Sep 01 2009

Gates bezoekt Lockheed net voor accountantsbezoek

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl om 8:58 onder Ontwikkeling JSF

Fort Worth, TX (USA) – De Amerikaanse minister van defensie Robert Gates heeft maandag een bezoek gebracht aan Lockheed Martin en zijn stevige steun voor het JSF programma uitgesproken. De timing van zijn bezoek, juist voorafgaand aan het woensdag te starten (”onafhankelijk”) accountantsonderzoek bij Lockheed, heeft bij diverse Amerikaanse Congresleden tot gefronste wenkbrauwen geleid.

Nadat vanuit de regering Obama een nieuw onderzoek is gelast omtrent de juistheid van de gegevens uit het verontrustende, stilgehouden, Joint Estimate Rapport van 2008 gelast, is een interne strijd losgebarsten tussen Bush-veteraan Robert Gates, die het F-35 programma door de jaren heen stevig steunde en de nieuwe garde binnen de regering Obama, die zich kritisch opstelt over het F-35 programma.

Het Joint Estimate Team (JET) is in 2008 binnen het Pentagon samengesteld om op onafhankelijke wijze een evaluatie van het F-35 programma uit te voeren, en verschilt nogal van inzicht met de officials van het JSF Joint Program Office, met Lockheed Martin en met minister van defensie Robert Gates over de voortgang van het programma.

Joint Estimate Team: miljarden meer nodig, vertraging tot 2016

Het Joint Estimate Team heeft in een rapport vastgesteld dat het onmogelijk is dat de ontwikkelingsfase in 2014 wordt afgerond en dat dit waarschijnlijk 2 jaar later wordt. Dit houdt in dat een zogeheten “full rate production” niet eerder dan in 2016 kan starten, mits er geen verdere technische problemen optreden. De vertraging zal circa US$ 7,4 miljard extra ontwikkelingsbudget vergen. Tevens worden tal van andere problemen opgesomd naar nu blijkt.
Op 10 juli jongstleden, droeg Staatssecretaris van Defensie William Lynn het JSF Joint Estimate Team op het JSF project te onderzoeken en vast te stellen of dit grootste Amerikaanse militaire project ooit, werkelijk aanzienlijk meer geld en tijd nodig heeft dan tot nu toe verondersteld. Doel is om voorafgaand aan de vaststelling van het budget voor fiscaal jaar 2011 (FY2011), dus begin 2010, duidelijkheid te hebben over de verschillen tussen het vorige JET rapport (herfst 2008) en de opvattingen van het JSF Program Office en Lockheed Martin. Afhankelijk van de uitkomsten zullen er politiek moeilijke besluiten nodig zijn om geld te vinden voor voortzetting van de JSF of inkrimping van het aantal aan te schaffen toestellen.

Hoe welkom is het Joint Estimate Team in Fort Worth?

Woensdag 2 september zal een groep onderzoekers en accountants van het Joint Estimate Team arriveren in Fort Worth. Van mensen binnen de Lockheed Martin vestiging hier begrepen we dat ze duidelijk instructies hebben gehad om “hoe om te gaan met de mensen van het Joint Estimate Team” en “hoe bepaalde zaken af te schermen”.
Het Joint Estimate Team is niet geliefd. Onder mede verantwoordelijkheid van Robert Gates, werd in 2008 nadrukkelijk besloten door Pentagon topmensen (en ex-Lockheed werknemers) John Young en Gordon England het vorige JET rapport niet publiek te maken. Dankzij een informant heeft de doorgaans zeer goed geïnformeerde “Inside The Airforce” beslag weten te leggen op het rapport en de gegevens in november 2008 naar buiten gebracht. Zie hierover een uitgebreid artikel op JSFNieuws van 29 november 2008 “Pentagon houdt negatief JSF rapport bewust achter”. Het artikel heeft nog niets aan actualiteit ingeboet. De vertrekkende Sue Payton (Air Force Acquisition Executive) deed op 7 april jongstleden – de dag van haar vertrek – nadrukkelijk de aanbeveling een onderzoek in te stelling naar de financiële status van de JSF. En zij was goed op de hoogte van de realiteit achter de schermen.

