Mrt 15 2008

JSF kosten 2007 nogmaals 38 miljard duurder (updated)

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl om 15:08 onder Aanschaf JSF

In aanvulling op de rapporten van de Amerikaanse rekenkamer, zoals op 12 maart door JSFNIEUWS al gemeld, bracht Bloomberg News in Washington naar buiten dat de kosten voor het JSF programma in 2007 liefst US$ 38 miljard zijn gestegen. Hierover lijkt nu veel verwarring te zijn. Hoe zit het nu echt?

In maart 2007 zijn de kosten gerapporteerd door de Amerikaanse rekenkamer, die bekend waren per december 2005, dat was een bedrag van: US$ 276 miljard.
Nu, maart 2008 worden de kosten gerapporteerd door de Amerikaanse rekenkamer, die bekend waren per december 2006, dat was een bedrag van US$ 299 miljard, een stijging dus van US$ 23 miljard gedurende het jaar 2006.

Daarnaast waarschuwt de Rekenkamer in rapport GAO-08-388 op bladzijde 4, dat drie onafhankelijke Defensie Instellingen vastgesteld hebben, dat hier naar schatting nog US$ 38 miljard bijkomt. Dit is nu nog officieus, en een schatting.
Verwacht kan worden dat dit mogelijk begin april 2008, bij het uitkomen van de zogeheten Selected Acquisition Report 2007 (zie hiernaast onder US begrotingsgegevens) deze definitief als vaststaand worden gerapporteerd.
Zo is dus voor 2006 en 2007 samen sprake van totaal US$ 61 miljard kostentoename. Namelijk van US$ 276 miljard per eind 2005 naar US$ 337 miljard per eind 2007. Dit is een 45% stijging ten opzichte van Oktober 2001 toen het programma begon.Lockheed Martin en de JSF Program Office werken volgens Sullivan van de Amerikaanse rekenkamer aan een nieuwe kostenschatting die veel hoger zal worden, dan nu gebudgetteerd.
Star Telegraph rekende uit dat bij de huidige productie aantallen (ca. 2500 Amerikaanse toestellen), de prijs US$ 134,4 miljoen per stuk wordt. En wordt gerekend exclusief de ontwikkelingskosten US$ 117 miljoen per stuk. Dit is nog niet officieel gerapporteerd.

Lockheed Martin wilde geen commentaar geven.

Lees het hele bericht van Bloomberg. en een afgeleid artikel in
Star Telegram in Fort Worth USA van 12 maart 2008

Toevoeging door JSFNIEUWS redactie op 15 maart 2008:
Een heftige week voor de JSF/F-35.

Het is momenteel niet mogelijk om te reageren.