Mei 25 2012

Heeft F-35 problemen met zuurstofsysteem?

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl om 13:05 onder Global F35 News

Williamsburg, VA - Terwijl de problemen met het zuurstofsysteem van de F-22 Raptor nog steeds niet opgelost zijn, groeit de bezorgdheid over de mogelijke gevolgen voor de F-35 Joint Strike Fighter.

De afgelopen tijd deden zich twaalf ernstige incidenten voor met de F-22 Raptor, waarbij vliegers het bewustzijn verloren. Als gevolg hiervan zijn – om redenen van vliegveiligheid – strenge restricties opgelegd aan het gebruik van de F-22. Tevens is er door het Pentagon opgedragen, dat er een automatisch backup-zuurstof systeem moet worden geïnstalleerd.

Het zuurstof systeem is een zogeheten OBOGS systeem, dit staat voor onboard oxygen generating system, in tegenstelling tot de oude systemen (zoals bij onze F-16) waarbij met standaard 5 liter zuurstoffles (green bottle) plus reserve voor noodgevallen (green apple) wordt gewerkt. In dit systeem (waar strenge controle is op de leveringen), kan vervuiling niet optreden. Probleem bij het F-22 OBOGS lijkt te zijn, dat het systeem gebruik maakt van “engine bleed air”. Die zou best wel eens door een of ander motoronderdeeel of buizen-dan wel slangenstelsel vervuild (“contaminated”) kunnen zijn. Het grootste gevaar is dat vliegers blijkbaar niets merken. De aanvoer van het zuurstofmengsel stagneert immers niet.

Zelfde type systeem in F-35

Lockheed Martin blijft tamelijk vaag doen over de vraag of de problemen met het F-22 zuurstofsysteem eveneens bij de F-35 kunnen voorkomen. Deskundigen, die goed op de hoogte zijn van het F-35 ontwerp, zijn van mening dat de problemen zich hier eveneens kunnen voordoen. De systemen zijn weliswaar niet identiek, maar vertonen een hoge mate van gelijkheid in ontwerp en in opbouw.
Aanpassing van het bestaande systeem in de F-35 zal tijd vergen en extra kosten meenbrengen voor reeds gebouwde toestellen. Toevoeging van een backup systeem eveneens, met als bijkomend nadeel een extra gewichtstoename, terwijl er al weinig speelruimte is voor gewichtsgroei voor de al qua gewicht aan zijn grenzen zittende F-35.

Veiligheid moet voorop staan

Zoals elke vlieger zal zeggen: “Hoe dan ook hoort personal live support equipment voor aircrew fail save te zijn, in een fighter jet in het bijzonder de schietstoel en het zuurstofsysteem.”

JSFNIEUWS120525-GK/jb

Comments RSS

Reageer ook

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.