Apr 20 2011

Debat JSF testtoestellen; werkelijkheid laat politici onverschillig

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl om 7:16 onder Aanschaf JSF

Kesteren - Op 29 februari 2008 stuurde de toenmalige regering een brief naar de Tweede Kamer met de mededeling deel te zullen nemen aan de Initiële Operationele Test en Evaluatie fase. Na drie jaar politiek debat over de JSF in het algemeen en deze testfase in het bijzonder, zal vanavond het einddebat plaatsvinden. Deelname met twee testtoestellen ja of nee? De instemming van de VVD, CDA en SGP voor deze circa € 300 miljoen vergende investering, ondanks de noodzaak tot een bezuiniging van € 1 miljard is gegarandeerd. De 180 graden politieke wending van de PVV (fel tegen JSF testfase in 2009 en 2010; nu voorstander) zorgt voor de gewenste Kamermeerderheid. Het debat vanavond (van 18.00 tot 21.00 uur) zal niet meer dan een formaliteit zijn zonder enig politiek risico voor de regering.

Wie de Kamerbrieven van 2008 en 2011 naast elkaar legt, ziet hoe zeer bij de politieke voorstanders een onverschilligheid is over de werkelijke feiten. Daarmee verzaken deze partijen een van de belangrijkste taken van de Tweede Kamer - controle van het regeringsbeleid. Hieronder wat in 2008 werd gevraagd; en wat in 2011 door het zelfde ministerie van Defensie wordt beweerd.

Duur van de IOT&E fase

Brief 29 februari 2008:
De IOT&E is gepland in de periode 2011 tot 2013 en staat onder leiding van de Amerikaanse Directeur Operationele Test en Evaluatie.

Brief 19 april 2011:
De operationele testfase zal in 2014 beginnen en ongeveer drie jaar gaan duren. Voor meer details over de planning en het aantal vlieguren moet de besluitvorming van het Pentagon worden afgewacht. Het is nog niet zeker wanneer deze besluitvorming zal worden voltooid of wanneer de nieuwe planning zal worden bekendgemaakt.

Commentaar:
In 2008 zou de IOT&E fase 1,5 jaar duren; duur is nu plotseling 3 jaar.
De testfase zou in 2011 aanvangen; is nu minstens drie jaar vertraagd en de aanvang van de testfase in 2014 is twijfelachtig, in de USA is al bekend dat dit zeker onhaalbaar is.

Kosten exploitatie IOT&E fase

Brief 29 februari 2008:
Rekening houdend met de gelijktijdige besparingen op de exploitatie van de F-16 tijdens de IOT&E worden de materiële en personele exploitatiekosten van de IOT&E geraamd op € 16,1 miljoen. De betalingen zullen in de periode 2011 tot 2013 worden gedaan. De exploitatiekosten zijn opgenomen in het exploitatiebudget.

Brief 19 april 2011:

De exploitatiekosten voor de deelneming aan de operationele testfase worden geraamd op € 32 miljoen (prijspeil 2010). (…) De raming van de exploitatiekosten zal worden geactualiseerd nadat het Pentagon de besluitvorming over de nieuwe planning heeft voltooid en een detailplanning voor de operationele testfase beschikbaar is gekomen.

Commentaar:
Een verdubbeling van € 16 naar € 32 miljoen (waarom?)
En een open eind situatie, blijkens de opmerking dat deze kosten zullen worden geactualiseerd.

Operationele beschikbaarheid

Een van de redenen was de noodzaak tot tijdige operationele beschikbaarheid, omdat de F-16’s opgevlogen zouden zijn rond 2016:
Brief 29 februari 2008:
Door de deelneming aan de IOT&E worden de risico’s bij de invoering van de JSF zoveel mogelijk verkleind en zijn de eerste toestellen in een zo vroeg mogelijk stadium, omstreeks 2016, operationeel inzetbaar (Initial Operational Capability, IOC).

Commentaar:
Uit de aankondiging van de defensiebezuinigingen blijkt dat pas vanaf 2019 F-35A toestellen verworven zullen worden, dus dat IOC in 2020-2021 zal vallen. Hoe zo, de IOT&E fase moet nauw aansluiten op de IOC voor de Nederlandse luchtmacht?

Geen Block 3 beschikbaar bij aanvang IOT&E

Situatie 2008
Deelname zal plaats vinden met operationeel geschikte toeststellen, uitgerust op Block 3 niveau

Brief 19 april 2011
Voor de upgrade van de twee Nederlandse testtoestellen naar de block 3 standaard is in het projectbudget Vervanging F-16 afzonderlijk € 4 miljoen geraamd. In de jaarrapportage van het project Vervanging F-16 over 2010 staat dit bedrag vermeld in tabel 4. De opleiding van vliegers zal in 2012 beginnen met de testtoestellen met block 1 software. Met de block 2 en vervolgens block 3 software komen meer capaciteiten beschikbaar waarvoor de vliegers aanvullende opleidingen en trainingen zullen krijgen. De operationele testfase zal in 2014 beginnen met block 2 software en de testfase zal worden vervolgd met de block 3 software zodra die beschikbaar komt. Op deze wijze heeft een geleidelijke opbouw van de capaciteiten van de F-35 plaats voor zowel de opleidingen als de operationele testfase.

