement program agreed to talk to Four Corners on condition that his identity was protected: “Australia would normally have gone through a competitive tendering process to work out “what the aeroplane could do, what its costs and its schedule was. But this had not happened in the case of the JSF.”

Pentagon General Bogdan, head JSF Program office: still risks and problems

Four Corners reporter Andrew Fowler travels to the United States in search of answers. He goes to Lockheed Martin’s top secret factory in Texas. He had the first television interview with the Pentagon’s new head man on the project, US Air Force Lieutenant General Chris Bogdan, who has recently taken over as head of the JSF project team. Lt.general Bodgan said int the interview: “Let’s make no mistake about it. This program still has risks, technical risks, it has cost issues, it has problems we’ll have to fix in the future.
And the head of JSF Program Office Bodgan confirms: “If you promise that you’re getting a Ferrari and you deliver a Chevy - um, no offence to the Chevy company - you’re not going to sell as many. It’s as simple as that.” And about the price-quantity deadly embracing: “Sure. It’s-it’s a, it’s a death spiral.”.

Concurrency in development and production caused problems

Bogdan confirms that that putting the plane into production before it has been tested properly - a process called concurrency - has caused major problems: “Concurrency has created a complexity in this program that we have to deal with today. And while I would not dare to go back and criticise the decisions that were made in the past, what I probably would’ve thought about was how much development work and how much testing was really done to solidify the design of the airplane before we started producing airplanes.
A large amount of concurrency - i.e. beginning in production long before your design is stable and long before you’ve found problems in test, creates downstream issues where now you have to go back and retrofit airplanes and make sure that the production line has those fixes in them. And that drives complexity and cost.”

Read more:
ABC News; 18-feb-2013; “Pentagon general issues warning on JSF blow-outs

Statement of Air Chief Marshal Angus Houston, AC, AFC (Ret’d) 13 February 2013 (PDF)

Source:
“Reach for the Sky”, reported by Andrew Fowler and presented by Kerry O’Brien, goes to air on Monday 18th February at 8.30pm on ABC1 (local time). It is replayed on Tuesday 19th February at 11.35pm. It can also be seen on ABC News 24 at 8.00pm Saturday, on ABC iview and at abc.net.au/4corners.

Een reactie op dit bericht...

Feb 16 2013

Onafhankelijk Clingendael rapport niet positief over JSF

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl onder Global F35 News

Kesteren - Donderdag 14 februari 2013 trok Instituur Clingendael brede publieke aandacht met het uitbrengen van een rapport “Clingendael’s visie op de krijgsmacht van de toekomst”.

Clingendael is Nederlands belangrijkste onafhanhelijke geopolitieke en defensie denktank.
Het rapport is bedoeld als advies aan het kabinet Rutte-II om vanuit een integrale visie op de toekomst van defensie beslissingen te nemen over onder andere bezuinigingen en materieelaankopen. Het rapport zal een belangrijke rol spelen bij lijnen, die uitgezet worden inzake de vervanging van de F-16.

Het rapport beschrijft vier toekomst scenario’s, in drie daarvan is geen plaats voor de JSF. Het rapport is kritisch over de JSF vanwege onzekere kosten en ontwikkelingsproblemen en waarschuwt dat een keuze voor de JSF aanzienlijke verdringingseffecten tot gevolg zal hebben binnen het steeds krappere defensiebudget. Dit zal een negatieve invloed hebben op andere taken binnen de Konininklijke Luchtmacht en op taken van andere krijgsmacht onderdelen, zoals Koninklijke Marine en Koninklijke Landmacht.

Clingendael al in 2009: “Eerst behoefte vaststellen; dan opvolger F-16 kiezen”

Al eerder toonde Dr. Jaïr van der Lijn van het Clingendael instituut zich kritisch over de wijze waarop aangestuurd wordt op de aankoop van de JSF. In een artikel van 22 april 2009 met de titel “Straks is JSF niet nodig, en dan?” bepleitte hij om eerst een goede analyse te maken van de toekomstige bedreigingen, alvorens een wapensysteem te kiezen: “Alleen een analyse van mogelijke bedreigingen maakt duidelijk of we nu voor de JSF moeten kiezen of voor een heel ander soort wapen. Het debat over de aanschaf van nieuwe jachtvliegtuigen voor de luchtmacht vraagt om meer toekomstvisie. Op dit moment is de discussie vastgelopen in een strijd tussen twee kampen die langs hun eigen belangen en gedachtenlijnen zijn vastgeroest.”
Het is de moeite waard om het hele artikel (zie link hierboven) te lezen.

In de pers kwam het Clingendael rapport uitgebreid aan bod, zowel bij kranten, als op radio en televisie. Hier een klein overzicht van nieuwsitems inzake het Clingendael rapport.

NOS Televisie “Clingendael niet positief over rol JSF”

Duidelijk is voor iedereen, dat Clingendael kritisch is over de aanschaf van de JSF. De NOS berichtte hierover: “Het instituut voor internationale betrekkingen Clingendael is niet positief over een rol voor de Joint Strike Fighter (JSF) in de Nederlandse krijgsmacht. Dat blijkt uit een advies aan minister Hennis-Plasschaert van Defensie. Daarin worden vier scenario’s voor de toekomst van de krijgsmacht geschetst. In drie modellen is de JSF overbodig.”