Schoon schip maken

De nieuwe verantwoordelijke bewindspersoon uit de Obama regering is Bill Lynn. Door het JSF Joint Estimate Team opnieuw opdracht te geven het rapport van 2008, door de toenmalige bewindslieden Mr. England en Mr. Young genegeerd, te herzien en in een nieuw jasje te gieten kan hij starten met schoon schip te maken in dit project. Bill Lynn laat zo de buitenwacht zien de voorgangers niet blindelings te volgen. Komt het JSF Joint Estimate Team met dezelfde conclusies als in 2008, dan is er weliswaar een compleet jaar verloren gegaan, maar kan de nieuwe bewindsman starten met een herstructurering en een ter verantwoording roepen van de verantwoordelijken binnen het JSF Program Office. Alle toenmalige verantwoordelijken (Young, England en JPO hoofd Davis) hebben inmiddels andere banen, dus kan ieder roepen “mijn voorganger was verantwoordelijk”.

Hele JSF top aanwezig

De enige uitzondering is de vijfenzestig jarige Bush-veteraan Robert Gates, door de regering Obama op zijn plaats gelaten. Op zijn terugreis van zijn vakantie vloog hij gisteren direct naar Fort Worth om zich op de hoogte te stellen van de voortgang in het F-35 programma en zijn steun uit te spreken. Op zijn rondgang door de fabriek werd hij begeleid door JSF program general manager Dan Crowley, door Staatssecretaris Ashton Carter, door Lockheed CEO Robert Stevens, door Lockheed Executive Vice President Ralph Heath en het nieuwe hoofd van het JSF Program Office, generaal-majoor David Heinz.
Robert J. Stevens, president en CEO van Lockheed Martin Corporation zei dat het een grote eer was gastheer te zijn voor GAtes. Over het doel van het bezoek zei hij: “The purpose of the Secretary’s visit was to make very clear to us his expectations and our need to perform to our plans. That means producing a superior technological product and making sure that we maintain our schedule, enable the government to start training pilots in 2011, and fully equipping the Marine Corps for initial operational capability in 2012. It also means we’ll support our allied governments’ interests in the program while maintaining affordability. So, there’s a full array of things that we have to do, but we have great confidence in the team that we’ve put together here.

Robert Gates spreekt steun uit

Gates zei over de F-35 (binnen enkele jaren de enige geproduceerde jager in de USA): “My view is we cannot afford as a nation not to have this airplane. The importance of this program can hardly be overstated. I’m heartened by what I’ve seen this morning, especially by the commitment of the people involved in putting this airplane together. Virtually every modern tactical aircraft has had its challenges in development
My impression is that most of the high-risk elements associated with this developmental program are largely behind us, at this point. I can’t stand here and say there won’t be further cost growth or anything like that.There are still management and execution issues that have to be dealt with. I think everybody is aware of the importance both of the timelines and the execution of this program to keep the cost as low as possible.. I think it’s fair to say they are confident they will meet the timetables
”.
In reactie op een vragensteller zei hij; “We have looked at the business case a number of times, the general conclusion is that it would cost several billion dollars in addition and cause headaches for production down the road”. Gates had er vertrouwen in dat de JSF op tijd komt: “It seems to be on schedule for the first training squadron in 2011”.

Veto dreiging tweede motor

Over de voor de Europese industrie (met name de UK en Nederland) belangrijke alternatieve General Electric/Rolls Royce F136 motor was hij opnieuw sterk afwijzend: “We feel strongly at this point, where we’re trying to count every dollar, that there is not a need for a second engine. The Hill (Amerikaanse parlement, red.) has been informed that the president’s advisers would recommend a veto if that’s in the bill.

Bronnen:
Eigen directe contacten met werknemers L-M
Star Telegram; 31-aug-2009; “Gates signals strong support for F-35 joint strike fighter during visit to Lockheed Martin in Fort Worth”
Inside Defense; 27-jul-2009; “Obama Administration Directs Update of JSF JET Estimate”
CQ Politics; 23-jul-2009; “Report: F-35 work falls behind two more years”
JSFNieuws; 29-nov-2008; “Pentagon houdt negatief JSF rapport bewust achter”

JSFNIEUWS090901-KR/jg

Comments RSS

Reageer ook

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.