Jan 09 2010

Defensie stemt in met toetsing JSF geluidsrapport NLR

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl om 22:24 onder Aanschaf JSF

Den Haag - Staatssecretaris van Defensie De Vries heeft blijkens een brief van 23 december 2009 aan de Gedeputeerde Staten van Friesland ingestemd met een onafhankelijk aanvullende onderzoek naar het geluidsniveau van de F-35.

De provincie Friesland had in een brief van 11 december 2009 aangegeven niet de gewenste duidelijkheid te hebben gekregen op basis van het NLR rapport over de F-35 geluidscontouren en verzocht om een second opinion ter validatie. De provincie benadrukte te hechten aan een goede relatie met Defensie, die zij als een belangrijke werkgever in de regio beschouwt. Letterlijk schreef de provincie dan ook: “Daarom zouden wij dit onderzoek graag samen met Defensie willen uitvoeren.”.

De Staatssecretaris van Defensie De Vries verklaart zich nu bereid om middels een second opinion de gebleven onduidelijkheden weg te nemen en hiervoor een Nederlands onderzoeksinstituut met het vereiste screeningsniveau in te schakelen. Uitgangspunt moet wel zijn dat dit onderzoek uiterlijk begin maart 2010 is afgerond in verband met het tijdspad om een beslissing te nemen over de aankoop van het tweede testtoestel. Voorafgaand aan ondertekening van dat contract moet, zo is vorig jaar april 2009 in de motie-Hamer door de Kamer geëist duidelijkheid zijn over het geluid van de F-35.

JSFNIEUWS100109-JG/jg

Comments RSS

Reageer ook

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.