NRC Handelsblad “Aanschaf JSF alleen nodig voor hoogste geweldspectrum”

NRC Handelsblad schrijft samenvattend over het Clingendael rapport: “De aanschaf van de Joint Strike Fighter is alleen nodig als Nederland dan ook wil meedoen aan interventies “in het hoogste geweldsspectrum”. Dat kost echter veel geld, en dan blijft er van de marine en de landmacht weinig over.” En vervolgens “…….. een krijgsmacht met de JSF volgens het instituut het minst aantrekkelijke scenario voor de toekomstige Nederlandse krijgsmacht.”

Debat BNR Nieuwsradio voor- en tegenstander

BNR Nieuwsradio liet twee deskundigen ingaan op het Clingendael rapport inzake de toekomst van defensie:
Cees Homan van Instituut Clingendael: “Wij moeten uitgaan van het beschikbare defensiebudget. Dat is ongeveer zes miljard euro. Als we de JSF centraal stellen, dan gaat dat ten koste van de andere krijgsmachtonderdelen, omdat de JSF steeds meer gaat kosten.” Homan noemde het al dan niet doorzetten van de JSF “een politieke beslissing”.

Rob de Wijk, directeur van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies, “Het is veel complexer dan Clingendael meldt en als je het op deze manier brengt, dan vertroebel je wel het politieke debat.”
Opmerkelijk is de uitspraak van De Wijk: “En als je dan weer naar de fabrikant van de F-35 luistert, die zegt dat als ze naar grote aantallen gaan als opvolger van de F-16, dan wordt het een heel goedkoop vliegtuig, wat goedkoper is dan zijn concurrenten. Het is dus eigenlijk veel complexer dan Clingendael meldt en als je het op deze manier brengt, dan vertroebel je wel het politieke debat“. Duidelijk moet zijn, dat de voorwaarde “als ze naar grote aantallen gaan” onrealistisch is, de wereldmarkt voor de F-35 is niet zo groot, als fabrikant Lockheed-Martin en de industrielobby iedereen al jaren wil laten geloven. Zie deze duidelijke “Marktanalyse, waar moet de JSF verkocht worden?”. Waar is de wereldmarkt, waar de budgetten? Tot 2019 zal de productie nauwelijks toenemen en stabiel op rond de 30-35 toestellen blijven. Het is kwalijk dat een “onafhankelijke” instituut zich voor het karretje laat spannen van de industrielobby.

Bronnen/referenties:

Download volledige rapport “Clingendael’s visie op de krijgsmacht van de toekomst

BNR; 14-feb-2013 “Clingendael: Nederland heeft niets aan JSF

NOS; 14-feb-2013; “Clingendael niet positief over JSF

NRC; 14-02-2013; “Clingendael: krijgsmacht mét JSF minst aantrekkelijke toekomstscenario

Volkskrant; 14-feb-2013; Jan Hoedeman & Natalie Righton; ‘Geen rol voor JSF in toekomstige krijgsmacht

JSFNIEUWS130216-JB/jb

2 reacties op dit bericht...

Feb 16 2013

Dutch Clingendael Institute: no JSF in revised Dutch defence strategy

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl onder Global F35 News

Thursday 14-feb-2013 the Clingendael Institute (Netherlands premier non-governmental geopolitics and defense think tank) published a report in which it advises the Rutte-II cabinet not to decide to purchase the f-35 later this year.
In three of four scenario’s there is no place for the F-35 JSF. Citing an uncertain cost and developmental future for the project, Clingendael Institute warns that the purchase of the JSF would threaten the Netherlands’ ability to operate internationally, as escalating costs would negatively affect the other services’ operational capabilities in order to fund the JSF project.

According to Clingendael “The best option would be to see the Dutch armed forces as a ‘robust stabilisation force’. This means the Netherlands would not take part in the initial phases of an intervention, with a high level of violence, but would contribute to peace and stability operations.

Read more: DutchNews.nl; 14-feb-2013; “JSF jet does not fit in revised Dutch defence strategy, says institute

Source: Clingendael Institute; (PDF) “Clingendael’s visie op de krijgsmacht van de toekomst“. The report is in Dutch language, however, an Executive Summary, in English, van be found at page 11.

Nog geen reacties op dit bericht. Vragen of opmerkingen zijn welkom!

Feb 16 2013

Rekenkamer beantwoordt vragen Tweede Kamer inzake uitstapkosten JSF

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl onder Global F35 News

Den Haag – Op donderdag 14 februari 2013 heeft mevrouw Dr. Saskia J. Stuiveling, president van de Algemene Rekenkamer, antwoord gegeven op vragen van de vaste commissie voor Defensie inzake gestelde vragen over het rapport Uitstapkosten Joint Strike Fighter (Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 26488 / 31300, nr 305).

Omdat de antwoorden nog niet (zoals normaal gebruikelijk) publiek zijn gemaakt op de website van het ministerie, volgt hier de integrale tekst van de vragenbeantwoording op JSFNieuws.

Antwoorden Algemene Rekenkamer op vragen van de Tweede Kamer over het rapport Uitstapkosten Joint Strike Fighter

Vraag 1
Is het wenselijk om, na het bepalen van de ambities voor de krijgsmacht in de toekomstvisie, een nieuwe kandidatenvergelijking te maken tussen de verschillende alternatieven voor de vervanging van de F-16?

