Dec 07 2012

Canada: keuze voor JSF mogelijk totaal herzien

Gepubliceerd door JSFNieuws.nl om 15:06 onder Aanschaf JSF, Andere JSF landen

UPDATED

Kesteren – Canada gaat vrijwel zeker de beslissing om de F-35 te kopen heroverwegen na diverse onafhankelijke rapportages over de veel hoger dan geplande kosten.

Onder druk van de oppositie en door diverse onafhankelijke Canadese rapporten over de veel hoger dan verwachte financiële lasten voor aanschaf en gebruik van de F-35 is de regering Harper gedwongen, zoals de Canadese pers dit meldt “pulling the plug on that nation’s embattled plan to buy 65 Lockheed Martin F-35 Joint Strike Fighters”. De regering is totaal reeds $710 millioen aan verplichtingen aangegaan in het JSF programma en betaalde circa $175 miljoen aan de Canadese industrie als subsidie (status april 2012).

Bronnen rond premier Harper hebben donderdag 6 december 2012 laten lekken naar de Canadese krant de National Post, dat de regering de beslissing zal nemen met een totaal nieuwe evaluatie te komen onder druk van het rapport van de onafhankelijke auditor KPMG inzake de F-35. Uit dit rapport zou blijken, dat de totale kosten voor het gebruik van 65 F-35 toestellen gedurende 30 jaar zal oplopen tot boven de $ 40 miljard. Ter vergelijking, dit is dus twee keer zoveel per toestel als waar de Nederlandse VVD-minister van defensie nu nog steeds mee rekent. Indien deze – onafhankelijke – cijfers juist zijn heeft Nederland een budget, dat toereikend is voor exploitatie van hooguit 32-35 JSF toestellen..

Dit nieuwe prijskaartje zou er volgens de National Post toe hebben geleid, dat het uitvoerend comité van de regering afgelopen dinsdag heeft besloten uit de JSF-coalitie van negen landen (US, UK, IT, TU, AUS, CAN, DK, NO, NL) te stappen. Een woordvoerder van regering Harper heeft dit vooralsnog “een op sommige punten niet geheel accuraat bericht” genoemd. Dat er zeker wel wat aan de han is, blijkt uit het feit dat de Chef-Staf van de Canadese strijdkrachten Thomas Lawson, die in het buitenland verbleef met spoed werd teruggeroepen naar Canada om met het kenrkabinet (uitvoerend comité) te spreken. Vrijdag 7 december 2012 wordt er in een breder kabinetsberaad over gesproken. Overigens kost het KPMG rapport, waarmee men in september 2012 is gestart totaal $705.854 in plaats van geoffreerde $643.535.

Voorgeschiedenis en beslissing

De JSF aankoopplannen – net als in Nederland het grootste verwervingsproject ooit voor de strijdkrachten – is sinds enkele jaren een roerig kolkende politieke vulcaan. De roering ontstond nadat de Auditor General (Rekenkamer) rapporteerde dat de defensie organisatie en in het verlengde daarvan de regering het Canadese publiek misleid had over de hoogte van de werkelijke kosten van de aanschaf en de exploitatie van de JSF.

Net als Nederland is Canada sinds 1997 betrokken bij de aanschaf van de JSF en tekende dezelfde overeenkomsten in 1997, 2002 en 2006 voor deelname aan de (door-)ontwikkeling door de industrie.
In juli 2010 maakte de regering Harper (Conservatieve Partij) bekend, dat ze hadden besloten de F-35 aan te schaffen, zonder enige daadwerkelijke kandidaten evaluatie, kosten aanschaf $ 9 miljard; kosten operating en support $ 6 miljard (voor 20 jaar), totale life-cycle kosten werden gerapporteerd als $ 15 miljard (omgerekend naar 30 jaar, circa $ 18 miljard (conform rapport Canadese parlement “An Estimate of the Fiscal Impact of Canada’s Proposed Acquisition of the F-35 Lightning II Joint Strike Fighter”, maart 2011, blz.10, noot 13).

Kritiek op berekeningen 2011 en 2012

In maart 2011 kwam de Canadese parlementaire rekenkamer (parliamentary budget officer, Kevin Page) met een rapport, waaruit bleek dat de kosten niet $ 18 miljard, maar $ 29 miljard zouden bedragen. Hierop reageerde Defensie en meldde opnieuw dat hun cijfers onveranderd juist waren. Vervolgens werd besloten verder onderzoek te doen en de werkelijke cijfers boven tafel te halen. Deze onderzoeken probeerde regering Harper zoveel mogelijk te vertragen en te bemoeilijken.