Commentaar:
Hoe moet Defensie zich in alle bochten wringen om duidelijk te maken dat voorlopig met een zeer ontoereikend Block 1 toestel van start gegaan moet worden, inclusief grote vliegtechnische beperkingen, en dat het uitzicht op de beschikbaarheid van Block 3 zeer onzeker is. Het kan voor 100% zeker worden aangenomen dat Block 3 niet voor 2017 beschikbaar is en dan nog in een versie, waarvan zaken worden doorgeschoven naar een latere Block 4. En zonder Block 3 zijn tal van operationele tests onmogelijk, omdat tal van wapensystemen en sensoren dan niet geïntegreerd zijn. Voor de dames en heren politici voert dit soort detailzaken veel te ver, en dit weet Defensie. Daarom komen ze telkens weg met dit soort mistgordijnen.

De overwinning van de witte boorden bureaucraten in de Haagse burelen ten koste van hardwerkende mensen op operationele posities bij de squadrons (en hun arbeidsvoorwaarden en omstandigheden).

Onverschilligheid over de werkelijke vragen

Ingedekt door de onverschilligheid over wat de werkelijkheid is in het JSF dossier bij de Kamerleden die er over moeten beslissen.

Wat is de werkelijke planning?
Wat is de werkelijke prijs?
Wat is de werkelijke tegenwaarde voor de Nederlandse industrie?
Kunnen er werkelijk ooit 4.500 JSF’s worden verkocht wereldwijd?
Kan een failliete USA zich ooit werkelijk de aanschaf permitteren van meer dan 2.000 JSF’s?
Wat zijn de werkelijke technische problemen?
Wat zijn de werkelijke prestaties?
Wat is de werkelijke geluidsbelasting?
Wat zijn de werkelijke risico’s van de overlap tussen ontwikkelen en produceren?
Wat zijn de werkelijke kosten per vlieguur en “total cost of ownership” kosten?
Wat zijn de alternatieve mogelijkheden en wat levert dat op voor Nederland?
Kortom: wat zit er werkelijk achter het “Ponzi” schema en “JSF piramidespel” voor belangen?

Maar de werkelijkheid zal vanavond in het debat over de JSF niet aan de orde komen. Omdat politici kennelijk geen interesse hebben voor de werkelijkheid in het JSF dossier.

Onomkeerbare stap JSF vandaag gezet

Op al de vragen omtrent de “werkelijkheid” in het JSF dossier heeft deze website vanaf 2006 - en meer intensief vanaf voorjaar 2008 - proberen een bijdrage te leveren. Om zo het publiek meerzijdig te informeren over de JSF - en informatie die niet werd gepubliceerd door de algemene pers, of die door luchtvaartpers (veelal via advertenties afhankelijk van fabrikanten) niet voor het voetlicht werd gehaald - toch publiek toegankelijk te maken.
Wie de bijdragen leest van de afgelopen jaren, zal moeten erkennen dat veel van de voorspellingen die we deden in 2008 en 2009 - helaas- meer dan werkelijkheid zijn geworden. Een genegeerde werkelijkheid. En voor de komende jaren ziet het er niet beter uit.

JSFNieuws neemt voorlopig vakantie

Met het debat van vanavond kunnen we stellen dat een onomkeerbare stap is gezet; verwacht moet worden dat pas rond 2014 een nieuwe JSF discussie zal ontstaan. De redactie zal dan ook vanaf heden deze website beperkt blijven bijhouden en na drie jaar intensief publiceren - ten koste van veel vrije tijd - zich voorlopig bezighouden met andere zaken. We willen alle lezers danken voor de bijdragen en uitwisseling van opinies.

Namens redactie / Johan Boeder - Kesteren.

2 Responses to “Debat JSF testtoestellen; werkelijkheid laat politici onverschillig”

 1. Hendrikson 20 Apr 2011 at 8:27

  “Voor de dames en heren politici voert dit soort detailzaken veel te ver, en dit weet Defensie. Daarom komen ze telkens weg met dit soort mistgordijnen.”

  Ik zou defensie straks eens flink een oor aannaaien.

  Ik zou ze met een Block 1 op missie sturen. Dan leren ze dit soort streken wel af.

 2. Treblaon 24 Mei 2011 at 10:57

  Ondanks het op een lager pitje zetten van het bijhouden van deze website -vanaf mijn kant voor deze nieuwsvoorziening hartelijke dank, zelf bijdragen leverend aan meerdere websites weet ik hoeveel vrije tijd (en ik ben gepensioneerd) er in gaat zitten- hier toch nog een kleine bijdrage.
  Nog net voor het vertrek naar elders krijg ik een berichtje binnen dat er geruchten in de USA zijn om “in those very expensive times” toch maar te stoppen met de JSF omdat de kosten ervan voorlopig niet in de hand zijn te houden, de ontwikkeling veel te langzaam gaan en er denkelijk niet meer toestellen zijn te ’slijten’ dan rond de 2000.
  De bereikte ontwikkelingen kunnen volgens sommigen beter worden geïmplementeerd in de alternatieve reeds operationele multirole vliegtuigen waarmee dan veel sneller resultaten kunnen worden geboekt.
  Oud Lt Col vlieger Charless Chaprilli vind het waanzin om met dit projekt door te gaan en zegt dat vele betrokkenen een kokervisie hebben en zich buiten de realiteit hebben geplaatst.
  Volgens een account manager van de Amerikaanse rekenkamer is het, met de huidige financiële situatie met een alsmaar torenhoge oplopende schuldenlast, waanzin om er mee door te gaan. De man wil niet met name worden genoemd. Een failliet van de States is niet ondenkbaar.
  Kortom, hoe langer hoe meer negatieve berichten van het front. Hoe langer hoe meer tegenkrachten laten zich horen in de States
  @b Woudstra

Comments RSS

Reageer ook

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.