Antwoord 1
Het antwoord hierop is afhankelijk van de ambities die in de visie worden vastgesteld en de keuzes die gemaakt worden in de taken van de krijgsmacht en de capaciteiten die daarvoor nodig zijn.

We merken op dat wij in onze brief aan de Tweede Kamer van 17 november 2009 overigens kanttekeningen hebben geplaatst bij de kandidatenevaluatie van 2008 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 300, nr 12). Zie ook ons antwoord op vraag 8. De doorlooptijd van zo’n kandidatenvergelijking is 1 tot 2 jaar (zie ook antwoord op vraag 22).

Vraag 2
Is het wenselijk dat in de visie voor de toekomstige krijgsmacht ook gekeken wordt naar het langer doorvliegen/End Life Update voor de F-16?

Antwoord 2
Ja, het is wenselijk dat bij de keuzes die op het gebied van de jachtvliegtuigen voorliggen, wordt gekeken naar de gevolgen voor de duur van het in dienst houden van de F-16. Het is op dit moment nog onbekend of langer met de F-16 moet worden doorgevlogen, c.q. wat hiervan de operationele en financiële gevolgen zijn. Een End Life Update voor de F-16 zou eventueel als afweging in de nieuwe Visie op de krijgsmacht meegenomen kunnen worden.

Vraag 3
Zullen de exploitatiekosten met de doorontwikkeling van het toestel de komende jaren naar verwachting dalen of stijgen?

?
Antwoord 3
Hier is op voorhand geen antwoord op te geven.
De ramingen van de exploitatiekosten van de JSF CTOL voor Nederland zijn de afgelopen jaren steeds gestegen. Of in de toekomst nieuwe technieken of werkwijzen worden geïntroduceerd die een daling van de exploitatiekosten mogelijk maken, is ongewis. Dit is afhankelijk van de doorontwikkeling van het JSF-toestel die in de jaren tot 2052 nog plaats zal vinden. De JSF wordt overigens in drie varianten ontwikkeld. Nederland heeft interesse in de conventionele variant, de Conventional Take-off and Landing (CTOL)-variant. Niet elke doorontwikkeling is relevant voor deze COTL-variant van de JSF.

Vraag 4
In hoeverre is het onderzoek over de uitstapkosten nog valide nu blijkt dat er budget is voor 35 toestellen, terwijl uw onderzoek is gebaseerd op de veronderstelling van de afname van 68 toestellen?

Antwoord 4
De conclusie van ons onderzoek is dat het vigerende beleid van de vervanging F-16 hoe dan ook moet worden aangepast. Ongewijzigd doorgaan loopt vast op het geraamde budget. Het budget verhogen heeft consequenties voor alle krijgsmachtdelen en dus voor de huidige ambities. Het aantal toestellen verlagen moet leiden tot het herformuleren van (ten minste) de ambities van de luchtmacht. Nederland nu uit het JSF-programma terugtrekken heeft als consequentie dat (als we later toch JSF’s “van de plank” kopen) de koster per toestel stijgen. Kiezen we voor een ander toestel “van de plank”, dan moet Defensie de aan het toestel gestelde eisen aanpassen.
Kortom: ongewijzigd doorgaan is geen optie en elke andere optie heeft consequenties. Het wachten is dus op de aangekondigde nieuwe visie op de krijgsmacht.
Op basis van ons onderzoek kan overigens niet gesteld worden “dat er budget is voor 35 toestellen”, zoals in de vraag wordt gesuggereerd.
Wij achten de conclusies over de uitstapkosten nog steeds van belang en valide.

Vraag 5
Wat zijn volgens u de belangrijkste vormen en voordelen van internationale samenwerking?

Antwoord 5
In ons onderzoek brengen wij naar voren dat het ministerie van Defensie voordelen ziet in samenwerking bij de ontwikkeling en productie, doorontwikkeling en instandhouding van de JSF, namelijk schaalvoordelen die de kosten voor de individuele landen beperken. Daarnaast ziet het ministerie van Defensie er strategische en operationele voordelen in dat de negen partners die de JSF ontwikkelen, straks werken met goed op elkaar afgestemde toestellen, systemen en operationele concepten en mogelijkheden.

Wij achten deze voordelen van internationale samenwerking bij de ontwikkeling, productie en het gebruik van de JSF aannemelijk. In ons rapport wezen we er overigens ook op dat deze samenwerking risico’s vergroot.

Wij merken op dat de minister van Defensie in zijn bestuurlijke reactie bij ons onderzoek ook een extra dimensie gaf aan het begrip internationale samenwerking. Zo acht hij een operationeel verantwoorde taakuitvoering met 56 F-35 jachtvliegtuigen mogelijk, ervan uitgaande dat de trend naar intensievere internationale samenwerking in de nabije toekomst aanhoudt. Ook merkt hij in zijn bestuurlijke reactie op dat “met het oog op internationale samenwerking, bijvoorbeeld met Noorwegen, op korte termijn duidelijkheid wenselijk” is.

Vraag 6
Wat zijn de gevolgen wanneer niet voor 2015 over wordt gegaan tot aanschaf van de JSF?

Antwoord 6
Indien Nederland later dan 2015 de daadwerkelijke bestelling aanvangt, zal Nederland de JSF pas later geleverd krijgen. Het is onduidelijk of het leveringsslot dan geheel verloren is of alleen het eerste jaar/de eerste jaren. Daarnaast zijn er financiële gevolgen vanwege het (nog) langer door moeten vliegen met de F-16. De gevolgen voor de F-16 van een twee jaar latere uitfasering van dit toestel zijn in ons rapport becijferd op tussen € 180 en 186 miljoen.