De Canadese auditor general Ferguson rapporteerde echter in april 2012, dat niet de berekeningen van defensie, maar van Kevin Page juist waren. Met inbegrip van de exploitatiekosten was de kostenschatting van defensie dus ruim $ 10 miljard te laag, dit bleek na herberekening minimaal $ 25 miljard te moeten zijn. Aanbevolen werd een nadere rapportage te maken en daarin de kosten niet voor 20 jaar, maar voor de totale levensduur (30 jaar) te berekenen.

Verwervingsproces weggehaald bij Defensie

Tevens werd besloten het verwervingsproces weg te halen bij de – vooringenomen en niet objectieve – defensie materieel organisatie en in handen te geven van de Canadese ministe van publieke werken Rona Ambrose. Zij heeft inmiddels al laten doorschemeren, dat ze volstrekt ongelukkig is, met de manier waarop de specificatie van vereisten voor de opvolger van de oude CF18 zijn samengesteld, deze zouden door defensie te veel toegeschreven zijn naar slechts één mogelijk oplossing, namelijk de F-35. Op 22 november 2012 zei Amrose nog in het Canadese Huis van Afgevaardigden, dat “we need a full evaluation of all choices, not simply a refresh.”

Andere indicaties voor onrust

Generaal Lawson, sprekend voor de vaste commissie voor defensie van het Huis van Afgevaardigden op 29 november 2012 bevestigde op een vraag van Parlementslid John McKay (Liberals), wat critici al langer hebben gezegd, namelijk dat de F-35 niet de enige moderne jager is die mogelijkheden (elektronica en sensoren) heeft om vijandelijke radarsystemen te ontwijken (en juist dit is het kernargument voor de JSF).
Een verslag van de bijeenkomst van de vaste commissie voor “Public Accounts” uit december geeft een goed beeld van de punten waarop onrust is ontstaan: industrieparticipatie; aanschafprijs; exploitatiekosten; manier waarop keuze heeft plaats gevonden.
Verdere financiering van de F-35 blijkt inmiddels met directe ingang te zijn bevroren. Zie verslag Standing Committee Public Accounts november 2012.

Minister van Industrie David Emerson publiceerde de afgelopen week een rapport inzake de aerospace en ruimtevaartsector, waarin de regering werd aangespoord agressiever te zijn in het verwerven van werk voor de JSF in diverse regio’s, omdat dit achterblijft bij de beloften die door Lockheed Martin zijn gedaan. Met name de overdracht van hoogtechnolisch werk en kennis zou achterblijven. Insiders in de industrie menen dat dit rapport van Emerson bij heeft gedragen aan de beslissing de JSF aan de kant te zetten en het hele keuzeproces voor de opvolger van de CF-18 Hornet opnieuw te beginnen.

Publicatie volgende week

Na bespreking op 7 december 2012, zal het rapport van de KPMG volgende week officieel naar buiten gebracht worden. Vervolgens zal het binnen het parlement besproken worden en pas dan worden definitieve besluiten genomen over de vervolgstappen. De grote lijn daarvan is echter al uitgelekt.

Volgende stappen

De regering Harper is nu gedwongen een deugdelijke competitie op te zetten.

Deze zal worden bewaakt en begeleid door vier onafhankelijke personen:
- Luitenant-Generaal b.d. Charles Bouchard, die in 2011 de NATO missie in Libië heeft geleid (LINK, achtergrond)
- Philippe Lagassé, professor aan de Universiteit van Ottawa, een uitgesproken criticus van de eenzijdige manier waarop de evaluatie in het verleden is uitgevoerd (LINK, achtergrond)
- Voormalig hoofd Communications Security Establishment Keith Coulter (LINK, achtergrond)
- Voormalig comptroller-general / minister Rod Monette (LINK, achtergrond)

Het voorstel zal zijn om het gehele verwervingsproces volledig opnieuw te doorlopen.
Dit zal beginnen met het uitwerken van de volgende vragen:
- Wat voor soort toestel heeft Canada werkelijk nodig?
- Hoe lang kan Canada de huidige oude CF-18 Hornet nog in de lucht houden?
- Welke toestellen voldoen aan de Canadese gebruikeisen?
- Welke toestellen passen binnen het Canadese budget?
- Is er een noodzaak andere toestellen te kopen of te leasen als interim oplossing?
- Is de F-35 nog wel het beste toestel?

