Sep 05 2009

KRO Reporter uitzending over de JSF

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl om 21:32 onder Aanschaf JSF

Den Haag – KRO Reporter heeft een nieuwe documentaire gemaakt over de grootste wapenaankoop uit de Nederlandse geschiedenis: de Joint Strike Fighter. Ze hebben aangekondigd met onthullingen te komen over het achterhouden van informatie, die al in 2005 bekend was omtrent het benodigde budget. De oppositie heeft inmiddels vragen gesteld aan de minister.

Onder de titel “De onbetaalbare Joint Strike Fighter” zendt KRO Reporter op zondag 6 september om 21.50 uur op Nederland 2 een documentaire uit over de “duurste wapenaankoop uit de Nederlandse geschiedenis: 85 Joint Strike Fighters.” Ze laten staatssecretaris Jack de Vries van defensie aan het woord die verdedigt dat de JSF het beste toestel is voor de beste prijs. Maar uit vertrouwelijke documenten blijkt dat de prijs van de JSF het Nederlandse defensiebudget ver te boven gaat. KRO-Reporter reconstrueert hoe Defensie al in 2005 tot de conclusie kwam dat de JSF onbetaalbaar is, en besloot om dat voorlopig maar even stil te houden.

Vragen oppositie: stil houden boerenbedrog

Naar aanleiding van de vooraankondiging en een verzoek om een reactie door de KRO willen de oppositiepartijen SP, PVV en D66 opheldering van zowel staatssecretaris Jack de Vries (Defensie), als minister Maria van der Hoeven (Economische Zaken).
over het mogelijk achterhouden van informatie over budgetproblemen rond de vervanging van het F-16-gevechtsvliegtuig, die al in september 2005 bekend zouden zijn geweest.
Volgens de aangestaande KRO Reporter uitzending wist de top van het ministerie van Defensie in september 2005 al dat er te weinig geld was voor de geplande aanschaf van 85 JSF-toestellen. Besloten werd op een besloten bijeenkomst het probleem binnenskamers te houden. De KRO laat geheime defensie documenten zien waarin letterlijk te lezen staat: “Het getal van 85 wordt gehanteerd voor externe communicatie en als planningsgetal voor de onderhandelingen” De oppositie vindt dat sprake is van “boerenbedrog” en een houding van “ter kwader trouw” richting de industrie inzake de Business Case, waarvoor in verband met de herijking van de Business Case per 1 juli 2008 het van belang was de schijn op te houden dat er 85 JSF’s zouden worden aangeschaft. In werkelijkheid werd berekend dat er maar geld was voor 52 toestellen. Drie en een half jaar later zou pas aan de Kamer verzocht zijn om meer budget, dit had veel eerder kunnen en moeten gebeuren volgens de oppositie.

Defensie woordvoerder: Al lang bekend

Een defensie woordvoerster reageert op de uitzending met “Deze aanpak is ook bekend bij de Kamer. Het aantal van 85 is dus altijd overeind blijven staan en in de plannen verwerkt”.
En zegt zij: “Bovendien was in oktober 2006 bekend dat het budget omhoog zou gaan. Het definitieve aantal JSF’s dat wordt besteld, is pas aan de orde bij het (opgeschoven) aanschafbesluit in 2012”.

Door velen wordt met belangstelling uitgezien naar wat KRO Reporter werkelijk naar buiten brengt in de uitzending, waarvan voorinformatie te vinden is op de website van KRO Reporter, zie link KRO Reporter.

JSFNIEUWS090905-JG/jg

2 Responses to “KRO Reporter uitzending over de JSF”

 1. shipmairsixon 06 Sep 2009 at 14:31

  als Volkel eventueel de basis voor de Jsf word en L,warden gaat slapen zoals eerder gesteld heb ik toch twee vragen 1 hoe gaat het met de geluids overlast in het Lauwersmeer gebied en dan met name bij oefenterrein in de Marnewaard?
  2 Zoals bekend staat in Burum de afluisterdienst van de Nso hoe gaat die verdedigd worden in tijd van crisis als voorbeeld wil ik stellen vlak na 9-11 kon het daar niet op van de militairen de aanvliegtijd van L,warden is toch echt korter dan van Volkel

 2. lsteynson 07 Sep 2009 at 21:48

  Wat is er toch aan de hand in Nederland? Zoals Johan Boeder en anderen al een aantal keren hebben bewezen, is de Tweede Kamer in dit dossier reeds een aantal malen onjuist en onvolledig voorgelicht (eigenlijk gewoon glashard voorgelogen!).

  In de ‘good old days’ werden bewindslieden hiervoor niet alleen op het matje geroepen, maar konden ze hun biezen pakken. Het misleiden van het parlement is een doodzonde en een regelrechte ondermijning van ons democratisch bestel. Met name de huidige staatsecretaris heeft binnen en buiten zijn huidige functie laten zien dat voor hem alleen het resultaat telt en geen gelegenheid onbenut laat om desnoods het parlement om de tuin te leiden (blijkens de uitzendingen en documenten van met name USGAO en NL Defensie).

  En goed dat Reporter nog even in herinnering brengt dat er een fixed price aanbod ligt van Saab voor zowel aanschaf als exploitatie!

  Dames en heren parlementsleden (of beter gezegd: volksvertegenwoordigers!), doe alstublieft eens uw werk…

  Greets, Leon Steyns (een verontrust burger).

Comments RSS

Reageer ook

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.