Vraag 7
Wat is het beste moment om de F35 aan te schaffen, gelet op de stukprijs?

Antwoord 7
Gezien de fluctuaties van de stukprijs en de onvoorspelbaarheid daarvan, is hierop door ons geen zeker antwoord te geven. Wij hebben in ons onderzoek een aantal mechanismes rond de stuksprijs van de JSF geschetst. Het bepalen van het beste moment om de JSF aan te schaffen ligt in eerste instantie op de weg van de minister van Defensie. Deze ontvangt volgens de systematiek van het JSF-programma dit voorjaar nieuwe kosteninformatie over de JSF CTOL uit de Verenigde Staten.

?
Vraag 8
Is de kandidatenvergelijking uit 2008 naar uw mening nog steeds actueel?

Antwoord 8
De actualiteit van de kandidatenvergelijking uit 2008 is afhankelijk van de ambities die in de visie op de krijgsmacht van de toekomst worden vastgesteld en de keuzes die gemaakt worden in de taken van de krijgsmacht en de capaciteiten die daarvoor nodig zijn.

Wij hebben in onze brief aan de Tweede Kamer van 17 november 2009 kanttekeningen geplaatst bij de kandidatenevaluatie van 2008. We wezen onder andere op de korte tijd die aanbieders was gegund voor de aanlevering van de gegevens, het voorlopige karakter ervan en op de onevenwichtigheid in de informatie: er was vooral veel bekend over de JSF en veel minder over de andere toestellen. Mede op basis hiervan wezen we op de beperkingen en onzekerheden in de kandidatenevaluatie met betrekking tot kwaliteit, levertijd en prijs (Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 300, nr 12). Deze kanttekeningen zijn nog steeds relevant.

Vraag 9
Klopt het dat de regering uiterlijk in 2015 een besluit moet nemen over de aankoop van de eerste JSF productietoestellen?

Antwoord 9
Ja. Indien de regering de JSF als partner in het JSF-programma wil bestellen en de eerste toestellen geleverd wil krijgen in 2019, dan dient, volgens de bestelsystematiek die geldt voor partners, de bestelling uiterlijk 4 jaar van te voren te worden gedaan, in 2015 dus.

Vraag 10
Klopt uw vooronderstelling dat aanschaf van 56 JSF’s ingrijpende gevolgen zal hebben voor de samenstelling en uitrusting van zowel de Koninklijke Luchtmacht als de krijgsmacht als geheel?

Antwoord 10
Het aantal van 56 JSF’s is door de minister van Defensie in zijn reactie op ons rapport genoemd. Volgens de minister is de aanschaf van de JSF binnen de begroting van zijn departement, zowel voor de investering als voor de exploitatie, inpasbaar indien het aantal toestellen omlaag gebracht wordt tot 56 stuks. Dat kan volgens hem door verminderde inzet van het toestel. Ook is het volgens de minister onvermijdelijk dat andere investeringsprojecten later zullen worden uitgevoerd, van geringere omvang zullen zijn of misschien zelfs worden geschrapt. Een aantal van 56 JSF’s heeft volgens de minister dus ingrijpende gevolgen voor de samenstelling en uitrusting van de Koninklijke Luchtmacht. Volgens de minister vergt dat ook expliciete aanpassing van de operationele doelstellingen van de krijgsmacht en wijst de minister op consequenties voor investeringen in andere krijgsmachtonderdelen. Uit de nog op te stellen Visie op de krijgsmacht zal moeten blijken welke gevolgen dit zal hebben op de samenstelling en uitrusting van de krijgsmacht als geheel.

Vraag 11
Kent u een voorbeeld van een gevechtsvliegtuig waarbij tijdens de ontwikkeling alle testen zonder problemen zijn verlopen?

Antwoord 11
De Algemene Rekenkamer is niet in de positie om deze vraag adequaat te beantwoorden.

Vraag 12
Wat is uw mening over de kanttekening die Defensie plaatst bij het gevaar dat de F16 zal lopen door de ontwikkeling van vijandelijke wapensystemen en de gevolgen voor de inzet van de F16 hiervan?

Antwoord 12
De Algemene Rekenkamer is niet in de positie om deze vraag te beantwoorden. We kunnen hoogstens opmerken dat dit gevaar afhankelijk is van de ambitie voor de inzet van de gevechtsvliegtuigen. Indien de ambitie om Nederlandse jachtvliegtuigen in het hoogste gevechtsspectrum te laten opereren, (eventueel tijdelijk) wijzigt, dan verandert mogelijk ook het gevaar bij inzet van F-16.

Vraag 13
Is het aannemelijk dat de stukprijs van een F35 de komende jaren aanzienlijk zal dalen, naar mate het productieproces vordert?

Antwoord 13
Exacte voorspellingen over het verloop van de stuksprijs zijn niet te maken. Zie ook het antwoord op vraag 7. In het algemeen kan gesteld worden dat vroeg geproduceerde toestellen duurder zijn dan later geproduceerde toestellen. Op de lange termijn worden later geproduceerde toestellen door factoren als inflatie juist weer duurder.