Bij de volgende fabrikanten zal informatie aangevraagd worden:
- De Amerikaanse Boeing fabriek, voor de Super-Horne
- EADS consortium, voor de Eurofighter Typhoon
- Saab,producent van de vernieuwde Gripen NG
- Dassault, de bouwer van de Rafale.

De tijdlijn die een rol speelt:
- De regering wil uiterlijk eind 2013 een nieuw evaluatierapport hebben

Conclusie

De Canadese situatie vertoont grote parallellen met de Nederlandse situatie. Wellicht is het goed op basis van de Canadese rapporten lessen te trekken en een soortgelijk vernieuwd keuzeproces op te zetten, zonder eenzijdige bemoeienis van bij de JSF tunnelvisie betrokken mensen van Defensie (DMO), NLR, TNO en Minister van Economische Zaken (Comm. Voor wapenproductie). Een werkelijk onafhanhelijke “out-of-the-box” evaluatie lijkt zeer noodzakelijk te zijn.

Bronnen:

National Post; Michael den Tandt; 6-dec-2012; “F-35s scrapped by Conservatives as audit puts true cost past $30B”

Canadian Broadcasting Corporation; 7-dec-2012; “F-35 deal not cancelled, Tories insist

Auteur: Johan Boeder

JSFNieuws121207-JB/jb

3 Responses to “Canada: keuze voor JSF mogelijk totaal herzien”

 1. willemhagemanon 07 Dec 2012 at 18:39

  Geachte webmaster,

  Ik wilde zojuist reageren op LinkedIn/Project vervanging F-16 waar ik de laatste maanden zo nu en dan in meer of mindere mate actief ben, maar dacht: laat ik ook weer eens kijken of er JSFnieuws is. En waarrempel de site leeft nog tot mijn grote vreugde. LI/Group vervanging F-16 is ook zeer interessant. De meest mooie en ludieke voorstellen vanuit het ‘out-the-box’ denken komen daar soms voorbij en één commentator is net als u ook een soort van wandelende encyclopedie dan wel frequent bezoeker van de internet bibliotheek en sommige commentatoren blijken tot mijn grote verbazing ook veel verstand te hebbenn van de KL en KM, maar het totaal aantal commentatoren is op 1 of 2 handen te tellen en ik denk dat de lezersdichtheid niet al te groot is. Nu vrees ik dat de lezersdichtheid van JSFnieuws ook bijna tot het nulpunt is gedaald om gerechtvaardigde redenen die ik denk te weten. Het zij zo en het is voor beide fora moeilijk om de lezersgroep te blijven boeien of tot een discussie uit te dagen, omdat het verzuurde JSF gebakje nauwelijks vooruit is te branden anders dan qua steeds verder oplopende stuksprijs en O&S kosten en daardoor steeds zuurder wordt. Zonder het LI/vervanging F-16 forum tekort te doen gaat mijn voorkeur uit naar JSFnieuws, omdat het volgens mij volkomen onafhankelijk is en genuanceerd zowel positief als negatief nieuws brengt ….EN meer politici als lezers heeft.

  Ik ben, los van mijn destijds jaarlijks laagvliegen te Goose Bay en enkele Navo vergaderingen in dat land, van 1994-1997 drie jaar Defensie Attaché geweest in Canada en wil het volgende wel kwijt n.a.v. bovenstaand nieuws. Anders dan de grootte van het land, 2x zoveel inwoners en enorme klimaatverschillen zijn Canada en Nederland identiek op vrijwel elk gebied. De Canadese bevolking is grotendeels een mengeling van Europese immigranten en denkt en handelt ook zo, maar het land heeft wel te maken met invloeden van grote buur VS en betracht goed noberschap, maar heeft er naar mijn mening een ambivalente verhouding mee. De wijze waarop Ca een keuze maakt voor de opvolger van hun F-18 is identiek aan die van Nederland voor de F-16. Beide landen een grote politieke cover-up soap zo ver.

 2. lsteynson 25 Jan 2013 at 22:10

  Hier een interessant tweeluik van de Ottawa Citizen, waarin Kyle Meema een betoog houdt voor een Canadese keuze voor de Gripen NG:
  - http://blogs.ottawacitizen.com/2013/01/07/why-canada-should-buy-the-saab-jas39-gripen-e-next-generation-fighter/
  - http://blogs.ottawacitizen.com/2013/01/08/the-case-for-a-canadian-forces-gripen-fighter-aircraft-part-2/

  Het meest interessante stukje (wat mij betreft) wil ik er graag even uitlichten:
  “Factor 7: What To Do With The Money Saved By Buying the NG Gripen

  The total cradle-to-grave cost of a fleet of 150 NG Gripens for 40+ years is approximately $22 billion. At 48% of the cost of a fleet of 65 F-35As, billions of dollars are freed up in the defence budget that could be put towards enhancing the Gripen’s effectiveness and bolstering Canada’s air power in general.