Op pagina 75 (figuur 19) van ons rapport geeft de grafiek “Stuksprijs en leveringsslot JSF” dit systeem met een fictieve prijscurve weer. De exacte prijscurve voor de JSF-CTOL is nog niet bekend. Wel ontvangt het ministerie van Defensie volgens de systematiek van het JSF-programma dit voorjaar nieuwe kosteninformatie over de JSF CTOL uit de Verenigde Staten, waarmee de verwachtte prijscurve kan worden geactualiseerd.

Vraag 14
Wat zijn de huidige stukprijzen van de Advanced-F16, de Super Hornet, Eurofighter, Dassault Rafale en Gripen NG?

Antwoord 14
Wij hebben geen informatie hierover omdat wij niet in de positie zijn om zelf de informatie die benodigd is voor een kandidatenevaluatie te verzamelen en te beoordelen.

De stuksprijs van een gevechtsvliegtuig is afhankelijk van een groot aantal factoren, zoals het af te nemen aantal, de exacte configuratie van het toestel, het moment van levering van de toestellen en dergelijke. Kosteninformatie die specifiek genoeg is om te kunnen dienen als onderbouwing van een raming van de stuksprijs van deze toestellen voor de Nederlandse situatie dient in een apart proces door de Nederlandse overheid (het Ministerie van Defensie) te worden opgevraagd. Het ministerie beschikte niet over actuele informatie over op de Nederlandse situatie toegespitste stuksprijzen voor deze toestellen. Voor de conclusie van de Algemene Rekenkamer was deze informatie ook niet nodig.

Vraag 15
Wat zijn de bronnen van de informatie over alternatieven voor de JSF die door het ministerie aan u zijn verstrekt?

Antwoord 15
Deze informatie was door Defensie gebaseerd op de kandidatenevaluaties van 2001-2 en 2008 en overigens op openbare bronnen. Defensie verzamelt deze informatie voor de jaarrapportage Vervanging F-16, waarin conform de informatiebehoefte van de Tweede Kamer bij het grote project een beeld moet worden gegeven van de ontwikkeling van een aantal andere toestellen. We wijzen overigens op onze antwoorden bij de vragen 1, 8, 14 en 22.

Vraag 16
In vergelijking waarmee zijn de levensduur kosten van de Super Hornet relatief hoog?

Antwoord 16
De Super Hornet is in 2001 betrokken geweest in de kandidatenevaluatie voor de opvolging van de F-16. De Super Hornet is door het Ministerie van Defensie vergeleken met de Advanced-F16, Eurofighter, Dassault Rafale en Saab Gripen NG en de JSF. Volgens de uitkomst van die vergelijking waren de levensduurkosten van de Super Hornet hoog, onder meer omdat het toestel twee motoren heeft en grote infrastructurele aanpassingen vergt.
Omdat de Super Hornet niet meer in de kandidatenevaluatie van 2008 betrokken is geweest, hebben we bij het Ministerie van Defensie geen actuelere informatie over de Super Hornet aangetroffen.

Vraag 17
Waarom hebben de fabrikanten van de Eurofighter en de Rafale geen medewerking verleend aan de kandidatenevaluatie van 2008?

Antwoord 17
De fabrikanten van de Eurofighter en de Rafale hebben geen medewerking verleend aan de kandidatenevaluatie van 2008, met name vanwege de volgens hen nauwe betrokkenheid van Nederland bij het JSF-programma en vanwege de kosten die met de informatievoorziening voor een kandidatenevaluatie voor de aanbieder zijn gemoeid.

Vraag 18
Is er inmiddels duidelijkheid over de beschikbaarheid van de SAAB Gripen? Om welke zes missies gaat het bij de beoordeling? Is het mogelijk dat de operationele capaciteiten sinds de evaluatie van 2008 verbetert zijn? Indien ja, waarom worden eventuele nieuwe data niet meegenomen in de vergelijking?

Antwoord 18
Op de vraag of er inmiddels duidelijkheid is over de beschikbaarheid van de SAAB Gripen heeft de Algemene Rekenkamer geen antwoord.
Op de vraag of de operationele capaciteiten (van de Saab Gripen) sinds de evaluatie van 2008 verbeterd zijn, is zonder nadere evaluatie van deze kandidaat geen antwoord te geven.

Vraag 19
Is het gezien de ongewisse toekomst van de capaciteiten en de kosten ontwikkeling van de JSF niet mogelijk om de kandidatenevaluatie over te doen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 19
Zie ons antwoord op vraag 1.

Vraag 20
Klopt de IOC (2021) van optie 1 nog wel, gezien de voortdurende ontwikkelingsproblemen van de JSF?

Antwoord 20
Ten tijde van publicatie van ons onderzoek was uitgangspunt dat Nederland in 2021 initiële operationele capaciteit (IOC) zou bereiken met de JSF, op basis van de start van de instroom van de JSF toestellen begin 2019. Het ligt op de weg van de minister van Defensie om aan te geven in hoeverre dit momenteel nog mogelijk wordt geacht.

Vraag 21
Wat wordt precies bedoeld met de ‘huidige mate van zekerheid over het tijdstip waarop de vervanger van de F-16 geleverd kan worden”?

Antwoord 21
De zekerheid die Nederland nu heeft, vloeit voort uit het PSFD-MoU. Als partner is Nederland ervan verzekerd dat de gewenste bestelreeks is opgenomen in Annex-A van het PSFD. De VS kunnen deze reeksen niet aanpassen zonder toestemming van een partnerland, ook niet wanneer zich bij de VS FMS-klanten melden die toestellen willen afnemen in een jaar waarin de productielijn al vol zit met bestellingen van partnerlanden.

Vraag 22
Waarom is er 1-2 jaar nodig voor het opstellen en uitvoeren van een nieuwe kandidatenevaluatie? Wat moet er precies worden gedaan in die procedure?

Antwoord 22
Het uitvoeren van een kandidatenevaluatie vergt dat het ministerie van Defensie door middel van een questionnaire informatie opvraagt bij de fabrikanten van jachtvliegtuigen. Deze zullen deze vragen al dan niet beantwoorden, waarna het ministerie van Defensie met hulp van TNO, het NLR en mogelijk andere partijen een analyse uitvoert op de aspecten kwaliteit, levertijd en prijs.
Elk van deze stappen vergt volgens het Ministerie van Defensie enkele weken tot maanden, wat optelt tot een doorlooptijd van 1 tot 2 jaar.
We zijn in het kader van de beantwoording van deze Kamervragen nagegaan hoe veel tijd de kandidatenevaluaties van 2001-2 en 2008 vergden. De kandidatenevaluatie van 2001 vergde van de eerste informatie-aanvraag tot en met de rapportage 1,5 jaar. De actualisering die – met een beperkter aantal kandidaten – in 2008 plaatsvond vergde zes maanden, maar zie onze kanttekeningen bij die actualisering in het antwoord op vraag 8.

JSFNIEUWS130216-JB/jb

Nog geen reacties op dit bericht. Vragen of opmerkingen zijn welkom!

Feb 15 2013

The Saga of the F-35…And the Coming Sequester Flak

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl onder Global F35 News

In a long article Mark Thompson of Time US gives a detailed analysis of the most expensive weapon ever built: the JSF.

Quote of the introduction:
The F-35, designed as the U.S. military’s lethal hunter for 21st century skies, has become the hunted, a poster child for Pentagon profligacy in a new era of tightening budgets. Instead of the stars and stripes of the U.S. Air Force emblazoned on its fuselage, it might as well have a bull’s-eye. Its pilots’ helmets are plagued with problems, it hasn’t yet dropped or fired weapons, and the software it requires to go to war remains on the drawing board.”

About the JSF hit by serious design problems:
More than a decade into its development, blueprints are changing about 10 times a day, seven days a week.”
(…..)
The resulting bastard child was a compromise, not optimum for any one service but good enough for all three. Neither the Air Force nor the Navy liked its stubby design.”
(…..)

Mark Thompson asks: JSF the right plane? Stealth the right technology?
While debate swirls around how to build the F-35 right, there’s a more important question: Is it the right kind of plane for the U.S. military in the 21st century? The F-35 is a so-called fifth-generation fighter, which means it is built from the ground up to elude enemy radar that could be used to track and destroy it. Stealth was all the rage in military circles when the Pentagon conceived the F-35. But that was well before the drone explosion……..”
(…..)
A stealthy jet requires sacrifices in range, flying time and weapon-carrying capability–the hat trick of aerial warfare. ”
(…..)
Apparently the F-35 may end up being pretty stealthy after all.”

Read more: Paper edition 25-feb-2013 of Time Magazine.
Or on the web, read more Mark Thompson; Time; Feb-2013; The Most Expensive Weapon Ever Built

Een reactie op dit bericht...

Feb 15 2013

First F-35C Production Model Takes Flight

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl onder Global F35 News

FORT WORTH, Texas — The first Lockheed Martin production model F-35C carrier variant, known as CF-6, flew its first sortie Thursday. Upon delivery later this year, the jet will be assigned to US Navy Fighter Attack Squadron 101 (VFA-101) at Eglin AFB, Florida. The unit will serve as the Fleet Replacement Squadron, training Navy F-35C pilots and maintainers.

While CF-6 will be the first carrier variant jet assigned to Eglin, it will join a fleet of nine F-35A conventional takeoff and landing (CTOL) jets and 13 F-35B short takeoff and vertical landing (STOVL) jets already on station.

Headquartered in Bethesda, Md., Lockheed Martin is a global security and aerospace company that employs about 120,000 people worldwide and is principally engaged in the research, design, development, manufacture, integration, and sustainment of advanced technology systems, products, and services. The Corporation’s net sales for 2012 were $47.2 billion.

Source: Lockheed Martin, press release; 15-feb-2013

Nog geen reacties op dit bericht. Vragen of opmerkingen zijn welkom!

Feb 15 2013

Australian MP about JSF: Why did Lockheed give misleading information?

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl onder Aanschaf JSF, Andere JSF landen

In a speech delivered by Dr Dennis Jensen in the Parliament (Federation Chamber) on 13-feb-2013 in the Australian Parliament he gives a clear overview of the Australian JSF project. Most of the criticism may be applied to all other JSF partner countries. The speech of Dr. Jensen is a clear summary of a project that ran into irreversible problems, due to its wrong concept and design.

Here the plain text of the speech of Dr. Dennis Jensen about the JSF Program:
The truth is incontrovertible. “Malice may attack it, ignorance may deride it, but in the end there it is.” So said Winston Churchill. The Department of Defence has a problem with accepting the truth.