  As mentioned earlier, money saved by procuring the Gripen could go towards equipping the jets with the best weapons and equipment available. In particular, acquiring the MBDA Meteor air-to-air missile should be a high priority. The Meteor is the most advanced air-to-air missile and has Beyond Visual Range (BVR) capabilities unmatched in the Western world. An F-35A procurement would not allow for such advanced high-quality missiles to be purchased, due to budget constraints, or used, due to the F-35A’s compatibility issues.

  The F-35A’s internal weapons bay is suited for short-range missiles and bombs. However, use of such weapons necessitates the F-35A flying deep into enemy territory, making it a target for enemy anti-air defences. Such tactics put the ludicrously expensive fighter and, more importantly, its pilot in great danger. This danger is exacerbated by the lack of a significant stealth advantage, slow speeds, poor manoeuvrability, and severely reduced weapons carrying capacity and compatibility. Surely, it makes far more sense to keep Canadian pilots and planes out of harm’s way whenever possible by taking out defended priority targets from a safe distance. The Gripen can do this by deploying Air Launched Cruise Missiles (ALCMs) from as far as 500km away from the target.[11] Even though ALCMs are expensive, they are a much more cost effective solution in comparison to the F-35A. For example, Spain acquired 43 Taurus KEPD 350 ALCMs for approximately $80 million[12] which have completed successful testing.[13] This stock of Taurus ACLMs cost significantly less than the current initial procurement cost of a single F-35A.

  Funds saved could also be put towards procuring UAVs and other aircraft for non-combat aerial missions. For example, Northrop Grumman has proposed a variant of its RQ-4 Global Hawk UAV, known as the Polar Hawk) which would serve as a High Altitude Long Endurance surveillance aircraft.[14] This would be ideal for monitoring large areas of Canada’s North for long periods of time. Given how important Arctic sovereignty is today and how it is only going to become more and more important as the Arctic opens up[15] such UAV’s would be an invaluable asset.

  Canada’s CP-140 Aurora Maritime patrol aircraft are in need of replacement. The most likely candidate is the Boeing P-8 Poseidon patrol aircraft.[16] However, the P-8 is extremely expensive at $176 million per plane.[17] While some funds saved by a Gripen procurement should be put towards purchasing the P-8 Poseidon, Canada should seriously consider reducing the number of manned patrol aircraft in favour of UAVs. Northrop Grumman has the MQ-4C Triton UAV, which is another variant of the Global Hawk geared for maritime patrol,[18] which should be seriously considered. At $35 million per unit[19] Canada could purchase 7 Tritons for every 2 P-8s. In terms of effectiveness, the Triton could allow for single patrol missions covering 4.3 million kilometres.[20] While complete reliance on UAVs is not advisable, it would make a great deal of sense to purchase fewer manned aircraft, put funds saved towards UAVs, and operate a mixed fleet of manned and unmanned aircraft. This would provide increased patrol capability at a greatly reduced cost in comparison to relying entirely on a larger fleet of P-8s. Bombardier has also proposed a variant of its R1 Sentinel,[21] which, being Canadian designed and built, should be seriously considered due to the involvement of Canadian business.”

  Dit zijn (door mij) nog niet eerder gehoorde en additionele argumenten voor een keuze voor de Gripen NG. Maritime patrol is ook zoiets dat we in Nederland sinds de sluiting van Vliegkamp Valkenburg in 2006 niet meer hebben…

 3. willemhagemanon 03 Feb 2013 at 19:19

  Het meest interessante stukje ‘Factor 7′ uitgelicht door heer Isteyns. Wat doen we met het geld dat we overhouden als we de Gripen NG kopen? Simpel antwoord. Dat gaat op aan de aankoop van meer Gripen dan F-35 dan wel de aanschaf van meer en betere bijbehorende wapens, dan wel een douceurtje voor de wensenlijst van andere KMD’s, dan wel vloeit het terug in de algemene middelen. Meer antwoorden kan ik niet bedenken.

Comments RSS

Reageer ook

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.