Late delivery, false expectations

Questioned in 2004 regarding the joint strike fighter, Air Marshal Houston stated, ‘The expectation is they will begin arriving in Australia by 2012.’ He went on to say, ‘It is a conservative estimate. That is when we would expect.’
In 2005 he said, ‘We are still planning on 2012.’
In 2007, he again stated delivery would be in 2012 and the initial operational capability, or IOC, would be in 2014-15.

In 2009 Dr Gumley, head of the Defence Materiel Organisation, said, ‘The JSF is on schedule. I think the test program is running four or five months late.’ To reiterate—’running on schedule’. We have been talking about 2012 and initial aircraft in 2014 with IOC—well, initially 2013 IOC—and he said, ‘It is not something I lose much sleep about.’ I do. And if I were Dr Gumley, he should have. Because ultimately these aircraft are not experiments in marketeering; rather they are tools young men and women in uniform will use to defend this great nation from enemies with superior technologies. It is a question about lives, not maintaining the extravagant livelihoods of Lockheed Martin executives.

In 2011, Air Vice Marshal Osley told parliament that the US JSF program manager, Vice Admiral Venlet, said, ‘The program is now founded on a great deal of realism.’ Air Vice Marshal Osley said, ‘I think our estimate is now becoming a realistic estimate instead of a conservative estimate.’

Then the IOC was taken to be 2018, and he reiterated his confidence on this numerous times in testimony. But a few months ago we were told that this has now slipped to 2020, and Bill Sweetman of Aviation Week and Space Technology, the trade bible, states that IOC in the US is only likely to be in 2020. Even if this does not slip, how would you like to order a 1991 (Holden) VN Commodore (editor’s note: Australian produced car) and finally take delivery when the competition is producing the FG, or current model, Falcons?
How competitive would that (Holden) VN Commodore be? Should you stick with your VN Commodore? The Department of Defence seems to think so. On Defence’s risk management matrix, a slip of merely 12 months is considered an extreme level of risk, yet the program is now over half a decade late and there are no flags being thrown up.

Why no red flags after price explosion since 2005?

In 2005, Air Marshal Houston said, ‘Currently the indicators are that the flyaway costs for the F-35 will be about $45 million.’
In 2006, Air Commodore Harvey is talking about “approximately $US47 million on 2002 base year”.
We are getting them early, so Harvey said ‘approximately $55 million average for our fleet’. Then in 2008, Dr. Gumley stated that he would be surprised if we paid more than about $75 million a copy for the aircraft measured in 2008 dollars, ‘assuming we buy at least 75, or three squadrons’. I was told by Defence in then Minister Nelson’s office that the average unit procurement cost that was being worked on by Defence was $131 million per unit.
So why did Dr Gumley say he would be surprised if we paid more than $75 million each? Defence deliberately talk costs that make up the price instead of the price, so that they can obfuscate.
In 2010, then Air Vice Marshal Harvey, in talking about fleet, said it was $75 million in 2008 dollars at a 0.92 exchange rate. The Government Accountability Office in the United States, talking about average procurement cost of the JSF, said it has gone up from $69 million in October 2001. In April 2010 it was up to $114 million each.
In June 2010, after a Nunn-McCurdy breach, it was revised to $133 million per copy. Using the risk management matrix at 10 per cent, increase in cost is severe and a combination of severe and almost certainly means that you will have a category of extreme level of risk. Once again, why no red flags?

Air Power Australia are routinely denigrated by Defence which will obviously have a negative impact on the work they get as well as organisations such as REPSIM. The reason they are denigrated is that they have the audacity to criticise the JSF program. Problematically for Defence they tend to be accurate, whereas Defence woefully fails. Take cost, for example. In 2006-07, Air Power Australia had an estimate of between $136 million and $176 million, far more accurate than Defence talking about significantly less than $100 million. Were they
just deliberately misleading parliament, given they had admitted the $131 million average unit procurement cost to me in 2007? They tend to hide behind many definitions of cost, deliberately obfuscating failed projects by throwing various prices and costs out there.

Other countries also critical

Vice Marshal Osley also boasted of no foreign customers having pulled out and he even boasted of it ‘not being beyond my level of expertise to comment on politics in Canada’ before assuring us that it was just politics in Canada and Canada would stay in.
In fact Canada has pulled out of the program. The Danes have ordered advanced F-16s as a stopgap which I am told will likely become the final capability—in other words, they will
dump the JSF as well. The Dutch are prevaricating and the probability is that they will pull out.

Failing aerodynamic performance

As I have said, there has been unfair criticism of APA by Defence. As an example, Air Vice Marshal Osley stated of APA’s criticisms of the F-35’s aerodynamic performance that it was:
… inconsistent with years of detailed analysis undertaken by Defence, the JSF Program Office, Lockheed Martin and the eight other partner nations.
He further stated that their analysis was:
… basically flawed through incorrect assumptions and the lack of knowledge of the classified F-35 performance information.

The Joint Operational Requirements Document, or JORD, had specifications on various measures of performance. For acceleration at 30,000 feet the objective was 40 seconds or less and the threshold or bare minimum was 55 seconds.
We were told by Defence that it would meet spec and Tom Burbage, head of the JSF
program with Lockheed Martin, misled parliament in March last year by stating: ‘The airplane will continue to be well in excess of its basic requirement. The aircraft is meeting all other requirements to date.’ He stated ‘other’ because it failed to meet the range requirement of 590 nautical miles and they have conveniently changed the definition of the requirement for the A-model which Defence recommends we get so that it could reach spec.

Acceleration and turnrate similar to 50-year old Vietnam-era F-4 Phantom

In terms of that acceleration spec, the JSF program office in the US has asked the Joint Requirements Oversight Committee, or JROC, to relax the requirement to 63 seconds which is similar to the performance of a 50-year-old F-4 Phantom—so much for meetings spec. In 2006, APA calculated the A-model would take over 60 seconds for acceleration which has now proven correct. This is on record at the same time that Defence and LockMart were telling us it was meeting or exceeding spec. Whose analysis is flawed now?

Similarly, for turn performance, the aircraft had an objective to sustain six g at 15,000 feet with a bare minimum threshold of 5.3 g. In 2006, APA calculated it could only sustain 4.7 g, at the same time that Defence and LockMart were assuring us that it would meet spec. Once again, JPO has requested JROC to relax the spec to 4.6 g. This is less than said 50-year-old F-4 Phantom, which was known as a truck for its turn performance at the time. Whose analysis is flawed now? So much for the years of detailed analysis undertaken by Defence, the
JSF program office, Lockheed Martin and eight other partner nations.

Weight problems restricts future changes

This aircraft has had very austere specifications placed on it in the JORD, and LockMart has designed the aircraft not to meet the objectives—which were not much of a stretch anyway—but with the bare minimum threshold specs, and have failed to even meet them. They have a weight problem with the aircraft, and military aircraft always put on weight. This aircraft is only 270 pounds under the maximum allowable empty weight according to the Director of Operational Test and Evaluation. They have even gone so far as to remove fuel stop valves and extinguishers in the dry bays, which, according to the DOT&E, increases the aircraft’s vulnerability to ground fire by 25 per cent compared with legacy aircraft.

JSF program based on magic!

But this program is based on magic! Because, in terms of the fundamentals of air combat, this aircraft is a comprehensive and hugely expensive failure. It is a $1 trillion program over its life, so no wonder we are getting so much spin and so little substance. By every measure, the aircraft is an outlier. We are told that this aircraft will let the missiles do the work—no need for high aerodynamic performance; it will all occur at beyond visual range.
So why do they crow about the 50 degree angle of attack capability which is only important in close combat? The reason is that, according to Defence and LockMart, the JSF is the answer, and therefore anything it can do is important and great but what it cannot do is irrelevant. They are quite willing to mislead, lie and obfuscate— anything to ensure the continuation of this white elephant.
Remember, even if it achieves the 2020 IOC, this turkey will be in service until 2060 or so. Do you really think it will be remotely competitive then? Why are the Russians, the Chinese, the Europeans and indeed LockMart with its other fighter, the F-22, spending so much money for these aircraft to have supermanoeuvrability and supercruise—or the ability to cruise supersonically without using afterburner—if it is not important? Indeed, the JSF will have to light up the sky to get into a position to fight using a lot of fuel-hungry and very hot afterburners which can be seen from a long distance away, just to get to the speed required to do that.

Does Lockheed have be the only correct view of air combat?

Does the JSF program really have the ultimate and only correct view of air combat, a view that bets against the basics of air combat that have been shown to be fundamental to air combat time and again over the last century, despite people having bet against said fundamentals on numerous occasions? Are those who designed the J-20, J-31, F-22, Eurofighter, Gripen and Rafale all wrong? Are the fundamentals of air combat and the wisdom of the likes of John Boyd and von Clausewitz all wrong, and only the mighty Lockheed Martin Fort Worth division is correct?

Why did Tom Burbage give misleading information?

I want Tom Burbage, the head of the JSF program with Lockheed Martin, to come to parliament and explain why he did not give false and misleading information to this parliament. If we do not insist on full transparency, our fighting men and women will be the ones to pay the price, not those in Russell offices or the boardrooms of Lockheed Martin. Finally, no doubt Defence and LockMart will state that the magic is classified and hidden, and we will have to take them on trust that it truly is revolutionary, it will change the nature of air combat, and that is why it is a world-beater. The problem is, on all unclassified measures where we have had the opportunity to compare the facts with what they have assured us is correct, they have been shown to be wrong.

Independent experts demonstrated to be correct

Furthermore, when independent experts have been demonstrated to be correct on these measures where Defence and Lockheed Martin have failed so dismally, when they warn us that the JSF is uncompetitive, I believe we should take what they have to say extremely seriously and demand evidence from Defence and LockMart. We should demand that they show us, not simply assure us.

In the final analysis, facts are stubborn things and I am more stubborn still.

Author: Dr. Dennis Jensen, Member of Parliament, Australia

Background:
Dr Dennis Jensen (born 28 February 1962 in Johannesburg, South Africa), Australian politician, was elected to the Australian House of Representatives at the 9 October 2004 federal election for the Division of Tangney, Western Australia, for the Liberal Party.
He was educated at RMIT University, Melbourne University and Monash University, from where he has a PhD in materials engineering on ceramics. He was a research scientist with the CSIRO and a defence analyst before entering politics.

Source:
Austrlian House of Representatives; proof; Federation Chamber;
Bills Appropriation Bill (No. 3) 2012-2013 and Appropriation Bill (No. 4) 2012-2013
Second Reading Speech MP Dr. Dennis Jensen; Wednesday, 13 February 2013; by authority of the house of representatives.

JSFNieuws130214-DJ/pg

2 reacties op dit bericht...

« Vorige - Volgende »